image

Biblia - Evanghelie, Evanghelia după Ioan 13

Evanghelia după Ioan 13

Înainte de Praznicul Paștelor, Isus, ca Cel care știa că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt.În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-L vândă,Isus, fiindcă știa că Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu Se duce,S-a sculat de la masă, S-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un ștergar și S-a încins cu el.Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins.A venit deci la Simon Petru. Și Petru I-a zis: „Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele?”Drept răspuns, Isus i-a zis: „Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea.”Petru I-a zis: „Niciodată nu-mi vei spăla picioarele!” Isus i-a răspuns: „Dacă nu te spăl Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine.”„Doamne”, I-a zis Simon Petru, „nu numai picioarele, dar și mâinile, și capul!”Isus i-a zis: „Cine s-a scăldat n-are trebuinţă să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot, și voi sunteţi curaţi, dar nu toţi.”Căci știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis: „Nu sunteţi toţi curaţi.”După ce le-a spălat picioarele, Și-a luat hainele, S-a așezat iarăși la masă și le-a zis: „Înţelegeţi voi ce v-am făcut Eu?Voi Mă numiţi Învăţătorul și Domnul, și bine ziceţi, căci sunt.Deci , dacă Eu, Domnul și Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora.Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceţi cum am făcut Eu.Adevărat , adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul, mai mare decât cel ce l-a trimis.Dacă știţi aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceţi.Nu vorbesc despre voi toţi; cunosc pe aceia pe care i-am ales. Dar trebuie să se împlinească Scriptura, care zice: ‘Cel ce mănâncă pâine cu Mine a ridicat călcâiul împotriva Mea. 'Vă spun lucrul acesta de pe acum , înainte ca să se întâmple, pentru ca, atunci când se va întâmpla, să credeţi că Eu sunt.Adevărat , adevărat vă spun că cine primește pe acela pe care-l trimit Eu pe Mine Mă primește și cine Mă primește pe Mine primește pe Cel ce M-a trimis pe Mine.”După ce a spus aceste cuvinte, Isus S-a tulburat în duhul Lui, a mărturisit și a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde.”Ucenicii se uitau unii la alţii și nu înţelegeau despre cine vorbește.Unul din ucenici, acela pe care-l iubea Isus, stătea la masă culcat pe sânul lui Isus.Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Isus.Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Isus și I-a zis: „Doamne, cine este?”Isus a răspuns: „Acela căruia îi voi întinge bucăţica și i-o voi da.” Și a întins o bucăţică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon, Iscarioteanul.Cum a fost dată bucăţica, a intrat Satana în Iuda. Isus i-a zis: „Ce ai să faci, fă repede.”Dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-a înţeles pentru ce îi zisese aceste vorbe.Unii credeau că, de vreme ce Iuda avea punga, Isus voia să-i spună: „Cumpără ce ne trebuie pentru praznic” sau îi poruncea să dea ceva săracilor.Iuda, după ce a luat bucăţica, a ieșit în grabă. Era noapte.După ce a ieșit Iuda, Isus a zis: „Acum , Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în El.Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în El, și Dumnezeu Îl va proslăvi în El Însuși, și-L va proslăvi îndată .Copilașilor, mai sunt puţin cu voi. Mă veţi căuta, și , cum am spus iudeilor că, unde Mă duc Eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum.Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiţi și voi unii pe alţii.Prin aceasta vor cunoaște toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”„Doamne”, I-a zis Simon Petru, „unde Te duci?” Isus i-a răspuns: „Tu nu poţi veni acum după Mine, unde Mă duc Eu, dar mai târziu vei veni.”„Doamne”, I-a zis Petru, „de ce nu pot veni după Tine acum? Eu îmi voi da viaţa pentru Tine.”Isus i-a răspuns: „Îţi vei da viaţa pentru Mine? Adevărat, adevărat îţi spun că nu va cânta cocoșul, până te vei lepăda de Mine de trei ori.Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

