×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Lecții mici de limba română (Little lessons of Romanian language), Fragment din "Însemnările lui Malte Laurids Brigge" de R.M.Rilke, 02

Fragment din "Însemnările lui Malte Laurids Brigge" de R.M.Rilke, 02

Fragment din cartea "Însemnările lui Malte Laurids Brigge" de R.M.Rilke 11 Septembrie, Rue Toullier

Am făcut cîte ceva împotriva fricii. Am stat toată noaptea și am scris, iar acum sunt obosit ca după un drum lung peste cîmpiile din Ulsgaard. E totuși greu să te gîndești că toate astea nu mai sunt, că în vechiul și imensul castel seniorial locuiesc străini. S-ar putea ca în camera albă de sus, de sub fronton, să doarmă acum servitoarele, să doarmă somnul lor greu, jilav, de seara pînă dimineața.

Și nu mai am pe nimeni și nimic și rătăcesc prin lume cu un cufăr și cu o ladă cu cărți și de fapt fără urmă de curiozitate. Ce fel de viață o mai fi și asta: fără casă, fără lucruri moștenite, fără cîini? De-aș avea măcar amintirile, dar cine le mai are? De-ar fi măcar aici copilăria, dar e ca și îngropată.Poate că trebuie să fii bătrîn ca să ajungi la toate astea. Mă gîndesc că e bine să fii bătrîn.

Astăzi a fost o dimineață frumoasă, de toamnă. Am trecut prin Toulleries. Tot ce se afla spre răsărit, cu fața la soare, te orbea. Toată partea însorită era învăluită în ceață, ca sub un voal gri deschis. Gri pe fond gri, se însoreau statuile în grădinile încă încețoșate. Florile stinghere de pe straturile lungi se trezeau și spuneau: roșu! cu voce speriată. Și iată că, de după colț, dinspre Champs-Elysees, a apărut un bărbat slab, foarte înalt; ducea o cîrjă, dar nu la subsuoară, o ținea ușor, în fața lui, și din cînd în cînd o izbea de pămînt cu putere și cu zgomot, asemenea unui toiag de herald. Nu-și putea înăbuși un surîs de bucurie și surîdea în trecere tuturor, soarelui, pomilor. Pășea cu teamă, ca un copil, dar cu neobișnuită ușurință, plin de amintirea mersului de altă dată.

De ce e-n stare o lună atît de mică! Sunt zile cînd în jur totul este luminos, ușor, abia deslușit în văzduhul alburiu - și totuși limpede. Chiar și lucrurile cele mai apropiate au nuanțele depărtării, sunt retrase, abia indicate, nu arătate, iar cele care au legătură cu distanța: fluviul, podurile, străzile lungi, piețele, risipindu-se, sunt absorite de depărtare, parcă pictate pe ea ca pe mătase. E imposibil să spui cum poate arăta un automobil verde deschis pe Pont-Neuf sau ceva roșu, care nu poate fi înăbușit, sau chiar numai un afiș pe calcanul unui șir de case gri. Totul este simplificat, redus la cîteva planuri exacte, luminoase, ca un obraz într-un tablou de Manet. Nimic nu este fără importanță și de prisos. Buchiniștii de pe chei își deschid lăzile și galbenul proaspăt sau decolorat al cărților, cafeniul violaceu al copertelor, verdele unei mape mai mari: toate se armonizează, toate participă și formează un complex din care nu lipsește nimic.

Jos, pe stradă, se poate vedea următoarea alcătuire: un cărucior împins de o femeie; în el o flașnetă, pe lung. În spatele ei, transversal, un coș de copil în care un țînc se ține bine pe picioare, vesel sub scufia lui, și nu vrea să șadă. Și din cînd în cînd femeia învîrte flașneta. Atunci prichindelul se ridică imediat, țopăind în coșuleț, și o fetiță, într-o rochie verde, de duminică, dansează și bate tamburina, în sus, către ferestre.

