×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Biblia - Evanghelie, Evanghelia după Ioan 10

Evanghelia după Ioan 10

Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoţ și un tâlhar.Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor.Portarul îi deschide și oile aud glasul lui; el își cheamă oile pe nume și le scoate din staul.După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor; și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul.Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.”Isus le-a spus această pildă, dar ei n-au înţeles despre ce le vorbea.Isus le-a mai zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Eu sunt Ușa oilor.Toţi cei ce au venit înainte de Mine sunt hoţi și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei.Eu sunt Ușa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra și va ieși și va găsi pășune.Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, și s-o aibă din belșug.Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viaţa pentru oi.Dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, și lupul le răpește și le împrăștie.Cel plătit fuge, pentru că este plătit și nu-i pasă de oi.Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, și ele Mă cunosc pe Mine,așa cum Mă cunoaște pe Mine Tatăl și cum cunosc Eu pe Tatăl, și Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele.Mai am și alte oi, care nu sunt din staulul acesta; și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, și va fi o turmă și un Păstor.Tatăl Mă iubește, pentru că Îmi dau viaţa ca iarăși s-o iau.Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau și am putere s-o iau iarăși; aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu.”Din pricina acestor cuvinte, iarăși s-a făcut dezbinare între iudei.Mulţi dintre ei ziceau: „Are drac, este nebun. De ce-L ascultaţi?”Alţii ziceau: „Cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Poate un drac să deschidă ochii orbilor?”În Ierusalim se prăznuia atunci Praznicul Înnoirii Templului. Era iarna.Și Isus Se plimba prin Templu, pe sub pridvorul lui Solomon.Iudeii L-au înconjurat și I-au zis: „Până când ne tot ţii sufletele în încordare? Dacă ești Hristosul, spune-ne-o deslușit.”„V-am spus”, le-a răspuns Isus, „și nu credeţi. Lucrările pe care le fac Eu în Numele Tatălui Meu, ele mărturisesc despre Mine.Dar voi nu credeţi, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteţi din oile Mele.Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc și ele vin după Mine.Eu le dau viaţa veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna Mea.Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu.Eu și Tatăl una suntem.”Atunci, iudeii iarăși au luat pietre ca să-L ucidă.Isus le-a zis: „V-am arătat multe lucrări bune, care vin de la Tatăl Meu: pentru care din aceste lucrări aruncaţi cu pietre în Mine?”Iudeii I-au răspuns: „Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă și pentru că Tu, care ești un om, Te faci Dumnezeu.”Isus le-a răspuns: „Nu este scris în Legea voastră: ‘Eu am zis: «Sunteţi dumnezei»'?Dacă Legea a numit dumnezei pe aceia cărora le-a vorbit Cuvântul lui Dumnezeu, și Scriptura nu poate fi desfiinţată,cum ziceţi voi că hulesc Eu, pe care Tatăl M-a sfinţit și M-a trimis în lume? Și aceasta, pentru că am zis: ‘Sunt Fiul lui Dumnezeu! 'Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeţi.Dar, dacă le fac, chiar dacă nu Mă credeţi pe Mine, credeţi măcar lucrările acestea, ca să ajungeţi să cunoașteţi și să știţi că Tatăl este în Mine și Eu sunt în Tatăl.”La auzul acestor vorbe, căutau iarăși să-L prindă, dar El a scăpat din mâinile lor.Isus S-a dus iarăși dincolo de Iordan, în locul unde botezase Ioan la început. Și a rămas acolo.Mulţi veneau la El și ziceau: „Ioan n-a făcut niciun semn, dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adevărat.”Și mulţi au crezut în El în locul acela.


Evanghelia după Ioan 10

Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoţ și un tâlhar.Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor.Portarul îi deschide și oile aud glasul lui; el își cheamă oile pe nume și le scoate din staul.După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor; și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul.Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.”Isus le-a spus această pildă, dar ei n-au înţeles despre ce le vorbea.Isus le-a mai zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Eu sunt Ușa oilor.Toţi cei ce au venit înainte de Mine sunt hoţi și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei.Eu sunt Ușa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra și va ieși și va găsi pășune.Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, și s-o aibă din belșug.Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viaţa pentru oi.Dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, și lupul le răpește și le împrăștie.Cel plătit fuge, pentru că este plătit și nu-i pasă de oi.Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, și ele Mă cunosc pe Mine,așa cum Mă cunoaște pe Mine Tatăl și cum cunosc Eu pe Tatăl, și Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele.Mai am și alte oi, care nu sunt din staulul acesta; și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, și va fi o turmă și un Păstor.Tatăl Mă iubește, pentru că Îmi dau viaţa ca iarăși s-o iau.Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau și am putere s-o iau iarăși; aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu.”Din pricina acestor cuvinte, iarăși s-a făcut dezbinare între iudei.Mulţi dintre ei ziceau: „Are drac, este nebun. De ce-L ascultaţi?”Alţii ziceau: „Cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Poate un drac să deschidă ochii orbilor?”În Ierusalim se prăznuia atunci Praznicul Înnoirii Templului. Era iarna.Și Isus Se plimba prin Templu, pe sub pridvorul lui Solomon.Iudeii L-au înconjurat și I-au zis: „Până când ne tot ţii sufletele în încordare? Dacă ești Hristosul, spune-ne-o deslușit.”„V-am spus”, le-a răspuns Isus, „și nu credeţi. Lucrările pe care le fac Eu în Numele Tatălui Meu, ele mărturisesc despre Mine.Dar voi nu credeţi, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteţi din oile Mele.Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc și ele vin după Mine.Eu le dau viaţa veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna Mea.Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu.Eu și Tatăl una suntem.”Atunci, iudeii iarăși au luat pietre ca să-L ucidă.Isus le-a zis: „V-am arătat multe lucrări bune, care vin de la Tatăl Meu: pentru care din aceste lucrări aruncaţi cu pietre în Mine?”Iudeii I-au răspuns: „Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă și pentru că Tu, care ești un om, Te faci Dumnezeu.”Isus le-a răspuns: „Nu este scris în Legea voastră: ‘Eu am zis: «Sunteţi dumnezei»'?Dacă Legea a numit dumnezei pe aceia cărora le-a vorbit Cuvântul lui Dumnezeu, și Scriptura nu poate fi desfiinţată,cum ziceţi voi că hulesc Eu, pe care Tatăl M-a sfinţit și M-a trimis în lume? Și aceasta, pentru că am zis: ‘Sunt Fiul lui Dumnezeu! 'Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeţi.Dar, dacă le fac, chiar dacă nu Mă credeţi pe Mine, credeţi măcar lucrările acestea, ca să ajungeţi să cunoașteţi și să știţi că Tatăl este în Mine și Eu sunt în Tatăl.”La auzul acestor vorbe, căutau iarăși să-L prindă, dar El a scăpat din mâinile lor.Isus S-a dus iarăși dincolo de Iordan, în locul unde botezase Ioan la început. Și a rămas acolo.Mulţi veneau la El și ziceau: „Ioan n-a făcut niciun semn, dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adevărat.”Și mulţi au crezut în El în locul acela.