×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Recorder, PUTEREA DIN UMBRĂ - YouTube (5)

PUTEREA DIN UMBRĂ - YouTube (5)

este faptul că totul este relativ.

Deci și aici vorbim nu până unde îți permit,

până unde există și nevoia de cunoaștere,

nevoia de a face bine,

nevoia de a asigura respectarea legii.

Aceste lucruri cred eu că sunt foarte importante.

Din dialogul purtat cu liberalul Laurențiu Leoreanu,

președintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților,

rezultă că nevoia de cunoaștere a parlamentarilor

se rezumă la rapoartele pe care serviciile secrete le prezintă, uneori,

membrilor din comisie.

Sunt prezentate anumite statistici,

cu implicațiile pe care

care pot fi trase în urma acestor analize,

deci sunt lucruri de specificitatea

laturii parlamentare,

mai puțin de latura, să zicem, de anchetă.

În momentul în care se constată anumite derapaje,

știți că se constituie acele comisii

speciale, care anchetează și care beneficiază

de informații mult mai adânci,

într-o colaborare mult mai largă.

Nu.

Dar de fiecare dată noi avem discuții constructive,

în a pleca de la anumite lucruri care

sunt mai slabe funcțional și a căuta să le îmbunătățim.

Nu suntem neapărat

biciul care să pedepsească,

ci suntem creionul și mintea care să corecteze și să aducă…

Știți, este și principiul biblic:

nu vrem moartea păcătosului, ci îndreptarea lui.

Pentru a putea îndrepta eventualele nereguli din activitatea DGPI,

comisia condusă de Laurențiu Leoreanu

ar trebui mai întâi să le afle.

L-am întrebat, de exemplu,

dacă numărul și rezultatul mandatelor

de siguranță națională luate de DGPI

se află pe lista subiectelor dezbătute

în lucrările comisiei pe care o conduce.

Nu a fost dezbătut acest aspect.

El surprinde, dacă vreți,

o linie din activitate,

activitatea este una laborioasă

și cu foarte multe

nivele de abordare.

Nu s-a inițiat o dezbatere pe acest subiect.

Nici controversele legate de felul în care DGPI

retrage accesul la informații clasificate

nu au ajuns la urechile deputatului Leoreanu.

Dar dumneavoastră ați avut niște cazuri concrete?

A.

Eu nu am avut astfel de sesizări la comisie,

chiar nu a fost nicio sesizare în acest sens.

Eu cred că fiecărei persoane căreia i se retrage avizul,

în interior cred că știe de ce i s-a retras acel aviz.

Cel puțin așa bănuiesc.

Faptul că nu informează sau

nu argumentează în vreun fel retragerea

acestui document

cred că ține de structura internă de lucru,

de un mod de lucru care nu a fost astăzi, ieri,

ci așa mereu a funcționat,

tocmai pentru a nu crea anumite vulnerabilități

sau nu a disemina anumite informații.

Eu cred că în această structură

sunt oameni profesioniști care își exercită activitatea

în baza unui cod de conduită, a unei deontologii profesionale,

și cine face un astfel de abuz răspunde în fața legii.

În alt corp al Casei Poporului,

funcționează încă o comisie de apărare,

care aparține de Senat

și care ar trebui, de asemenea,

să controleze activitatea DGPI.

Cum ne exercităm controlul parlamentar?

Am avut rapoartele de activitate, le-am dezbătut,

am pus întrebări, ni s-au dat răspunsuri,

ni s-au clarificat anumite situații.

Există posibilitatea să-ți dorești, poate,

să pui mai multe întrebări.

Dar, vă spun, astăzi asta facem,

facem exact cum scrie în lege.

Iată, de exemplu, întâlnirea cu dumneavoastră

eu o înscriu tot în zona controlului parlamentar,

pentru că dumneavoastră veniți și spuneți:

„Uitați, din punctul nostru de vedere, al sesizărilor,

al analizelor publice, împreună cu societatea civilă,

noi considerăm că ar fi o problemă aici”.

Așa că i-am spus expus Nicoletei Pauliuc

una dintre problemele sesizate în activitatea DGPI:

acuzațiile că retrag abuziv

autorizații de acces la informații clasificate.

