×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

MIRCEA BRAVO, Bunica și cursurile de dezvoltare personală - MIRCEA BRAVO

Bunica și cursurile de dezvoltare personală - MIRCEA BRAVO

Bunică!

Da.

Ai să îmi dai niște bani împrumut?

Ai de mine, mă!

Ești de 30 de ani și ești cât un cal.

Nu ți-e rușine să ceri și acum bani împrumut?

Ăștia îs ultimii bani că îs pentru un curs.

Ce curs?

Un curs de independență financiară.

Mă ajută să fac eu bani.

Hai că te învăț eu gratis!

Prima lecție: Să mergi să lucri!

Nu așa, bunică! Eu trebuie să lucrez la mentalitate.

Aici greșești!

Greșesc că te țin ca pe un trântor.

Lasă că vezi tu când mă ridic.

Te ridici în păcatele tale.

Hai încoace!

Câți îți trebuie?

500 lei.

Ai de mine!

Mă lași fără un leu în portmoneu?

Dar ți-i dau înapoi.

La puntea cailor!

Îmi dau voie să am succes.

Simt cum atrag banii în viața mea.

Doamne, nu mă lăsa! Dar tu ai bolunzit, mă? Cu cine vorbești?

Îs niște exerciții pentru modificarea termostatului financiar.

Mă ajută să atrag banii în viața mea.

No, și cu merge? Te-ai umplut de bani?

Dar nu e așa, bunică. Durează un pic.

Du-te, mă, de-aici. Du-te și lucră ceva!

Bunică, cine muncește nu are timp să facă bani.

Du-te, mă, în grădină și te apucă de cules porumbul!

Dar eu nu pot să fac din-astea. Eu trebuie să mă comport ca un om bogat.

Păi comportă-te ca un om bogat

și plătește-ți datoriile

și te mută la casa ta.

Tu oricum nu înțelegi. Nu așa atragi banii.

Parcă văd că atragi tu o bătaie de la mine.

Așa cum ești la 30 de ani. Că așa te-oi bate, ca pe măr.

Mă lași să fac exercițiile în continuare?

Du-te, mă, de acolo să nu te văd.

Bunică, ce ai acolo?

Mi-o venit pensia.

Apropo, tu unde îți ții pensia?

Asta mi-ar mai lipsi, să îți spun unde îmi țin banii și să îi atragi în viața ta.

Nu, bunică, eu vreau să te ajut să îți dublezi banii.

Trebuie să pui banii să muncească pentru tine.

Păi să trimit banii să culeagă porumbul

și să crape lemnele?

Și tu să stai ca un trântor?

Asta nu e o atitudine bună, numai să știi.

Eu de 10 ani mă chinui să te pun pe tine la lucru

și nu mă asculți.

M-or asculta banii?!

Tulai, Doamne! Nu-mi zi că mergi să te angajezi.

Ptiuu, să nu te deochi!

Nu mă angajez, că merg să predau.

Ce să faci? Să te predai?

Recunoști că nu ești bun de nimic?

Predau cursul meu de independență financiară

pentru că am acumulat informații și cred că pot să dau mai departe.

Tu, profesor de independență financiară?

Și tu depinzi de mine? Că fără mine ai muri, mă!

Bine că nu dai cursuri de hărnicie!

Bine.

Sper că nu îi înveți pe amârâți aceia să vină să îmi ceară din pensie.

Nu, că eu îi învăț numai principii acolo.

Auzi, ai să-mi dai 50 lei de motorină?

Îți dau eu tot 50 lei peste cap!

Șezi acasă, nu mergi nicăieri

să bolunzești lumea

cu prostiile tale!

Dar mă așteaptă cursanții.

Treci în casă!


Bunica și cursurile de dezvoltare personală - MIRCEA BRAVO Grandma and personal development courses - MIRCEA BRAVO

Bunică!

Da.

Ai să îmi dai niște bani împrumut? Will you lend me some money?

Ai de mine, mă! You have me, me!

Ești de 30 de ani și ești cât un cal. You are 30 years old and you are the size of a horse.

Nu ți-e rușine să ceri și acum bani împrumut? Aren't you ashamed to ask for loan money now?

Ăștia îs ultimii bani că îs pentru un curs. That's the last money for a course.

Ce curs?

Un curs de independență financiară. A course in financial independence.

Mă ajută să fac eu bani.

Hai că te învăț eu gratis! Let me teach you for free!

