×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Українські казки, Коза-дереза

Коза-дереза

Були собі дід та баба.

Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас, пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається: — Кізонько моя мила, кізонько моя люба!

Чи ти пила, чи ти їла? — Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла: тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку,— тільки пила, тільки й їла!

От дід розсердився на сина, що він погано худоби доглядає, та й прогнав його.

На другий день посилає другого сина — меншого.

Пас, пас хлопець козу аж до вечора та й став гонити додому. Тільки став до воріт доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається: — Кізонько моя мила, кізонько моя люба!

Чи ти пила, чи ти їла? — Ні, дідусю, я не пила, я й не їла: тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку,— тільки пила, тільки й їла!

От дід і того сина прогнав.

На третій день посилає вже жінку.

От вона погнала козу, пасла весь день; ввечері стала доганяти до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається: — Кізонько моя мила, кізонько моя люба!

Чи ти пила, чи ти їла? — Ні дідусю, я й не пила, я й не їла: бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку,— тільки пила, тільки й їла!

От дід прогнав і бабу.

На четвертий день погнав він уже сам козу, пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов; став на воротях у червоних чоботях та й питається:

— Кізонько моя мила, кізонько моя люба!

Чи ти пила, чи ти їла? — Ні, дідусю, я не пила, я й не їла: бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку,— тільки пила, тільки й їла!

От тоді дід розсердився, пішов до коваля, висталив ніж, став козу різати, а вона вирвалась та й утекла в ліс.

У лісі бачить коза зайчикову хатку,— вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує — хтось є в хатці.

Зайчик і питається: — А хто, хто в моїй хатці?

А коза сидить на печі та й каже:

— Я, коза-дереза, За три копи куплена, Півбока луплена!

Тупу-тупу ногами, Сколю тебе рогами, Ніжками затопчу, Хвостиком замету,— Тут тобі й смерть. От зайчик злякавсь, вибіг з хатки, сів під дубком.

Сидить та й плаче. Коли йде ведмідь та й питається: — Чого ти, зайчику-побігайчику, плачеш?

— Як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить!

А ведмідь:

— От я його вижену!

Побіг до хатки: — А хто, хто в зайчиковій хатці?

А коза з печі: — Я, коза-дереза, За три копи куплена, Півбока луплена!

Тупу-тупу ногами, Сколю тебе рогами, Ніжками затопчу, Хвостиком замету,— Тут тобі й смерть! Ведмідь і злякався.

— Ні,— каже,— зайчику-побігайчику, не вижену — боюсь.

От ізнов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче.

Коли йде вовк і питається: — А чого це ти, зайчику-побігайчику, плачеш?

— Як же мені, вовчику-братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить!

А вовк:

— От я його вижену!

— Де тобі його вигнати!

Тут і ведмідь гнав, та не вигнав. — Отже, вижену.

Побіг вовк до хатки та й питається:

— А хто, хто в зайчиковій хатці?

А коза з печі: — Я, коза-дереза, За три копи куплена, Півбока луплена!

Тупу-тупу ногами, Сколю тебе рогами, Ніжками затопчу, Хвостиком замету,— Тут тобі й смерть! Вовк і злякався.

— Ні,— каже,— зайчику-побігайчику, не вижену — боюсь.

Зайчик ізнов пішов, сів під дубком та й плаче.

Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається : — А чого ти, зайчику-побігайчику, плачеш?

— Як же мені, лисичко-сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить!

А лисичка:

— От я його вижену!

— Де тобі, лисичко, його вигнати!

Тут і ведмідь гнав — не вигнав, і вовк гнав, та не вигнав, а то ти! — Отже, вижену.

Побігла лисичка до хати та:

— А хто, хто в зайчиковій хатці?

А коза з печі: — Я, коза-дереза, За три копи куплена, Півбока луплена!

Тупу-тупу ногами, Сколю тебе рогами, Ніжками затопчу, Хвостиком замету,— Тут тобі й смерть! От лисичка теж злякалась.

— Ні,— каже,— зайчику-побігайчику, не вижену — боюсь.

Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче.

Коли це лізе рак-неборак та й питається: — Чого ти, зайчику-побігайчику, плачеш?

— Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить!

А рак:

— От я його вижену!

— Де тобі його вигнати!

Тут ведмідь гнав, та не вигнав, і вовк гнав, та не вигнав, і лисиця гнала, та не вигнала, а то ти! — Отже, вижену!

От поліз рак у хатку та й питається:

— А хто, хто в зайчиковій хатці?

А коза з печі: — Я, коза-дереза, За три копи куплена, Півбока луплена!

Тупу-тупу ногами, Сколю тебе рогами, Ніжками затопчу, Хвостиком замету,— Тут тобі й смерть! А рак усе лізе та лізе, виліз на піч та:

— А я, рак-неборак, Як ущипну,— буде знак!

Та як ущипне козу клешнями!..

Коза як замекає, та з печі, та з хати — побігла, тільки видно! От тоді зайчик радий, прийшов у хатку та так уже ракові дякує. Та й став жити в своїй хатці.


Коза-дереза Goat-dereza Cabra-dereza Chèvre-dereza 山羊デレザ

Були собі дід та баба. There was a grandfather and a woman. Estaban los abuelos. Il y avait grand-père et grand-mère. おじいさんとおばあさんがいました。

Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Grandfather went to the fair and bought a goat for himself. Mi abuelo fue a la feria y compró una cabra. Mon grand-père est allé à la foire et a acheté une chèvre. Привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. He brought her home, and early on the second day, the grandfather of the eldest son sent the goat sheep. La llevó a casa, y temprano al día siguiente el abuelo del hijo mayor envió a pastar a esa cabra. Il l'a ramenée à la maison, et tôt le lendemain, le grand-père du fils aîné envoie la chèvre paître. Пас, пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Pas, her boyfriend flocked until the evening and began to drive home. Pasó a su novio hasta la noche y comenzó a llevarla a su casa. Passe, passe, le mec l'a ramenée chez elle jusqu'au soir. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається: Just before the gate began to catch up, and his grandfather stood at the gate in red boots and asked: Solo comenzó a alcanzar la puerta, y el abuelo se paró en la puerta con botas rojas y preguntó: Ce n'est que lorsqu'il est arrivé à la porte qu'il a commencé à rattraper son retard, et le grand-père s'est tenu à la porte en bottes rouges et a demandé: — Кізонько моя мила, кізонько моя люба! - My sweet baby, my sweet baby! - ¡Mi querida cabrita, mi querida cabrita! - Kizonko, ma chérie, Kizonko, ma chérie !

Чи ти пила, чи ти їла? Did you drink or did you eat? ¿Bebiste o comiste? Avez-vous bu ou avez-vous mangé? — Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла: тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку,— тільки пила, тільки й їла! - No, grandpa, I did not drink, I did not eat: just ran across the bridge and grabbed a maple leaf, just ran through the scallop and grabbed a drop of water - only drank, just ate! - No, abuelo, no bebí, no comí: solo corrí por el puente y agarré una hoja de arce, solo corrí por la presa y tomé una gota de agua - ¡Solo bebí, solo comí! - Non, grand-père, je n'ai pas bu, je n'ai pas mangé : j'ai juste traversé le pont en courant et attrapé une feuille d'érable, j'ai juste traversé le barrage en courant et attrapé une goutte d'eau, j'ai juste bu, j'ai juste mangé !

От дід розсердився на сина, що він погано худоби доглядає, та й прогнав його. The grandfather was angry with his son, who cared for his cattle badly, and drove him away. El abuelo estaba enojado con su hijo por no cuidar bien el ganado y lo ahuyentó. Le grand-père était en colère contre son fils pour ne pas avoir bien pris soin du bétail et l'a chassé.

На другий день посилає другого сина — меншого. The next day, he sends his second son, a smaller son. Al día siguiente envía a su segundo hijo, el más joven. Le deuxième jour, il envoie un deuxième fils, un plus petit.

