×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

LingQ Mini Stories, 57 - Aceasta este istoria lui Bil

57 - Aceasta este istoria lui Bil

Aceasta este istoria lui Bil.

A) Bil urăște să stea blocat în trafic, mai ales cînd merge spre și de la serviciu.

El consideră că o metodă de a reduce traficul este să împarți mașina cu cineva, avînd în vedere că asta va diminua numărul de mașini.

Această metodă a început cîteva decenii în urmă dar multă lume nu o urmează deoarece le place mai mult intimitatea personală în timp ce conduc.

Alți oameni sunt sceptici referitor la siguranța călătoriei în mașină cu un străin.

În unele orașe, există linii marcate pe autostradă pentru astfel de călătorii.

Doar mașinile cu doi, trei sau mai mulți oameni pot merge pe acele linii.

Această metodă te poate ajuta să ajungi mai repede la serviciu, însă necesită deasemenea ca oamenii să-și schimbe unele obiceiuri.

În ultimii cîțiva ani această metodă a crescut în popularitate, deoarece traficul a crescut din ce în ce mai mult.

Această metodă îi poate ajuta pe cei care călătores să economisească timp și bani, dar probabil și mai important, este bună și pentru mediul înconjurător.

Aceasta este aceeși istorie spusă de Bil

B) Uram să stau blocat în trafic, mai ales cînd mergeam spre și la serviciu.

Credeam că o metodă de a reduce traficul, era aceea de a împărți mașina cu altcineva, avînd în vedere că asta ar însemna mai puține mașini.

Această metodă a început cîteva decenii în urmă dar mulți oameni au opus rezistență în special deoarece își doresc intimitate în timp ce conduc.

Și eu eram un pic îngrijorat de siguranța unei astfel de metode dacă e să călătorești cu oameni străini.

În unele orașe erau deja și linii marcate special pe autostradă pentru astfel de mașini.

Doar mașini cu doi, trei sau mai mulți oameni putea să meargă pe aceste linii.

Îmi place acest trend.

Această metodă mă ajută să ajung mai repede la serviciu, dar a fost necesar ca să-mi schimb unele obiceiuri.

În ultimii cîțiva ani această metodă a crescut în popularitate doarece traficul a crescut din ce în ce mai mult.

Metoda a ajutat oamenii ca mine să economisească timp și bani, dar probabil și mai important, este benefică și pentru mediul înconjurător.

Acum urmează cîteva întrebări la care puteți da răspuns sau puteți să ascultați răspunsul corect.

Întrebări:

A) 1) Bil urăște să stea blocat în trafic, mai ales cînd merge spre și de la serviciu.

Cînd urăște Bil cel mai mult să stea blocat în trafic? El urăște cel mai mult să stea blocat în trafic cînd merge spre și de la serviciu.

2) El crede că o metodă de a reduce traficul este să împarți mașina cu alte persoane.

Care este o metodă prin care Bil crede că s-ar reduce traficul? El crede că o metodă de a reduce traficul este să împarți mașina cu alte persoane.

3) Împărțitul mașinii cu alte persoane ar însemna că sunt mai puține mașini pe autostradă.

Dacă împarți mașina cu altcineva asta ar însemna mai multe sau mai puține mașini pe autostradă? Dacă împarți mașina cu altcineva asta ar însemna că pe autostradă vor fi mai puține mașini.

4) Această metodă a început cu cîteva decenii mai devreme.

Această metodă a început anul trecut? Nu, această metodă a început cu cîteva decevenii înainte.

B) 5) Eram deasemenea îngrijorat despre cît de sigur ar fi să călătorești împreună cu persoane străine.

Ce părere aveam despre călătoria cu persoane străine? Eram un pic îngrijorat despre călătoria cu persoane străine.

6) În unele orașe erau linii marcate special pe autostradă pentru astfel de călători.

Ce aveau deja unele orașe? Unele orașe aveau linii marcate pe autostradă pentru astfel de călători.

7) Doar mașini cu doi, trei sau mai mulți călători puteau merge pe astfel de linii.

Cîte persoane trebuiau să fie în mașinile care călătoreau pe aceste linii? Mașinile care călătoreau pe aceste linii trebuiau să aibă doi, trei sau mai mulți călători.

8) În ultimii cîțiva ani această metodă a crescut în popularitate, deoarece traficul a crescut din ce în ce mai mult.

De ce a crescut în popularitate această metodă? Deoarece traficul a crescut din ce în ce mai mult.


57 - Aceasta este istoria lui Bil 57 - Dies ist die Geschichte von Bil 57 - This is the history of Bil 57 - Esta es la historia de Bil 57 - Questa è la storia di Bil 57 - Dit is het verhaal van Bil 57 - Esta é a história de Bil 57 - Это история Била

Aceasta este istoria lui Bil. Dies ist Bils Geschichte. This is Bil's history. Esta es la historia de Bil. C'est l'histoire de Bil. Questa è la storia di Bill e del car pooling これはビルの物語です。 이것은 빌의 이야기입니다. Dit is Bils verhaal. Esta é a história de Bil. Это история Била. 这是比尔的故事。

A)    Bil urăște să stea blocat în trafic, mai ales cînd merge spre și de la serviciu. A) Bil hasst es, im Verkehr steckenzubleiben, besonders wenn er zur Arbeit pendelt. A) Bill hates being stuck in traffic, especially when commuting to and from work. A) Bil odia estar atrapado en el tráfico, especialmente cuando se viaja hacia y desde el trabajo. A) Bil déteste être coincé dans la circulation, en particulier lors des trajets entre son domicile et le travail. A) Bill odia essere bloccato nel traffico, soprattutto durante il trasferimento da e per il lavoro. A ) ビル は 交通 渋滞 に 巻き 込ま れる の が 嫌です 、 特に 仕事場 へ の 行き帰り 時 です 。 A)철수는 특히 회사 출퇴근길의 교통 정체를 싫어한다. A) Bil staat niet graag in de file, vooral niet als hij heen en weer reist tussen werk en thuis. A) Bil odeia ficar preso no trânsito, especialmente quando vai e volta do trabalho. А) Бил ненавидит застревать в пробках, особенно по дороге на работу и с работы. A)比尔 不 喜欢 堵车 , 尤其 是 上下班 的 时候 。

