×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Podcastul de Limba Română, 04. Memoria colectivă

04. Memoria colectivă

Podcastul de Limba Română este un podcast care te ajută să înveți limba română. Dacă ai ajuns la un nivel intermediar sau intermediar avansat, acest podcast te va ajuta să-ți îmbunătățești nivelul de înțelegere al limbii române, ascultând povestiri și comentarii interesante pe diverse teme, interpretând în context, într-un mod natural, expresiile și structurile mai puțin cunoscute. Transcrirea fierărui episod este disponibilă pe pagină easy-readers.ro

Salutare! Salutare tuturor… și bun venit din nou la un episod al Podcastului de limba română. A mai trecut o săptămână și… am mai pregătit încă un episod cu… un subiect interesant, zic eu.

Mă gândeam zilele trecute la experiența de viață a celor dintre noi care… care am ales să trăim în străinătate, într-o altă țară decât țara natală, țara în care ne-am născut. Am să vorbesc despre asta din punctul meu de vedere, ca român care trăiește de peste douăzeci de ani în străinătate, în Finlanda.

Am trăit și în România peste douăzeci de ani, am crescut acolo, mi-am petrecut acolo copilăria, în mare parte la țară, însă am făcut școala la oraș și facultatea într-un oraș și mai mare. Toată această experiență din acei ani m-a format pe mine ca român, mi-a creat o identitate culturală comună tuturor românilor. În România mă simt și mă voi simți întotdeauna ca acasă, pentru că înțeleg oamenii de acolo, chiar dacă nu întotdeauna și nu în totalitate, însă pot să spun că înțeleg și împărtășesc comportamentul lor, cultura lor, mentalitatea lor, memoria colectivă a poporului român.

Memoria colectivă a unui popor este foarte importantă. Este cheia, este elementul esențial care ne ajută să ne simțim integrați într-o societate.

În momentul în care alegem să plecăm, să ne mutăm într-o altă țară, tot acel context dispare. Când am ajuns în Finlanda nu știam aproape nimic despre acest popor. Și nu voi ajunge niciodată să îl cunosc la nivelul la care îl cunosc finlandezii. Pentru că nu am crescut aici, nu am fost cu ei la școală de mic copil, nu cunosc și nu simt istoria lor, cultura lor, așa cum o cunosc și o simt ei, ca nativi. Îmi lipsește exact acea memorie colectivă pe care o are poporul finlandez.

Oamenii de aici, din Finlanda, au crescut împreună, uitându-se la aceleași programe de televiziune pentru copii, pe care eu nu le cunosc. Au primit aceeași educație, au împărtășit aceleași vise sau au trăit aceleași dezamăgiri. Au aceleași amintiri, au aceeași istorie… Și asta este esențial pentru a te simți aproape de ceilalți, pentru a simți că faci parte din societate, într-un mod sau altul.

Este mult mai greu să te integrezi într-o societate a cărei memorie colectivă îți lipsește. Imediat ce am venit aici, în Finlanda, am început să învăț limba, să citesc despre cultura finlandezilor, despre istoria lor, să mă educ într-un fel sau altul, toate cu scopul de a-mi dezvolta sentimentul că aparțin acestei societăți, cu scopul de a mă simți inclus, de a nu rămâne pe dinafară. Vorbesc limba lor la un nivel foarte avansat, însă sunt conștient că nu voi ajunge niciodată la nivelul unui nativ.

Urmărind programele lor de televiziune, citind ziarele lor, participând la cursuri de limbă finlandeză nu se poate compara cu experiența de a te naște, de a crește, de a fi educat de mic copil în societatea finlandeză.

Mereu mi-a plăcut, și îmi place în continuare, mă fascinează chiar, această provocare, îmi place să descopăr în fiecare zi ceva nou despre istoria finlandezilor, despre obiceiurile și cultura lor, despre Finlanda mai veche și cea din zilele noastre. Vreau să-i cunosc cât se poate de bine, să îi înțeleg mai profund, să ajung să împărtășesc cu ei într-o anumită măsură visele, bucuriile și dezamăgirile lor. Și după atâția ani, asta mă face să mă simt și aici ca și acasă.

