×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

rfi Romania, Pagina de istorie: Povestea Statuii Libertății, proiectată de Gustave Eiffel

Pagina de istorie: Povestea Statuii Libertății, proiectată de Gustave Eiffel

Faimoasa Statuie a Libertății, cea care tronează pe mica insulă Liberty, la sud-est de Manhattan, la gura de vărsare a râului Hudson în Oceanul Atlantic, este, de fapt, franțuzoaică get-beget. Cel care a sculptat-o este Frederic Auguste Bartholdi, iar scheletul metalic din interior a fost realizat de nimeni altul decât Gustav Eiffel, faimosul arhitect și inginer structural care a construit și turnul din Paris care îi poartă numele și a devenit simbolul orașului. Statuia are o înălțime de aproape 93 de metri cu tot cu soclu și reprezintă o femeie acoperită de un drapel care ține în mâna dreaptă o flacără, iar în mâna stângă o placă pe care este inscripționată ziua independenței Americii: 4 iulie 1776. Au existat multe speculații cu privire la modelul după care scultorul a creat înfățișarea statuii, însă certitudini și documente istorice încă nu au fost descoperite pe această temă. Statuia Libertății din New York a fost un cadou pentru Statele Unite din partea Franței, ca simbol al prieteniei dintre cele două națiuni. Statuia Libertății îi întâmpină în port atât pe cei care se întorc acasă, cât și pe cei care ajung, pentru prima dată, pe pământ american. Și britanicii au o statuie similară, Britannia, care a existat înaintea Statuii Libertății. Britannia întruchipează valorile democratice britanice și a fost cunoscută mai ales atunci când ascensiunea Imperiului Britanic era la apogeu. Statuia Libertății din New York are și o soră, mai mică, de fapt o statuie a libertății la o scară mai mică. A fost turnată în bronz în 1870 și a fost expusă cu ocazia expoziției universale de la Paris din 1900. Din anul 1906, ea se găsește în Gradina Luxembrug din Paris. În zilele noastre, mai exact în mai 2019, a fost deschis în apropiere de statuie Muzeul Statuii Libertății, unde turiștii pot afla că activistul anti-sclavie francez Édouard René de Laboulaye este cel care l-a îndemnat pe Frédéric Auguste Bartholdi să ridice o statuie pentru a celebra emanciparea sclavilor din Statele Unite ale Americii. Tot în muzeu este expusă și torța originală din cupru și aur, care fusese avariată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial printr-o explozie pusă la cale de germani. În prezent, pe statuie se află o replică aurită a celei originale, montate în 1985. Rămâneţi alături de noi la Pagina de istorie pentru a afla poveşti din trecut, dar şi pentru că presa de azi este ciorna istoriei de mâine. Ascultați rubrica ”Pagina de istorie” în fiecare zi, de luni până vineri, dimineața de la 7.50 și de la 9.55 și după amiaza de la 15.07, numai la RFI România Toate edițiile rubricii Pagina de Istorie: http://www.rfi.ro/tag/pagina-de-istorie


Pagina de istorie: Povestea Statuii Libertății, proiectată de Gustave Eiffel Historische Seite: Die Geschichte der Freiheitsstatue, entworfen von Gustave Eiffel History Page: The Story of the Statue of Liberty, designed by Gustave Eiffel Page d'histoire : L'histoire de la Statue de la Liberté, conçue par Gustave Eiffel Strona historii: Historia Statuy Wolności, zaprojektowanej przez Gustave'a Eiffela

