×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Româna cu Camelia, 282 A fi la pământ

282 A fi la pământ

Bună, dragii mei!

Bine v-am regăsit pe audiocast-ul Learn Romanian Podcast.

Nu cred că am apucat să vă spun puțin despre intențiile mele și planurile mele, legate de acest audiocast.

În principiu, mă gândesc ca undeva pe 31 decembrie 2022 să ajung la 300 de episoade cu mini-episoadele Cuvinte&Expresii (C&E). Și odată ajuns la 300 de episoade cu aceste episoade mai scurte și poate 104 episoade cu episoadele sau podcasturile mai lungi, vom ajunge undeva în jur de 400 - 404 de episode, pe care le puteți folosi așa cum vreți voi, sau de care vă puteți folosi, când aveți nevoie. Ele vor fi disponibile pentru voi oricând și oriunde, atâta vreme cât aveți acces la Internet și platforma voastră de podcast funcționează.

Și de aceea vreau să acopăr în aproximativ 19 mini-episoade și elemente legate de natură. Am vorbit până acum despre părțile corpului și expresii legate de diferite părți ale corpului. Dar, până la sfârșitul anului, vreau să acopăr cât pot de mult și expresii legate de natură, elementele naturii sau părți ale naturii.

Și mă gândesc să încep de jos în sus, adică să încep cu pământul și apoi urcăm, urcăm, urcăm și ajungem până sus în cer. Și o să explic diferite expresii în limba română, mai frecvente, legate de aceste elemente ale naturii sau părți ale naturii. De exemplu, să vorbesc despre pământ, o să vorbesc despre copac, despre cer, soare, okay? Câteva expresii, pe care să le cuprind în aceste 19 episoade, care au mai rămas până la 300 de episoade C&E în total.

Astăzi o să vorbesc despre o expresie legată de substantivul un pământ.

un pământ - pământul - pământuri - pământurile

Și expresia de astăzi este la pământ.

La pământ poate însemna mai multe lucruri.

La pământ poate fi o formulă de comandă. De exemplu, în armată când li se spune soldaților care se antrenează, și li se spune:

La pământ!,

și cu o anumită voce, așa, care înseamnă:

Culcă-te! Stai culcat!,

adică a se culca pe burtă. Este, cred, o strategie care se folosește în armată.

Deci, asta ar fi o variantă sau o explicație a acestei expresii La pământ! și se pune și semnul exclamării (! ).

Dar, ce (ceea ce) o să vă explic astăzi este o altă variantă sau o altă explicație.

Când vorbim despre oameni și spunem că:

El este la pământ.,

înseamnă că este foarte supărat, este deprimat și este învins.

Se poate întâmpla în diferite situații în viață, când o persoană se simte complet învinsă.

Învins - învinsă - învinse - învinși la plural masculin, înseamnă că se simte complet depășit de o situație, că a pierdut cumva controlul unei situații, că se simte cucerit, se simte cucerit, se simte epuizat, obosit, complet sfâșiat.

A sfâșii/sfâșia înseamnă a distruge în acest context.

Primul exemplu:

1. Prietenul meu a dat la Academia de Poliție și nu a trecut examenul și acum e la pământ.

A da la Academia de Poliție înseamnă a aplica la o facultate.

Când spui în limba română că:

El a dat la ASE,

înseamnă că el a aplicat la această facultate.

Și în cazul de față, e vorba de o persoană care a încercat să își depună dosarul la Academia de Poliție și nu a fost acceptat, a fost refuzat. Nu știm motivele, știm doar rezultatul: nu a fost acceptat, și acum este la pământ.

Când spui că el este la pământ înseamnă că este foarte deprimat. E o emoție foarte puternică, pentru că așteptările erau foarte mari, adică își dorea foarte mult să intre la Academie și nu a reușit.

Exemplul numărul doi, care nici ăsta nu e pozitiv, așa.

2. Soția lui s-a îmbolnăvit de cancer și acum el este la pământ, pentru că o iubește foarte mult.

Și aici avem un exemplu dureros, în care soțul este sfâșiat, este la pământ. Emoțional, nu mai are resurse și este foarte deprimat. De ce? Pentru că își iubește soția foarte mult. Soția suferă, pentru că are o boală foarte gravă și el este foarte îngrijorat pentru sănătatea ei. De aceea este el la pământ.

Asta înseamnă a fi la pământ. Din păcate, nu are conotații pozitive și face referire la faptul că cineva se simte foarte rău, învins, deprimat, depășit de o situație.

Sper că data viitoare, duminica viitoare, o să vin cu o expresie un pic mai optimistă.

O zi de duminică minunată, în continuare!

Ne auzim duminica ce vine!

Și nu uitați să vă uitați și pe videourile de pe YouTube deocamdată, pentru că acolo pot apărea videocast-urile mele.

Mulțumesc mult pentru susținere, pentru like-uri pentru videouri, pentru faptul că vă abonați și comentați videourile.

Și ținem legătura!

Numai bine!

Pa pa!