Prima lecție: Să mergi să lucri! First lesson: Go to work!

Nu așa, bunică! Eu trebuie să lucrez la mentalitate.

Aici greșești! That's where you're wrong!

Greșesc că te țin ca pe un trântor. I'm wrong to hold you like a drone.

Lasă că vezi tu când mă ridic. You'll see when I get up.

Te ridici în păcatele tale. You rise in your sins.

Hai încoace! Come on!

Câți îți trebuie?

500 lei.

Ai de mine! You have me!

Mă lași fără un leu în portmoneu? Are you leaving me without a leu in my wallet?

Dar ți-i dau înapoi.

La puntea cailor! At the horse deck!

Îmi dau voie să am succes. I allow myself to be successful.

Simt cum atrag banii în viața mea. I can feel the pull of money in my life.

Doamne, nu mă lăsa! Dar tu ai bolunzit, mă? Cu cine vorbești? God, don't leave me! But you wobbled, didn't you? Who are you talking to?

Îs niște exerciții pentru modificarea termostatului financiar. These are exercises for changing the financial thermostat.

Mă ajută să atrag banii în viața mea.

No, și cu merge? Te-ai umplut de bani? No, what about going? Did you get loaded?

Dar nu e așa, bunică. Durează un pic.

Du-te, mă, de-aici. Du-te și lucră ceva! Get out of here. Go do some work!

Bunică, cine muncește nu are timp să facă bani. Grandma, those who work don't have time to make money.

Du-te, mă, în grădină și te apucă de cules porumbul! Go, me, to the garden and start picking the corn!

Dar eu nu pot să fac din-astea. Eu trebuie să mă comport ca un om bogat.

Păi comportă-te ca un om bogat

și plătește-ți datoriile and pay your debts

și te mută la casa ta.

Tu oricum nu înțelegi. Nu așa atragi banii. You don't understand anyway. That's not how you attract money.

Parcă văd că atragi tu o bătaie de la mine. It's like I can see you're taking a beating from me.

Așa cum ești la 30 de ani. Că așa te-oi bate, ca pe măr. As you are at 30. That's how I'm gonna beat you, like an apple.

Mă lași să fac exercițiile în continuare?

Du-te, mă, de acolo să nu te văd.

Bunică, ce ai acolo?

Mi-o venit pensia.

Apropo, tu unde îți ții pensia? By the way, where do you keep your pension?

Asta mi-ar mai lipsi, să îți spun unde îmi țin banii și să îi atragi în viața ta. That's all I'd miss, telling you where I keep my money and attracting it into your life.

Nu, bunică, eu vreau să te ajut să îți dublezi banii. No, Grandma, I want to help you double your money.

Trebuie să pui banii să muncească pentru tine.

Păi să trimit banii să culeagă porumbul Well, sending money to pick corn

și să crape lemnele?

Și tu să stai ca un trântor? And you sit like a drone?

Asta nu e o atitudine bună, numai să știi.

Eu de 10 ani mă chinui să te pun pe tine la lucru I've been struggling to get you to work for 10 years

și nu mă asculți.

M-or asculta banii?! Will the money listen to me?!

Tulai, Doamne! Nu-mi zi că mergi să te angajezi. Tulai, God! Don't tell me you're going to get a job.

Ptiuu, să nu te deochi! Ptiuu, don't open your eyes!

Nu mă angajez, că merg să predau. I'm not hiring, I'm going to teach.

Ce să faci? Să te predai?

Recunoști că nu ești bun de nimic?

Predau cursul meu de independență financiară

pentru că am acumulat informații și cred că pot să dau mai departe.

Tu, profesor de independență financiară?

Și tu depinzi de mine? Că fără mine ai muri, mă!

Bine că nu dai cursuri de hărnicie! It's a good thing you don't teach a class in manners!

Bine.

Sper că nu îi înveți pe amârâți aceia să vină să îmi ceară din pensie. I hope you don't teach those retards to come and ask for my pension.

Nu, că eu îi învăț numai principii acolo. No, that I'm only teaching them principles there.

Auzi, ai să-mi dai 50 lei de motorină?

Îți dau eu tot 50 lei peste cap! I'll give you 50 lei over your head!

Șezi acasă, nu mergi nicăieri Sit at home, don't go anywhere

să bolunzești lumea to make the world sick

cu prostiile tale! with your nonsense!

Dar mă așteaptă cursanții.

Treci în casă!