×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Româna cu Camelia, Îmi bag picioarele!

Îmi bag picioarele!

Salut!

Astăzi e 16 mai 2022. Și dacă e luni, vine o nouă expresie.

Astăzi am ales o expresie cu următoarea parte a corpului uman, despre care o să vorbesc în luna mai: un picior - două picioare.

Și primul episod legat de acest cuvânt picior - picioare va fi poate cel mai popular, sau cea mai populară expresie, care se folosește în limba română, printre tineri: Îmi bag picioarele!

Este o expresie amuzantă pentru mine Îmi bag picioarele!

Se folosește de tineri, se folosește foarte des și se folosește în limba română informală. Deci nu este formal, elegant, educat, academic ca să folosești această expresie. Nu.

Se apropie de un fel de slang, se folosește între prieteni, se folosește de cunoscuți și mai ales de tineri. Asta înseamnă că nu este normal, și nu am auzit niciodată o bunică din România care are poate 90 de ani și folosește expresia Îmi bag picioarele! Nu.

E o expresie mai nouă care se folosește astăzi. Nu știu exact de unde vine și este foarte interesantă și amuzantă pentru mine. Eu personal o folosesc foarte des, nu des, ci foarte des.

Și acum întrebarea vine: ce înseamnă această expresie?

Când spui Îmi bag picioarele! înseamnă că ești foarte supărat, ești nervos și nu vrei să mai faci ceva, nu vrei să mai continui ceva, vrei să te oprești, pentru că ai ajuns la un punct limită de saturație. Cel puțin așa folosesc eu expresia asta Îmi bag picioarele!

Plus că se folosește și un anumit ton în momentul în care folosești expresia asta. Adică până și tonul arată frustrarea sau exprimă supărarea. Deci, nu numai expresia în sine, ci și tonul pe care îl folosim, indică faptul că cineva este frustrat, s-a supărat și nu mai vrea să continuie ceva.

De exemplu:

Și o să vă dau un exemplu cu mine sau despre mine, dacă vrei.

1. Câteodată îmi vine să-mi bag picioarele și să termin acest podcast, în limba română.

Ce înseamnă? Înseamnă că, câteodată îmi vine să termin și să nu mai continui podcast-ul pentru că îmi ia mult timp și nu am foarte mult timp. Dar îmi doresc să vă ajut și poate fi frustrant câteodată. Și atuncea la supărare, când nu mai poți și nu mai vrei să continui, spui Îmi bag picioarele! Până aici. Gata. Nu mai merg mai departe. Ăsta ar fi primul exemplu.

Uite, exemplul numărul doi.

Să spunem că un elev de liceu vrea să rezolve o problemă în matematică și a încercat multe soluții, multe variante, e obositor și a ajuns în punctul în care el spune:

2. Îmi bag picioarele. Am încercat totul, am încercat tot ce a fost posibil, nu mai vreau să mai continui. O să iau o pauză.

Acest copil își exprimă practic frustrarea atât prin expresia pe care o folosește cât și tonul adecvat care semnalizează că nu mai are răbdare să continue ceva, nu mai are nu mai are răbdare să continue, să găsească soluții la o problemă complexă de matematică, de exemplu.

Uite, exemplul numărul trei.

O persoană care primește informații diferite din diferite surse, poate să spună la frustrare:

3. Îmi bag picioarele! Nu mai știu ce să mai cred: el zice asta, ea zice asta, ei spun asta. Știi ce? Eu nu o să mai ascult de niciunul dintre voi.

Am încercat cumva să ilustrez acest exemplu folosind și un anumit ton, care să ilustreze această frustrare.

Îmi bag picioarele! Ascult și pe X și pe Y, nu mai știi ce să mai crezi. Informația care vine de la persoana X e una, informația de la persoana Y e alta. Ești confuz și zăpăcit. Nu mai vreau să continui. Până aici.

Și nu uitați că această expresie, practic exprimă și o răbdare maximă, o răbdare întinsă până la maxim. Adică cineva nu mai poate, nu mai are răbdare și trebuie să spună Stop!, să se oprească. Și atunci zice Îmi bag picioarele! Până aici!

Deci, dragii mei, dacă vreți să învățați în limba română sau să înțelegeți în limba română ce înseamnă Îmi bag picioarele!, acum înțelegeți. Sper, cel puțin.