Ne-a transmis că potențialele victime ale DGPI

ar trebui să-și caute dreptatea în altă parte.

Păi, în primul rând,

calea administrativă asta este:

contestație și apoi în instanță.

Nu putem să facem noi, ce să facem noi?

Să facem o audiere,

să vedem exact dacă i-a fost luat?

Nu poți să intri.

Adică, într-adevăr, intrăm în dezbatere,

și pe raport de activitate,

avem anumite pârghii,

dar nu mergem pe partea de supraveghere.

Legea ne permite să facem lucrurile astea.

Asta facem.

Primim petiții. Și dacă nu sunt…

Dar eu nu pot să restrâng dreptul cuiva

să facă sau să nu facă ceva.

Eu nu pot să-i spun cuiva „nu-mi trimite mie o adresă”.

Este decizia lui ce vrea să facă.

Unul dintre oamenii care au căutat sprijin la comisiile parlamentare

a fost comisarul-șef Cătălin Moșneagu,

căruia DGPI i-a retras avizul în 2019.

Potrivit legii, DGPI se supune

controlului parlamentar.

Ne puteți spune dacă dumneavoastră ați ales și această cale,

v-ați adresat comisiilor parlamentare

de apărare și de siguranță națională?

Lipsa controlului parlamentar

ne-a fost confirmată și de alți politicieni

care au condus în trecut

comisiile de apărare din Parlamentul României.

Întrebarea noastră este dacă au fost,

în perioada în care ați fost dumneavoastră

membru în această comisie,

activități ale ei

care să țină de exercitarea controlului parlamentar

asupra Direcției Generale de Protecție Internă

din cadrul Ministerului de Interne.

De ce spuneți lucrul ăsta?

Ați fost președinte,

ce v-a împiedicat să vă exercitați controlul?

Haideți să discutăm punctual,

în ce moment sau cum ați încercat să

exercitați un control și cine v-a oprit?

Cu legi favorabile,

bugete uriașe și o putere care răspândește teamă printre politicieni,

serviciile secrete par să fi devenit

mai mult decât niște instituții

care veghează la siguranța națională.

Istoria ultimilor ani ne arată că tendința lor

este de a-și spori influența

și de a comunica cât mai puțin cu cetățenii

și cu instituțiile care ar trebui să le supravegheze activitatea.

Pe scurt, să funcționeze ca o putere din umbră.


PUTEREA DIN UMBRĂ - YouTube (5) POWER FROM THE SHADOW - YouTube (5) POWER FROM THE SHADOW - YouTube (5) PODER DE LA SOMBRA - YouTube (5) POTERE DALL'OMBRA - YouTube (5) POWER FROM THE SHADOW - YouTube (5) KRACHTIGHEID UIT DE SCHADUW - YouTube (5) MOC Z CIENI - YouTube (5) POWER FROM THE SHADOW - YouTube (5) POWER FROM THE SHADOW - YouTube (5) POWER FROM THE SHADOW - YouTube (5)

este faptul că totul este relativ. es que todo es relativo.

Deci și aici vorbim nu până unde îți permit, It's not a case of how far they allow you to go. Así que aquí también estamos hablando de no en la medida de lo posible,

până unde există și nevoia de cunoaștere, It's based on the need to know, do good and enforce the law.

nevoia de a face bine, the need to do good, la necesidad de hacer el bien,

nevoia de a asigura respectarea legii. the need to enforce the law. la necesidad de hacer cumplir la ley.

Aceste lucruri cred eu că sunt foarte importante. These things are very important.

Din dialogul purtat cu liberalul Laurențiu Leoreanu, In essence, Laurențiu Leoreanu, the PNL chair of the

președintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, Chamber of Deputies Defence Committee, told us that all MPs need to know

rezultă că nevoia de cunoaștere a parlamentarilor it follows that parliamentarians' need for knowledge se deduce que la necesidad de conocimientos de los parlamentarios

se rezumă la rapoartele pe care serviciile secrete le prezintă, uneori, is what the secret services occasionally tell the Committee in reports.

membrilor din comisie.