El consideră că o metodă de a reduce traficul este să împarți mașina cu cineva, avînd  în vedere că asta va diminua numărul de mașini. Er denkt, dass eine Möglichkeit, den Verkehr zu reduzieren, darin besteht, ein Auto mit jemand anderem zu teilen, da dies weniger Autos auf der Straße bedeuten würde. He believes a method of reducing traffic is to share the car with someone, considering that this will reduce the number of cars. Él piensa que una forma de reducir el tráfico es compartir el auto con otra persona, ya que eso significaría menos autos en la carretera. Il pense qu'une bonne façon de réduire le trafic serait de partager une voiture avec quelqu'un d'autre, car cela signifierait moins de voitures sur les routes. Pensa che un modo per ridurre il traffico sarebbe quello di condividere una macchina con qualcun altro poiché ciò significherebbe meno auto sulla strada. 彼 は 交通 を 減らす 一 つ の 方法 は 車 の 相乗り だ と 考えて います 。 그는 교통 체증을 줄이는 하나의 방법은 다른 사람과 차를 함께 타는 것이라고 생각한다. Hij denkt dat er minder verkeer kan zijn als mensen carpoolen, want dan zouden er minder auto's op de weg zijn. Ele acha que uma maneira de reduzir o tráfego é compartilhar o carro com outra pessoa, pois isso significaria menos carros na rua. Он думает, что один из способов уменьшить трафик – подвозить кого-нибудь на своей машине, так как это значило бы меньше машин на дороге. 他 认为 减缓 交通拥堵 的 一个 方法 是 和 别人 拼车 , 这样 路上 的 车 就 会少 一些 。

Această metodă a început cîteva decenii în urmă dar multă lume nu o urmează deoarece le place mai mult intimitatea personală în timp ce conduc. Fahrgemeinschaften wurden vor einigen Jahrzehnten eingeführt, aber viele Menschen wehrten sich dagegen, vor allem, weil sie ihre Privatsphäre während der Fahrt schätzten. This method began several decades ago but many people do not follow it because they like their personal privacy more while they drive. El uso compartido de autos empezó hace algunas décadas pero muchas personas se resistieron principalmente porque disfrutaban de su privacidad mientras conducían. Le covoiturage a fait irruption il y a quelques décennies, mais beaucoup de personnes y ont résisté principalement parce qu'elles tenaient à leur intimité en conduisant. Il car pooling è iniziato qualche decennio fa, ma molte persone lo rifiutarono soprattutto perché amavano la loro privacy durante la guida. つまり それ が 道路 上 の 車 を 減らす 意味 も あります 。 이 방법은 수십 년 전에 시작되었지만 많은 사람들이 운전 중에 개인적인 친밀감을 좋아하기 때문에 따르지 않습니다. Carpoolen werd een paar decennia geleden voor het eerst gedaan, maar veel mensen waren ertegen omdat ze gehecht waren aan hun privacy tijdens het rijden. O carro compartilhado começou há algumas décadas, mas muitas pessoas resistiram principalmente porque gostaram da sua privacidade durante a condução. Карпулинг впервые появился несколько десятилетий назад, но многие сопротивлялись его распространению, главным образом из-за того, что им нравилось их ощущение приватности во время езды. 拼车 几十年 前 就 开始 了 , 但是 很多 人 拒绝 它 主要 因为 他们 喜欢 驾驶 时 的 隐私 。

Alți oameni sunt sceptici referitor la siguranța călătoriei în mașină cu un străin. Einige Leute sorgten sich vielleicht auch darum, wie sicher es ist,in Autos unterwegs zu sein, die von Fremden gesteuert werden. Some people might also have been concerned about how safe it would be if they traveled in cars driven by strangers. Algunas personas también podrían haber estado preocupadas acerca de la seguridad de viajar en autos conducidos por extraños. Certaines personnes s'inquiétaient aussi par rapport à la sécurité durant le trajet dans des voitures conduites par des inconnus. Alcune persone avrebbero anche potuto essere preoccupate circa la sicurezza di viaggiare in macchine guidate da sconosciuti. 相乗り は 初めて 数 十年 前 に 始まりました 。 다른 사람들은 낯선 사람과 자동차로 여행하는 안전에 대해 회의적입니다. Sommige mensen maakten zich ook zorgen over hoe veilig het zou zijn als ze bij vreemden in de auto zouden zitten. Algumas pessoas também poderiam ter se preocupado com o quão seguro seria se eles viajassem em carros conduzidos por estranhos. Некоторые могли также быть обеспокоены тем, насколько безопасно ездить в машинах, управляемых незнакомцами. 有些 人 也 担心 坐 陌生人 开 的 车 的 安全性 。

În unele orașe, există linii marcate pe autostradă pentru astfel de călătorii. In einigen Städten gibt es spezielle Fahrspuren für Fahrgemeinschaften. In some cities, there are special carpooling lanes on the highway. En algunas ciudades, hay carriles especiales en las carreteras para los autos compartidos. Dans certaines villes, il y a des voies spéciales réservées au covoiturage sur l'autoroute. In alcune città, ci sono corsie speciali per il car pooling sulle autostrade. しかし 多く の 人 は たいてい 相乗り に 抵抗 しました 、 なぜなら 彼 ら は 運転 中 プライバシー を 好んだ から でした 。 일부 도시에서는 그러한 여행을 위해 고속도로에 표시된 차선이 있습니다. In sommige steden zijn er op de snelweg speciale rijstroken voor carpoolen. Em algumas cidades, há pistas especiais de carona na rodovia. В некоторых городах на шоссе есть специальные полосы движения. 在 有 的 城市 , 在 高速 路上 已经 有 特殊 的 拼车 通道 。

Doar mașinile cu doi, trei sau mai mulți oameni pot merge pe acele linii. Nur Autos mit zwei, drei oder mehr Personen dürfen auf diesen Spuren fahren. Only cars with two ,three or more people can drive in those lanes. Solo los autos con dos, tres o más personas pueden conducir en esos carriles. Seules les voitures avec deux, trois personnes ou plus peuvent rouler sur ces voies. Solo machine con 2,3 o più persone possono viaggiare in quelle corsie. 何人か は 見知らぬ 人 の 運転 で 旅行 する こと が 、 安全 か どう か を 心配 して いた かも しれません 。 두 명, 세 명 이상의 사람이있는 자동차 만 해당 노선을 걸을 수 있습니다. Alleen auto's met twee, drie of meer mensen mogen op die stroken rijden. Somente carros com duas, três ou mais pessoas podem dirigir nessas pistas. В этих полосах движения могут ездить только автомобили с двумя, тремя или более людьми. 只有 载有 两三名 或者 更 多 乘客 的 车 可以 通行 。

Această metodă te poate ajuta să ajungi mai repede la serviciu, însă necesită deasemenea ca oamenii să-și schimbe unele obiceiuri. Fahrgemeinschaften können einem helfen, schneller zur Arbeit zu kommen, aber dafür müssen die Menschen einige ihrer Gewohnheiten ändern. Carpooling can help you get to work faster, however it does require people to change some of their habits. El uso compartido de autos puede ayudarlo a llegar más rápido al trabajo,sin embargo, requiere que las personas cambien algunos de sus hábitos. Le covoiturage peut vous aider à vous rendre au travail plus vite, cependant cela oblige les gens à changer certaines de leurs habitudes. Il car pooling può aiutarti ad arrivare a lavoro più rapidamente, tuttavia, richiede alle persone il cambiamento di alcune abitudini. ある 都市 で は 、 高速 道路 に 相乗り 専用 レーン が あります 。 몇몇 도시에는 고속도로에 카풀링 특별 차선이 있다. 두세 명 혹은 그 이상의 사람들이 탄 차들만 이 차선을 달릴 수 있다. Carpoolen kan ervoor zorgen dat je sneller op je werk bent, maar mensen moeten eerst wel wat gewoontes opgeven. A carona pode ajudá-lo a chegar ao trabalho mais rápido, no entanto, exige que as pessoas mudem alguns dos hábitos delas. Карпулинг может помочь добираться до работы быстрее, хотя для этого людям придётся изменить свои привычки. 拼车 可以 帮 你 更 快 到达 工作 , 但是 它 需要 人们 改变 一些 他们 的 习惯 。

