image

Biblia - Evanghelie, Evanghelia după Ioan 12

Cu șase zile înainte de Paște, Isus a venit în Betania, unde era Lazăr, care fusese mort și pe care îl înviase din morţi.Acolo, I-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazăr era unul din cei ce ședeau la masă cu El.Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Isus și I-a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului.Unul din ucenicii Săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-L vândă, a zis:„De ce nu s-a vândut acest mir cu trei sute de lei și să se fi dat săracilor?”Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoţ și, ca unul care ţinea punga, lua el ce se punea în ea.Dar Isus a zis: „Las-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării Mele.Pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna.”O mare mulţime de iudei au aflat că Isus era în Betania și au venit acolo nu numai pentru Isus, ci ca să vadă și pe Lazăr, pe care-l înviase din morţi.Preoţii cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazăr,căci din pricina lui mulţi iudei plecau de la ei și credeau în Isus.A doua zi, o gloată mare, care venise la praznic, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim,a luat ramuri de finic și I-a ieșit în întâmpinare, strigând: „Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!”Isus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris:„Nu te teme, fiica Sionului; iată că Împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgăriţe.”Ucenicii Lui n-au înţeles aceste lucruri de la început, dar, după ce a fost proslăvit Isus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El și că ei le împliniseră cu privire la El.Toţi cei ce fuseseră împreună cu Isus, când chemase pe Lazăr din mormânt și-l înviase din morţi, mărturiseau despre El.Și norodul I-a ieșit în întâmpinare, pentru că aflase că făcuse semnul acesta.Fariseii au zis deci între ei: „Vedeţi că nu câștigaţi nimic. Iată că lumea se duce după El!”Niște greci dintre cei ce se suiseră să se închine la praznics-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileii, l-au rugat și au zis: „Domnule, am vrea să vedem pe Isus.”Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Isus.Drept răspuns, Isus le-a zis: „A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului.Adevărat, adevărat vă spun că, dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă.Cine își iubește viaţa o va pierde și cine își urăște viaţa în lumea aceasta o va păstra pentru viaţa veșnică.Dacă Îmi slujește cineva, să Mă urmeze; și unde sunt Eu, acolo va fi și slujitorul Meu. Dacă Îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti.Acum , sufletul Meu este tulburat. Și ce voi zice: ‘Tată, izbăvește-Mă din ceasul acesta'? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta!Tată, proslăvește Numele Tău!” Și din cer, s-a auzit un glas, care zicea: „L-am proslăvit și-L voi mai proslăvi!”Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alţii ziceau: „Un înger a vorbit cu El!”Isus a răspuns: „Nu pentru Mine s-a auzit glasul acesta , ci pentru voi.Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară.Și după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.”Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară.Norodul I-a răspuns: „Noi am auzit din Lege că Hristosul rămâne în veac. Cum dar zici Tu că Fiul omului trebuie să fie înălţat? Cine este acest Fiu al omului?”Isus le-a zis: „Lumina mai este puţină vreme în mijlocul vostru. Umblaţi ca unii care aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul: cine umblă în întuneric nu știe unde merge.Câtă vreme aveţi lumina printre voi, credeţi în lumină, ca să fiţi fii ai luminii.” Isus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și S-a ascuns de ei.Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El,ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia: „Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre și cui a fost descoperită puterea braţului Domnului?”De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis:„Le-a orbit ochii și le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec.”Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava Lui și a vorbit despre El.Totuși, chiar dintre fruntași, mulţi au crezut în El; dar de frica fariseilor, nu-L mărturiseau pe faţă, ca să nu fie daţi afară din sinagogă.Căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu.Iar Isus a strigat: „Cine crede în Mine nu crede în Mine, ci în Cel ce M-a trimis pe Mine.Și cine Mă vede pe Mine vede pe Cel ce M-a trimis pe Mine.Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric.Dacă aude cineva cuvintele Mele și nu le păzește, nu Eu îl judec, căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea.Pe cine Mă nesocotește și nu primește cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvântul pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi.Căci Eu n-am vorbit de la Mine Însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El Însuși Mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc.Și știu că porunca Lui este viaţa veșnică. De aceea lucrurile pe care le spun, le spun așa cum Mi le-a spus Tatăl.”Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