LingQ에서 온라인 언어학습

Evanghelia după Ioan 13

Înainte de Praznicul Paștelor, Isus, ca Cel care știa că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt.În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-L vândă,Isus, fiindcă știa că Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu Se duce,S-a sculat de la masă, S-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un ștergar și S-a încins cu el.Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins.A venit deci la Simon Petru. Și Petru I-a zis: „Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele?”Drept răspuns, Isus i-a zis: „Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea.”Petru I-a zis: „Niciodată nu-mi vei spăla picioarele!” Isus i-a răspuns: „Dacă nu te spăl Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine.”„Doamne”, I-a zis Simon Petru, „nu numai picioarele, dar și mâinile, și capul!”Isus i-a zis: „Cine s-a scăldat n-are trebuinţă să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot, și voi sunteţi curaţi, dar nu toţi.”Căci știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis: „Nu sunteţi toţi curaţi.”După ce le-a spălat picioarele, Și-a luat hainele, S-a așezat iarăși la masă și le-a zis: „Înţelegeţi voi ce v-am făcut Eu?Voi Mă numiţi Învăţătorul și Domnul, și bine ziceţi, căci sunt.Deci , dacă Eu, Domnul și Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora.Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceţi cum am făcut Eu.Adevărat , adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul, mai mare decât cel ce l-a trimis.Dacă știţi aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceţi.Nu vorbesc despre voi toţi; cunosc pe aceia pe care i-am ales. Dar trebuie să se împlinească Scriptura, care zice: ‘Cel ce mănâncă pâine cu Mine a ridicat călcâiul împotriva Mea. 'Vă spun lucrul acesta de pe acum , înainte ca să se întâmple, pentru ca, atunci când se va întâmpla, să credeţi că Eu sunt.Adevărat , adevărat vă spun că cine primește pe acela pe care-l trimit Eu pe Mine Mă primește și cine Mă primește pe Mine primește pe Cel ce M-a trimis pe Mine.”După ce a spus aceste cuvinte, Isus S-a tulburat în duhul Lui, a mărturisit și a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde.”Ucenicii se uitau unii la alţii și nu înţelegeau despre cine vorbește.Unul din ucenici, acela pe care-l iubea Isus, stătea la masă culcat pe sânul lui Isus.Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Isus.Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Isus și I-a zis: „Doamne, cine este?”Isus a răspuns: „Acela căruia îi voi întinge bucăţica și i-o voi da.” Și a întins o bucăţică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon, Iscarioteanul.Cum a fost dată bucăţica, a intrat Satana în Iuda. Isus i-a zis: „Ce ai să faci, fă repede.”Dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-a înţeles pentru ce îi zisese aceste vorbe.Unii credeau că, de vreme ce Iuda avea punga, Isus voia să-i spună: „Cumpără ce ne trebuie pentru praznic” sau îi poruncea să dea ceva săracilor.Iuda, după ce a luat bucăţica, a ieșit în grabă. Era noapte.După ce a ieșit Iuda, Isus a zis: „Acum , Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în El.Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în El, și Dumnezeu Îl va proslăvi în El Însuși, și-L va proslăvi îndată .Copilașilor, mai sunt puţin cu voi. Mă veţi căuta, și , cum am spus iudeilor că, unde Mă duc Eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum.Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiţi și voi unii pe alţii.Prin aceasta vor cunoaște toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”„Doamne”, I-a zis Simon Petru, „unde Te duci?” Isus i-a răspuns: „Tu nu poţi veni acum după Mine, unde Mă duc Eu, dar mai târziu vei veni.”„Doamne”, I-a zis Petru, „de ce nu pot veni după Tine acum? Eu îmi voi da viaţa pentru Tine.”Isus i-a răspuns: „Îţi vei da viaţa pentru Mine? Adevărat, adevărat îţi spun că nu va cânta cocoșul, până te vei lepăda de Mine de trei ori.

×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.