Însă este un altfel de sentiment de acasă. Evident, nu este același sentiment de acasă pe care îl am când vizitez România. E greu de explicat… Sentimentul este total diferit. Nu va fi la fel niciodată.

Nu vreau să trăiesc în Finlanda și să mă simt ca un străin. Dacă am ales să trăiesc aici este important să fac parte din această societate, să o cunosc, să o înțeleg, să simt cum funcționează.

Oameni buni… dragi ascultători, am ajuns la final. Aceasta poate fi povestea oricăruia dintre voi, cei care nu mai locuiți în țara pe care o considerați natală. Poate fi și experiența voastră de a trăi într-o țară străină. Dacă printre cei care mă ascultă sunt străini care locuiesc în România, dacă unii dintre voi trăiți în România însă v-ați născut și ați crescut într-o altă țară, probabil că simțiți la fel ca mine.

Mă opresc acum aici. Acesta a fost episodul de azi, despre memoria colectivă a unui popor, așa cum o văd eu, din perspectiva mea de emigrant român în Finlanda. Până data viitoare vă spun La revedere! De fapt nu La revedere, că nu ne vedem, ci ne auzim… Da? Și încă ceva, nu uitați să lăsați un comentariu pe pagina acestui episod, mi-ar plăcea să citesc puțin și despre experiența voastră într-o țară străină!

Vă doresc toate cele bune! Pa! Pa!

04. Memoria colectivă 04. Kollektives Gedächtnis 04. Συλλογική μνήμη 04. Collective memory 04. Collective memory 04. Mémoire collective 04. Memoria collettiva 04. Kolektyvinė atmintis 04. Collectief geheugen 04. Pamięć zbiorowa 04. Memória colectiva 04. Коллективная память 04. Kollektivt minne

__**Podcastul de Limba Română** este un podcast care te ajută să înveți limba română. The Romanian Language Podcast is a podcast that helps you learn Romanian. Dacă ai ajuns la un nivel intermediar sau intermediar avansat, acest podcast te va ajuta să-ți îmbunătățești nivelul de înțelegere al limbii române, ascultând povestiri și comentarii interesante pe diverse teme, interpretând în context, într-un mod natural, expresiile și structurile mai puțin cunoscute. If you have reached an intermediate or advanced intermediate level, this podcast will help you improve your understanding of the Romanian language by listening to interesting stories and comments on various topics, interpreting lesser-known expressions and structures in context in a natural way. Si vous avez atteint un niveau intermédiaire ou intermédiaire avancé, ce podcast vous aidera à améliorer votre niveau de compréhension de la langue roumaine, en écoutant des histoires intéressantes et des commentaires sur divers sujets, en interprétant en contexte, de manière naturelle, les expressions et les structures plus peu connu. Transcrirea fierărui episod este disponibilă pe pagină easy-readers.ro__ The transcript of the episode is available on easy-readers.co.uk

Salutare! Hello! Salutare tuturor… și bun venit din nou la un episod al Podcastului de limba română. Hello everyone... and welcome back to an episode of the Romanian Language Podcast. Bonjour à tous... et bienvenue à nouveau dans un épisode du podcast roumain. A mai trecut o săptămână și… am mai pregătit încă un episod cu… un subiect interesant, zic eu. Another week has passed and... I prepared another episode with... an interesting topic, I say. È passata un'altra settimana e... ho preparato un'altra puntata con... un argomento interessante, dico.