LingQ에서 온라인 언어학습

Cu șase zile înainte de Paște, Isus a venit în Betania, unde era Lazăr, care fusese mort și pe care îl înviase din morţi.Acolo, I-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazăr era unul din cei ce ședeau la masă cu El.Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Isus și I-a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului.Unul din ucenicii Săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-L vândă, a zis:„De ce nu s-a vândut acest mir cu trei sute de lei și să se fi dat săracilor?”Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoţ și, ca unul care ţinea punga, lua el ce se punea în ea.Dar Isus a zis: „Las-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării Mele.Pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna.”O mare mulţime de iudei au aflat că Isus era în Betania și au venit acolo nu numai pentru Isus, ci ca să vadă și pe Lazăr, pe care-l înviase din morţi.Preoţii cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazăr,căci din pricina lui mulţi iudei plecau de la ei și credeau în Isus.A doua zi, o gloată mare, care venise la praznic, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim,a luat ramuri de finic și I-a ieșit în întâmpinare, strigând: „Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!”Isus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris:„Nu te teme, fiica Sionului; iată că Împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgăriţe.”Ucenicii Lui n-au înţeles aceste lucruri de la început, dar, după ce a fost proslăvit Isus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El și că ei le împliniseră cu privire la El.Toţi cei ce fuseseră împreună cu Isus, când chemase pe Lazăr din mormânt și-l înviase din morţi, mărturiseau despre El.Și norodul I-a ieșit în întâmpinare, pentru că aflase că făcuse semnul acesta.Fariseii au zis deci între ei: „Vedeţi că nu câștigaţi nimic. Iată că lumea se duce după El!”Niște greci dintre cei ce se suiseră să se închine la praznics-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileii, l-au rugat și au zis: „Domnule, am vrea să vedem pe Isus.”Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Isus.Drept răspuns, Isus le-a zis: „A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului.Adevărat, adevărat vă spun că, dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă.Cine își iubește viaţa o va pierde și cine își urăște viaţa în lumea aceasta o va păstra pentru viaţa veșnică.Dacă Îmi slujește cineva, să Mă urmeze; și unde sunt Eu, acolo va fi și slujitorul Meu. Dacă Îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti.Acum , sufletul Meu este tulburat. Și ce voi zice: ‘Tată, izbăvește-Mă din ceasul acesta'? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta!Tată, proslăvește Numele Tău!” Și din cer, s-a auzit un glas, care zicea: „L-am proslăvit și-L voi mai proslăvi!”Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alţii ziceau: „Un înger a vorbit cu El!”Isus a răspuns: „Nu pentru Mine s-a auzit glasul acesta , ci pentru voi.Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară.Și după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.”Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară.Norodul I-a răspuns: „Noi am auzit din Lege că Hristosul rămâne în veac. Cum dar zici Tu că Fiul omului trebuie să fie înălţat? Cine este acest Fiu al omului?”Isus le-a zis: „Lumina mai este puţină vreme în mijlocul vostru. Umblaţi ca unii care aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul: cine umblă în întuneric nu știe unde merge.Câtă vreme aveţi lumina printre voi, credeţi în lumină, ca să fiţi fii ai luminii.” Isus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și S-a ascuns de ei.Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El,ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia: „Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre și cui a fost descoperită puterea braţului Domnului?”De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis:„Le-a orbit ochii și le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec.”Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava Lui și a vorbit despre El.Totuși, chiar dintre fruntași, mulţi au crezut în El; dar de frica fariseilor, nu-L mărturiseau pe faţă, ca să nu fie daţi afară din sinagogă.Căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu.Iar Isus a strigat: „Cine crede în Mine nu crede în Mine, ci în Cel ce M-a trimis pe Mine.Și cine Mă vede pe Mine vede pe Cel ce M-a trimis pe Mine.Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric.Dacă aude cineva cuvintele Mele și nu le păzește, nu Eu îl judec, căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea.Pe cine Mă nesocotește și nu primește cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvântul pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi.Căci Eu n-am vorbit de la Mine Însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El Însuși Mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc.Și știu că porunca Lui este viaţa veșnică. De aceea lucrurile pe care le spun, le spun așa cum Mi le-a spus Tatăl.”

×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 cookie policy.