×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Biblia - Genesa, 9 Dumnezeu binecuvântează pe Noe

9 Dumnezeu binecuvântează pe Noe

9 Dumnezeu a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi și le-a zis: „Creșteţi, înmulţiţi-vă și umpleţi pământul. S-apuce groaza și frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ, pe orice pasăre a cerului, pe tot ce se mișcă pe pământ și pe toţi peștii mării: vi le-am dat în mâinile voastre! Tot ce se mișcă și are viaţă să vă slujească de hrană; toate acestea vi le dau, ca și iarba verde. Numai carne cu viaţa ei, adică sângele ei, să nu mâncaţi. Căci voi cere înapoi sângele vieţilor voastre; îl voi cere înapoi de la orice dobitoc și voi cere înapoi viaţa omului din mâna omului, din mâna oricărui om, care este fratele lui. Dacă varsă cineva sângele omului, și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul Lui. Iar voi creșteţi și înmulţiţi-vă; răspândiţi-vă pe pământ și înmulţiţi-vă pe el!” Dumnezeu a mai vorbit lui Noe și fiilor lui, care erau cu el, și a zis: „Iată, Eu fac un legământ cu voi și cu sămânţa voastră, care va veni după voi; cu toate vieţuitoarele care sunt cu voi, atât păsările, cât și vitele, și toate fiarele de pe pământ care sunt cu voi; cu toate cele care au ieșit din corabie și cu orice alte dobitoace de pe pământ. Fac un legământ cu voi că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului și nu va mai veni potop, ca să pustiască pământul.” Și Dumnezeu a zis: „Iată semnul legământului pe care-l fac între Mine și voi și între toate vieţuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci: curcubeul Meu, pe care l-am așezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre Mine și pământ. Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor, și Eu Îmi voi aduce aminte de legământul dintre Mine și voi și dintre toate vieţuitoarele de orice trup; și apele nu se vor mai face un potop, ca să nimicească orice făptură. Curcubeul va fi în nor, și Eu Mă voi uita la el, ca să-Mi aduc aminte de legământul cel veșnic dintre Dumnezeu și toate vieţuitoarele de orice trup de pe pământ.” Și Dumnezeu a zis lui Noe: „Acesta este semnul legământului pe care l-am făcut între Mine și orice făptură de pe pământ.” Fiii lui Noe, care au ieșit din corabie, erau: Sem, Ham și Iafet: Ham este tatăl lui Canaan. Aceștia au fost cei trei fii ai lui Noe, și din ei s-au răspândit oameni peste tot pământul. Noe a început să fie lucrător de pământ și a sădit o vie. A băut vin, s-a îmbătat și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său și a spus celor doi fraţi ai lui afară. Atunci, Sem și Iafet au luat mantaua, au pus-o pe umeri, au mers de-a-ndăratelea și au acoperit goliciunea tatălui lor; fiindcă feţele le erau întoarse înapoi, n-au văzut goliciunea tatălui lor. Noe s-a trezit din ameţeala vinului și a aflat ce-i făcuse fiul său cel mai tânăr. Și a zis: „Blestemat să fie Canaan! Să fie robul robilor fraţilor lui!” El a mai zis: „Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Sem, Și Canaan să fie robul lui! Dumnezeu să lărgească locurile stăpânite de Iafet. Iafet să locuiască în corturile lui Sem, Și Canaan să fie robul lor!” Noe a trăit, după potop, trei sute cincizeci de ani. Toate zilele lui Noe au fost de nouă sute cincizeci de ani, apoi a murit.


9 Dumnezeu binecuvântează pe Noe

9 Dumnezeu a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi și le-a zis: „Creșteţi, înmulţiţi-vă și umpleţi pământul. S-apuce groaza și frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ, pe orice pasăre a cerului, pe tot ce se mișcă pe pământ și pe toţi peștii mării: vi le-am dat în mâinile voastre! Tot ce se mișcă și are viaţă să vă slujească de hrană; toate acestea vi le dau, ca și iarba verde. Numai carne cu viaţa ei, adică sângele ei, să nu mâncaţi. Căci voi cere înapoi sângele vieţilor voastre; îl voi cere înapoi de la orice dobitoc și voi cere înapoi viaţa omului din mâna omului, din mâna oricărui om, care este fratele lui. Dacă varsă cineva sângele omului, și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul Lui. Iar voi creșteţi și înmulţiţi-vă; răspândiţi-vă pe pământ și înmulţiţi-vă pe el!” Dumnezeu a mai vorbit lui Noe și fiilor lui, care erau cu el, și a zis: „Iată, Eu fac un legământ cu voi și cu sămânţa voastră, care va veni după voi; cu toate vieţuitoarele care sunt cu voi, atât păsările, cât și vitele, și toate fiarele de pe pământ care sunt cu voi; cu toate cele care au ieșit din corabie și cu orice alte dobitoace de pe pământ. Fac un legământ cu voi că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului și nu va mai veni potop, ca să pustiască pământul.” Și Dumnezeu a zis: „Iată semnul legământului pe care-l fac între Mine și voi și între toate vieţuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci: curcubeul Meu, pe care l-am așezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre Mine și pământ. Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor, și Eu Îmi voi aduce aminte de legământul dintre Mine și voi și dintre toate vieţuitoarele de orice trup; și apele nu se vor mai face un potop, ca să nimicească orice făptură. Curcubeul va fi în nor, și Eu Mă voi uita la el, ca să-Mi aduc aminte de legământul cel veșnic dintre Dumnezeu și toate vieţuitoarele de orice trup de pe pământ.” Și Dumnezeu a zis lui Noe: „Acesta este semnul legământului pe care l-am făcut între Mine și orice făptură de pe pământ.” Fiii lui Noe, care au ieșit din corabie, erau: Sem, Ham și Iafet: Ham este tatăl lui Canaan. Aceștia au fost cei trei fii ai lui Noe, și din ei s-au răspândit oameni peste tot pământul. Noe a început să fie lucrător de pământ și a sădit o vie. A băut vin, s-a îmbătat și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său și a spus celor doi fraţi ai lui afară. Atunci, Sem și Iafet au luat mantaua, au pus-o pe umeri, au mers de-a-ndăratelea și au acoperit goliciunea tatălui lor; fiindcă feţele le erau întoarse înapoi, n-au văzut goliciunea tatălui lor. Noe s-a trezit din ameţeala vinului și a aflat ce-i făcuse fiul său cel mai tânăr. Și a zis: „Blestemat să fie Canaan! Să fie robul robilor fraţilor lui!” El a mai zis: „Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Sem, Și Canaan să fie robul lui! Dumnezeu să lărgească locurile stăpânite de Iafet. Iafet să locuiască în corturile lui Sem, Și Canaan să fie robul lor!” Noe a trăit, după potop, trei sute cincizeci de ani. Toate zilele lui Noe au fost de nouă sute cincizeci de ani, apoi a murit.