Cred că ar trebui să încep să lucrez ceva, acum cînd învăț să văd. Am douăzeci și opt de ani și nu s-a întîmplat mai nimic. Să repetăm:am scris un studiu prost despre Carpaccio, o dramă intitulată "Căsătorie", care vrea să demonstreze ceva fals, cu mijloace ambigue și versuri. Ah, dar versurile spun atît de puțin cînd le scrii prea devreme. Ar trebui să aștepți și să aduni sens și dulceață o viață întreagă, pe cît cu putință mai lungă, și atunci, foarte aproape de sfîrșit, s-ar putea să scrii zece rînduri care să fie bune. Căci versurile nu sunt, așa cum crede lumea, sentimente (pe care le ai destul de timpuriu) – sunt experiențe. De dragul unui singur vers trebuie să vezi o mulțime de orașe, nenumărați oameni și o grămadă de lucruri, trebuie să cunoști animalele, trebuie să simți cum zboară păsările și să știi gesturile cu care se deschid floricelele dimineața. Trebuie să-ți amintești de drumuri prin ținuturi necunoscute, de întîlniri neașteptate și de despărțiri mult așteptate, de zilele copilăriei, încă nelămurite, de părinții pe care a trebuit să-i mâhnești cînd îți făceau o bucurie pe care n-ai înțeles-o (era o bucurie pentru altcineva), de bolile copilăriei, care încep atît de ciudat, cu atît de multe schimbări grave și profunde, de zilele trăite în odăi liniștite, retrase și de dimineți la malul mării, de mare mai ales, de mări, de nopți de călătorie care încă mai răsună și zboară împreună cu toate stelele - și dacă te poți gândi la toate astea, tot nu e destul. Trebuie să-ți amintești de multe nopți de dragoste fără asemănare, de urletele femeilor în chinurile facerii și de lăuzele plăpînde, albe, dormind ușurate, dar trebuie să fi stat și la capetele muribunzilor, să fi privegheat mortul într-o odaie cu fereastra deschisă prin care intră zgomote sacadate. Și tot nu ajunge să ai amintiri. Trebuie să le poți uita cînd sunt prea multe, și trebuie să ai multă răbdare așteptînd să revină. Căci amintirile în sine încă nu sunt poezie. Abia cînd se transformă în noi în sînge, în privire și în gest, cînd nu mai poartă nume și nu se mai pot deosebi de noi înșine, abia atunci se poate întîmpla ca într-o oră rarisimă, din toate astea să răsară și să se înalțe primul cuvînt al unui vers.


Fragment din "Însemnările lui Malte Laurids Brigge" de R.M.Rilke, 02

Fragment din cartea "Însemnările lui Malte Laurids Brigge" de R.M.Rilke Excerpt from the book "The Notes of Malta Laurids Brigge" by RMRilke 11 Septembrie, Rue Toullier

Am făcut cîte ceva împotriva fricii. I did something against fear. Am stat toată noaptea și am scris, iar acum sunt obosit ca după un drum lung peste cîmpiile din Ulsgaard. I stayed up all night and wrote, and now I'm tired like after a long journey across the plains of Ulsgaard. E totuși greu să te gîndești că toate astea nu mai sunt, că în vechiul și imensul castel seniorial locuiesc străini. However, it's hard to think that all this is gone, that strangers live in the old and huge senior castle. S-ar putea ca în camera albă de sus, de sub fronton, să doarmă acum servitoarele, să doarmă somnul lor greu, jilav, de seara pînă dimineața. It may be that in the white room above, below the pediment, the maids are now sleeping, their heavy, gloomy sleep, from evening till morning.

Și nu mai am pe nimeni și nimic și rătăcesc prin lume cu un cufăr și cu o ladă cu cărți și de fapt fără urmă de curiozitate. And I have no one and nothing left and I wander around the world with a chest and a box of books and in fact without any trace of curiosity. Ce fel de viață o mai fi și asta: fără casă, fără lucruri moștenite, fără cîini? What kind of life will this be: no house, no inherited things, no dogs? De-aș avea măcar amintirile, dar cine le mai are? If only I had the memories, but who else has them? De-ar fi măcar aici copilăria, dar e ca și îngropată.Poate că trebuie să fii bătrîn ca să ajungi la toate astea. If only it were childhood here, but it's like being buried. Maybe you have to be old to get to all this. Mă gîndesc că e bine să fii bătrîn. I think it's good to be old.

Astăzi a fost o dimineață frumoasă, de toamnă. Today has been a beautiful autumn morning. Am trecut prin Toulleries. I passed through the Toulleries. Tot ce se afla spre răsărit, cu fața la soare, te orbea. Everything to the east, facing the sun, blinded you. Toată partea însorită era învăluită în ceață, ca sub un voal gri deschis. The whole sunny part was shrouded in mist, as if under a light gray veil. Gri pe fond gri, se însoreau statuile în grădinile încă încețoșate. Gray on a gray background, the statues in the still blurred gardens were sunbathing. Florile stinghere de pe straturile lungi se trezeau și spuneau: roșu! The awkward flowers on the long layers woke up and said: red! cu voce speriată. in a frightened voice. Și iată că, de după colț, dinspre Champs-Elysees, a apărut un bărbat slab, foarte înalt; ducea o cîrjă, dar nu la subsuoară, o ținea ușor, în fața lui, și din cînd în cînd o izbea de pămînt cu putere și cu zgomot, asemenea unui toiag de herald. And behold, from the corner, from the Champs-Elysees, appeared a thin man, very tall; he carried a crutch, but not an armpit, held it lightly in front of him, and from time to time struck it with the ground loudly and noisily, like a herald's staff. Nu-și putea înăbuși un surîs de bucurie și surîdea în trecere tuturor, soarelui, pomilor. He could not stifle a smile of joy and smiled in passing at everyone, the sun, the trees. Pășea cu teamă, ca un copil, dar cu neobișnuită ușurință, plin de amintirea mersului de altă dată. He walked with fear, like a child, but with unusual ease, full of the memory of walking another time.

