×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Podcastul de Limba Română, 06. 1 decembrie - Ziua națională a României

06. 1 decembrie - Ziua națională a României

Podcastul de Limba Română este un podcast care te ajută să înveți limba română. Dacă ai ajuns la un nivel intermediar sau intermediar avansat, acest podcast te va ajuta să-ți îmbunătățești nivelul de înțelegere al limbii române, ascultând povestiri și comentarii interesante pe diverse teme, interpretând în context, într-un mod natural, expresiile și structurile mai puțin cunoscute. Transcrirea fiecărui episod este disponibilă pe pagina easy-readers.ro

Salutare din nou și bun venit la un nou episod al Podcastului de limba română. Probabil știți că pe 1 decembrie se sărbătorește Ziua Națională a României.

1 Decembrie este Ziua Națională a României începând din anul 1990. În trecut, Ziua Națională a României a fost sărbătorită între 1861 și 1866 pe ziua de 24 ianuarie, care reprezenta ziua Unirii Principatelor Române. Formarea României de atunci o numim Unirea Mică. Apoi între 1869 și 1947, ziua de 10 mai, care era și Ziua Regelui, România fiind Regat în acea perioadă. Iar mai apoi, între 1948 și 1989, ziua de 23 august.

Dar ce reprezintă 1 Decembrie pentru români? De ce a fost aleasă această zi ca zi națională în 1990?

Pe 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, un oraș din Transilvania, a fost adoptată declarația prin care Transilvania se unea cu Regatul României. Până în acel an, România era formată din provinciile Țara Românească sau Valahia, care este partea de sud a României de azi, Moldova – provincia Moldovei din estul României, și Dobrogea… Dobrogea puțin mai mare decât este astăzi, cu un teritoriu care acum, în zilele noastre, aparține Bulgariei.

Deci, în 1918, Transilvania s-a alăturat acestor provincii care atunci alcătuiau Regatul României, și astfel s-a format România Mare. Din România Mare de atunci făcea parte, spuneam, Țara Românească, Moldova, Dobrogea și Transilvania. În acea vreme, Moldova era o regiune mult mai mare decât în zilele noastre. De fapt, putem spune că nu era doar Moldova, ci era Moldova, Basarabia – un teritoriu de la estul Moldovei care este parte din Republica Moldova în zilele noastre, și Nordul Bucovinei, care în zilele noastre face parte din Ucraina. Așadar, România în 1918 era un teritoriu mult mai mare, mult mai larg decât în zilele noastre. Însă, în timpul celui de-al doilea Război Mondial România a fost nevoită să cedeze o parte din teritoriile sale diferitelor state, de exemplu, Nordul Bucovinei a fost cedat Rusiei sau Uniunii Sovietice, cum se numea atunci. La fel și Basarabia. Iar sudul Dobrogei a fost cedat Bulgariei.

De-a lungul istoriei a mai fost o așa-zisă încercare de a uni provinciile locuite de români. Dacă ați citit puțin din istoria României, probabil vă este cunoscut numele de Mihai Viteazul, care în secolul XVI era domnitor al Țării Românești. Mihai Viteazul a fost cel care în anul 1600 a încercat să apropie aceste trei mari provincii românești – Transilvania, Țara Românească și Moldova – fiind un fel de domnitor peste aceste trei provincii. Unii istorici nu doresc să numească această apropiere a provinciilor ca o unire, însă pentru noi este considerată ca fiind prima unire a provinciilor românești de-a lungul istoriei. Mihai Viteazul a fost ucis la un an după ce a realizat această unire din 1600. Și este clar că această politică a sa nu convenea puterilor de atunci: Imperiului Austro-ungar, Poloniei și turcilor. Aceasta a dus la asasinarea lui în 1601.

Revenind la Ziua Națională a României, când sărbătorim Marea Unire de la 1 decembrie 1918, este o sărbătoare națională, da? Ca și orice sărbătoare națională este o zi liberă în România, se organizează tot felul de festivități care ne reamintesc de Marea Unire, care încearcă să ne apropie pe toții ca români, făcând parte din același popor.