Bineînțeles că se poate folosi această expresie la diferite forme ale verbului, la diferite timpuri verbale, la persoana întâi, a doua, a treia. De exemplu:

4. El își bagă picioarele în studiile lui.

Ceea ce înseamnă că nu-i mai pasă de studii, sau că nu îl interesează. Este de exemplu student doar ca să trăiască viața de student prin cluburi, nu ca să studieze, să pună burta pe carte. Vedeți că am discutat despre a pune burta pe carte și înainte. Adică să se pună să muncească serios.

Îmi bag picioarele! Până aicea! Trebuie să mă opresc din episodul de astăzi.

O zi minunată și o săptămână excelentă!

Ne auzim miercuri.

Pa pa.

Îmi bag picioarele! Ich lege meine Füße hinein! Βάζω τα πόδια μου μέσα! I'm putting my feet in! ¡Estoy metiendo los pies! Je mets les pieds dans le plat ! Sto mettendo i piedi dentro! Ik stop mijn voeten erin! Wkładam stopy! Estou a pôr os meus pés lá dentro! Я ставлю ноги!

Salut!

Astăzi e 16 mai 2022. Și dacă e luni, vine o nouă expresie. And if it's Monday, here comes a new expression. E se è lunedì, ecco una nuova espressione. А если сегодня понедельник, то вот и новое выражение.

Astăzi am ales o expresie cu următoarea parte a corpului uman, despre care o să vorbesc în luna mai: un picior - două picioare. Today I have chosen a phrase with the next part of the human body, which I will talk about in May: one leg - two legs. Сегодня я выбрал фразу со следующей частью человеческого тела, о которой я расскажу в мае: one leg - two legs.

Și primul episod legat de acest cuvânt __picior - picioare__ va fi poate cel mai popular, sau cea mai populară expresie, care se folosește în limba română, printre tineri: __Îmi bag picioarele!__ And the first episode related to this word pici - feet will be perhaps the most popular, or the most popular expression, which is used in Romanian, among young people: I put my feet! E il primo episodio legato a questa parola pici - piedi sarà forse il più popolare, o l'espressione più popolare, che si usa in rumeno, tra i giovani: metto i piedi! И первым эпизодом, связанным с этим словом pici - ноги, будет, пожалуй, самое популярное, или самое распространенное выражение, которое используется в румынском языке, среди молодежи: I put my feet!

Este o expresie amuzantă pentru mine __Îmi bag picioarele!__ It's a funny expression to me I stick my feet in! Для меня это смешное выражение - я сую ноги в воду!

Se folosește de tineri, se folosește foarte des și se folosește în limba română informală. It's used by young people, it's used a lot and it's used in informal Romanian. Его используют молодые люди, он часто употребляется и в неформальном румынском. Deci nu este formal, elegant, educat, academic ca să folosești această expresie. So it's not formal, elegant, polite, academic to use that expression. Nu.

Se apropie de un fel de __slang__, se folosește între prieteni, se folosește de cunoscuți și mai ales de tineri. It approaches a kind of slang, it is used among friends, it is used by acquaintances and especially by young people. Asta înseamnă că nu este normal, și nu am auzit niciodată o bunică din România care are poate 90 de ani și folosește expresia __Îmi bag picioarele!__ Nu. That means it's not normal, and I've never heard a grandmother in Romania who is maybe 90 years old use the expression I'm putting my feet in! No.

E o expresie mai nouă care se folosește astăzi. It's a newer expression used today. Nu știu exact de unde vine și este foarte interesantă și amuzantă pentru mine. I don't know exactly where it comes from and it's very interesting and funny to me. Eu personal o folosesc foarte des, nu des, ci foarte des. I personally use it very often, not often, but very often. Лично я использую его очень часто, не часто, но очень часто.

Și acum întrebarea vine: ce înseamnă această expresie? And now the question comes: what does this expression mean?

