image

Biblia - Evanghelie, Evanghelia după Ioan 1

Evanghelia după Ioan 1

La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu.El era la început cu Dumnezeu.Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El.În El era viaţa, și viaţa era lumina oamenilor.Lumina luminează în întuneric, și întunericul n-a biruit-o.A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan.El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el.Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină.Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om venind în lume.El era în lume, și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit.Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.Ioan a mărturisit despre El când a strigat: „El este Acela despre care ziceam eu: ‘Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. '”Și noi toţi am primit din plinătatea Lui și har după har;căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos.Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoţi și leviţi să-l întrebe: „Tu cine ești?”El a mărturisit și n-a tăgăduit: a mărturisit că nu este el Hristosul.Și ei l-au întrebat: „Dar cine ești? Ești Ilie?” Și el a zis: „Nu sunt!” „Ești prorocul?” Și el a răspuns: „Nu!”Atunci i-au zis: „Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuţi?”„Eu”, a zis el, „sunt glasul celui ce strigă în pustie: ‘Neteziţi calea Domnului', cum a zis prorocul Isaia.”Trimișii erau din partea fariseilor.Ei i-au mai pus următoarea întrebare: „Atunci de ce botezi, dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul?”Drept răspuns, Ioan le-a zis: „Eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă Unul pe care voi nu-L cunoașteţi.El este Acela care vine după mine și care este înaintea mea; eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei Lui.”Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el și a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!El este Acela despre care ziceam: ‘După mine vine un om, care este înaintea mea, căci era înainte de mine. 'Eu nu-L cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă: ca El să fie făcut cunoscut lui Israel.”Ioan a făcut următoarea mărturisire: „Am văzut Duhul coborându-Se din cer ca un porumbel și oprindu-Se peste El.Eu nu-L cunoșteam, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: ‘Acela peste care vei vedea Duhul coborându-Se și oprindu-Se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. 'Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.”A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui.Și, pe când privea pe Isus umblând, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!”Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Isus.Isus S-a întors și, când i-a văzut că merg după El, le-a zis: „Ce căutaţi?” Ei I-au răspuns: „Rabbi (care, tălmăcit, înseamnă: ‘Învăţătorule'), unde locuiești?”„Veniţi de vedeţi”, le-a zis El. S-au dus de au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la El. Era cam pe la ceasul al zecelea.Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Isus era Andrei, fratele lui Simon Petru.El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon și i-a zis: „Noi am găsit pe Mesia” (care, tălmăcit, înseamnă: „Hristos”).Și l-a adus la Isus. Isus l-a privit și i-a zis: „Tu ești Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa” (care, tălmăcit, înseamnă: „Petru”).A doua zi, Isus a vrut să Se ducă în Galileea și a găsit pe Filip. Și i-a zis: „Vino după Mine.”Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru.Filip a găsit pe Natanael și i-a zis: „Noi am găsit pe Acela despre care au scris Moise, în Lege, și prorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.”Natanael i-a zis: „Poate ieși ceva bun din Nazaret?” „Vino și vezi!” i-a răspuns Filip.Isus a văzut pe Natanael venind la El și a zis despre el: „Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug.”„De unde mă cunoști?” I-a zis Natanael. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin.”Natanael I-a răspuns: „Rabbi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui Israel!”Drept răspuns, Isus i-a zis: „Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea.”Apoi i-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, de acum încolo, veţi vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului.”Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

LingQ에서 온라인 언어학습

Evanghelia după Ioan 1

La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu.El era la început cu Dumnezeu.Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El.În El era viaţa, și viaţa era lumina oamenilor.Lumina luminează în întuneric, și întunericul n-a biruit-o.A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan.El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el.Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină.Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om venind în lume.El era în lume, și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit.Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made by Him; and in him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness did not overcome it. as a witness, to bear witness of the Light, that all might believe through him. He was not the Light, but he came to bear witness of the Light. world, and the world was made by Him, but the world did not know Him. He came to His people, and His people did not receive Him. he gave the right to become children of God, born not of blood, nor of the will of their flesh, nor of the will of any man, but of God. And the Word became flesh and dwelt among us, full of grace and truth. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.Ioan a mărturisit despre El când a strigat: „El este Acela despre care ziceam eu: ‘Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. And we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father. me. '”Și noi toţi am primit din plinătatea Lui și har după har;căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos.Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoţi și leviţi să-l întrebe: „Tu cine ești?”El a mărturisit și n-a tăgăduit: a mărturisit că nu este el Hristosul.Și ei l-au întrebat: „Dar cine ești? "And we have all received of his fulness by grace; for the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God; This is the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him. confessed that he is not the Christ. And they asked him, “But who are you? Ești Ilie?” Și el a zis: „Nu sunt!” „Ești prorocul?” Și el a răspuns: „Nu!”Atunci i-au zis: „Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuţi?”„Eu”, a zis el, „sunt glasul celui ce strigă în pustie: ‘Neteziţi calea Domnului', cum a zis prorocul Isaia.”Trimișii erau din partea fariseilor.Ei i-au mai pus următoarea întrebare: „Atunci de ce botezi, dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul?”Drept răspuns, Ioan le-a zis: „Eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă Unul pe care voi nu-L cunoașteţi.El este Acela care vine după mine și care este înaintea mea; eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei Lui.”Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el și a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!El este Acela despre care ziceam: ‘După mine vine un om, care este înaintea mea, căci era înainte de mine. 'Eu nu-L cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă: ca El să fie făcut cunoscut lui Israel.”Ioan a făcut următoarea mărturisire: „Am văzut Duhul coborându-Se din cer ca un porumbel și oprindu-Se peste El.Eu nu-L cunoșteam, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: ‘Acela peste care vei vedea Duhul coborându-Se și oprindu-Se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. 'Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.”A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui.Și, pe când privea pe Isus umblând, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!”Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Isus.Isus S-a întors și, când i-a văzut că merg după El, le-a zis: „Ce căutaţi?” Ei I-au răspuns: „Rabbi (care, tălmăcit, înseamnă: ‘Învăţătorule'), unde locuiești?”„Veniţi de vedeţi”, le-a zis El. S-au dus de au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la El. Era cam pe la ceasul al zecelea.Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Isus era Andrei, fratele lui Simon Petru.El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon și i-a zis: „Noi am găsit pe Mesia” (care, tălmăcit, înseamnă: „Hristos”).Și l-a adus la Isus. Isus l-a privit și i-a zis: „Tu ești Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa” (care, tălmăcit, înseamnă: „Petru”).A doua zi, Isus a vrut să Se ducă în Galileea și a găsit pe Filip. Și i-a zis: „Vino după Mine.”Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru.Filip a găsit pe Natanael și i-a zis: „Noi am găsit pe Acela despre care au scris Moise, în Lege, și prorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.”Natanael i-a zis: „Poate ieși ceva bun din Nazaret?” „Vino și vezi!” i-a răspuns Filip.Isus a văzut pe Natanael venind la El și a zis despre el: „Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug.”„De unde mă cunoști?” I-a zis Natanael. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin.”Natanael I-a răspuns: „Rabbi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui Israel!”Drept răspuns, Isus i-a zis: „Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea.”Apoi i-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, de acum încolo, veţi vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului.”

×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 cookie policy.