×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Biblia - Genesa, 3

3

3 Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: ‘Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină'?” Femeia a răspuns șarpelui: „Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar, despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: ‘Să nu mâncaţi din el și nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi. '” Atunci, șarpele a zis femeii: „Hotărât că nu veţi muri, dar Dumnezeu știe că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii și veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul.” Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat; a dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin și și-au făcut șorţuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei, și omul și nevasta lui s-au ascuns de Faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis: „Unde ești?” El a răspuns: „Ţi-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol, și m-am ascuns.” Și Domnul Dumnezeu a zis: „Cine ţi-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?” Omul a răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat.” Și Domnul Dumnezeu a zis femeii: „Ce ai făcut?” Femeia a răspuns: „Șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom.” Domnul Dumnezeu a zis șarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp; în toate zilele vieţii tale, să te târăști pe pântece și să mănânci ţărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânţa ta și sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi călcâiul.” Femeii i-a zis: „Voi mări foarte mult suferinţa și însărcinarea ta; cu durere vei naște copii, și dorinţele tale se vor ţine după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine.” Omului i-a zis: „Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îţi poruncisem: ‘Să nu mănânci deloc din el', blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale; spini și pălămidă să-ţi dea și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână ești și în ţărână te vei întoarce.” Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Domnul Dumnezeu a zis: „Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm dar acum ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieţii, să mănânce din el și să trăiască în veci.” De aceea, Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul, din care fusese luat. Astfel a izgonit El pe Adam; și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvimi, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii.


3 3 3

3 Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. 3 A serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: ‘Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină'?” Femeia a răspuns șarpelui: „Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Perguntou à mulher: "Será que Deus disse mesmo: 'Não comereis de todas as árvores do jardim'?" A mulher respondeu à serpente: "Podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim. Dar, despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: ‘Să nu mâncaţi din el și nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi. Mas quanto ao fruto da árvore do meio do jardim, Deus disse: "Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. '” Atunci, șarpele a zis femeii: „Hotărât că nu veţi muri, dar Dumnezeu știe că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii și veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul.” Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Then the serpent said to the woman, "Surely you will not die, but God knows that in the day you eat of it your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil." The woman saw that the tree was good to eat and pleasing to look at, and that the tree was desirable to open one's mind. '" Então a serpente disse à mulher: "Decidiste que não morrerás, mas Deus sabe que no dia em que dela comeres se te abrirão os olhos, e serás como Deus, conhecendo o bem e o mal." A mulher viu que a árvore era boa para comer e agradável à vista e que a árvore era desejável para abrir a mente de alguém. A luat deci din rodul lui și a mâncat; a dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el. Então ela tomou do seu fruto e comeu, e deu-o ao seu marido que estava ao seu lado, e o homem comeu. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin și și-au făcut șorţuri din ele. Abriram-se-lhes então os olhos a ambos; aperceberam-se de que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram aventais com elas. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei, și omul și nevasta lui s-au ascuns de Faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Then they heard the voice of the Lord God, who was walking through the garden in the cool of the day, and the man and his wife hid from the Face of the Lord God among the trees in the garden. Então, ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela fresca do dia, e o homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis: „Unde ești?” El a răspuns: „Ţi-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol, și m-am ascuns.” Și Domnul Dumnezeu a zis: „Cine ţi-a spus că ești gol? Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: "Onde estás?" Ele respondeu: "Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, e escondi-me." E o Senhor Deus disse: "Quem te disse que estavas nu? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?” Omul a răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat.” Și Domnul Dumnezeu a zis femeii: „Ce ai făcut?” Femeia a răspuns: „Șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom.” Domnul Dumnezeu a zis șarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp; în toate zilele vieţii tale, să te târăști pe pântece și să mănânci ţărână. Did you not eat from the tree from which I commanded you not to eat?" The man answered, "The woman you gave me to be with me, she shook the tree for me and I ate." And the Lord God said to the woman, "What have you done?" The woman replied, "The snake deceived me and I ate from the tree." The Lord God said to the serpent: “Because you have done this thing, you are cursed among all the cattle and among all the beasts of the field; all the days of your life, crawl on your belly and eat dust. Não comeste da árvore de que te ordenei que não comesses?" O homem respondeu: "A mulher que me deste para estar perto de mim, ela deu-me da árvore e eu comi". E o Senhor Deus disse à mulher: "Que fizeste?" A mulher respondeu: "A serpente enganou-me, e eu comi da árvore". E o Senhor Deus disse à serpente: "Por teres feito isso, és maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo; todos os dias da tua vida rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânţa ta și sămânţa ei. I will put enmity between you and the woman, between your seed and her seed. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Aceasta îţi va zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi călcâiul.” Femeii i-a zis: „Voi mări foarte mult suferinţa și însărcinarea ta; cu durere vei naște copii, și dorinţele tale se vor ţine după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine.” Omului i-a zis: „Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îţi poruncisem: ‘Să nu mănânci deloc din el', blestemat este acum pământul din pricina ta. It will bruise your head, and you will bruise its heel.” He said to the woman: "I will greatly increase your suffering and pregnancy; with pain you will bear children, and your desires will follow your husband, and he will rule over you." He said to the man: "Because you obeyed the voice of your wife and ate from the tree about which I commanded you: 'You shall not eat from it at all,' now the ground is cursed because of you." Ele esmagará a tua cabeça, e tu esmagarás o seu calcanhar". E à mulher disse: "Aumentarei grandemente a tua aflição e a tua gravidez; com dor darás à luz filhos, e os teus desejos serão segundo o teu marido, e ele te dominará." O homem disse-lhe: "Porque obedeceste à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei que não comesses, a terra está amaldiçoada por tua causa. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale; spini și pălămidă să-ţi dea și să mănânci iarba de pe câmp. With much labor you shall draw your food from it all the days of your life; give you thorns and thistles and eat the grass of the field. Com muito trabalho tirarás dela o teu sustento todos os dias da tua vida; espinhos e abrolhos te dará, e comerás a erva do campo. În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână ești și în ţărână te vei întoarce.” Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes à terra, porque dela foste tomado; pois és pó e em pó te hás-de tornar." Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os seres vivos. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. O Senhor Deus fez para Adão e para a sua mulher vestes de couro e vestiu-os com elas. Domnul Dumnezeu a zis: „Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele și răul. The Lord God said: "Behold, man has become one of Us, knowing good and evil. O Senhor Deus disse: "Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Să-l împiedicăm dar acum ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieţii, să mănânce din el și să trăiască în veci.” De aceea, Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul, din care fusese luat. Vamos impedi-lo agora, para que não estenda a sua mão, e tome da árvore da vida, e coma dela, e viva para sempre". Por isso, o Senhor Deus expulsou-o do Jardim do Éden para lavrar a terra de que tinha sido tirado. Astfel a izgonit El pe Adam; și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvimi, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii. Thus He cast out Adam; and at the sunrise of the garden of Eden he placed some cherubim, to turn a flaming sword, to guard the way that leads to the tree of life. Então expulsou Adão e pôs querubins ao lado oriental do jardim do Éden, para que brandissem uma espada e guardassem o caminho da árvore da vida.