×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Ieşirea - Exod / Exodus, Capitol 2

Capitol 2

1 Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. 2 Femeia aceasta a rămas însărcinată, şi a născut un fiu. A văzut că este frumos, şi l -a ascuns trei luni. 3 e mai putînd să -l ascundă, a luat un sicriaş de papură, pe care l -a uns cu lut şi cu smoală; a pus copilul în el, şi l -a aşezat între trestii, pe malul rîului. 4 Sora copilului pîndea la o depărtare oarecare, ca să vadă ce are să i se întîmple. 5 Fata lui Faraon s'a pogorît la rîu, să se scalde; şi fetele cari o însoţeau se plimbau pe marginea rîului. Ea a zărit sicriaşul în mijlocul trestiilor, şi a trimes pe roaba ei să -l ia. 6 L -a deschis şi a văzut copilul: era un băieţaş care plîngea. I -a fost milă de el, şi a zis: ,,Este un copil de al Evreilor!`` 7 Atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon: ,,Să mă duc să-ţi chem o doică dintre femeile Evreilor, ca să-ţi alăpteze copilul?`` 8 ,,Du-te``, i -a răspuns fata lui Faraon. Şi fata s'a dus şi a chemat pe mama copilului. 9 Fata lui Faraon i -a zis: ,,Ia copilul acesta, alăptează-mi -l, şi îţi voi plăti.`` Femeia a luat copilul, şi l -a alăptat. 10 Copilul a crescut, şi ea l -a adus fetei lui Faraon; şi el i -a fost fiu. I -a pus numele Moise (Scos); ,,căci``, a zis ea, ,,l-am scos din ape.`` 11 În vremea aceea, Moise, crescînd mare, a ieşit pe la fraţii săi, şi a fost martor la muncile lor grele. A văzut pe un Egiptean, care bătea pe un Evreu, unul dintre fraţii lui. 12 S'a uitat în toate părţile, şi, văzînd că nu este nimeni, a omorît pe Egiptean şi l -a ascuns în nisip. 13 A ieşit şi în ziua următoare; şi iată că doi Evrei se certau. A zis celui ce n'avea dreptate: ,,Pentru ce loveşti pe semenul tău?`` 14 Şi omul acela a răspuns: ,,Cine te -a pus pe tine mai mare şi judecător peste noi? Nu cumva ai de gînd să mă omori şi pe mine, cum ai omorît pe Egipteanul acela?`` Moise s'a temut şi a zis: ,,Nu mai încape îndoială că faptul este cunoscut. 15 Faraon a aflat ce se petrecuse, şi căuta să omoare pe Moise. Dar Moise a fugit dinaintea lui Faraon, şi a locuit în ţara Madian. A şezut lîngă o fîntînă. 16 Preotul din Madian avea şapte fete. Ele au venit să scoată apă, şi au umplut jghiaburile ca să adape turma tatălui lor. 17 Dar au venit păstorii, şi le-au luat la goană. Atunci Moise s'a sculat, le -a ajutat, şi le -a adăpat turma. 18 Cînd s'au întors ele la tatăl lor Reuel, el a zis: ,,Pentru ce vă întoarceţi aşa de curînd azi?`` 19 Ele au răspuns: ,,Un Egiptean ne -a scăpat din mîna păstorilor, şi chiar ne -a scos apă, şi a adăpat turma.`` 20 Şi el a zis fetelor: ,,Unde este? Pentruce aţi lăsat acolo pe omul acela! Chemaţi -l să mănînce pîne!`` 21 Moise s'a hotărît să locuiască la omul acela, care i -a dat de nevastă pe fiică-sa Sefora. 22 Ea a născut un fiu, căruia el i -a pus numele Gherşom (Sînt străin aici); ,,căci``, a zis el, ,,locuiesc ca străin într -o ţară străină.`` 23 După multă vreme, împăratul Egiptului a murit; şi copiii lui Israel gemeau încă din pricina robiei, şi scoteau strigăte desnădăjduite. Strigătele acestea, pe cari li le smulgea robia, s'au suit pînă la Dumnezeu. 24 Dumnezeu a auzit gemetele lor, şi Şi -a adus aminte de legămîntul Său făcut cu Avraam, Isaac, şi Iacov. 25 Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel, şi a luat cunoştinţă de ei.


