×

Utilizziamo i cookies per contribuire a migliorare LingQ. Visitando il sito, acconsenti alla nostra politica dei cookie.


image

English Conversations with Liz @LMA011, NATAŠA w LIZ #3.1

NATAŠA w LIZ #3.1

Hi Nataša.

I love our conversations about crystals.

To recap, we talked about, I touched on the Archangels, specifically, as I was learning about Archangels, each has specific crystals and colours associated, and we particularly looked at Archangel Raphael, who is all about healing energy, and is associated with the colour green, and green crystals.

And the green crystals we talked about in the chat was: emerald, fuschite, aventurine, prinite; prinite is pale green.

We then also discussed the crystals that were used in my crystal healing, four weeks ago.

And these were: rose quartz, which is for love, all types of love: love coming in and love going out, from our energy.

Then there was crystal clusters used, and amethyst, for protection, and hematite for grounding.

We talk about (using) hematite in many different ways.

Ok, look forward to your questions.

Talk tomorrow, talk soon.

Bye-bye.


NATAŠA w LIZ #3.1

Hi Nataša.

I love our conversations about crystals. Мені подобаються наші розмови про кристали.

To recap, we talked about, I touched on the Archangels, specifically, as I was learning about Archangels, each has specific crystals and colours associated, and we particularly looked at Archangel Raphael, who is all about healing energy, and is associated with the colour green, and green crystals. Če povzamem, pogovarjali smo se, dotaknil sem se nadangelov, posebej, ko sem se učil o nadangelih, vsak ima povezane posebne kristale in barve, še posebej pa smo pogledali nadangela Rafaela, ki se ukvarja z zdravilno energijo in je povezan z zelena barva in zeleni kristali. Підводячи підсумок, ми говорили про те, що я торкнувся архангелів, зокрема, коли я дізнавався про архангелів, кожен має певні кристали та кольори, і ми особливо дивилися на архангела Рафаїла, який пов’язаний із цілющою енергією та пов’язаний із колір зелений, і зелені кристали.

And the green crystals we talked about in the chat was: emerald, fuschite, aventurine, prinite; prinite is pale green. In zeleni kristali, o katerih smo govorili v klepetu, so bili: smaragd, fušit, aventurin, prinit; prinit je bledo zelen.

We then also discussed the crystals that were used in my crystal healing, four weeks ago. Nato sva pred štirimi tedni razpravljala tudi o kristalih, ki so bili uporabljeni pri mojem kristalnem zdravljenju.

And these were: rose quartz, which is for love, all types of love: love coming in and love going out, from our energy. In to so bili: rožnati kremen, ki je za ljubezen, vse vrste ljubezni: ljubezen, ki prihaja in ljubezen, ki izhaja, iz naše energije.

Then there was crystal clusters used, and amethyst, for protection, and hematite for grounding. Nato so bili uporabljeni kristalni grozdi, ametist za zaščito in hematit za ozemljitev.

We talk about (using) hematite in many different ways. O (uporabi) hematita govorimo na veliko različnih načinov.

Ok, look forward to your questions. Ok, veselim se vaših vprašanj.

Talk tomorrow, talk soon. Pogovor jutri, pogovor kmalu.

Bye-bye.