În ultimii cîțiva ani această metodă a crescut în popularitate, deoarece traficul a crescut din ce în ce mai mult. In den letzten Jahren ist die Anzahl der Fahrgemeinschaften gestiegen, weil sich der Verkehr immer weiter verschlechtert hat. Over the past few years carpooling has grown, because the traffic has just kept on getting worse. En los últimos años, el uso compartido de autos ha crecido porque el tráfico ha seguido empeorando. Au cours des dernières années, le covoiturage a augmenté, car le trafic n'a cessé de s'accroitre. Negli ultimi anni il car pooling è cresciuto perché il traffico ha continuato a peggiorare. 2,3、 あるいは もう 少し の 人 が 乗って いる 車 のみ が これら の レーン を 運転 する こと が できます 。 카풀링을 하면 직장에 더 빨리 도착할 수 있다. 하지만 사람들이 자신의 기존의 버릇을 바꾸는 것을 필요로 한다. De laatste jaren is carpoolen populairder geworden, omdat het verkeer alsmaar drukker wordt. Ao longo dos últimos anos, o carona aumentou, porque o tráfego simplismente continuou a piorar. За последние несколько лет карпулинг вырос, потому что проблемы с трафиком только ухудшаются. 在 过去 的 几年 拼车 增多 了 , 因为 交通 情况 一直 恶化 。

Această metodă îi poate ajuta pe cei care călătores să economisească timp și bani, dar probabil și mai important, este bună și pentru mediul înconjurător. Mit Fahrgemeinschaften können Pendler Zeit und Geld sparen, aber vielleicht noch wichtiger ist es, dass es die Umwelt schont. Carpooling can save commuters time and money, but perhaps even more important, it is good for the environment. El uso compartido de autos puede ahorrar tiempo y dinero a los que viajan diariamente, pero quizás lo más importante es que ayuda a mejorar el medio ambiente. Le covoiturage peut faire gagner du temps et de l'argent aux gens, mais surtout il est encore plus important carbon pour l'environnement. Il carpooling può far risparmiare tempo e denaro ai pendolari, ma forse anche più importante, fa bene all'ambiente. 相乗り は あなた が 仕事 を 早く する 助け に なります が 人 の 習慣 を 変える 必要 が あります 。 이 방법은 여행자가 시간과 돈을 절약하는 데 도움이 될 수 있지만 더 중요한 것은 환경에도 좋습니다. Carpoolen kan forensen tijd en geld schelen, maar het allerbelangrijkste is dat het beter voor het milieu is. O compartilhamento pode economizar tempo e dinheiro para viajantes, mas talvez o que seja ainda mais importante, é que é bom para o meio ambiente. Карпулинг может сэкономить время и деньги, но, что более важно, он полезен окружающей среде. 拼车 可以 省去 通勤 的 人 时间 和 金钱 , 但是 可能 更 重要 的 是 , 对 环境 很 好 。

Aceasta este aceeși istorie spusă de Bil Dies ist die gleiche Geschichte, die Bil erzählt hat This is the same story Bil said Ahora la misma historia contada por Bil . C'est la même histoire racontée par Bil Questa è la stessa storia raccontata da Bill 過去 数 十年 で 相乗り は 増えました 、 なぜなら 交通 量 が ますます 悪化 して いた から です 。 와의 이야기와 동일합니다 Dit is hetzelfde verhaal dat wordt verteld door Bil Esta é a mesma história contada por Bil Это та же самая история, рассказанная Билом 这是比尔讲的同样的故事

B)    Uram să stau blocat în trafic, mai ales cînd mergeam spre și la serviciu. B) Ich hasste es früher, im Verkehr stecken zu bleiben, besonders wenn ich zur Arbeit gependelt bin. B) I used to hate being stuck in traffic, especially when commuting to and from work. B) Yo solía odiar estar atrapado en el tráfico, especialmente cuando viajaba hacia y desde el trabajo. B) J'ai toujours détesté être coincé dans la circulation, en particulier lors des trajets entre mon domicile et le travail. B)Odiavo essere bloccato nel traffico, specialmente all'andata e al ritorno da lavoro. B ) 私 は 交通 渋滞 に 巻き 込ま れる の が 嫌いでした 、 特に 仕事場 へ の 行き帰り 時 です 。 B)나는 특히 회사 출퇴근길의 교통 정체를 싫어하곤 했다. B) Ik stond niet graag in de file, vooral niet als ik heen en weer reisde tussen werk en thuis. B) Eu odiava ficar preso no trânsito, especialmente quando estava indo e voltando do trabalho. Б) Раньше я ненавидел застревать в пробках, особенно по дороге на работу и домой. B)我 不 喜欢 堵车 , 尤其 是 上下班 的 时候 。

Credeam că o metodă de a reduce traficul, era aceea de a împărți mașina cu altcineva, avînd în vedere că asta ar însemna mai puține mașini. Ich dachte, dass eine Möglichkeit, den Verkehr zu reduzieren, darin besteht, ein Auto mit jemand anderem zu teilen, da dies weniger Autos auf der Straße bedeuten würde. I thought that one way to reduce traffic was to share a car with someone else, since that would mean fewer cars on the road. Pensé que una forma de reducir el tráfico era compartir el auto con otra persona, ya que eso significaría menos autos en la carretera. Je pensais qu'une des solutions pour réduire le trafic serait de partager une voiture avec quelqu'un d'autre, car cela signifierait moins de voitures sur les routes. Pensavo che un modo per ridurre il traffico fosse quello di condividere una macchina con qualcun altro, poi chè quello significherebbe meno macchine sulla strada. 私 は 交通 を 減らす 一 つ の 方法 は 車 の 相乗り だ と 考えました 。 나는 교통 체증을 줄이는 하나의 방법은 다른 사람과 차를 함께 타는 것이라고 생각했다. Ik dacht dat er minder verkeer kon zijn als mensen carpoolden, want dan zouden er minder auto's op de weg zijn. Eu pensei que uma maneira de reduzir o tráfego era compartilhar um carro com outra pessoa, pois isso significaria menos carros na rua. Я думал, что одним из способов уменьшить трафик было бы подвозить кого-нибудь на своей машине, так как это значило бы меньше машин на дороге. 我 认为 减缓 交通 的 一个 方法 就是 和 别人 拼车 , 这样 路上 的 车 就 会少 一些 。