Acesta a fost episodul de azi și sper să ne auzim din nou peste o săptămână, da? Până atunci vă doresc toate cele bune și vă spun din nou: Pe curând!

06. 1 decembrie - Ziua națională a României 06. 1. Dezember - Rumänischer Nationalfeiertag 06. 1 Δεκεμβρίου - Εθνική Ημέρα της Ρουμανίας 06. 1 December - Romania's National Day 06. 1 de diciembre - Fiesta Nacional de Rumanía 06. 1 décembre - Fête nationale de la Roumanie 06. 1 dicembre - Giornata nazionale della Romania 06. Gruodžio 1 d. - Rumunijos nacionalinė diena 06. 1 december - Nationale feestdag van Roemenië 06. 1 grudnia - Dzień Narodowy Rumunii 06. 1 de dezembro - Dia Nacional da Roménia 06. 1 декабря - Национальный день Румынии 06. 1 december - Rumäniens nationaldag

Podcastul de Limba Română este un podcast care te ajută să înveți limba română. Dacă ai ajuns la un nivel intermediar sau intermediar avansat, acest podcast te va ajuta să-ți îmbunătățești nivelul de înțelegere al limbii române, ascultând povestiri și comentarii interesante pe diverse teme, interpretând în context, într-un mod natural, expresiile și structurile mai puțin cunoscute. If you have reached an intermediate or advanced intermediate level, this podcast will help you improve your understanding of the Romanian language by listening to interesting stories and comments on various topics, interpreting lesser-known expressions and structures in context in a natural way. Transcrirea fiecărui episod este disponibilă pe pagina easy-readers.ro

Salutare din nou și bun venit la un nou episod al Podcastului de limba română. Hello again and welcome to a new episode of the Romanian Podcast. Probabil știți că pe 1 decembrie se sărbătorește Ziua Națională a României. Vous savez probablement que le 1er décembre est la fête nationale de la Roumanie. Probabilmente sai che la festa nazionale della Romania si celebra il 1° dicembre.

1 Decembrie este Ziua Națională a României începând din anul 1990. 1 December has been Romania's National Day since 1990. Le 1er décembre est la fête nationale de la Roumanie depuis 1990. În trecut, Ziua Națională a României a fost sărbătorită între 1861 și 1866 pe ziua de 24 ianuarie, care reprezenta ziua Unirii Principatelor Române. In the past, Romania's National Day was celebrated between 1861 and 1866 on 24 January, the day of the Union of the Romanian Principalities. Dans le passé, la fête nationale de la Roumanie a été célébrée entre 1861 et 1866, le 24 janvier, jour de l'Union des Principautés roumaines. In passato, la festa nazionale della Romania veniva celebrata tra il 1861 e il 1866 il 24 gennaio, che rappresentava il giorno dell'Unione dei Principati rumeni. Formarea României de atunci o numim Unirea Mică. The formation of Romania since then we call the Little Union. La formation de la Roumanie que nous appelons depuis lors la Petite Union. La formazione della Romania da allora chiamiamo la Piccola Unione. Образование Румынии с тех пор мы называем Малым Союзом. Apoi între 1869 și 1947, ziua de 10 mai, care era și Ziua Regelui, România fiind Regat în acea perioadă. Then between 1869 and 1947, 10 May, which was also King's Day, Romania being a Kingdom at that time. Puis, entre 1869 et 1947, le 10 mai, qui était aussi le jour du roi, la Roumanie étant un royaume à l'époque. Poi tra il 1869 e il 1947, il 10 maggio, che era anche il Giorno del Re, essendo la Romania il Regno in quel periodo. Iar mai apoi, între 1948 și 1989, ziua de 23 august. And then, between 1948 and 1989, August 23. E poi, tra il 1948 e il 1989, il 23 agosto.