Mă gândeam zilele trecute la experiența de viață a celor dintre noi care… care am ales să trăim în străinătate, într-o altă țară decât țara natală, țara în care ne-am născut. I was thinking the other day about the life experience of those of us who... who have chosen to live abroad, in a country other than our home country, the country of our birth. Stavo pensando l'altro giorno all'esperienza di vita di quelli di noi che... che hanno scelto di vivere all'estero, in un paese diverso dal nostro paese natale, il paese dove siamo nati. На днях я задумался о жизненном опыте тех из нас, кто... кто решил жить за границей, в стране, отличной от нашей родины, страны нашего рождения. Am să vorbesc despre asta din punctul meu de vedere, ca român care trăiește de peste douăzeci de ani în străinătate, în Finlanda. I will talk about it from my point of view, as a Romanian who has been living abroad, in Finland, for over twenty years. Ne parlerò dal mio punto di vista, da rumeno che vive all'estero, in Finlandia, da oltre vent'anni.

Am trăit și în România peste douăzeci de ani, am crescut acolo, mi-am petrecut acolo copilăria, în mare parte la țară, însă am făcut școala la oraș și facultatea într-un oraș și mai mare. I also lived in Romania for over twenty years, I grew up there, I spent my childhood there, mostly in the countryside, but I went to school in the city and college in an even bigger city. Anch'io ho vissuto in Romania per più di vent'anni, sono cresciuto lì, ho trascorso la mia infanzia lì, per lo più in campagna, ma sono andato a scuola in città e all'università in una città ancora più grande. Я также прожил в Румынии более двадцати лет, я вырос там, провел свое детство, в основном в сельской местности, но в школу ходил в городе, а в университет - в еще более крупном городе. Toată această experiență din acei ani m-a format pe mine ca român, mi-a creat o identitate culturală comună tuturor românilor. All this experience from those years formed me as a Romanian, it created a cultural identity common to all Romanians. Tutta questa esperienza di quegli anni mi ha formato come rumeno, ha creato un'identità culturale comune a tutti i rumeni. În România mă simt și mă voi simți întotdeauna ca acasă, pentru că înțeleg oamenii de acolo, chiar dacă nu întotdeauna și nu în totalitate, însă pot să spun că înțeleg și împărtășesc comportamentul lor, cultura lor, mentalitatea lor, memoria colectivă a poporului român. In Romania I feel and will always feel at home, because I understand the people there, even if not always and not completely, but I can say that I understand and share their behavior, their culture, their mentality, the collective memory of the Romanian people . In Romania mi sento e mi sentirò sempre a casa, perché capisco le persone lì, anche se non sempre e non del tutto, ma posso dire di capire e condividere i loro comportamenti, la loro cultura, la loro mentalità, la memoria collettiva dei rumeni persone.

Memoria colectivă a unui popor este foarte importantă. The collective memory of a people is very important. Коллективная память народа очень важна. Este cheia, este elementul esențial care ne ajută să ne simțim integrați într-o societate. It is the key, it is the essential element that helps us feel integrated in a society. È la chiave, è l'elemento essenziale che ci aiuta a sentirci integrati in una società.

În momentul în care alegem să plecăm, să ne mutăm într-o altă țară, tot acel context dispare. The moment we choose to leave, to move to another country, all that context disappears. Când am ajuns în Finlanda nu știam aproape nimic despre acest popor. When I arrived in Finland I knew almost nothing about this people. Și nu voi ajunge niciodată să îl cunosc la nivelul la care îl cunosc finlandezii. And I will never get to know him to the level that the Finns know him. И я никогда не смогу узнать его на таком уровне, как финны. Pentru că nu am crescut aici, nu am fost cu ei la școală de mic copil, nu cunosc și nu simt istoria lor, cultura lor, așa cum o cunosc și o simt ei, ca nativi. Because I did not grow up here, I did not go to school with them as a small child, I do not know and do not feel their history, their culture, as they know and feel it, as natives. Perché non sono cresciuto qui, non sono andato a scuola con loro da piccolo, non conosco e non sento la loro storia, la loro cultura, così come la conoscono e la sentono loro, come nativi. Поскольку я не вырос здесь, не ходил с ними в школу маленьким ребенком, я не знаю и не чувствую их историю, их культуру, как знают и чувствуют ее они, коренные жители. Îmi lipsește exact acea memorie colectivă pe care o are poporul finlandez. I lack exactly that collective memory that the Finnish people have. Mi manca esattamente quella memoria collettiva che hanno i finlandesi.

