×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Româna cu Camelia, 103 - Viața la țară (2)

103 - Viața la țară (2)

Se spune: a strânge după câine.

Sunt sigură că sunt activități, pe care nu le-am inclus în acest episod. Nu vreau să fac episodul foarte lung.

Dar, într-un cuvânt: toamna este mult de lucru. De ce este mult de lucru? Pentru că, în România cel puțin și tradițional aici în cultura asta românească, așa se face: toamna te pregătești pentru iarnă. Iarna poate fi scurtă sau lungă. Oricum ar fi ea, este rece. Și în sezonul rece ai nevoie de mâncare, de căldură, animalele să se simtă bine, să mănânce bine etc. De aceea este mai mult de lucru, poate într-un astfel de sezon, adică toamna, decât, să spun, iarna. Când iarna, atât oamenii cât și animalele, intră mai mult în hibernare, nu?

Dragii mei, cam atât pentru astăzi. Au fost câteva cuvinte noi, pe care le-ați învățat în episodul de astăzi.

Nu uitați să repetați de fiecare dată când mă auziți vorbind. Pentru că nu vorbesc pentru mine, vorbesc pentru voi. Și ideea este ca voi să repetați iar și iar și iar ceea ce auziți, nu? Pentru a vă dezvolta urechea românească, adică să auziți, să înțelegeți ce vi se spune.

O zi excelentă de duminică 30 octombrie! Și ne auzim miercuri la un episod mai scurt, simpatic. Cred că miercuri o să public un episod în care vă pun și o melodie drăguță.

Încă o dată: o zi de duminică excelentă! Și ne auzim miercuri!

Până atunci: Numai bine! Și aveți grijă de voi!

Pa pa!

103 - Viața la țară (2) 103 - Landleben (2) 103 - Ζωή στην εξοχή (2) 103 - Country Life (2) 103 - Vida en el campo (2) 103 - Vie à la campagne (2) 103 - Vita di campagna (2) 103 - Gyvenimas kaime (2) 103 - Landleven (2) 103 - Życie na wsi (2) 103 - Vida no campo (2) 103 - Деревенская жизнь (2)

Se spune: a strânge după câine. They say: to collect after the dog. Говорят: собираться за собакой.

Sunt sigură că sunt activități, pe care nu le-am inclus în acest episod. I'm sure there are activities I didn't include in this episode. Наверняка есть и другие занятия, которые я не включил в этот эпизод. Nu vreau să fac episodul foarte lung. I don't want to make the episode very long. Non voglio che l'episodio sia molto lungo.

Dar, într-un cuvânt: toamna este mult de lucru. But in a word: autumn is a lot of work. Но если в двух словах: осень - это много работы. De ce este mult de lucru? Why is it a lot of work? Pentru că, în România cel puțin și tradițional aici în cultura asta românească, așa se face: toamna te pregătești pentru iarnă. Because, in Romania at least and traditionally here in this Romanian culture, this is how it is done: in autumn you prepare for winter. Потому что, по крайней мере, в Румынии, и традиционно здесь, в этой румынской культуре, так принято: вы готовитесь к зиме осенью. Iarna poate fi scurtă sau lungă. Winter can be short or long. Oricum ar fi ea, este rece. Whatever she is, she's cold. In ogni caso, fa freddo. Și în sezonul rece ai nevoie de mâncare, de căldură, animalele să se simtă bine, să mănânce bine etc. And in the cold season you need food, warmth, animals to feel good, to eat well, etc. А в холодное время года вам нужна еда, тепло, животные, чтобы чувствовать себя хорошо, хорошо питаться и т.д. De aceea este mai mult de lucru, poate într-un astfel de sezon, adică toamna, decât, să spun, iarna. That is why there is more work, perhaps in such a season, that is, autumn, than, say, winter. Поэтому в такой сезон, как осень, возможно, предстоит сделать больше, чем, скажем, зимой. Când iarna, atât oamenii cât și animalele, intră mai mult în hibernare, nu? When it's winter, both humans and animals hibernate more, right? Когда наступает зима, и люди, и животные впадают в спячку, верно?

Dragii mei, cam atât pentru astăzi. My dears, that's it for today. Au fost câteva cuvinte noi, pe care le-ați învățat în episodul de astăzi. There were some new words that you learned in today's episode. Nell'episodio di oggi avete imparato alcune parole nuove. В сегодняшнем эпизоде вы узнали несколько новых слов.

Nu uitați să repetați de fiecare dată când mă auziți vorbind. Remember to repeat every time you hear me speak. Ricordate di ripetere ogni volta che mi sentite parlare. Не забывайте повторять каждый раз, когда слышите мою речь. Pentru că nu vorbesc pentru mine, vorbesc pentru voi. Because I don't speak for myself, I speak for you. Perché non parlo per me, ma per voi. Потому что я говорю не за себя, а за вас. Și ideea este ca voi să repetați iar și iar și iar ceea ce auziți, nu? And the idea is that you repeat over and over and over what you hear, right? E l'idea è quella di ripetere più e più volte quello che si sente, giusto? Идея заключается в том, что вы повторяете услышанное снова и снова, верно? Pentru a vă dezvolta urechea românească, adică să auziți, să înțelegeți ce vi se spune. To develop your Romanian ear, that is to hear, to understand what is said to you. Sviluppare l'orecchio rumeno, cioè sentire, capire quello che vi viene detto. Развивать свой румынский слух, то есть слышать, понимать то, что вам говорят.

O zi excelentă de duminică 30 octombrie! An excellent day on Sunday October 30! Și ne auzim miercuri la un episod mai scurt, simpatic. And we'll see you on Wednesday for a shorter, cute episode. Cred că miercuri o să public un episod în care vă pun și o melodie drăguță. I think I'm going to publish an episode on Wednesday where I also put a nice song on it. Думаю, в среду я опубликую эпизод, в котором сыграю вам приятную песню.

Încă o dată: o zi de duminică excelentă! Once again: an excellent Sunday! И снова: отличное воскресенье! Și ne auzim miercuri! And we'll see you on Wednesday!

Până atunci: Numai bine! Until then: Only good! До тех пор: Всего наилучшего! Și aveți grijă de voi! And take care of yourselves! И берегите себя!

Pa pa! Bye bye! Пока-пока!