Dar ce reprezintă 1 Decembrie pentru români? But what does 1 December mean for Romanians? Ma cosa rappresenta il 1° dicembre per i rumeni? De ce a fost aleasă această zi ca zi națională în 1990? Why was this day chosen as a national day in 1990? Perché questo giorno è stato scelto come festa nazionale nel 1990?

Pe 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, un oraș din Transilvania, a fost adoptată declarația prin care Transilvania se unea cu Regatul României. On 1 December 1918, in Alba Iulia, a city in Transylvania, a declaration was adopted uniting Transylvania with the Kingdom of Romania. Le 1er décembre 1918, à Alba Iulia, une ville de Transylvanie, une déclaration a été adoptée pour unir la Transylvanie au Royaume de Roumanie. Il 1° dicembre 1918 ad Alba Iulia, città della Transilvania, fu adottata la dichiarazione con la quale la Transilvania si univa al Regno di Romania. 1 декабря 1918 года в Алба-Юлии, городе в Трансильвании, была принята декларация об объединении Трансильвании с Королевством Румыния. Până în acel an, România era formată din provinciile Țara Românească sau Valahia, care este partea de sud a României de azi, Moldova – provincia Moldovei din estul României, și Dobrogea… Dobrogea puțin mai mare decât este astăzi, cu un teritoriu care acum, în zilele noastre, aparține Bulgariei. Until that year, Romania consisted of the provinces of Wallachia, which is the southern part of Romania today, Moldova - the province of Moldavia in eastern Romania, and Dobrogea... Dobrogea slightly larger than it is today, with a territory that now belongs to Bulgaria. Jusqu'à cette année-là, la Roumanie se composait des provinces de Valachie, qui est aujourd'hui la partie sud de la Roumanie, de Moldavie - la province de Moldavie à l'est de la Roumanie, et de Dobrogea... Dobrogea un peu plus grande qu'aujourd'hui, avec un territoire qui appartient maintenant à la Bulgarie.

Deci, în 1918, Transilvania s-a alăturat acestor provincii care atunci alcătuiau Regatul României, și astfel s-a format România Mare. So, in 1918, Transylvania joined these provinces that then made up the Kingdom of Romania, and thus Romania the Great was formed. Ainsi, en 1918, la Transylvanie a rejoint les provinces qui constituaient alors le Royaume de Roumanie, et c'est ainsi qu'est née la Roumanie la Grande. Così, nel 1918, la Transilvania si unì a queste province che poi costituirono il Regno di Romania, e così si formò la Grande Romania. Так, в 1918 году Трансильвания присоединилась к этим провинциям, которые в то время составляли Королевство Румыния, и таким образом образовалась Румыния Великая. Din România Mare de atunci făcea parte, spuneam, Țara Românească, Moldova, Dobrogea și Transilvania. The Greater Romania at that time was made up of, I said, Wallachia, Moldova, Dobrogea and Transylvania. La Grande Roumanie de l'époque était composée, disais-je, de la Valachie, de la Moldavie, de la Dobrogea et de la Transylvanie. A quel tempo, la Valacchia, la Moldavia, la Dobrogea e la Transilvania facevano parte della Grande Romania. В то время Великая Румыния состояла, как я уже сказал, из Валахии, Молдовы, Добруджи и Трансильвании. În acea vreme, Moldova era o regiune mult mai mare decât în zilele noastre. At that time, Moldova was a much larger region than it is today. À l'époque, la Moldavie était une région beaucoup plus vaste qu'aujourd'hui. A quel tempo, la Moldavia era una regione molto più vasta di quanto non sia oggi. De fapt, putem spune că nu era doar Moldova, ci era Moldova, Basarabia – un teritoriu de la estul Moldovei care este parte din Republica Moldova în zilele noastre, și Nordul Bucovinei, care în zilele noastre face parte din Ucraina. In fact, we can say that it was not only Moldova, but it was Moldova, Bessarabia - a territory to the east of Moldova which is part of the Republic of Moldova today, and Northern Bukovina, which is part of Ukraine today. En fait, nous pouvons dire qu'il ne s'agissait pas seulement de la Moldavie, mais de la Moldavie, de la Bessarabie - un territoire à l'est de la Moldavie qui fait aujourd'hui partie de la République de Moldavie - et de la Bucovine du Nord, qui fait aujourd'hui partie de l'Ukraine. In effetti, possiamo dire che non era solo la Moldavia, ma anche la Moldavia, la Bessarabia - un territorio dall'est della Moldavia che oggi fa parte della Repubblica di Moldova, e la Bucovina settentrionale, che oggi fa parte dell'Ucraina. Așadar, România în 1918 era un teritoriu mult mai mare, mult mai larg decât în zilele noastre. So Romania in 1918 was a much larger, much wider territory than it is today. En 1918, la Roumanie était donc un territoire beaucoup plus vaste et beaucoup plus étendu qu'aujourd'hui. Quindi, la Romania nel 1918 era un territorio molto più vasto, molto più vasto di oggi. Însă, în timpul celui de-al doilea Război Mondial România a fost nevoită să cedeze o parte din teritoriile sale diferitelor state, de exemplu, Nordul Bucovinei a fost cedat Rusiei sau Uniunii Sovietice, cum se numea atunci. However, during the Second World War Romania had to cede part of its territory to various states, for example, Northern Bukovina was ceded to Russia or the Soviet Union, as it was then called. Cependant, pendant la Seconde Guerre mondiale, la Roumanie a dû céder une partie de son territoire à différents États. Par exemple, la Bucovine du Nord a été cédée à la Russie ou à l'Union soviétique, comme on l'appelait à l'époque. Ma, durante la seconda guerra mondiale, la Romania dovette cedere parte dei suoi territori a diversi stati, ad esempio la Bucovina settentrionale fu ceduta alla Russia o all'Unione Sovietica, come si chiamava allora. La fel și Basarabia. So is Bessarabia. Il en va de même pour la Bessarabie. Iar sudul Dobrogei a fost cedat Bulgariei. And southern Dobrogea was ceded to Bulgaria. La Dobrogée méridionale est cédée à la Bulgarie.

