• 人気の訳
 • 人気度

外国語学習は楽しくあるべき

登録は無料です

LingQライブラリの例文

 • Don Quichot V - HOE DON QUICHOT NAAR HUIS KWAM EN EEN SCHILDKNAAP VOND.

  de huishoudster toen een metselaar komen, die nog dienzelfden 文脈を確認

 • Max Havelaar, door Multatuli - Vyfde hoofdstuk

  plan ontwerpt, en den metselaar die de steenen legt 文脈を確認

 • Part (2)

  net als zijn vader metselaar wilde worden. Maar tot 文脈を確認

 • Part (2)

  was dan een doorsnee metselaar. Maar toen besefte hij 文脈を確認

 • Part (7)

  beheerste, peinsde Tom. Een metselaar, een timmerman, een wever 文脈を確認

 • Part (7)

  knikte naar Toms gereedschap. ‘Metselaar?' ‘Ja. En ik zoek 文脈を確認

 • Part (8)

  riep naar een passerende metselaar: ‘Waar is de bouwmeester 文脈を確認

 • Part (8)

  het kasteel,' antwoordde de metselaar. De voerman knikte en 文脈を確認

 • Part (8)

  een vrij man, een metselaar met een keurig doel 文脈を確認

 • Part (9)

  mensen zich een lange metselaar konden herinneren die de 文脈を確認

 • Part (9)

  Tom duidelijk een respectabele metselaar was. Maar dat zou 文脈を確認