×

Utilizziamo i cookies per contribuire a migliorare LingQ. Visitando il sito, acconsenti alla nostra politica dei cookie.


image

English Conversations with Wayne LMA006, NATALIYA w WAYNE #2.1

NATALIYA w WAYNE #2.1

Nataliya and I successfully talked today.

She has been in Slovenia for 18 years after leaving central Ukraine.

Now, her parents, her brother and his wife and two children are living with her.

It makes her home feel very small and crowded.

Nataliya likes the coastline of Slovenia very much.

It is a short coast of 46 kilometers, but several nice towns there and you can get good seafood.

She enjoys her job as a travel agent very much.

She has been working at this since 2010.

She can speak Italian and Slovenian well, but feels like she struggles with German and English still.

I think that she does better than she believes.

I look forward to talking with her again on Sunday at the same time! I want to learn more about travels in Europe and her recommendations.

See you then!


NATALIYA w WAYNE #2.1 NATALIYA w WAYNE #2.1 NATALIYA w WAYNE #2.1

Nataliya and I successfully talked today. Nataliya und ich haben uns heute erfolgreich unterhalten. Dnes sme sa s Nataliya úspešne rozprávali.

She has been in Slovenia for 18 years after leaving central Ukraine. Po odchode zo strednej Ukrajiny je už 18 rokov v Slovinsku.

Now, her parents, her brother and his wife and two children are living with her. Teraz s ňou žijú jej rodičia, jej brat a jeho manželka a dve deti.

It makes her home feel very small and crowded. Hace que su hogar se sienta muy pequeño y lleno de gente. Vďaka tomu sa jej domov cíti veľmi malý a preplnený.

Nataliya likes the coastline of Slovenia very much. Nataliya má veľmi rada pobrežie Slovinska.

It is a short coast of 46 kilometers, but several nice towns there and you can get good seafood. Je to krátke pobrežie 46 kilometrov, ale je tam niekoľko pekných miest a môžete si dať dobré plody mora.

She enjoys her job as a travel agent very much. Práca cestovnej kancelárie ju veľmi baví.

She has been working at this since 2010. Tejto činnosti sa venuje od roku 2010.

She can speak Italian and Slovenian well, but feels like she struggles with German and English still. Hovorí dobre po taliansky a slovensky, ale stále má pocit, že s nemčinou a angličtinou má problémy.

I think that she does better than she believes. Myslím si, že to robí lepšie, ako si myslí.

I look forward to talking with her again on Sunday at the same time! Teším sa, že sa s ňou opäť porozprávam v nedeľu v rovnakom čase! I want to learn more about travels in Europe and her recommendations. Chcem sa dozvedieť viac o cestách po Európe a jej odporúčaniach.

See you then! Vidíme sa potom!