Această metodă a început cîteva decenii în urmă dar mulți oameni au opus rezistență în special deoarece își doresc intimitate în timp ce conduc. Fahrgemeinschaften wurden vor einigen Jahrzehnten eingeführt, aber viele Menschen wehrten sich dagegen, vor allem, weil sie ihre Privatsphäre während der Fahrt schätzen. Carpooling had first started a few decades previously but many people had resisted it mostly because they liked their privacy while driving. El uso compartido de autos empezó hace algunas décadas pero muchas personas se han resistido principalmente porque disfrutaban de su privacidad mientras conducían. Le covoiturage fit d'abord irruption il y a des dizaines d'années, mais beaucoup de personnes y ont résisté principalement parce qu'elles tenaient à leur intimité en conduisant. Il carpooling iniziò qualche decina di anni prima, ma molte persone lo hanno rifiutato, soprattutto perché amavano la loro privacy durante la guida. つまり それ が 道路 上 の 車 を 減らす 意味 も ありました 。 왜냐하면 그렇게 하면 도로 위에 차가 줄어들 것이기 때문이다. Carpoolen werd een paar decennia daarvoor voor het eerst gedaan, maar veel mensen waren ertegen omdat ze gehecht waren aan hun privacy tijdens het rijden. O compartilhamento havia começado algumas décadas antes, mas muitas pessoas haviam resistido principalmente porque gostaram da sua privacidade durante a condução. Карпулинг впервые появился несколькими десятилетиями ранее, но многие сопротивлялись его распространению, главным образом из-за того, что им нравилось их ощущение приватности во время езды. 拼车 几十年 前 就 开始 了 , 但是 很多 人 拒绝 它 主要 因为 他们 喜欢 驾驶 时 的 隐私 。

Și eu eram un pic îngrijorat de siguranța unei astfel de metode dacă e să călătorești cu oameni străini. Ich war auch etwas besorgt darüber, wie sicher es wäre, wenn man in Autos unterwegs ist, die von Fremden gesteuert werden. I was also bit concerned about how safe it would be if I traveled in cars driven by strangers. También me preocupaba qué tan seguro sería si viajara en autos conducidos por extraños. J'étais également un peu inquiet par rapport au danger que cela représentait de voyager dans des voitures conduites par des inconnus. Ero anche un po' preoccupato di quanto sarebbe stato sicuro se avessi viaggiato in macchine guidate da sconosciuti. 相乗り は 初めて 数 十年 前 に 始まりました 。 카풀링은 수십년 전에 처음 시작되었지만 많은 사람들이 거부감을 가졌다. Ik maakte me ook zorgen over hoe veilig het zou zijn als ik bij vreemden in de auto zou zitten. Eu também estava meio preocupado com o quão seguro seria se eu viajasse em carros dirigidos por estranhos. Я также был немного обеспокоен тем, насколько безопасно было бы ездить в машинах, управляемых незнакомцами. 我 也 有 一点 担心 坐 陌生人 开 的 车 的 安全性 。

În unele orașe erau deja și linii marcate special pe autostradă pentru astfel de mașini. In einigen Städten gibt es bereits spezielle Fahrspuren für Fahrgemeinschaften. In some cities, there were already special carpooling lanes on the highway. En algunas ciudades, ya existían carriles especiales en las carreteras para los autos compartidos. Dans certaines villes, il existait déjà des voies spéciales pour le covoiturage sur l'autoroute. In alcune città, c'erano già delle corsie speciali per il carpooling sull'autostrada. しかし 多く の 人 は たいてい 相乗り に 抵抗 しました 、 なぜなら 彼 ら は 運転 中 プライバシー を 好んだ から でした 。 그 주된 이유는 사람들이 차를 탈 때 자기만의 프라이버시를 선호했기 때문이다. In sommige steden waren er op de snelweg al van die speciale stroken voor carpoolen. Em algumas cidades, já havia vias especiais de carona na rodovia. В некоторых городах на шоссе были уже специальные полосы движения. 在 有 的 城市 , 在 高速 路上 已经 有 特殊 的 拼车 通道 。

Doar mașini cu doi, trei sau mai mulți oameni putea să meargă pe aceste linii. Nur Autos mit zwei, drei oder mehr Personen dürfen auf diesen Spuren fahren. Only cars with two, three or more people could drive in those lanes. Solo los autos con dos, tres o más personas pueden conducir en esos carriles. Seules les voitures de deux, trois personnes ou plus pouvaient conduire dans ces voies. Solo macchine con 2,3 o più persone potevano viaggiare in quelle corsie. 私 は 見知らぬ 人 の 運転 で 旅行 する こと が 、 安全 か どう か を 少し 心配 しました 。 나는 남이 운전하는 차를 타는 것이 안전한지에 대해서도 또한 조금 우려를 했었다. Alleen auto's met twee, drie of meer mensen mochten op die stroken rijden. Apenas carros com duas, três ou mais pessoas podiam dirigir nessas pistas. По этим полосам движения могли ездить только автомобили с двумя, тремя или более людьми в салоне. 只有 载有 两三名 或者 更 多 乘客 的 车 可以 通行 。

Îmi place acest trend. Ich mag diesen Trend. I like this trend. Me gusta esta tendencia. J'aime cette tendance. Mi piace questa tendenza. ある 都市 で は 、 高速 道路 に 相乗り 専用 レーン が ありました 。 나는이 경향을 좋아한다. Ik hou van deze trend. Eu gosto dessa tendência. Мне нравится эта тенденция. 我 喜欢 这样 的 趋势 。

Această metodă mă ajută să ajung mai repede la serviciu, dar a fost necesar ca să-mi schimb unele obiceiuri. Fahrgemeinschaften helfen mir, schneller zur Arbeit zu kommen, aber es erfordert, einige Gewohnheiten zu ändern. Carpooling helps me get to work faster, but it did require me to change some habits. El uso compartido de autos me ayuda a llegar a mi trabajo más rápido, pero también me obligó a cambiar algunos hábitos. Le covoiturage m'aide à aller au travail plus vite, mais cela m'a obligé à changer certaines habitudes. Il carpooling mi aiuta ad arrivare a lavoro più rapidamente, ma mi ha richiesto di cambiare alcune abitudini. 2,3、 あるいは もう 少し の 人 が 乗って いる 車 のみ が これら の レーン を 運転 する こと が できました 。 이 방법을 사용하면 더 빨리 일할 수 있지만 습관을 바꿔야했습니다. Carpoolen zorgt ervoor dat ik sneller op mijn werk ben, maar ik moest eerst wel wat gewoontes opgeven. A carona me ajuda a ir trabalhar mais rápido, mas exigi que eu mude alguns hábitos. Карпулинг помогает мне добираться до работы быстрее, но это потребовало изменить некоторые мои привычки. 拼车 可以 帮 你 更 快 到达 工作 , 但是 它 需要 人们 改变 一些 他们 的 习惯 。