282 A fi la pământ 282 Vor Ort sein 282 To be on the ground 282 Estar sobre el terreno 282 Essere a terra 282 Būti ant žemės 282 Op de grond zijn 282 Bycie na ziemi 282 Estar no terreno

Bună, dragii mei! Hello, my dears!

Bine v-am regăsit pe audiocast-ul Learn Romanian Podcast. Welcome back to the Learn Romanian Podcast audiocast.

Nu cred că am apucat să vă spun puțin despre intențiile mele și planurile mele, legate de acest audiocast. I don't think I've had time to tell you a little bit about my intentions and my plans for this audiocast.

În principiu, mă gândesc ca undeva pe 31 decembrie 2022 să ajung la 300 de episoade cu mini-episoadele Cuvinte&Expresii (C&E). Basically, I'm thinking that sometime on December 31, 2022, I'll reach 300 episodes with the Words&Expressions (C&E) mini-episodes. Și odată ajuns la 300 de episoade cu aceste episoade mai scurte și poate 104 episoade cu episoadele sau podcasturile mai lungi, vom ajunge undeva în jur de 400 - 404 de episode, pe care le puteți folosi așa cum vreți voi, sau de care vă puteți folosi, când aveți nevoie. And once we get to 300 episodes with these shorter episodes and maybe 104 episodes with the longer episodes or podcasts, we'll get somewhere around 400 - 404 episodes, which you can use as you want, or use as you need, when you need. Ele vor fi disponibile pentru voi oricând și oriunde, atâta vreme cât aveți acces la Internet și platforma voastră de podcast funcționează. They will be available to you anytime and anywhere, as long as you have access to the Internet and your podcast platform is working.

Și de aceea vreau să acopăr în aproximativ 19 mini-episoade și elemente legate de natură. And that's why I want to cover in about 19 mini-episodes and elements related to nature. Ed è per questo che voglio trattare in circa 19 mini-episodi gli elementi legati alla natura. Am vorbit până acum despre părțile corpului și expresii legate de diferite părți ale corpului. So far we have talked about body parts and expressions related to different body parts. Finora abbiamo parlato di parti del corpo e di espressioni legate alle diverse parti del corpo. Dar, până la sfârșitul anului, vreau să acopăr cât pot de mult și expresii legate de natură, elementele naturii sau părți ale naturii. But by the end of the year, I want to cover as much as I can expressions related to nature, elements of nature or parts of nature. Ma entro la fine dell'anno voglio anche coprire il più possibile le espressioni legate alla natura, agli elementi della natura o alle parti della natura.

Și mă gândesc să încep de jos în sus, adică să încep cu pământul și apoi urcăm, urcăm, urcăm și ajungem până sus în cer. And I'm thinking of starting from the bottom up, I mean starting with the ground and then going up and up and up and up and up into the sky. E sto pensando di partire dal basso verso l'alto, cioè dal suolo e poi salire e salire e salire e salire verso il cielo. Și o să explic diferite expresii în limba română, mai frecvente, legate de aceste elemente ale naturii sau părți ale naturii. And I will explain different expressions in Romanian, more common, related to these elements of nature or parts of nature. De exemplu, să vorbesc despre pământ, o să vorbesc despre copac, despre cer, soare, okay? For example, let's talk about the earth, I'll talk about the tree, the sky, the sun, okay? Câteva expresii, pe care să le cuprind în aceste 19 episoade, care au mai rămas până la 300 de episoade C&E în total. A few phrases to include in these 19 episodes, with 300 C&E episodes left in total.

Astăzi o să vorbesc despre o expresie legată de substantivul un pământ. Today I'm going to talk about an expression related to the noun a land. Oggi vi parlerò di un'espressione legata al sostantivo "terra".

un pământ - pământul - pământuri - pământurile an earth - the earth - earths - the earths una terra - le terre - le terre - le terre

Și expresia de astăzi este la pământ. And today's expression is down to earth.

La pământ poate însemna mai multe lucruri. Down can mean many things.

La pământ poate fi o formulă de comandă. On the ground can be a command formula. De exemplu, în armată când li se spune soldaților care se antrenează, și li se spune: For example, in the army when the soldiers who are training are told, and they are told: Per esempio, nell'esercito, quando si dice ai soldati che si stanno addestrando, e si dice loro:

La pământ!, Get down!

și cu o anumită voce, așa, care înseamnă: and with a certain voice, thus, which means: e con una certa voce, come questa, che significa:

Culcă-te! Go to sleep! Dormite un po'! Stai culcat!, Stay down,

adică a se culca pe burtă. i.e. lying on one's stomach. Este, cred, o strategie care se folosește în armată. It is, I believe, a strategy that is used in the military.

Deci, asta ar fi o variantă sau o explicație a acestei expresii La pământ! So that would be one variant or explanation of this phrase Get down! și se pune și semnul exclamării (! and the exclamation mark (! e un punto esclamativo (! ).

Dar, ce (ceea ce) o să vă explic astăzi este o altă variantă sau o altă explicație. But, what (what) I am going to explain to you today is another variant or another explanation.

Când vorbim despre oameni și spunem că: When we talk about people and say that:

El este la pământ., He's on the ground,

înseamnă că este foarte supărat, este deprimat și este învins. means he's very angry, he's depressed and he's defeated. significa che è molto arrabbiato, depresso e sconfitto.

