×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Music, YARMAK - ДИКЕ ПОЛЕ(FT. ALISA)

YARMAK - ДИКЕ ПОЛЕ(FT. ALISA)

Завили сурми поле палає

Знову орда із боліт наступає

Суне і суне та ворог не знає

Що на нього в нашім краю тільки смерть чекає

То не литаври б'ють, то сердце в грудях

Не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях

Злітають черепа від булави

Всі ординці поховались бо батько Іде на Ви

Військо тримає небо хоругвами

Арійські лицарі вже йдуть за вами

Яка б не сунула орда щурів

З нами сили світу і Боги всіх наших пращурів

Біси дохнуть сонце сходить

Ця земля воїнів родить

Хай сміливих смерть обходить

Гуляй дике поле

Ворог сунеться без перестану

Із землі прадіди повстануть

І затягне на той світ, враже

Наше дике поле

Нащо дивитися у чан ворожці

Поляжуть всі від меча запорожців

Знову набігла чорна хмара, Терни

Перемелю, бо я по роду вільний характерник

На всіх чужинців тут чекає згуба

З Чорного моря дістає Нептун свого тризуба

Навіки всім легенда показова

І ще покаже свою міць полк Азова.


YARMAK - ДИКЕ ПОЛЕ(FT. ALISA) YARMAK - WILD FIELD(FT. ALISA) YARMAK - WILD FIELD(FT. ALISA)

Завили сурми поле палає Trumpets howled the field on fire Взвыли трубы поле пылает

Знову орда із боліт наступає Again the horde from the swamps is advancing

Суне і суне та ворог не знає Sune and sune and the enemy does not know

Що на нього в нашім краю тільки смерть чекає That only death awaits him in our region

То не литаври б'ють, то сердце в грудях It's not the timpani beating, it's the heart in the chest

Не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях Not in the bells of the laurel, here all the power is in the people

Злітають черепа від булави Skulls fly off the mace

Всі ординці поховались бо батько Іде на Ви All the hordes buried themselves because the father is coming for you

Військо тримає небо хоругвами The army holds the sky with banners

Арійські лицарі вже йдуть за вами Aryan knights are already following you

Яка б не сунула орда щурів No matter what the horde of rats pushed

З нами сили світу і Боги всіх наших пращурів The powers of the world and the Gods of all our ancestors are with us

Біси дохнуть сонце сходить The devils die, the sun rises

Ця земля воїнів родить This land will give birth to warriors

Хай сміливих смерть обходить May death pass by the brave

Гуляй дике поле Walk the wild field

Ворог сунеться без перестану The enemy advances without ceasing

Із землі прадіди повстануть Great-grandfathers will rise from the earth

І затягне на той світ, враже And it will take you to the other world, it will amaze you

Наше дике поле Our wild field

Нащо дивитися у чан ворожці Why look at fortune tellers?

Поляжуть всі від меча запорожців All will fall from the sword of the Zaporozhians

Знову набігла чорна хмара, Терни A black cloud came again, Thorns

Перемелю, бо я по роду вільний характерник I will rephrase, because I am a free character by nature

На всіх чужинців тут чекає згуба Doom awaits all foreigners here

З Чорного моря дістає Нептун свого тризуба Neptune gets his trident from the Black Sea

Навіки всім легенда показова Forever a legend for everyone

І ще покаже свою міць полк Азова. And the Azov regiment will show its strength.