În ultimii cîțiva ani această metodă a crescut în popularitate doarece traficul a crescut din ce în ce mai mult. In den letzten Jahren ist die Zahl der Fahrgemeinschaften gestiegen, weil sich der Verkehr immer weiter verschlechtert hat. Over the past few years carpooling has grown, because the traffic has just kept on getting worse. En los últimos años, el uso compartido de autos ha crecido porque el tráfico sigue empeorando. Au cours des dernières années, le covoiturage s'est répandu, car le trafic n'a cessé de s'accroitre. Negli ultimi anni il carpooling è cresciuto, perché il traffico ha continuato a peggiorare. 過去数年で、トラフィックがますます増加しているため、この方法の人気が高まっています。 지난 몇 년 동안이 방법은 트래픽이 증가함에 따라 인기가 높아졌습니다. In de afgelopen jaren is deze methode in populariteit gestegen doordat het verkeer steeds meer is toegenomen. Ao longo dos últimos anos, o carona aumentou, porque o tráfego simplismente continuou a piorar. За последние несколько лет карпулинг вырос, потому что проблемы с трафиком только ухудшались. 在 过去 的 几年 拼车 增多 了 , 因为 交通 情况 一直 恶化 。

Metoda a ajutat oamenii ca mine să economisească timp și bani, dar probabil și mai important, este benefică și pentru mediul înconjurător. Mit Fahrgemeinschaften können Pendler Zeit und Geld sparen, aber vielleicht noch wichtiger ist es, dass es die Umwelt schont. Carpooling has saved commuters, like me, time and money, but perhaps even more important, it has been good for the environment. El uso compartido de autos ha ahorrado a los viajeros como yo, tiempo y dinero, pero quizás lo más importante es que ha ayudado a mejorar el medio ambiente. Le covoiturage a permis aux gens, comme moi, d'économiser du temps et de l'argent, mais peut-être que surtout, cela a été bon pour l'environnement. Il carpooling ha fatto risparmiare ai pendolari come me, tempo e denaro, ma forse anche più importante, è stato positivo per l'ambiente. 相乗り は 私 が 仕事 を 早く する 助け に なります が 人 の 習慣 を 変える 必要 が ありました 。 이 방법은 저와 같은 사람들이 시간과 돈을 절약하는 데 도움이되었지만 더 중요한 것은 환경에 도움이됩니다. De methode heeft mensen zoals ik geholpen om tijd en geld te besparen, maar wat nog belangrijker is, het is ook goed voor het milieu. O compartilhamento pode economizar tempo e dinheiro, mas talvez até mais importante, é que é bom para o meio ambiente. Карпулинг сэкономил таким, как я, время и деньги, но, что ещё более важно, он полезен окружающей среде. 拼车 可以 省去 通勤 的 人 时间 和 金钱 , 但是 可能 更 重要 的 是 , 对 环境 很 好 。

Acum urmează cîteva întrebări la care puteți da răspuns sau puteți să ascultați răspunsul corect. Hier sind einige Fragen, die Sie beantworten oder die richtige Antwort anhören können. Now there are a few questions you can answer or you can listen to the correct answer. Aquí hay algunas preguntas que puede responder o escuchar la respuesta correcta. Voici quelques questions auxquelles vous pouvez répondre ou écouter la bonne réponse. Ora ecco alcune domande a cui puoi rispondere o ascoltare la risposta corretta. 過去 数 十年 で 相乗り は 増えました 、 なぜなら 交通 量 が ますます 悪化 して いた から です 。 다음은 정답을 듣고들을 수있는 몇 가지 질문입니다. Hier zijn enkele vragen die u kunt beantwoorden of luister naar het juiste antwoord. Aqui estão algumas perguntas que você pode responder ou ouvir a resposta correta. Теперь вот несколько вопросов, на которые вы можете ответить или выслушать правильный ответ. 现在,这里是一些您可以回答或聆听正确答案的问题。

Întrebări: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 : Vragen: Questões: Вопросы: 问题:

A)    1) Bil urăște să stea blocat în trafic, mai ales cînd merge spre și de la serviciu. A) 1) Bil hasst es, im Verkehr steckenzubleiben, besonders wenn er zur Arbeit pendelt. A) 1) Bill hates being stuck in traffic, especially when commuting to and from work. A) 1) Bil odia estar atrapado en el tráfico, especialmente cuando viaja hacia y desde el trabajo. A) 1) Bil déteste être coincé dans la circulation, en particulier lors des trajets entre son domicile et le travail. A) 1) Bill odia essere bloccato nel traffico, soprattutto durante il trasferimento da e per il lavoro. A) 1) ビル は 交通 渋滞 に 巻き 込ま れる の が 嫌です 、 特に 仕事場 へ の 行き帰り 時 です 。 A)1) 철수는 특히 회사 출퇴근길의 교통 정체를 싫어한다. A) 1) Bil staat niet graag in de file, vooral niet als hij heen en weer reist tussen werk en thuis. A) 1) Bil odeia estar preso no trânsito, especialmente quando se desloca para o trabalho. А) 1) Бил ненавидит застревать в пробках, особенно по дороге на работу и с работы. A)1) 比尔 不 喜欢 堵车 , 尤其 是 上下班 的 时候 。

Cînd urăște Bil cel mai mult să stea blocat în trafic? Wann hasst Bil den Verkehrbesonders? When does Bill especially hate traffic? ¿Cuándo odia Bil especialmente estar atrapado en el tráfico? Qu'est-ce que Bil déteste-t-il précisément ? Quando odia di più il traffico, Bill? ビル は 特に 交通 量 に 関して い つ 嫌い です か ? 철수는 특히 어떨 때 교통 정체를 싫어하는가? Op welke momenten vindt Bil het vooral vervelend om in de file te staan? Quando Bil especialmente odeia o tráfego? Когда Бил особенно ненавидит пробки? 比尔 尤其 什么 时候 讨厌 堵车 ? El urăște cel mai mult să stea blocat în trafic cînd merge spre și de la serviciu. Besonders hasst er den Verkehr,wenn er zur Arbeit pendelt. He especially hates traffic when commuting to and from work. Bil odia estar atrapado en el tráfico, especialmente cuando viaja hacia y desde el trabajo. Il déteste particulièrement la circulation lors des trajets entre son domicile et le travail. Odia essere bloccato nel traffico, soprattutto durante il trasferimento da e per il lavoro 彼 は 特に 仕事場 へ の 行き帰り 時 の 交通 量 が 嫌いです 。 그는 특히 회사 출퇴근길의 교통 정체를 싫어한다. Hij staat niet graag in de file, vooral niet als hij heen en weer reist tussen werk en thuis. Ele especialmente se aborrece no trânsito quando vai para o trabalho. Он особенно ненавидит пробки по дороге на работу и домой. 他 尤其 是 上下班 的 时候 讨厌 堵车 。