Capitol 2

1 Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. 1 A man of the house of Levi had taken a daughter of Levi to wife. 2 Femeia aceasta a rămas însărcinată, şi a născut un fiu. 2 And the woman conceived, and bore a son. A văzut că este frumos, şi l -a ascuns trei luni. He saw it was beautiful, and hid it for three months. 3 e mai putînd să -l ascundă, a luat un sicriaş de papură, pe care l -a uns cu lut şi cu smoală; a pus copilul în el, şi l -a aşezat între trestii, pe malul rîului. 3 And he could no longer hide him, but took a coffin of straw, and anointed it with clay and pitch, and put the child in it, and laid it among the reeds by the river. 4 Sora copilului pîndea la o depărtare oarecare, ca să vadă ce are să i se întîmple. 4 And the child's sister was standing afar off, to see what would happen to her. 5 Fata lui Faraon s'a pogorît la rîu, să se scalde; şi fetele cari o însoţeau se plimbau pe marginea rîului. Ea a zărit sicriaşul în mijlocul trestiilor, şi a trimes pe roaba ei să -l ia. She saw the coffin in the middle of the reeds, and sent her handmaid to fetch it. 6 L -a deschis şi a văzut copilul: era un băieţaş care plîngea. 6 He opened it, and saw the child, a little boy crying. I -a fost milă de el, şi a zis: ,,Este un copil de al Evreilor!``  7 Atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon: ,,Să mă duc să-ţi chem o doică dintre femeile Evreilor, ca să-ţi alăpteze copilul?``  8 ,,Du-te``, i -a răspuns fata lui Faraon. 7 Then the child's sister said to Pharaoh's daughter, "Shall I go and get you a nurse from among the Hebrew women to nurse your child? "8 Pharaoh's daughter said to him, "Go. Şi fata s'a dus şi a chemat pe mama copilului. 9 Fata lui Faraon i -a zis: ,,Ia copilul acesta, alăptează-mi -l, şi îţi voi plăti.`` Femeia a luat copilul, şi l -a alăptat. 9 And Pharaoh's daughter said unto him, Take this child, and nurse him, and I will pay thee. 10 Copilul a crescut, şi ea l -a adus fetei lui Faraon; şi el i -a fost fiu. 10 And the child grew up, and she brought him to Pharaoh's daughter, and he became her son. I -a pus numele Moise (Scos); ,,căci``, a zis ea, ,,l-am scos din ape.``  11 În vremea aceea, Moise, crescînd mare, a ieşit pe la fraţii săi, şi a fost martor la muncile lor grele. A văzut pe un Egiptean, care bătea pe un Evreu, unul dintre fraţii lui. 12 S'a uitat în toate părţile, şi, văzînd că nu este nimeni, a omorît pe Egiptean şi l -a ascuns în nisip. 13 A ieşit şi în ziua următoare; şi iată că doi Evrei se certau. 13 He went out the next day, and behold, two Jews were arguing. A zis celui ce n'avea dreptate: ,,Pentru ce loveşti pe semenul tău?``  14 Şi omul acela a răspuns: ,,Cine te -a pus pe tine mai mare şi judecător peste noi? Nu cumva ai de gînd să mă omori şi pe mine, cum ai omorît pe Egipteanul acela?`` Moise s'a temut şi a zis: ,,Nu mai încape îndoială că faptul este cunoscut. Are you not going to kill me also, as you killed that Egyptian?" Moses was afraid, and said, "There is no doubt that the fact is known. 15 Faraon a aflat ce se petrecuse, şi căuta să omoare pe Moise. 15 Pharaoh heard what had happened, and sought to kill Moses. Dar Moise a fugit dinaintea lui Faraon, şi a locuit în ţara Madian. A şezut lîngă o fîntînă. He sat by a well. 16 Preotul din Madian avea şapte fete. 16 The priest of Midian had seven daughters. Ele au venit să scoată apă, şi au umplut jghiaburile ca să adape turma tatălui lor. 17 Dar au venit păstorii, şi le-au luat la goană. Atunci Moise s'a sculat, le -a ajutat, şi le -a adăpat turma. Then Moses arose, and helped them, and watered their flock. 18 Cînd s'au întors ele la tatăl lor Reuel, el a zis: ,,Pentru ce vă întoarceţi aşa de curînd azi?``  19 Ele au răspuns: ,,Un Egiptean ne -a scăpat din mîna păstorilor, şi chiar ne -a scos apă, şi a adăpat turma.``  20 Şi el a zis fetelor: ,,Unde este? Pentruce aţi lăsat acolo pe omul acela! Because you left that man there! Chemaţi -l să mănînce pîne!``  21 Moise s'a hotărît să locuiască la omul acela, care i -a dat de nevastă pe fiică-sa Sefora. 22 Ea a născut un fiu, căruia el i -a pus numele Gherşom (Sînt străin aici); ,,căci``, a zis el, ,,locuiesc ca străin într -o ţară străină.`` 23 După multă vreme, împăratul Egiptului a murit; şi copiii lui Israel gemeau încă din pricina robiei, şi scoteau strigăte desnădăjduite. 22 And she bare a son, and he called his name Gershom (I am a stranger here): for he said, I dwell as a stranger in a strange land. 23 And it came to pass after a long time, that the king of Egypt died: and the children of Israel groaned still because of the captivity, and cried out in despair. Strigătele acestea, pe cari li le smulgea robia, s'au suit pînă la Dumnezeu. 24 Dumnezeu a auzit gemetele lor, şi Şi -a adus aminte de legămîntul Său făcut cu Avraam, Isaac, şi Iacov. 25 Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel, şi a luat cunoştinţă de ei.