Faimoasa Statuie a Libertății, cea care tronează pe mica insulă Liberty, la sud-est de Manhattan, la gura de vărsare a râului Hudson în Oceanul Atlantic, este, de fapt, franțuzoaică get-beget. Die berühmte Freiheitsstatue, die auf der winzigen Liberty Island südöstlich von Manhattan an der Mündung des Hudson River in den Atlantik steht, ist in Wirklichkeit ein französisches Get-beget. The famous Statue of Liberty, which sits on the small island of Liberty, southeast of Manhattan, at the mouth of the Hudson River in the Atlantic Ocean, is actually French get-beget. La célèbre Statue de la Liberté, qui se trouve sur la petite île de la Liberté, au sud-est de Manhattan, à l'embouchure de la rivière Hudson dans l'océan Atlantique, est en fait française. La famosa Statua della Libertà, quella sulla piccola Liberty Island, a sud-est di Manhattan, alla foce del fiume Hudson nell'Oceano Atlantico, è in realtà la fonte francese. Cel care a sculptat-o este Frederic Auguste Bartholdi, iar scheletul metalic din interior a fost realizat de nimeni altul decât Gustav Eiffel, faimosul arhitect și inginer structural care a construit și turnul din Paris care îi poartă numele și a devenit simbolul orașului. Der Bildhauer ist Frederic Auguste Bartholdi, und das Metallskelett im Inneren stammt von keinem Geringeren als Gustav Eiffel, dem berühmten Architekten und Bauingenieur, der auch den Turm in Paris gebaut hat, der seinen Namen trägt und zum Wahrzeichen der Stadt geworden ist. The one who sculpted it is Frederic Auguste Bartholdi, and the metal skeleton inside was made by none other than Gustav Eiffel, the famous architect and structural engineer who built the tower in Paris that bears his name and has become the symbol of the city. El que la esculpió es Frederic Auguste Bartholdi, y el esqueleto metálico en su interior fue realizado nada menos que por Gustav Eiffel, el famoso arquitecto e ingeniero estructural que también construyó en París la torre que lleva su nombre y se convirtió en el símbolo de la ciudad. Quello che l'ha scolpita è Frederic Auguste Bartholdi, e lo scheletro di metallo all'interno è stato realizzato nientemeno che da Gustav Eiffel, il famoso architetto e ingegnere strutturale che ha costruito la torre di Parigi che porta il suo nome ed è diventato il simbolo della città. Statuia are o înălțime de aproape 93 de metri cu tot cu soclu și reprezintă o femeie acoperită de un drapel care ține în mâna dreaptă o flacără, iar în mâna stângă o placă pe care este inscripționată ziua independenței Americii: 4 iulie 1776. Die Statue ist mit Sockel fast 93 Meter hoch und stellt eine Frau dar, die von einer Flagge bedeckt ist und in ihrer rechten Hand eine Flamme und in ihrer linken Hand eine Tafel mit der Aufschrift Amerikas Unabhängigkeitstag: 4. Juli 1776 hält. The statue has a height of almost 93 meters with a sill and represents a woman covered by a flag holding a flame in her right hand, and in her left hand a plaque on which is inscribed the day of the independence of America: July 4, 1776. La statua ha un'altezza di quasi 93 metri con un davanzale e rappresenta una donna coperta da una bandiera che tiene una fiamma nella sua mano destra, e nella sua mano sinistra una targa su cui è inscritto il giorno dell'indipendenza dell'America: 4 luglio 1776. Au existat multe speculații cu privire la modelul după care scultorul a creat înfățișarea statuii, însă certitudini și documente istorice încă nu au fost descoperite pe această temă. Über das Modell, nach dem der Bildhauer das Aussehen der Statue schuf, wurde viel spekuliert, aber es gibt noch keine gesicherten Erkenntnisse und historischen Dokumente zu diesem Thema. There has been much speculation about the model after which the sculptor created the statue's appearance, but historical certainties and documents have not yet been discovered on this topic. Ci sono state molte speculazioni sul modello dopo il quale lo scultore ha creato l'aspetto della statua, ma certezze e documenti storici non sono ancora stati scoperti su questo argomento. Statuia Libertății din New York a fost un cadou pentru Statele Unite din partea Franței, ca simbol al prieteniei dintre cele două națiuni. The Statue of Liberty in New York was a gift to the United States from France, as a symbol of friendship between the two nations. Statuia Libertății îi întâmpină în port atât pe cei care se întorc acasă, cât și pe cei care ajung, pentru prima dată, pe pământ american. Die Freiheitsstatue begrüßt sowohl Heimkehrer als auch Erstbesucher des Hafens. The Statue of Liberty welcomes in the port both those who return home and those who arrive, for the first time, on American soil. La Statua della Libertà accoglie nel porto sia coloro che tornano a casa sia quelli che arrivano, per la prima volta, sul suolo americano. Și britanicii au o statuie similară, Britannia, care a existat înaintea