2) El crede că o metodă de a reduce traficul este să împarți mașina cu alte persoane. 2) Er denkt, dass eine Möglichkeit, den Verkehr zu reduzieren, darin besteht, ein Auto mit jemand anderem zu teilen. 2) He thinks that one way to reduce traffic is to share a car with someone else. 2) Él piensa que una forma de reducir el tráfico es compartir el auto con otra persona. 2) Il pense qu'une bonne façon de réduire le trafic serait de partager une voiture avec quelqu'un d'autre. 2) Pensa che un modo per ridurre il traffico sarebbe quello di condividere una macchina con qualcun altro. 2) 彼 は 交通 を 減らす 一 つ の 方法 は 車 の 相乗り だ と 考えて います 。 2) 그는 교통 체증을 줄이는 하나의 방법은 다른 사람과 차를 함께 타는 것이라고 생각한다. 2) Hij denkt dat er minder verkeer kan zijn als mensen carpoolen. 2) Ele acha que uma maneira de reduzir o tráfego é compartilhar um carro com outra pessoa. 2) Он думает, что один из способов уменьшить трафик – подвозить кого-нибудь на своей машине. 2) 他 认为 减缓 交通 的 一个 方法 就是 和 别人 拼车 。

Care este o metodă prin care Bil crede că s-ar reduce traficul? Was denkt Bil ,wäre eine Möglichkeit den Verkehr zu reduzieren? What is one way Bill thinks will reduce traffic? ¿Cuál es una de las formas en la que Bil piensa que se podría reducir el tráfico? De quelle façon Bil pense-t-il qu'il réduira le trafic? In quale modo Bill pensa che si possa diminuire il traffico? ビル は 交通 を 減らす 一 つ の 方法 は 何 だ と 考えて います か ? 철수가 생각하는 교통 체증을 줄이는 하나의 방법은 무엇인가? Hoe denkt Bil dat er minder verkeer zal zijn? O que é uma possibilidade que Bil pensa que irá reduzir o tráfego? Что, по мнению Бил , уменьшило бы трафик? 比尔 认为 什么 方法 可以 减缓 交通 ? El crede că o metodă de a reduce traficul este să împarți mașina cu alte persoane. Er denkt, dass eine Möglichkeit, den Verkehr zu reduzieren, darin besteht, ein Auto mit jemand anderem zu teilen. He thinks that one way to reduce traffic is to share a car with someone else. Él piensa que una forma de reducir el tráfico es compartir el auto con otra persona. Il pense qu'une bonne façon de réduire le trafic serait de partager une voiture avec quelqu'un d'autre. Pensa che un modo per ridurre il traffico sarebbe quello di condividere una macchina con qualcun altro. 彼 は 交通 を 減らす 一 つ の 方法 は 車 の 相乗り だ と 考えて います 。 그는 교통 체증을 줄이는 하나의 방법은 다른 사람과 차를 함께 타는 것이라고 생각한다. Hij denkt dat er minder verkeer kan zijn als mensen carpoolen. Ele acha que uma maneira de reduzir o tráfego é compartilhar um carro com outra pessoa. Он думает, что один из способов уменьшения трафика – подвозить кого-нибудь на своей машине. 他 认为 减缓 交通 的 一个 方法 就是 和 别人 拼车 。

3) Împărțitul mașinii cu alte persoane ar însemna că sunt mai puține mașini pe autostradă. 3) Ein Auto mit jemand anderem zu teilen, würde bedeuten, dass weniger Autos auf der Straße sind. 3) Sharing a car with someone else would mean fewer cars on the road. 3) El uso compartido de autos con otra persona significaría menos autos en la carretera. 3) Partager une voiture avec quelqu'un d'autre signifierait moins de voitures sur les routes. 3) Condividere una macchina con qualcun altro potrebbe significare meno macchine sulla strada. 3) 車 の 相乗り は 道路 上 の 車 を 減らす 意味 も あります 。 3) 다른 사람과 차를 함께 타면 도로 위에 차가 줄어들 것이다. 3) Een auto met iemand delen zou ervoor zorgen dat er minder auto's op de weg zijn. 3) Compartilhar um carro com outra pessoa significaria menos carros na via. 3) Подвозить кого-нибудь на своей машине могло бы означать меньше машин на дороге. 3) 和 别人 拼车 就 意味着 路上 的 车会少 一些 。

Dacă împarți mașina cu altcineva asta ar însemna mai multe sau  mai puține mașini pe autostradă? Würde die gemeinsame Nutzung eines Autos mit jemand anderem mehr oder weniger Autos auf der Straße bedeuten? Would sharing a car with someone else mean more or fewer cars on the road? ¿Compartir el auto con otra persona significaría más o menos autos en la carretera? Est-ce-que partager une voiture avec quelqu'un signifierait-il plus ou moins de voitures sur la route? Condividere una macchina con qualcun altro potrebbe significare più o meno macchine sulla strada? 車 の 相乗り は 道路 上 の 車 が 増えたり 減ったり を 意味 します か ? 다른 사람과 차를 함께 타면 도로 위에 차가 줄어들까? Zou een auto met iemand delen ervoor zorgen dat er minder auto's op de weg zijn? Compartilhando um carro com alguém significaria mais ou menos carros na estrada? Подвозить кого-нибудь на своей машине означает больше или меньше машин на дороге? 和 别人 拼车 意味着 路上 的 车会 多一些 还是 少 一些 ? Dacă împarți mașina cu altcineva asta ar însemna că pe autostradă vor fi mai puține mașini. Ein Auto mit jemand anderem zu teilen, würde bedeuten, dass weniger Autos auf der Straße sind. Sharing a car with someone else would mean fewer cars on the road. El uso compartido de autos con otra persona significaría menos autos en la carretera. Partager une voiture avec quelqu'un d'autre signifierait moins de voitures sur les routes. Condividere una macchina con qualcun altro potrebbe significare meno macchine sulla strada. 車 の 相乗り は 道路 上 の 車 を 減らす 意味 も あります 。 다른 사람과 차를 함께 타면 도로 위에 차가 줄어들 것이다. Ja, een auto met iemand delen zou ervoor zorgen dat er minder auto's op de weg zijn. Compartilhar um carro com outra pessoa significaria menos carros na estrada. Подвозить кого-нибудь на своей машине означало бы меньше машин на дороге. 和 别人 拼车 就 意味着 路上 的 车会少 一些 。