Sunt prezentate anumite statistici, Certain statistics are submitted,

cu implicațiile pe care with the inferences that can be drawn from them.

care pot fi trase în urma acestor analize, that can be drawn from these analyses,

deci sunt lucruri de specificitatea so there are things of specificity

laturii parlamentare, parliamentary side,

mai puțin de latura, să zicem, de anchetă. less on the, shall we say, investigative side.

În momentul în care se constată anumite derapaje, When certain deviations are detected,

știți că se constituie acele comisii you know that they set up those committees

speciale, care anchetează și care beneficiază They're given much more information and the cooperation's far broader.

de informații mult mai adânci,

într-o colaborare mult mai largă.

Nu. Has there ever been a special committee for the DGPI?

Dar de fiecare dată noi avem discuții constructive, But we always have constructive discussions

în a pleca de la anumite lucruri care about things that aren't working so well

sunt mai slabe funcțional și a căuta să le îmbunătățim. and how we can improve them.

Nu suntem neapărat We're not so much the whip that punishes,

biciul care să pedepsească, we're more the pencil and the mind that correct and bring…

ci suntem creionul și mintea care să corecteze și să aducă…

Știți, este și principiul biblic: Like the Bible says: we want the sinner not to die, but to turn from sin.

nu vrem moartea păcătosului, ci îndreptarea lui.

Pentru a putea îndrepta eventualele nereguli din activitatea DGPI, But to right any wrongs of the DGPI,

comisia condusă de Laurențiu Leoreanu

ar trebui mai întâi să le afle.

L-am întrebat, de exemplu, We asked him whether the number and outcomes of national security warrants

dacă numărul și rezultatul mandatelor

de siguranță națională luate de DGPI

se află pe lista subiectelor dezbătute

în lucrările comisiei pe care o conduce.

Nu a fost dezbătut acest aspect. That hasn't come up.

El surprinde, dacă vreți,

o linie din activitate,

activitatea este una laborioasă The scope of our work is vast and there are many levels of approach.

și cu foarte multe

nivele de abordare.

Nu s-a inițiat o dezbatere pe acest subiect. That topic hasn't been discussed.

Nici controversele legate de felul în care DGPI The controversies over the way the DGPI revokes security clearance

retrage accesul la informații clasificate

nu au ajuns la urechile deputatului Leoreanu.

Dar dumneavoastră ați avut niște cazuri concrete? Have you had any specific cases?

A. - Yes. - Oh.

Eu nu am avut astfel de sesizări la comisie, No such matter has been referred to me at the Committee.

chiar nu a fost nicio sesizare în acest sens.

Eu cred că fiecărei persoane căreia i se retrage avizul, I believe everyone who loses their clearance knows the reason, deep down,

în interior cred că știe de ce i s-a retras acel aviz. or at least I suspect they do.

Cel puțin așa bănuiesc.

Faptul că nu informează sau I think the fact that no information or reason for withdrawal is given

nu argumentează în vreun fel retragerea

acestui document

cred că ține de structura internă de lucru,

de un mod de lucru care nu a fost astăzi, ieri,

ci așa mereu a funcționat,

tocmai pentru a nu crea anumite vulnerabilități and disclosure of certain pieces of information.

sau nu a disemina anumite informații.

Eu cred că în această structură I think there are professional people in this unit who obey

sunt oameni profesioniști care își exercită activitatea

în baza unui cod de conduită, a unei deontologii profesionale,

și cine face un astfel de abuz răspunde în fața legii.

În alt corp al Casei Poporului, The Senate, too, has a defence committee

funcționează încă o comisie de apărare,

care aparține de Senat which is supposed to scrutinise the DGPI's work.

și care ar trebui, de asemenea,

să controleze activitatea DGPI.

Cum ne exercităm controlul parlamentar? How do we conduct scrutiny?

Am avut rapoartele de activitate, le-am dezbătut, We've received and discussed activity reports, asked questions

am pus întrebări, ni s-au dat răspunsuri,

ni s-au clarificat anumite situații.

Există posibilitatea să-ți dorești, poate, There might be times when you want to ask more questions,

să pui mai multe întrebări.

