×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Lecții mici de limba română (Little lessons of Romanian language), Grădina

Grădina De mulți ani, eu trăiesc într-o casă cu o grădină.

Ca și copil, care trăiam într-o locuință, eu puteam atunci doar să visez și eram mereu cu totul entuziasmat de grădini, pe care aveam voie să le vizitez. Ca prim surogat pentru o grădină slujea pervazul cu flori al ferestrei, plante și chiar și ceva legume în ghivece. Așa puteam eu din semințe să cresc plante, să le văd în creștere și din când în când să și recoltez ceva. Pe lângă acestea existau ghivece de flori cu plante de casă și în unele puneam eu semințe de Floarea-Soarelui, curmale, portocale sau lămîi. Din acestea nu se făceau, firește, mari plante, dar puteam să observ cum creșteau ele și câteodată cum și piereau.

O altă compensație pentru o grădină proprie erau plimbările pe câmpuri cu grâne, cu porumb și alte fructe de câmp.

De asemenea existau deja grădini ale naturii în pădure și în munți. Existau afini, tei, cireși sălbatici și pruni. Din drumeții și plimbări aduceam mereu ceva cu noi și din fructe se gătea marmeladă.

Mai târziu, îmi făceam eu primele experiențe cu lucrul în grădină.

Prietena mea, ea este acum soția mea, trăia într-o casă cu grădină. Mai întîi eu eram privitor, pentru că avem puține idei despre o grădină. Ceva mai tîrziu, eu începusem împreună cu soția mea să cultivăm propriile legume și flori. Mai tîrziu, lucrau în primul rînd socrii mei în grădină. Astăzi suntem noi cei care în timpul nostru liber îngrijim grădina din spatele casei.

*Aici puteți găsi lecția originală, foarte frumoasă a lui Reinhard.

Hier könnten Sie die ursprüngliche, sehr schöne Lektion Reihards finden: http://www.lingq.com/learn/de/workdesk/item/5849617/reader/


Grădina Garden De mulți ani, eu trăiesc într-o casă cu o grădină. For many years, I have lived in a house with a garden. Pendant de nombreuses années, j'ai vécu dans une maison avec un jardin.

Ca și copil, care trăiam într-o locuință, eu puteam atunci doar să visez și eram mereu cu totul  entuziasmat de grădini, pe care aveam voie să le vizitez. Like a child living in a home, I could only dream of it and I was always excited about the gardens that I was about to visit. Enfant, je vivais dans une maison, je ne pouvais que rêver à ce moment-là et j'étais toujours complètement excité par les jardins, que j'avais le droit de visiter. Come un bambino che vive in una casa, ho potuto solo sognarlo ed ero sempre entusiasta dei giardini che potevo visitare. У дитинстві я жив у будинку, тоді я міг тільки мріяти і завжди був у повному захваті від садів, які мені дозволяли відвідувати. Ca prim surogat pentru o grădină slujea pervazul cu flori al  ferestrei, plante și chiar și ceva legume în ghivece. As the first surrogate for a garden, the windowsill, the plants, and even some vegetables in the pots served. En tant que premier substitut d'un jardin, il a servi le rebord de la fenêtre avec des fleurs, des plantes et même des légumes en pot. Come primo surrogato di un giardino, il davanzale della finestra, le piante e persino alcune verdure nei vasi serviti. Першим сурогатом саду послужив підвіконня з квітами, рослинами і навіть деякими горщиковими овочами. Așa puteam eu din semințe să cresc plante, să le văd în creștere și din când în când să și recoltez ceva. That's how I could grow plants in the seeds, see them growing and occasionally harvest something. C'est ainsi que je pourrais faire pousser des plantes à partir de graines, les voir pousser et parfois récolter quelque chose. È così che potrei coltivare le piante nei semi, vederle crescere e occasionalmente raccogliere qualcosa. Ось так я міг виростити рослини з насіння, побачити, як вони ростуть, і час від часу щось збирати. Pe lângă acestea existau ghivece de flori cu plante de casă și în unele puneam eu semințe de Floarea-Soarelui, curmale, portocale sau lămîi. Besides these, there were flower pots with home-made plants, and in some I put seeds of the Sunflower, dates, oranges or lemons. En plus de ceux-ci, il y avait des pots de fleurs avec des plantes d'intérieur et dans certains j'ai mis des graines de tournesol, des dattes, des oranges ou des citrons. Oltre a questi, c'erano vasi da fiori con piante d'appartamento e in alcuni mettevo semi di girasole, datteri, arance o limoni. На додаток до них були квіткові горщики з кімнатними рослинами, а в деякі я поклала насіння соняшнику, фініки, апельсини чи лимони. Din acestea nu se făceau, firește, mari plante, dar puteam să observ cum creșteau ele și câteodată cum și piereau. Of these, of course, there were no great plants, but I could see how they grew, and sometimes how they were eating. Bien sûr, ce n'étaient pas de grandes plantes, mais je pouvais voir comment elles poussaient et parfois comment elles périssaient. Di questi, naturalmente, non sono state create grandi piante, ma ho potuto vedere come sono cresciute e, a volte, come hanno fatto. Звичайно, це не були великі рослини, але я бачив, як вони росли, а часом і гинули.