4) Această metodă a început cu cîteva decenii mai devreme. 4) Fahrgemeinschaften wurden vor einigen Jahrzehnten eingeführt. 4) Carpooling had first started a few decades previously. 4) El uso compartido de autos empezó hace algunas décadas. 4) Le covoiturage a fait irruption il y a quelques décennies. 4) Il carpooling iniziò alcuni decenni prima. 4) 相乗り は 数 十年 前 に 始まりました 。 4) 카풀링은 앞서서 수십년 전에 처음 시작되었다. 4) Carpoolen werd een paar decennia geleden voor het eerst gedaan. 4) Carona tinha começado algumas décadas antes. 4) Карпулинг впервые появился несколько десятилетий назад. 4) 拼车 几十年 前 就 开始 了 。

Această metodă a început anul trecut? Wurden Fahrgemeinschaften letztes Jahr eingeführt? Did carpooling start last year? ¿El uso compartido de autos empezó el año pasado? Est-ce que le covoiturage est apparu l'année dernière ? Il carpooling iniziò l'anno scorso? 相乗り は 昨年 に 始まりました か ? 카풀링은 작년에 시작되었는가? Werd carpoolen vorig jaar voor het eerst gedaan? O carro compartilhado começou no ano passado? Карпулинг стартовал в прошлом году? 拼车 是 去年 开始 的 吗 ? Nu, această metodă a început cu cîteva decevenii înainte. Nein, Fahrgemeinschaften wurden vor einigen Jahrzehnten eingeführt. No, carpooling had first started a few decades previously. No, el uso compartido de autos empezó hace algunas décadas. Non, Le covoiturage a fait irruption il y a quelques décennies. No, il carpooling iniziò alcuni decenni prima. いいえ 、 相乗り は 初めて 数 十年 前 に 始まりました 。 아니다, 카풀링은 앞서서 수십년 전에 처음 시작되었다. Nee, carpoolen werd een paar decennia geleden voor het eerst gedaan. Não, o compartilhamento de carros tinha começado algumas décadas antes. Нет, карпулинг впервые стартовал несколько десятилетий назад. 不是 , 拼车 最早 是 几十年 前 就 开始 了 。

B)    5)  Eram deasemenea îngrijorat despre cît de sigur ar fi să călătorești împreună cu persoane străine. B)5) Ich war etwas besorgt darüber, wie sicher es wäre, wenn man in Autos unterwegs ist, die von Fremden gesteuert werden. B) 5) I was also bit concerned about how safe it would be if I traveled in cars driven by strangers. B) 5) También me preocupaba qué tan seguro sería si viajara en autos conducidos por extraños. B) 5) J'étais également un peu inquiet par rapport au danger que cela représentait de voyager dans des voitures conduites par des inconnus. B) 5) Ero anche un po' preoccupato di quanto sarebbe stato sicuro se avessi viaggiato in macchine guidate da sconosciuti. B) 5) 私 は 見知らぬ 人 の 運転 で 旅行 する こと が 、 安全 か どう か を 少し 心配 しました 。 B)5) 나는 남이 운전하는 차를 타는 것이 안전한지에 대해서도 또한 조금 우려를 했었다. B) 5) Ik maakte me ook zorgen over hoe veilig het zou zijn als ik bij vreemden in de auto zou zitten. B) 5) Eu também estava meio preocupado com o quão seguro seria se eu viajasse em carros dirigidos por estranhos. Б) 5) Я также был немного обеспокоен тем, насколько безопасно было бы ездить в машинах, управляемых незнакомцами. B)5) 我 也 有 一点 担心 坐 陌生人 开 的 车 的 安全性 。

Ce părere aveam despre călătoria cu persoane străine? Washielt ich davon, in Autos unterwegs zu sein, die von Fremden gesteuert werden? How did I feel about traveling in cars driven by strangers? ¿Cómo me sentí acerca de viajar en autos conducidos por extraños? Quel était mon ressentit par rapport au fait de voyager dans des voitures conduites par des inconnus ? Come mi sarei sentito circa il viaggiare in macchine guidate da sconosciuti? 私 は 見知らぬ 人 の 運転 で 旅行 する こと を どう 感じました か ? 남이 운전하는 차를 타는 것에 대해서 나는 어떻게 생각했는가? Wat zou ik ervan vinden om bij vreemden in de auto te zitten? Como eu me sentia sobre viajar em carros dirigidos por estranhos? Что я чувствовал по поводу езды в машинах, управляемых незнакомцами? 我 对 坐 陌生人 开 的 车 什么 感觉 ? Eram un pic îngrijorat despre călătoria cu persoane străine. Ich war etwas besorgt darüber, wie sicher es wäre, wenn man in Autos unterwegs bin, die von Fremden gesteuert werden. I was a bit concerned about traveling in cars driven by strangers. Me preocupaba qué tan seguro sería si viajara en autos conducidos por extraños. J'étais un peu inquiet par rapport au fait de voyager dans des voitures conduites par des inconnus. Ero un po 'preoccupato di viaggiare con estranei. 私 は 見知らぬ 人 の 運転 で 旅行 する こと が 、 安全 か どう か を 少し 心配 しました 。 나는 남이 운전하는 차를 타는 것이 안전한지에 대해서 조금 우려를 했었다. Ik maakte me ook zorgen over hoe veilig het zou zijn als ik bij vreemden in de auto zou zitten. Eu estava um pouco preocupado em viajar em carros dirigidos por estranhos. Я также был немного обеспокоен тем, насколько безопасно было бы ездить в машинах, управляемых незнакомцами. 我 也 有 一点 担心 坐 陌生人 开 的 车 的 安全性 。

6) În unele orașe erau linii marcate special pe autostradă pentru astfel de călători. 6) In einigen Städten gab es bereits spezielle Fahrspuren für Fahrgemeinschaften. 6) In some cities, there were already special carpooling lanes on the highway. 6) En algunas ciudades ya existían carriles especiales en las carreteras para los autos compartidos. 6) Dans certaines villes, il existait déjà des voies spéciales pour le covoiturage sur l'autoroute. 6) In alcune città, c'erano già corsie speciali per il carpooling sull'autostrada. 6) ある 都市 で は 、 すでに 高速 道路 に 相乗り 専用 レーン が ありました 。 6) 몇몇 도시에는 고속도로에 카풀링 특별 차선이 있었다. 6) In sommige steden waren er op de snelweg al van die speciale stroken voor carpoolen. 6) Em algumas cidades, já havia pistas especiais de carona na rodovia. 6) В некоторых городах на шоссе были уже специальные полосы движения. 6) 在 有 的 城市 , 在 高速 路上 已经 有 特殊 的 拼车 通道 。