Dar, vă spun, astăzi asta facem, but right now, that's what we do.

facem exact cum scrie în lege. We obey the law to the letter.

Iată, de exemplu, întâlnirea cu dumneavoastră I'd call this meeting with you a form of parliamentary scrutiny,

eu o înscriu tot în zona controlului parlamentar,

pentru că dumneavoastră veniți și spuneți:

„Uitați, din punctul nostru de vedere, al sesizărilor,

al analizelor publice, împreună cu societatea civilă,

noi considerăm că ar fi o problemă aici”.

Așa că i-am spus expus Nicoletei Pauliuc So we told Nicoleta Pauliuc about one of the reported problems in the DGPI's work:

una dintre problemele sesizate în activitatea DGPI:

acuzațiile că retrag abuziv allegations that it revokes security clearance arbitrarily.

autorizații de acces la informații clasificate.

Ne-a transmis că potențialele victime ale DGPI She said that anyone with a grievance should seek redress elsewhere.

ar trebui să-și caute dreptatea în altă parte.

Păi, în primul rând, This is the procedure: an appeal, then you go to court.

calea administrativă asta este:

contestație și apoi în instanță.

Nu putem să facem noi, ce să facem noi? What can we do, hold a hearing to find out if it was revoked? You can't go into that.

Să facem o audiere,

să vedem exact dacă i-a fost luat?

Nu poți să intri.

Adică, într-adevăr, intrăm în dezbatere, Yes, we discuss activity reports, we have certain tools,

și pe raport de activitate,

avem anumite pârghii,

dar nu mergem pe partea de supraveghere. but we don't supervise.

Legea ne permite să facem lucrurile astea. - We do what the law allows us to. - You receive requests.

Asta facem.

Primim petiții. Și dacă nu sunt… - Yes. And… - But you can't resolve them.

Dar eu nu pot să restrâng dreptul cuiva But I can't restrict someone's right to do something. I can't say "don't write to me".

să facă sau să nu facă ceva.

Eu nu pot să-i spun cuiva „nu-mi trimite mie o adresă”.

Este decizia lui ce vrea să facă.

Unul dintre oamenii care au căutat sprijin la comisiile parlamentare Chief Superintendent Cătălin Moșneagu, whose clearance was revoked by the DGPI in 2019,

a fost comisarul-șef Cătălin Moșneagu,

căruia DGPI i-a retras avizul în 2019.

Potrivit legii, DGPI se supune

controlului parlamentar.

Ne puteți spune dacă dumneavoastră ați ales și această cale,

v-ați adresat comisiilor parlamentare

de apărare și de siguranță națională?

Lipsa controlului parlamentar Other politicians who previously chaired the parliamentary defence committees

ne-a fost confirmată și de alți politicieni

care au condus în trecut also confirmed the lack of scrutiny.

comisiile de apărare din Parlamentul României.

Întrebarea noastră este dacă au fost,

în perioada în care ați fost dumneavoastră

membru în această comisie,

activități ale ei

care să țină de exercitarea controlului parlamentar

asupra Direcției Generale de Protecție Internă

din cadrul Ministerului de Interne.

De ce spuneți lucrul ăsta? Why's that? You were the chair, what stopped you conducting it?

Ați fost președinte,

ce v-a împiedicat să vă exercitați controlul?

Haideți să discutăm punctual, When or how exactly did you try to conduct scrutiny, and who stopped you?

în ce moment sau cum ați încercat să

exercitați un control și cine v-a oprit?

Cu legi favorabile, With favourable laws, huge budgets and power that intimidates politicians,

bugete uriașe și o putere care răspândește teamă printre politicieni,

serviciile secrete par să fi devenit

mai mult decât niște instituții

care veghează la siguranța națională.

Istoria ultimilor ani ne arată că tendința lor In recent years, they have extended their influence

este de a-și spori influența and communicated as little as possible with the public

și de a comunica cât mai puțin cu cetățenii

și cu instituțiile care ar trebui să le supravegheze activitatea. and the institutions that should monitor them.

Pe scurt, să funcționeze ca o putere din umbră. In short, they're like a controller in the shadows.