Când spui __Îmi bag picioarele!__ înseamnă că ești foarte supărat, ești nervos și nu vrei să mai faci ceva, nu vrei să mai continui ceva, vrei să te oprești, pentru că ai ajuns la un punct limită de saturație. When you say "I'm putting my feet in! it means that you are very angry, you are nervous and you don't want to do anything else, you don't want to continue anything else, you want to stop, because you have reached a saturation point. Когда вы говорите: "Я уношу ноги! это значит, что вы очень злитесь, нервничаете и не хотите больше ничего делать, не хотите ничего продолжать, хотите остановиться, потому что достигли точки насыщения. Cel puțin așa folosesc eu expresia asta __Îmi bag picioarele!__ At least that's how I use the phrase I'm sticking my feet in! O almeno è così che uso l'espressione "ci metto i piedi dentro"!

Plus că se folosește și un anumit ton în momentul în care folosești expresia asta. Plus there's a certain tone used when you use that phrase. Adică până și tonul arată frustrarea sau exprimă supărarea. I mean even the tone shows frustration or expresses anger. Voglio dire che anche il tono mostra frustrazione o esprime rabbia. Я имею в виду, что даже тон показывает разочарование или выражает гнев. Deci, **nu numai** expresia în sine, **ci și** tonul pe care îl folosim, indică faptul că cineva este frustrat, s-a supărat și nu mai vrea să continuie ceva. So, not only the expression itself, but also the tone we use, indicates that someone is frustrated, angry and doesn't want to continue with something. Quindi, non solo l'espressione in sé, ma anche il tono che usiamo, indica che qualcuno è frustrato, arrabbiato e non vuole continuare a fare qualcosa.

De exemplu:

Și o să vă dau un exemplu cu mine sau despre mine, dacă vrei. And I'll give you an example of me or about me, if you like. Если хотите, я приведу вам пример про себя или о себе.

__1.__ __Câteodată îmi vine să-mi bag picioarele și să termin acest podcast, în limba română.__ 1. Sometimes I just want to stick my feet in and finish this podcast, in Romanian. 1. Иногда мне просто хочется засунуть ноги в рот и закончить этот подкаст на румынском языке.

Ce înseamnă? What does it mean? Înseamnă că, câteodată îmi vine să termin și să nu mai continui podcast-ul pentru că îmi ia mult timp și nu am foarte mult timp. It means that sometimes I just want to finish and not continue the podcast because it takes a long time and I don't have much time. Significa che a volte voglio solo finire e non continuare il podcast perché richiede molto tempo e io non ho molto tempo. Dar îmi doresc să vă ajut și poate fi frustrant **câteodată**. But I want to help and it can be frustrating sometimes. Ma voglio aiutare e a volte può essere frustrante. Но я хочу помочь, и иногда это бывает неприятно. Și atuncea la supărare, când nu mai poți și nu mai vrei să continui, spui __Îmi bag picioarele! And then in anger, when you can't and don't want to go on, you say, "I'll stick my feet in! E poi, con rabbia, quando non si può e non si vuole andare avanti, si dice: "Metto i piedi dentro! А потом в гневе, когда вы не можете и не хотите продолжать, вы говорите, что я сую ноги в воду! Până aici. That's it. Вот и все. Gata. Ready. Nu mai merg mai departe.__ Ăsta ar fi primul exemplu. I'm not going any further. That would be the first example. Я не буду углубляться. Это был бы первый пример.

Uite, exemplul numărul doi. Look, example number two.

Să spunem că **un elev de liceu** vrea să rezolve o problemă în matematică și a încercat multe soluții, multe variante, e obositor și a ajuns în punctul în care el spune: Let's say a high school student wants to solve a math problem and has tried many solutions, many variations, it's tiring and he's reached the point where he says:

__2.__ __Îmi bag picioarele. Am încercat totul, am încercat tot ce a fost posibil, nu mai vreau să mai continui. I've tried everything, I've tried everything possible, I don't want to go on. Ho provato tutto, ho provato tutto il possibile, non voglio continuare. O să iau o pauză.__ I'm going to take a break. Я собираюсь сделать перерыв.

Acest copil își exprimă practic frustrarea **atât** prin expresia pe care o folosește **cât** **și** tonul adecvat care semnalizează că nu mai are răbdare să continue ceva, nu mai are nu mai are răbdare să continue, să găsească soluții la o problemă complexă de matematică, de exemplu. This child basically expresses his frustration both by the expression he uses and the appropriate tone that signals that he has no patience to continue something, no patience to continue, to find solutions to a complex math problem, for example.