Ce aveau deja unele orașe? Was hatten einige Städte bereits? What did some cities already have? ¿Qué tenían ya algunas ciudades? Que possédaient déjà certaines villes? Cosa avevano già alcune città? ある 都市 で は 、 すでに 何 が ありました か ? 몇몇 도시에는 이미 무엇이 있었는가? Wat hebben sommige steden al? O que algumas cidades já tem? Что уже было в некоторых городах? 有 的 城市 已经 有 什么 了 ? Unele orașe aveau linii marcate pe autostradă pentru astfel de călători. In einigen Städten gab es bereits spezielle spezielleFahrspurenfür Fahrgemeinschaften. Some cities already had special carpooling lanes on the highway. En algunas ciudades ya existían carriles especiales en las carreteras para los autos compartidos. Certaines villes possédaient déjà des voies spéciales pour le covoiturage sur l'autoroute. In alcune città, c'erano già corsie speciali per il carpooling sull'autostrada. ある 都市 で は 、 すでに 高速 道路 に 相乗り 専用 レーン が ありました 。 몇몇 도시에는 이미 고속도로에 카풀링 특별 차선이 있었다. In sommige steden waren er op de snelweg al van die speciale stroken voor carpoolen. Algumas cidades já tinham pistas especiais de carona na rodovia. В некоторых городах на шоссе были уже специальные полосы движения. 在 有 的 城市 , 在 高速 路上 已经 有 特殊 的 拼车 通道 。

7) Doar mașini cu doi, trei sau mai mulți călători puteau merge pe astfel de linii. 7) Nur Autos mit zwei, drei oder mehr Personen dürfen auf diesen Spuren fahren. 7) Only cars with two, three or more people could drive in those lanes 7) Solo los autos con dos, tres o más personas pueden conducir en esos carriles. 7) Seules les voitures de deux, trois personnes ou plus pouvaient rouler sur ces voies. 7) Solo macchine con 2,3 o più persone potrebbero viaggiare in quelle corsie. 7) 2,3、 あるいは もう 少し の 人 が 乗って いる 車 のみ が これら の レーン を 運転 する こと が できました 。 7) 두세 명 혹은 그 이상의 사람들이 탄 차들만 이 차선을 달릴 수 있었다. 7) Alleen auto's met twee, drie of meer mensen mochten op die stroken rijden. 7) Somente carros com duas, três ou mais pessoas poderiam dirigir nessas pistas. 7) Только автомобили с двумя, тремя или более людьми в салоне могли ездить по этим полосам движения. 7) 只有 载有 两三名 或者 更 多 乘客 的 车 可以 通行 。

Cîte persoane trebuiau să fie în mașinile care călătoreau pe aceste linii? Wie viele Personen müssen die Autos haben, die auf diesen Spuren fahren dürfen? How many people must cars that drive in those lanes have? ¿Cuántas personas deben tener los autos que conducen en esos carriles? Combien de personnes peuvaient être dans les voitures roulant sur ces voies spéciales ? Quante persone possono essere sulle auto che viaggiano in quelle corsie? これら の レーン で 運転 する に は 何 人 車 に 乗って いる 必要 が あります か ? 이 차선을 달리기 위해선 몇 명이 타고 있어야 하는가? Hoeveel mensen mogen er dan in de auto zitten? Quantas pessoas devem ter os carros que conduzem nessas pistas? Сколько человек должно быть в салоне автомобилей, едущих по этим полосам? 在 特殊 通道 上 行驶 的 车要 载 多少 人 ? Mașinile care călătoreau pe aceste linii trebuiau să aibă doi, trei sau mai mulți călători. Autos, die auf diesen Spuren fahren, müssen zwei, drei oder mehr Personen haben. Cars that drive in those lanes must have two, three or more people. Solo los autos con dos, tres o más personas pueden conducir en esos carriles. Les voitures roulant sur ces voies doivent contenir au moins 2, 3 personnes ou plus. Le macchine che viaggiano in quelle corsie devono avere 2,3 o più persone. 2,3、 あるいは もう 少し の 人 が 乗って いる 車 のみ が これら の レーン を 運転 する こと が できました 。 두세 명 혹은 그 이상의 사람들이 타고 있어야 한다. Alleen auto's met twee, drie of meer mensen mochten op die stroken rijden. Os carros que conduzem nessas pistas devem ter duas, três ou mais pessoas. Автомобили, которые едут в таких полосах, должны везти двух, трёх или более человек. 在 特殊 通道 上 行驶 的 车要 载 两三个 或者 更 多 的 人 。

8) În ultimii cîțiva ani această metodă a crescut în popularitate, deoarece traficul a crescut din ce în ce mai mult. 8) In den letzten Jahren ist die Anzahl der Fahrgemeinschaften gestiegen, weil der Verkehr immer schlimmer geworden ist. 8) Over the past few years carpooling has grown, because the traffic has just kept on getting worse. 8) En los últimos años el uso compartido de autos ha crecido porque el tráfico sigue empeorando. 8) Au cours des dernières années, le covoiturage s'est répandu, car le trafic n'a cessé de s'accroitre. 8) Negli ultimi anni il carpooling è cresciuto, perché il traffico ha continuato a peggiorare. 8) 過去 数 十年 で 相乗り は 増えました 、 なぜなら 交通 量 が ますます 悪化 して いた から です 。 8) 지난 몇 년간 카풀링은 증가했는데 이는 교통상황이 계속 최악을 치달았기 때문이다. 8) De laatste jaren is carpoolen populairder geworden, omdat het verkeer alsmaar drukker is geworden. 8) Ao longo dos últimos anos, a carona aumentou, porque o tráfego continuou a piorar. 8) За последние несколько лет карпулинг вырос, потому что проблемы с трафиком только ухудшались. 8) 在 过去 的 几年 拼车 增多 了 , 因为 交通 情况 一直 恶化 。

De ce a crescut în popularitate această metodă? Warum ist die Anzahl der Fahrgemeinschaften in den letzten Jahren gestiegen? Why has carpooling grown over the past few years? ¿Por qué ha crecido el uso compartido de autos en los últimos años? Pourquoi le covoiturage s'est-il répandu ces dernières années? Perché il carpooling è cresciuto negli ultimi anni? 何故 過去 数 十年 で 相乗り は 増えました か ? 카풀링은 지난 몇 년간 왜 증가했는가? Waarom is carpoolen de laatste jaren populairder geworden? Por que a carona cresceu nos últimos anos? Почему карпулинг вырос за последние несколько лет? 为什么 在 过去 几年 拼车 增多 了 ? Deoarece traficul a crescut din ce în ce mai mult. Sie ist gestiegen, weil der Verkehr immer schlimmer geworden ist. It's grown because the traffic has just kept on getting worse. A medida que el tráfico ha crecido cada vez más. Il s'est répandu, car le trafic n'a cessé de s'accroitre. È cresciuto, perché il traffico ha continuato a peggiorare. 増えた の は 交通 量 が ますます 悪化 して いた から です 。 교통상황이 계속 최악을 치달았기 때문에 카풀링은 증가했다. Het is populairder geworden omdat het verkeer alsmaar drukker is geworden. Cresceu porque o tráfego piorou. Он вырос, потому что проблемы с трафиком только ухудшались. 在 过去 的 几年 拼车 增多 了 , 因为 交通 情况 一直 恶化 。