×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Zelenskyy's Speeches, Посадовці на місцях повинні робити більше, ніж можливо, щоб у воєнних умовах гарантувати людям нормальний ріве...

Посадовці на місцях повинні робити більше, ніж можливо, щоб у воєнних умовах гарантувати людям нормальний ріве...

Бажаю здоров'я, шановні українці!

Сьогодні увесь день працював на виїзді – у Дніпрі та в області, у Кривому Розі. Був на передових позиціях нашої оборони на Дніпропетровщині. Заслухав доповіді командирів, подякував від імені всіх українців нашим хлопцям і дівчатам, які тримають область.

Вручив «Золоту Зірку» Герою України підполковнику Олегу Грудзевичу – командиру танкового батальйону. Завдяки його особистій хоробрості підрозділ без втрат вийшов з оточення і в бою знищив російську диверсійну групу. Дуже сильна людина, відчувається.

Відвідав у Дніпрі знамениту лікарню імені Мечникова, щоб особисто подякувати нашим особливим героям – усім лікарям, медичним сестричкам, які щоденно і з 24 лютого, і з 2014 року рятують наших військових, цивільних після поранень. Вони надзвичайно успішні на своїй передовій і подарували другий день народження, зберегли життя тисячам наших людей.

Вручив державні нагороди нашим захисникам, які відновлюються після поранень.

Я справді дуже вдячний за всі теплі слова, які почув сьогодні у Дніпрі, почув на передовій. Дякую насамперед вам.

Сьогодні звернувся до парламенту Словенії. Кожного дня і за будь-яких обставин на зовнішньополітичному фронті працюємо по максимуму. І, до речі, це було вже 24-те звернення до парламентів країн ЄС і перше, зроблене поблизу передової. Сподіваюся, що й три інші країни ЄС відчують, що ці звернення – не про політику, а про захист нашої свободи – спільної, до речі, – а отже, ми прийдемо до того, що одного дня зможу сказати: усі 27 парламентів Євросоюзу чують боротьбу за свободу краще, ніж будь-які російські маніпуляції.

Також провів усі необхідні наради з керівниками Дніпропетровщини в цілому й Криворізького району зокрема – як військовими, так і цивільними. Безпека, економіка, соціальні питання. Посадовці повинні робити не просто все можливе, а значно більше, ніж навіть можливо, щоб і в таких воєнних умовах гарантувати людям нормальний рівень життя.

Повертаюся в столицю.

Звичайно, хочу сказати ще дві речі.

Привітав сьогодні головкома Залужного з днем народження. Побажав йому здоров'я, побажав йому і всім нам найважливішого – перемоги. Дякую за службу!

І завтра, 9 липня, а фактично вже після заходу сонця сьогодні мусульманська громада починає відзначати Курбан-Байрам. Це особливе свято, яке вчить жертовності й спрямовує людей на добрі вчинки. Я хочу привітати зараз усіх мусульман України та світу й побажати, щоб панування миру відновилося, а всіляке зло завжди програвало. І що швидше, то краще. Цього особливо очікує кримськотатарський народ, і я вірю, що настане рік, коли будемо вітати одне одного у вільному Криму.

Курбан байраминиз хайирли вє мубарэк олсун! Вітаю з благословенним святом Курбан-Байрам!

Слава Україні!


Посадовці на місцях повинні робити більше, ніж можливо, щоб у воєнних умовах гарантувати людям нормальний ріве... Officials on the ground must do more than possible to guarantee people a normal life in wartime... 現場の役人は、戦時中の人々に通常の生活を保証するために、できる限りのことをしなければなりません...

Бажаю здоров'я, шановні українці! I wish you health, dear Ukrainians!

Сьогодні увесь день працював на виїзді – у Дніпрі та в області, у Кривому Розі. Today he worked all day abroad - in Dnipro and in the region, in Kryvyi Rih. Був на передових позиціях нашої оборони на Дніпропетровщині. He was in the advanced positions of our defense in Dnipropetrovsk region. Заслухав доповіді командирів, подякував від імені всіх українців нашим хлопцям і дівчатам, які тримають область. I listened to the reports of the commanders, thanked our boys and girls who hold the region on behalf of all Ukrainians.

Вручив «Золоту Зірку» Герою України підполковнику Олегу Грудзевичу – командиру танкового батальйону. Awarded the "Golden Star" by the Hero of Ukraine to lieutenant colonel Oleg Grudzevych - the commander of the tank battalion. Завдяки його особистій хоробрості підрозділ без втрат вийшов з оточення і в бою знищив російську диверсійну групу. Thanks to his personal bravery, the unit got out of the encirclement without casualties and destroyed the Russian sabotage group in battle. Дуже сильна людина, відчувається. A very strong person, one feels.