Пас, пас хлопець козу аж до вечора та й став гонити додому. The pass, the pass goat guy until the evening and began to drive home. Pase, el niño rozó la cabra hasta la noche y comenzó a conducir a casa. Le garçon a fait paître et paître la chèvre jusqu'au soir et a commencé à la ramener à la maison. Тільки став до воріт доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається: He just came to the gate, and his grandfather stood at the gate in red boots and asked: Comenzó a alcanzar la puerta, y el abuelo se paró en la puerta con botas rojas y preguntó: Je suis juste allé à la porte pour rattraper mon retard, et grand-père se tenait à la porte en bottes rouges et a demandé: — Кізонько моя мила, кізонько моя люба! "My dear little goat, my dear little goat!"

Чи ти пила, чи ти їла? Did you drink or did you eat? — Ні, дідусю, я не пила, я й не їла: тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку,— тільки пила, тільки й їла! - No, Grandpa, I didn't drink, I didn't eat: I just ran across the bridge and grabbed a maple leaf, I ran across the dam and grabbed a drop of water - I just drank, I just ate! - Non, grand-père, je n'ai pas bu, je n'ai pas mangé: j'ai juste traversé le pont et attrapé une feuille d'érable, traversé le barrage et attrapé une goutte d'eau, - seulement bu, seulement mangé!

От дід і того сина прогнав. Here the grandfather and that son drove away. Aquí el abuelo y ese hijo se fueron. Le grand-père a également chassé ce fils.

На третій день посилає вже жінку. On the third day he sends already a woman. Al tercer día envía una mujer. Le troisième jour, il envoie une femme.

От вона погнала козу, пасла весь день; ввечері стала доганяти до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається: So she drove a goat, she was feeding all day; in the evening he began to catch up with the court, and his grandfather was already standing at the gate in red boots and asked: Así que ella persiguió a la cabra, paceó todo el día; por la noche, comenzó a alcanzar el patio, y el abuelo ya estaba parado en la puerta con botas rojas y preguntó: Alors elle a conduit la chèvre, a pâturé toute la journée; le soir, elle a commencé à rattraper la cour, et grand-père se tient déjà à la porte en bottes rouges et demande: — Кізонько моя мила, кізонько моя люба! - Kizonko, my dear, Kizonko, my dear! - ¡Mi querida cabrita, mi querida cabrita!

Чи ти пила, чи ти їла? Did you drink or did you eat? ¿Bebiste o comiste? — Ні дідусю, я й не пила, я й не їла: бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку,— тільки пила, тільки й їла! - No grandfather, I did not drink, I did not eat: I was running through the bridge, grabbed a maple leaf, ran through the dam, grabbed a drop of water, only drank, only ate! - Non, grand-père, je n'ai pas bu, je n'ai pas mangé : j'ai traversé le pont en courant, attrapé une feuille d'érable, traversé le barrage en courant, attrapé une goutte d'eau, - seulement bu, seulement mangé !

От дід прогнав і бабу. Grandfather has driven away and the woman. Aquí el abuelo se alejó y la abuela. Le grand-père a également chassé la grand-mère.

На четвертий день погнав він уже сам козу, пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов; став на воротях у червоних чоботях та й питається: On the fourth day, he drove the goat himself, grazed all day, and in the evening he drove home and only caught up to the road, and he himself went straight away; stood at the gate in red boots and asked: Le quatrième jour, il a conduit lui-même la chèvre, a pâturé toute la journée, et le soir il est rentré chez lui et n'a rattrapé que la route, et lui-même est parti tout de suite; se tenait à la porte en bottes rouges et a demandé:

— Кізонько моя мила, кізонько моя люба! - Kizonko, my dear, Kizonko, my dear!

Чи ти пила, чи ти їла? Did you drink or did you eat? — Ні, дідусю, я не пила, я й не їла: бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку,— тільки пила, тільки й їла! - No, grandfather, I didn't drink, I didn't eat: I ran across the little bridge and grabbed a maple leaf, ran across the dam, grabbed a drop of water, - only drank, only ate! - Non, grand-père, je n'ai pas bu, je n'ai pas mangé : j'ai traversé le petit pont en courant et j'ai attrapé une feuille d'érable, j'ai traversé le barrage en courant, j'ai attrapé une goutte d'eau, - j'ai seulement bu, seulement mangé !