De-a lungul istoriei a mai fost o așa-zisă încercare de a uni provinciile locuite de români. Throughout history there has been a so-called attempt to unite the provinces inhabited by Romanians. Tout au long de l'histoire, il y a eu une soi-disant tentative d'unir les provinces habitées par les Roumains. Nel corso della storia, c'è stato un altro cosiddetto tentativo di unire le province abitate dai rumeni. На протяжении всей истории существовала так называемая попытка объединить провинции, населенные румынами. Dacă ați citit puțin din istoria României, probabil vă este cunoscut numele de Mihai Viteazul, care în secolul XVI era domnitor al Țării Românești. If you have read a little of Romanian history, you probably know the name of Michael the Brave, who was ruler of the Romanian Country in the 16th century. Si vous avez lu un peu d'histoire roumaine, vous connaissez sans doute le nom de Michel le Brave, qui fut souverain du pays roumain au XVIe siècle. Se hai letto un po' di storia rumena, probabilmente conosci il nome di Michele il Coraggioso, che nel XVI secolo era il sovrano della Romania. Если вы хоть немного читали об истории Румынии, то наверняка знаете имя Михая Храброго, который был правителем Румынской страны в XVI веке. Mihai Viteazul a fost cel care în anul 1600 a încercat să apropie aceste trei mari provincii românești – Transilvania, Țara Românească și Moldova – fiind un fel de domnitor peste aceste trei provincii. It was Michael the Brave who in 1600 tried to bring these three great Romanian provinces - Transylvania, Wallachia and Moldavia - closer together by being a kind of ruler over them. C'est Michel le Brave qui, en 1600, a tenté de rapprocher les trois grandes provinces roumaines - Transylvanie, Valachie et Moldavie - en les gouvernant en quelque sorte. Michele il Coraggioso fu colui che nel 1600 cercò di riunire queste tre grandi province rumene - Transilvania, Valacchia e Moldavia - essendo una sorta di sovrano su queste tre province. Именно Михаил Храбрый в 1600 году попытался сблизить эти три великие румынские провинции - Трансильванию, Валахию и Молдавию - став над ними своего рода правителем. Unii istorici nu doresc să numească această apropiere a provinciilor ca o unire, însă pentru noi este considerată ca fiind prima unire a provinciilor românești de-a lungul istoriei. Some historians do not want to call this rapprochement of the provinces as a union, but for us it is considered as the first union of the Romanian provinces throughout history. Certains historiens ne veulent pas appeler ce rapprochement des provinces une union, mais pour nous, il est considéré comme la première union des provinces roumaines dans l'histoire. Alcuni storici non vogliono chiamare unione questa convergenza delle province, ma per noi è considerata la prima unione delle province rumene nel corso della storia. Некоторые историки не хотят называть это сближение провинций союзом, но для нас это считается первым союзом румынских провинций в истории. Mihai Viteazul a fost ucis la un an după ce a realizat această unire din 1600. Michael the Brave was killed a year after he achieved this union in 1600. Michel le Brave a été tué un an après avoir réalisé cette union en 1600. Mihai Viteazul fu ucciso un anno dopo aver raggiunto questa unione del 1600. Михаил Храбрый был убит через год после заключения этого союза, в 1600 году. Și este clar că această politică a sa nu convenea puterilor de atunci: Imperiului Austro-ungar, Poloniei și turcilor. And it is clear that his policy did not suit the powers of the day: the Austro-Hungarian Empire, Poland and the Turks. Et il est clair que sa politique ne convient pas aux puissances de l'époque : l'Empire austro-hongrois, la Pologne et les Turcs. Ed è chiaro che questa sua politica non si addiceva alle potenze dell'epoca: l'impero austro-ungarico, la Polonia ei turchi. И понятно, что его политика не устраивала тогдашние державы: Австро-Венгрию, Польшу и турок. Aceasta a dus la asasinarea lui în 1601. This led to his assassination in 1601. Cela a conduit à son assassinat en 1601. Ciò portò al suo assassinio nel 1601.