Statuii Libertății. Auch die Briten haben eine ähnliche Statue, Britannia, die vor der Freiheitsstatue existierte. And the British have a similar statue, Britannia, which existed before the Statue of Liberty. Britannia întruchipează valorile democratice britanice și a fost cunoscută mai ales atunci când ascensiunea Imperiului Britanic era la apogeu. Britannia verkörpert die demokratischen Werte Großbritanniens und war besonders berühmt, als der Aufstieg des Britischen Empire auf seinem Höhepunkt war. Britannia embodies British democratic values and was known especially when the rise of the British Empire was at its peak. La Britannia incarna i valori democratici britannici ed era nota soprattutto quando l'ascesa dell'Impero britannico era al culmine. Statuia Libertății din New York are și o soră, mai mică, de fapt o statuie a libertății la o scară mai mică. Die Freiheitsstatue in New York hat eine kleinere Schwester, nämlich eine Freiheitsstatue in kleinerem Maßstab. The Statue of Liberty in New York also has a smaller sister, in fact a statue of freedom on a smaller scale. A fost turnată în bronz în 1870 și a fost expusă cu ocazia expoziției universale de la Paris din 1900. Sie wurde 1870 in Bronze gegossen und 1900 auf der Weltausstellung in Paris ausgestellt. It was cast in bronze in 1870 and was exhibited at the Universal Exhibition in Paris in 1900. Fu fuso in bronzo nel 1870 e fu esposto all'Esposizione Universale di Parigi nel 1900. Din anul 1906, ea se găsește în Gradina Luxembrug din Paris. Seit 1906 befindet sie sich im Jardin Luxembrug in Paris. Since 1906, it is located in the Luxembrug Garden in Paris. În zilele noastre, mai exact în mai 2019, a fost deschis în apropiere de statuie Muzeul Statuii Libertății, unde turiștii pot afla că activistul anti-sclavie francez Édouard René de Laboulaye este cel care l-a îndemnat pe Frédéric Auguste Bartholdi să ridice o statuie pentru a celebra emanciparea sclavilor din Statele Unite ale Americii. Heute, genauer gesagt im Mai 2019, wurde in der Nähe der Statue das Freiheitsstatue Museum eröffnet, in dem Touristen erfahren können, dass es der französische Anti-Sklaverei-Aktivist Édouard René de Laboulaye war, der Frédéric Auguste Bartholdi dazu drängte, eine Statue zu errichten, um die Emanzipation der Sklaven in den Vereinigten Staaten zu feiern. Nowadays, more precisely in May 2019, the Statue of Liberty Museum was opened near the statue, where tourists can find out that the French anti-slavery activist Édouard René de Laboulaye was the one who urged Frédéric Auguste Bartholdi to erect a statue to celebrated the emancipation of slaves from the United States of America. Oggi, più precisamente a maggio 2019, il Museo della Statua della Libertà è stato aperto vicino alla statua, dove i turisti possono scoprire che l'attivista francese anti-schiavitù Édouard René de Laboulaye è stato quello che ha invitato Frédéric Auguste Bartholdi a erigere una statua per ha celebrato l'emancipazione degli schiavi dagli Stati Uniti d'America. Tot în muzeu este expusă și torța originală din cupru și aur, care fusese avariată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial printr-o explozie pusă la cale de germani. Im Museum ist auch die Originalfackel aus Kupfer und Gold ausgestellt, die während des Zweiten Weltkriegs durch eine von den Deutschen ausgelöste Explosion beschädigt wurde. Also in the museum is exposed the original torch made of copper and gold, which had been damaged during the Second World War by an explosion made by the Germans. Anche nel museo è esposta la torcia originale in rame e oro, che era stata danneggiata durante la seconda guerra mondiale da un'esplosione fatta dai tedeschi. În prezent, pe statuie se află o replică aurită a celei originale, montate în 1985. Eine vergoldete Nachbildung der ursprünglichen Statue, die 1985 aufgestellt wurde, steht jetzt auf der Statue. Currently, on the statue there is a golden replica of the original one, mounted in 1985. Rămâneţi alături de noi la Pagina de istorie pentru a afla poveşti din trecut, dar şi pentru că presa de azi este ciorna istoriei de mâine. Stay with us on the History Page to find out stories from the past, but also because today's press is the cornerstone of tomorrow's history. Resta con noi sulla pagina della storia per scoprire storie del passato, ma anche perché la stampa di oggi è la pietra angolare della storia di domani. Ascultați rubrica ”Pagina de istorie” în fiecare zi, de luni până vineri, dimineața de la 7.50 și de la 9.55 și după amiaza de la 15.07, numai la RFI România Toate edițiile rubricii Pagina de Istorie: http://www.rfi.ro/tag/pagina-de-istorie Listen to the "History page" every day, from Monday to Friday, from 7.50 and 9.55 and in the afternoon from 15.07, only at RFI Romania. All editions of the History Page: http: //www.rfi. com / tag / page-by-history