Відвідав у Дніпрі знамениту лікарню імені Мечникова, щоб особисто подякувати нашим особливим героям – усім лікарям, медичним сестричкам, які щоденно і з 24 лютого, і з 2014 року рятують наших військових, цивільних після поранень. Ich habe das berühmte Mechnikov-Krankenhaus in Dnipro besucht, um unseren besonderen Helden persönlich zu danken – allen Ärzten und Krankenschwestern, die seit dem 24. Februar und seit 2014 jeden Tag unsere Soldaten und Zivilisten vor Verletzungen retten. I visited the famous Mechnikov Hospital in Dnipro to personally thank our special heroes - all the doctors and nurses who have been rescuing our soldiers and civilians from injuries every day since February 24 and since 2014. Вони надзвичайно успішні на своїй передовій і подарували другий день народження, зберегли життя тисячам наших людей. They are extremely successful on their front lines and gave a second birthday, saved the lives of thousands of our people.

Вручив державні нагороди нашим захисникам, які відновлюються після поранень. He presented state awards to our defenders who are recovering from injuries.

Я справді дуже вдячний за всі теплі слова, які почув сьогодні у Дніпрі, почув на передовій. I am really very grateful for all the kind words I heard today in Dnipro, heard on the front lines. Дякую насамперед вам. Thank you first of all.

Сьогодні звернувся до парламенту Словенії. Today he addressed the Parliament of Slovenia. Кожного дня і за будь-яких обставин на зовнішньополітичному фронті працюємо по максимуму. Every day and under any circumstances, we work to the maximum on the foreign policy front. І, до речі, це було вже 24-те звернення до парламентів країн ЄС і перше, зроблене поблизу передової. And, by the way, this was already the 24th address to the parliaments of the EU countries and the first made near the front line. Сподіваюся, що й три інші країни ЄС відчують, що ці звернення – не про політику, а про захист нашої свободи – спільної, до речі, – а отже, ми прийдемо до того, що одного дня зможу сказати: усі 27 парламентів Євросоюзу чують боротьбу за свободу краще, ніж будь-які російські маніпуляції. I hope that the three other EU countries will also feel that these appeals are not about politics, but about the protection of our freedom - common, by the way - and therefore, we will come to the point that one day I will be able to say: all 27 parliaments of the European Union hear the struggle for freedom is better than any Russian manipulations.

Також провів усі необхідні наради з керівниками Дніпропетровщини в цілому й Криворізького району зокрема – як військовими, так і цивільними. He also held all the necessary meetings with the leaders of Dnipropetrovsk region in general and Kryvorizka district in particular - both military and civilian. Безпека, економіка, соціальні питання. Security, economy, social issues. Посадовці повинні робити не просто все можливе, а значно більше, ніж навіть можливо, щоб і в таких воєнних умовах гарантувати людям нормальний рівень життя. Officials should do not just everything possible, but much more than even possible, in order to guarantee people a normal standard of living even in such wartime conditions.

Повертаюся в столицю. I am returning to the capital.

Звичайно, хочу сказати ще дві речі. Of course, I want to say two more things.

Привітав сьогодні головкома Залужного з днем народження. I congratulated Chairman Zaluzhnyi on his birthday today. Побажав йому здоров'я, побажав йому і всім нам найважливішого – перемоги. I wished him health, I wished him and all of us the most important thing - victory. Дякую за службу! Thank you for your service!

І завтра, 9 липня, а фактично вже після заходу сонця сьогодні мусульманська громада починає відзначати Курбан-Байрам. And tomorrow, July 9, and in fact already after sunset today, the Muslim community begins to celebrate Kurban Bayram. Це особливе свято, яке вчить жертовності й спрямовує людей на добрі вчинки. This is a special holiday that teaches sacrifice and directs people to good deeds. Я хочу привітати зараз усіх мусульман України та світу й побажати, щоб панування миру відновилося, а всіляке зло завжди програвало. I want to congratulate now all the Muslims of Ukraine and the world and wish that the rule of peace is restored and all kinds of evil always lose. І що швидше, то краще. And the sooner, the better. Цього особливо очікує кримськотатарський народ, і я вірю, що настане рік, коли будемо вітати одне одного у вільному Криму. The Crimean Tatar people are especially looking forward to this, and I believe that the year will come when we will welcome each other in a free Crimea.

Курбан байраминиз хайирли вє мубарэк олсун! Kurban Bayraminiz hayirly ve mubarek olsun! Вітаю з благословенним святом Курбан-Байрам! Congratulations on the blessed holiday of Kurban Bayram!

Слава Україні!