O altă compensație pentru o grădină proprie erau plimbările pe câmpuri cu grâne, cu porumb și alte fructe de câmp. Another trade-off for their own garden was field trips with grain, corn and other field fruits. Une autre compensation pour leur propre jardin était des promenades dans les champs avec des céréales, du maïs et d'autres fruits. Un altro compenso per il proprio giardino erano le passeggiate sui campi con mais, mais e altri frutti di campo. Ще однією компенсацією за власний город були прогулянки по полях із зерном, кукурудзою та іншими плодами.

De asemenea existau deja grădini ale naturii în pădure și în munți. There were also nature gardens in the woods and mountains. Il y avait aussi déjà des jardins naturels dans la forêt et dans les montagnes. C'erano anche giardini naturali nei boschi e nelle montagne. У лісі і в горах також уже були природні сади. Existau afini, tei, cireși sălbatici și pruni. There were blueberries, lime, cherry and plum. Il y avait des myrtilles, des tilleuls, des cerises sauvages et des prunes. Були і чорниці, і липи, і черешні, і сливи. Din drumeții și plimbări  aduceam mereu ceva cu noi și din fructe se gătea marmeladă. From hiking and walking we always brought something with us and fruit was cooked jam. De la randonnée et de la marche, nous avons toujours apporté quelque chose avec nous et de la confiture de fruits était cuite. З походів і прогулянок завжди щось брали з собою, а з фруктів варили варення.

Mai târziu, îmi făceam eu primele experiențe cu lucrul în grădină. Later I was making my first experiences with gardening. Più tardi stavo facendo le mie prime esperienze con il giardinaggio. Пізніше я отримав перші досвіди роботи в саду.

Prietena mea, ea este acum soția mea, trăia într-o casă cu grădină. My girlfriend, she is now my wife, living in a garden house. Моя дівчина, вона тепер моя дружина, жила в будинку з садом. Mai întîi eu eram privitor, pentru că avem puține idei despre o grădină. First I was watching, because we have few ideas about a garden. J'ai d'abord été spectateur, car nous avons peu d'idées sur un jardin. Per prima cosa stavo guardando, perché abbiamo poche idee su un giardino. Спочатку я був глядачем, тому що у нас мало уявлень про сад. Ceva mai tîrziu, eu începusem împreună cu soția mea să cultivăm propriile legume și flori. Later on, I had started with my wife to grow my own vegetables and flowers. Un peu plus tard, ma femme et moi avons commencé à cultiver nos propres légumes et fleurs. Più tardi, avevo iniziato a coltivare le mie verdure e i miei fiori insieme a mia moglie. Трохи пізніше ми з дружиною почали вирощувати власні овочі та квіти. Mai tîrziu, lucrau în primul rînd socrii mei în grădină. Later, my father-in-law was working in the garden. Plus tard, mes beaux-parents ont travaillé principalement dans le jardin. Più tardi, mio suocero lavorava in giardino. Згодом мої зяті працювали переважно на городі. Astăzi suntem noi cei care în timpul nostru liber îngrijim grădina din spatele casei. Today we are the ones who in our free time take care of the garden behind the house. Aujourd'hui, c'est nous qui, pendant notre temps libre, nous occupons du jardin derrière la maison. Сьогодні ми ті, хто у вільний час доглядаємо за городом за будинком.

*Aici puteți găsi lecția originală, foarte frumoasă a lui  Reinhard. * Here you can find Reinhard's original, very beautiful lesson. * Тут ви можете знайти оригінальний, дуже красивий урок Рейнхарда.

Hier könnten Sie die ursprüngliche, sehr schöne Lektion Reihards finden:  http://www.lingq.com/learn/de/workdesk/item/5849617/reader/