De ce e-n stare o lună atît de mică! Why can such a small month! Sunt zile cînd în jur totul este luminos, ușor, abia deslușit în văzduhul alburiu - și totuși limpede. There are days when everything around is bright, light, barely visible in the white air - and yet clear. Бывают дни, когда все вокруг ярко, светло, едва различимо в белом воздухе - но ясно. Chiar și lucrurile cele mai apropiate au nuanțele depărtării, sunt retrase, abia indicate, nu arătate, iar cele care au legătură cu distanța: fluviul, podurile, străzile lungi, piețele, risipindu-se, sunt absorite de depărtare, parcă pictate pe ea ca pe mătase. Even the nearest things have the nuances of distance, they are withdrawn, barely indicated, not shown, and those related to distance: the river, bridges, long streets, squares, scattering, are absorbed by distance, as if painted on it as on silk. Даже самые близкие вещи имеют нюансы расстояния, они удалены, едва обозначены, не показаны, а те, которые связаны с расстоянием: река, мосты, длинные улицы, рынки, рассеяние, поглощаются расстоянием, как будто нарисованы на нем. на шелке. E imposibil să spui cum poate arăta un automobil verde deschis pe Pont-Neuf sau ceva roșu, care nu poate fi înăbușit, sau chiar numai un afiș pe calcanul unui șir de case gri. It's impossible to tell what a light green car on the Pont-Neuf or something red that can't be smothered can look like, or even just a poster on the heel of a row of gray houses. Невозможно сказать, как может выглядеть зеленая машина на Понт-Нёфе, или что-то красное, что нельзя сломать, или даже просто плакат на ряду серых домов. Totul este simplificat, redus la cîteva planuri exacte, luminoase, ca un obraz într-un tablou de Manet. Everything is simplified, reduced to a few exact, bright planes, like a cheek in a painting by Manet. Nimic nu este fără importanță și de prisos. Nothing is unimportant and superfluous. Нет ничего неуместного и лишнего. Buchiniștii de pe chei își deschid lăzile și galbenul proaspăt sau decolorat al cărților, cafeniul violaceu al copertelor, verdele unei mape mai mari: toate se armonizează, toate participă și formează un complex din care nu lipsește nimic. The booksellers on the quays open their crates and the fresh or discolored yellow of the books, the purple brown of the covers, the green of a larger map: all harmonize, all participate and form a complex from which nothing is missing. Букинисты на ключах открывают свои коробки и свежие или выцветшие желтые книги, фиолетовый кофеин обложек, зелень большой карты: все они гармонизируют, участвуют и образуют комплекс, из которого ничего не пропало.

Jos, pe stradă, se poate vedea următoarea alcătuire: un cărucior împins de o femeie; în el o flașnetă, pe lung. Down on the street, you can see the following composition: a cart pushed by a woman; a long flick in him. Abajo, en la calle, se puede ver la siguiente composición: un carro empujado por una mujer; en ella una brida larga. Вниз по улице можно увидеть следующую композицию: коляска, которую толкает женщина; в нем флакон, длинный. În spatele ei, transversal, un coș de copil în care un țînc se ține bine pe  picioare, vesel sub scufia lui, și nu vrea să șadă. Behind her, transversely, a baby basket in which a lizard stands firmly on its feet, happy under its hat, and does not want to sit. За ней, поперек, детская корзина, в которой сундук держится на ногах, весело под ногами и не хочет сидеть. Și din cînd în cînd femeia învîrte flașneta. And from time to time the woman spins the flask. Atunci prichindelul se ridică imediat, țopăind în coșuleț, și o fetiță, într-o rochie verde, de duminică, dansează și bate tamburina, în sus, către ferestre. Then the little girl gets up immediately, hopping in the basket, and a little girl, in a green dress, on Sunday, dances and beats the tambourine, upwards, towards the windows. Затем сука немедленно встает, подпрыгивая в корзине, и маленькая девочка в зеленом платье в воскресенье танцует и бьет в бубен до окон.