Se poate întâmpla în diferite situații în viață, când o persoană se simte complet învinsă. It can happen in different situations in life when a person feels completely defeated. Può capitare in diverse situazioni della vita che una persona si senta completamente sconfitta.

Învins - învinsă - învinse - învinși la plural masculin, înseamnă că se simte complet depășit de o situație, că a pierdut cumva controlul unei situații, că se simte cucerit, se simte cucerit, se simte epuizat, obosit, complet sfâșiat. Defeated - defeated - defeated - defeated in the masculine plural, means that he feels completely overcome by a situation, that he has somehow lost control of a situation, that he feels conquered, feels conquered, feels exhausted, tired, completely torn.

A sfâșii/sfâșia înseamnă a distruge în acest context. To tear/tear apart means to destroy in this context.

Primul exemplu:

1. Prietenul meu a dat la Academia de Poliție și nu a trecut examenul și acum e la pământ. My friend went to the Police Academy and didn't pass the exam and now he's on the ground.

A da la Academia de Poliție înseamnă a aplica la o facultate. Going to the Police Academy means applying to college. Fare domanda per l'accademia di polizia significa fare domanda per l'università.

Când spui în limba română că: When you say in Romanian that:

El a dat la ASE, He's an ASE graduate,

înseamnă că el a aplicat la această facultate. means he applied to this college.

Și în cazul de față, e vorba de o persoană care a încercat să își depună dosarul la Academia de Poliție și nu a fost acceptat, a fost refuzat. And in this case, it's a person who tried to apply to the Police Academy and was not accepted, was rejected. Nu știm motivele, știm doar rezultatul: nu a fost acceptat, și acum este la pământ. We don't know the reasons, we only know the result: it was not accepted, and now it is on the ground. Non conosciamo i motivi, sappiamo solo il risultato: non è stato accettato e ora è stato chiuso.

Când spui că el este la pământ înseamnă că este foarte deprimat. Quando si dice che è giù di morale significa che è molto depresso. E o emoție foarte puternică, pentru că așteptările erau foarte mari, adică își dorea foarte mult să intre la Academie și nu a reușit. It's a very strong emotion, because the expectations were very high, i.e. he wanted very much to enter the Academy and he didn't succeed. È un'emozione molto forte, perché le aspettative erano molto alte, cioè lui voleva fortemente entrare in Accademia e non ci è riuscito.

Exemplul numărul doi, care nici ăsta nu e pozitiv, așa. Example number two, which is also not positive, like this. L'esempio numero due, anch'esso non positivo, è il seguente.

2. Soția lui s-a îmbolnăvit de cancer și acum el este la pământ, pentru că o iubește foarte mult. His wife got sick with cancer and now he's down and out because he loves her so much.

Și aici avem un exemplu dureros, în care soțul este sfâșiat, este la pământ. And here we have a painful example, where the husband is torn apart, he is on the ground. Emoțional, nu mai are resurse și este foarte deprimat. Emotionally, he has run out of resources and is very depressed. Dal punto di vista emotivo, non ha più risorse ed è molto depresso. De ce? Why? Pentru că își iubește soția foarte mult. Because he loves his wife very much. Soția suferă, pentru că are o boală foarte gravă și el este foarte îngrijorat pentru sănătatea ei. His wife is suffering because she has a very serious illness and he is very worried about her health. Sua moglie sta soffrendo perché ha una malattia molto grave e lui è molto preoccupato per la sua salute. De aceea este el la pământ. That's why he's down.

Asta înseamnă a fi la pământ. That's what it means to be down. Ecco cosa significa essere giù. Din păcate, nu are conotații pozitive și face referire la faptul că cineva se simte foarte rău, învins, deprimat, depășit de o situație. Unfortunately, it does not have positive connotations and refers to someone feeling very bad, defeated, depressed, overwhelmed by a situation. Purtroppo non ha una connotazione positiva e si riferisce a qualcuno che si sente molto male, sconfitto, depresso, sopraffatto da una situazione.

Sper că data viitoare, duminica viitoare, o să vin cu o expresie un pic mai optimistă. I hope next time, next Sunday, I'll come up with a slightly more optimistic expression. Spero che la prossima volta, la prossima domenica, mi venga in mente un'espressione un po' più ottimista.

O zi de duminică minunată, în continuare! Have a wonderful Sunday, still!

Ne auzim duminica ce vine! See you next Sunday!

Și nu uitați să vă uitați și pe videourile de pe YouTube deocamdată, pentru că acolo pot apărea videocast-urile mele. And don't forget to check out my YouTube videos for now, because that's where my videocasts may appear.

Mulțumesc mult pentru susținere, pentru like-uri pentru videouri, pentru faptul că vă abonați și comentați videourile. Thank you so much for your support, for liking the videos, for subscribing and commenting on the videos. Grazie mille per il vostro sostegno, per aver apprezzato i video, per esservi iscritti e per aver commentato i video.

Și ținem legătura! And we'll be in touch!

Numai bine!

Pa pa!