От тоді дід розсердився, пішов до коваля, висталив ніж, став козу різати, а вона вирвалась та й утекла в ліс. That's when the grandfather got angry, went to the blacksmith, pulled out a knife, began to cut the goat, and she escaped and fled into the woods. Alors le grand-père s'est fâché, est allé chez le forgeron, a sorti un couteau, a commencé à couper la chèvre, et elle s'est libérée et s'est enfuie dans la forêt.

У лісі бачить коза зайчикову хатку,— вона туди вбігла та й заховалась на печі. In a forest sees a goat a bunny hut - she ran there and hid on the stove. Dans la forêt, la chèvre voit la maison d'un lapin, elle s'y est précipitée et s'est cachée sur le poêle. От прибігає зайчик, коли чує — хтось є в хатці. There comes a bunny from when he hears - someone is in the house. Le lapin court quand il entend que quelqu'un est dans la maison.

Зайчик і питається: Bunny asks: Le lapin demande : — А хто, хто в моїй хатці? - And who, who is in my house? - Et qui, qui est chez moi ?

А коза сидить на печі та й каже: And the goat sits on the stove and says:

— Я, коза-дереза, За три копи куплена, Півбока луплена! - I, goat-dessert, For three copies bought, Polebok lumped! — Moi, une chèvre, achetée trois kopecks, à moitié écorchée !

Тупу-тупу ногами, Сколю тебе рогами, Ніжками затопчу, Хвостиком замету,— Тут тобі й смерть. Tupu-tupu feet, I will knock you down by the horns, I will trample my feet, The tail of a snowstorm, - Here you will die. Je piétinerai de mes pieds, je te hacherai de mes cornes, je te piétinerai de mes jambes, je te balayerai de ma queue, - Voici ta mort. От зайчик злякавсь, вибіг з хатки, сів під дубком. Here the bunny was scared, ran out of the house, sat under an oak tree. Le lapin a eu peur, s'est enfui de la maison, s'est assis sous un chêne.

Сидить та й плаче. She sits and cries. Elle s'assied et pleure. Коли йде ведмідь та й питається: When the bear goes and asks: Quand l'ours arrive et demande : — Чого ти, зайчику-побігайчику, плачеш? - What are you crying bunny crying for? - Pourquoi pleures-tu, lapin qui court ?

— Як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить! "How do I, the bear, not cry when my beast is sitting in my house!" - Comment puis-je, supporter, ne pas pleurer quand une terrible bête est assise dans ma maison !

А ведмідь: And the bear: Et l'ours :

— От я його вижену! - I'll drive him out! - Je vais le chasser !

Побіг до хатки: Ran to the lodge: Couru à la hutte: — А хто, хто в зайчиковій хатці? - And who, who is in the bunny house? - Et qui, qui est dans la maison des lapins ?

А коза з печі: And the goat from the oven: Et la chèvre du four : — Я, коза-дереза, За три копи куплена, Півбока луплена! - I, the goat deer, bought three kopecks, half-banged!

Тупу-тупу ногами, Сколю тебе рогами, Ніжками затопчу, Хвостиком замету,— Тут тобі й смерть! Stupid-stupid feet, I'll stab you with my horns, I'll trample you with my feet, I'll sweep you with my tail, - Here's to you and death! Ведмідь і злякався. The bear was scared.

— Ні,— каже,— зайчику-побігайчику, не вижену — боюсь. - No, - says, - a bunny-runner, I do not go out - I'm afraid.

От ізнов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. The bunny left again, sat down under the oak and cried.

Коли йде вовк і питається: When a wolf comes and asks: — А чого це ти, зайчику-побігайчику, плачеш? - Why are you crying, little running bunny?

— Як же мені, вовчику-братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить! - How can I, my brother-in-law, not cry when a terrible beast is sitting in my house!

А вовк: And the wolf:

— От я його вижену! - I'll drive him out!

— Де тобі його вигнати! - Where do you drive him out!

Тут і ведмідь гнав, та не вигнав. Here the bear drove, but did not drive. — Отже, вижену. - So, see you.

Побіг вовк до хатки та й питається: The wolf ran to the hut and asked:

— А хто, хто в зайчиковій хатці? - And who, who is in the bunny house?

А коза з печі: And the goat from the oven: — Я, коза-дереза, За три копи куплена, Півбока луплена! - I, the goat deer, bought three kopecks, half-banged!