Uite, exemplul numărul trei. Смотрите, пример номер три.

O persoană care primește informații diferite din diferite surse, poate să spună la frustrare: A person who receives different information from different sources may say to frustration:

__3.__ __Îmi bag picioarele! 3. Sto mettendo i piedi dentro! Nu mai știu ce să mai cred: el zice asta, ea zice asta, ei spun asta. I don't know what to believe anymore: he says that, she says that, they say that. Știi ce? Eu nu o să mai ascult de niciunul dintre voi.__ I won't listen to any of you anymore. Non ascolterò più nessuno di voi.

Am încercat cumva să ilustrez acest exemplu folosind și un anumit ton, care să ilustreze această frustrare. Ho cercato di illustrare questo esempio in qualche modo, usando un certo tono per illustrare questa frustrazione.

__Îmi bag picioarele! Ascult și pe X și pe Y, nu mai știi ce să mai crezi. I listen to X and Y, you don't know what to believe anymore. Informația care vine de la persoana X e una, informația de la persoana Y e alta.__ Ești confuz și zăpăcit. Information coming from person X is one thing, information from person Y is another. You're confused and confused. __Nu mai vreau să continui. I don't want to go on. Până aici.__ Вот и все.

Și nu uitați că această expresie, practic exprimă și o răbdare maximă, o răbdare întinsă până la maxim. And don't forget that this expression basically also expresses maximum patience, a patience stretched to the limit. И не забывайте, что это выражение в основном также выражает максимальное терпение, терпение, растянутое до предела. Adică cineva nu mai poate, nu mai are răbdare și trebuie să spună __Stop!__, să se oprească. That is to say, someone can't, can't wait any longer and has to say Stop!, to stop. Vale a dire che qualcuno non può, non può più aspettare e deve dire Stop, fermarsi. То есть кто-то не может, не в силах больше ждать и вынужден сказать "Стоп!", чтобы остановиться. Și atunci zice __Îmi bag picioarele! And then he says I'm putting my feet in! Până aici!__ Вот и все!

Deci, dragii mei, dacă vreți să învățați în limba română sau să înțelegeți în limba română ce înseamnă __Îmi bag picioarele!__, acum înțelegeți. Итак, мои дорогие друзья, если вы хотите выучить румынский язык или понять, что означает "Я поставил ноги!", то теперь вы понимаете. Sper, cel puțin. I hope so, at least.

Bineînțeles că se poate folosi această expresie la diferite forme ale verbului, la diferite timpuri verbale, la persoana întâi, a doua, a treia. Of course you can use this expression in different verb forms, in different verb tenses, in the first, second, third person. Naturalmente è possibile utilizzare questa espressione in diverse forme verbali, in diversi tempi verbali, in prima, seconda e terza persona. De exemplu:

__4.__ __El își bagă picioarele în studiile lui.__ 4. He sticks his feet in his studies. 4. Он сует ноги в свои исследования.

Ceea ce înseamnă că nu-i mai pasă de studii, sau că nu îl interesează. Which means he doesn't care about his studies anymore, or he doesn't care about them. Это значит, что он больше не заботится о своей учебе или она ему безразлична. Este de exemplu student doar ca să trăiască viața de student prin cluburi, nu ca să studieze, **să pună burta pe carte**. For example, he is a student only to live the life of a student in clubs, not to study, to put his belly on the book. Per esempio, è uno studente solo per vivere la vita di uno studente nei club, non per studiare, per mettere la pancia sul libro. Например, он студент только для того, чтобы жить жизнью студента в клубах, а не учиться, чтобы положить живот на книгу. Vedeți că am discutat despre __a pune burta pe carte__ și înainte. Видите ли, мы уже говорили о том, как набить живот книгой. Adică să se pună să muncească serios. That is, to get down to serious work. То есть приступить к серьезной работе.

__Îmi bag picioarele! Până aicea! That's it! Вот и все! Trebuie să mă opresc din episodul de astăzi.__

O zi minunată și o săptămână excelentă! Have a wonderful day and a great week! Хорошего дня и отличной недели!

Ne auzim miercuri. See you on Wednesday.

Pa pa. Bye-bye.