Revenind la Ziua Națională a României, când sărbătorim Marea Unire de la 1 decembrie 1918, este o sărbătoare națională, da? Coming back to Romania's National Day, when we celebrate the Great Union of 1 December 1918, it is a national holiday, right? Pour en revenir à la fête nationale roumaine, lorsque nous célébrons la Grande Union du 1er décembre 1918, il s'agit d'une fête nationale, n'est-ce pas ? Tornando alla festa nazionale della Romania, quando celebriamo la Grande Unione dal 1 dicembre 1918, è una festa nazionale, giusto? Возвращаясь к Национальному дню Румынии, скажу, что когда мы празднуем Великий союз 1 декабря 1918 года, это национальный праздник, верно? Ca și orice sărbătoare națională este o zi liberă în România, se organizează tot felul de festivități care ne reamintesc de Marea Unire, care încearcă să ne apropie pe toții ca români, făcând parte din același popor. Like any national holiday, it is a day off in Romania, all kinds of festivities are organized to remind us of the Great Union, which tries to bring us all closer as Romanians, being part of the same people. Comme toute fête nationale, c'est un jour de congé en Roumanie. Toutes sortes de festivités sont organisées pour nous rappeler la Grande Union, qui tente de nous rapprocher tous en tant que Roumains, faisant partie du même peuple. Как и любой другой национальный праздник, этот день в Румынии является выходным, проводятся всевозможные торжества, чтобы напомнить нам о Великом Союзе, который пытается сблизить нас всех как румын, являющихся частью одного народа.

Acesta a fost episodul de azi și sper să ne auzim din nou peste o săptămână, da? That was today's episode and I hope to hear from you again in a week, okay? Până atunci vă doresc toate cele bune și vă spun din nou: Pe curând! Until then I wish you all the best and say again: See you soon! D'ici là, je vous souhaite le meilleur et je vous dis encore une fois : A bientôt !