Тупу-тупу ногами, Сколю тебе рогами, Ніжками затопчу, Хвостиком замету,— Тут тобі й смерть! Tupu-tupu feet, I will knock you down by the horns, I will trample my feet, The tail of a snowstorm, - Here you will die! Вовк і злякався. The wolf was scared.

— Ні,— каже,— зайчику-побігайчику, не вижену — боюсь. "No," he says, "the runaway bunny, not driven out - I'm afraid."

Зайчик ізнов пішов, сів під дубком та й плаче. The bunny went away again, sat down under an oak tree and cried.

Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається : When a fox run, I saw a bunny and asked: — А чого ти, зайчику-побігайчику, плачеш? - Why are you crying, little running bunny?

— Як же мені, лисичко-сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить! - How can I, little fox-sister, not cry when a terrible beast is sitting in my hut!

А лисичка: And the chanterelle:

— От я його вижену! - I will drive him out!

— Де тобі, лисичко, його вигнати! - How can you drive him out, little fox!

Тут і ведмідь гнав — не вигнав, і вовк гнав, та не вигнав, а то ти! Here also the bear pursued - did not drive, and the wolf pursued, but did not drive, and then you! — Отже, вижену. - So I'll go.

Побігла лисичка до хати та: The fox ran to the house and:

— А хто, хто в зайчиковій хатці? - And who, who is in the bunny house?

А коза з печі: And the goat from the oven: — Я, коза-дереза, За три копи куплена, Півбока луплена! — I, a goat-dereza, Bought for three kopecks, Half skinned!

Тупу-тупу ногами, Сколю тебе рогами, Ніжками затопчу, Хвостиком замету,— Тут тобі й смерть! I will stomp my feet, I will chop you with my horns, I will trample you with my legs, I will sweep you with my tail, - Here is death for you! От лисичка теж злякалась. The fox was also scared.

— Ні,— каже,— зайчику-побігайчику, не вижену — боюсь. "No," he says, "I won't chase away the running bunny, I'm afraid."

Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. The bunny went, sat down under the oak and cried again.

Коли це лізе рак-неборак та й питається: When this cancer climbs and asks: — Чого ти, зайчику-побігайчику, плачеш? - Why are you crying, running bunny?

— Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить! - How can I not cry when a terrible beast is sitting in my house!

А рак: And cancer:

— От я його вижену! - I will drive him out!

— Де тобі його вигнати! - Where are you going to kick him out!

Тут ведмідь гнав, та не вигнав, і вовк гнав, та не вигнав, і лисиця гнала, та не вигнала, а то ти! Here the beast drove, but did not expel, and the wolf chased, but did not drive him out, and driven the fox, but did not drive, or you! — Отже, вижену! - So, I will kick you out!

От поліз рак у хатку та й питається: So the crab crawled into the house and asked:

— А хто, хто в зайчиковій хатці? - And who, who is in the bunny house?

А коза з печі: And the goat from the oven: — Я, коза-дереза, За три копи куплена, Півбока луплена! — I, a goat, bought for three kopecks, half skinned!

Тупу-тупу ногами, Сколю тебе рогами, Ніжками затопчу, Хвостиком замету,— Тут тобі й смерть! I will stomp my feet, I will chop you with my horns, I will trample you with my legs, I will sweep you with my tail, - Here is death for you! 笨笨的脚,我会用我的角刺你,我会用我的脚践踏你,我会用我的尾巴扫过你, - 为你而死! А рак усе лізе та лізе, виліз на піч та: And the cancer all climbs and climbs, climbs onto the stove and:

— А я, рак-неборак, Як ущипну,— буде знак! - And I, cancer-neborak, How pinch-it will be a sign!

Та як ущипне козу клешнями!.. But how to pinch a goat with crutches! ..

Коза як замекає, та з печі, та з хати — побігла, тільки видно! The goat is noticing, and from the stove, and from the hut - ran, only visible! От тоді зайчик радий, прийшов у хатку та так уже ракові дякує. Then the bunny is glad to come to the house and thanks to the cancer already. Та й став жити в своїй хатці. And he began to live in his home.