Cred că ar trebui să încep să lucrez ceva, acum cînd învăț să văd. I think I should start working on something now that I'm learning to see. Am douăzeci și opt de ani și nu s-a întîmplat mai nimic. I am twenty-eight years old and nothing has happened. Мне двадцать восемь лет, и ничего не произошло. Să repetăm:am scris un studiu prost despre Carpaccio, o dramă intitulată "Căsătorie", care vrea să demonstreze ceva fals, cu mijloace ambigue și versuri. Let's repeat: I wrote a bad study about Carpaccio, a drama called "Marriage", which wants to prove something false, with ambiguous means and lyrics. Давайте повторим: я написал плохое исследование о Карпаччо, драме под названием «Брак», которая хочет доказать что-то фальшивое, с неоднозначными средствами и текстами. Ah, dar versurile spun atît de puțin cînd le scrii prea devreme. Ah, but the lyrics say so little when you write them too early. Ar trebui să aștepți și să aduni sens și dulceață o viață întreagă, pe cît cu putință mai lungă, și atunci, foarte aproape de sfîrșit, s-ar putea să scrii zece rînduri care să fie bune. You should wait and gather meaning and sweetness for a lifetime, as long as possible, and then, very close to the end, you might write ten lines that are good. Вы должны ждать и собирать смысл и сладость на всю жизнь как можно дольше, а затем, очень близко к концу, вы можете написать десять хороших строк. Căci versurile nu sunt, așa cum crede lumea, sentimente (pe care le ai destul de timpuriu) – sunt experiențe. Because the lyrics are not, as people think, feelings (which you have quite early) - they are experiences. Для лирики нет, как думает мир, чувств (которые у вас довольно рано) - это переживания. De dragul unui singur vers trebuie să vezi o mulțime de orașe, nenumărați oameni și o grămadă de lucruri, trebuie să cunoști animalele, trebuie să simți cum zboară păsările și să știi gesturile cu care se deschid floricelele dimineața. For the sake of a single verse you have to see a lot of cities, countless people and a lot of things, you have to know the animals, you have to feel how the birds fly and you know the gestures with which the popcorn opens in the morning. Ради одного стиха вы должны увидеть множество городов, бесчисленное количество людей и множество вещей, вы должны знать животных, вы должны чувствовать, как летают птицы, и знать, какими жестами открывается попкорн утром. Trebuie să-ți amintești de drumuri prin ținuturi necunoscute, de întîlniri neașteptate și de despărțiri mult așteptate, de zilele copilăriei, încă nelămurite, de părinții pe care a trebuit să-i mâhnești cînd îți făceau o bucurie pe care n-ai înțeles-o (era o bucurie pentru altcineva), de bolile copilăriei, care încep atît de ciudat, cu atît de multe schimbări grave și profunde, de zilele trăite în odăi liniștite, retrase și de dimineți la malul mării, de mare mai ales, de mări, de nopți de călătorie care încă mai răsună și zboară împreună cu toate stelele - și dacă te poți gândi la toate astea, tot nu e destul. You have to remember the roads through unknown lands, the unexpected encounters and long-awaited partings, the childhood days, still unclear, the parents you had to grieve when they made you a joy that you did not understand (it was a joy for someone else), of the diseases of childhood, which begin so strangely, with so many serious and profound changes, of the days lived in quiet rooms, secluded and in the mornings by the sea, especially the sea, the seas, of travel nights that still resonate and fly with all the stars - and if you can think of all this, it's still not enough. Trebuie să-ți amintești de multe nopți de dragoste fără asemănare, de urletele femeilor în chinurile facerii și de lăuzele plăpînde, albe, dormind ușurate, dar trebuie să fi stat și la capetele muribunzilor, să fi privegheat mortul într-o odaie cu fereastra deschisă prin care intră zgomote sacadate. You must remember many nights of incomparable love, the screams of women in the torments of labor, and the limp, white slumber, sleeping lightly, but you must have stood at the heads of the dying, watching the dead in a room with the window open. through which jerky noises enter. Вы должны помнить много ночей любви без подобия, крики женщин в мучительных муках и хныкающие белые шепоты, расслабленные во сне, но, должно быть, они стояли по головам умирающих, наблюдая за мертвыми в комнате с открытым окном сквозь которые доносятся звуки Și tot nu ajunge să ai amintiri. And you still don't have enough memories. Trebuie să le poți uita cînd sunt prea multe, și trebuie să ai multă răbdare așteptînd să revină. You have to be able to forget them when there are too many, and you have to have a lot of patience waiting for them to come back. Căci amintirile în sine încă nu sunt poezie. For memories themselves are not yet poetry. Abia cînd se transformă în noi în sînge, în privire și în gest, cînd nu mai poartă nume și nu se mai pot deosebi de noi înșine, abia atunci se poate întîmpla ca într-o oră rarisimă, din toate astea să răsară și să se înalțe primul cuvînt al unui vers. Only when they turn into us in blood, in sight and in gesture, when they no longer bear names and can no longer be distinguished from ourselves, only then can it happen that in a very rare hour, from all this raise the first word of a verse.