Oamenii de aici, din Finlanda, au crescut împreună, uitându-se la aceleași programe de televiziune pentru copii, pe care eu nu le cunosc. People here in Finland grew up together watching the same children's television programs, which I don't know. Le persone qui in Finlandia sono cresciute insieme guardando gli stessi programmi televisivi per bambini, cosa che non conosco. Au primit aceeași educație, au împărtășit aceleași vise sau au trăit aceleași dezamăgiri. They received the same education, shared the same dreams or experienced the same disappointments. Hanno ricevuto la stessa educazione, hanno condiviso gli stessi sogni o hanno vissuto le stesse delusioni. Au aceleași amintiri, au aceeași istorie… Și asta este esențial pentru a te simți aproape de ceilalți, pentru a simți că faci parte din societate, într-un mod sau altul. They have the same memories, they have the same history... And this is essential to feel close to others, to feel that you are part of society, in one way or another. Hanno gli stessi ricordi, hanno la stessa storia... E questo è fondamentale per sentirsi vicini agli altri, per sentirsi parte della società, in un modo o nell'altro. У них одни и те же воспоминания, у них одна и та же история... А это необходимо для того, чтобы чувствовать близость с другими, чтобы ощущать себя частью общества в той или иной мере.

Este mult mai greu să te integrezi într-o societate a cărei memorie colectivă îți lipsește. It is much harder to integrate into a society whose collective memory you lack. È molto più difficile integrarsi in una società di cui ti manca la memoria collettiva. Гораздо сложнее вписаться в общество, коллективной памяти которого вам не хватает. Imediat ce am venit aici, în Finlanda, am început să învăț limba, să citesc despre cultura finlandezilor, despre istoria lor, să mă educ într-un fel sau altul, toate cu scopul de a-mi dezvolta sentimentul că aparțin acestei societăți, cu scopul de a mă simți inclus, de a nu rămâne pe dinafară. As soon as I came here to Finland, I started learning the language, reading about the culture of the Finns, about their history, educating myself in one way or another, all with the aim of developing my sense of belonging to this society, with the goal of feeling included, of not being left out. Non appena sono arrivato qui in Finlandia, ho iniziato a imparare la lingua, leggere della cultura dei finlandesi, della loro storia, istruirmi in un modo o nell'altro, tutto con l'obiettivo di sviluppare il mio senso di appartenenza a questa società, con l'obiettivo di sentirsi inclusi, di non essere esclusi. Vorbesc limba lor la un nivel foarte avansat, însă sunt conștient că nu voi ajunge niciodată la nivelul unui nativ. I speak their language at a very advanced level, but I am aware that I will never reach the level of a native. Je parle leur langue à un niveau très avancé, mais je suis conscient que je n'atteindrai jamais le niveau d'un locuteur natif. Parlo la loro lingua a un livello molto avanzato, ma sono consapevole che non raggiungerò mai il livello di un madrelingua. Я говорю на их языке на очень продвинутом уровне, но понимаю, что никогда не достигну уровня носителя.

Urmărind programele lor de televiziune, citind ziarele lor, participând la cursuri de limbă finlandeză nu se poate compara cu experiența de a te naște, de a crește, de a fi educat de mic copil în societatea finlandeză. Watching their TV programmes, reading their newspapers, attending Finnish language classes cannot compare to the experience of being born, growing up, being educated as a small child in Finnish society. Regarder leurs programmes télévisés, lire leurs journaux, suivre des cours de finnois n'est pas comparable à l'expérience de naître, de grandir, d'être éduqué en tant que petit enfant dans la société finlandaise. Guardare i loro programmi televisivi, leggere i loro giornali, frequentare corsi di lingua finlandese non può essere paragonato all'esperienza di nascere, crescere, essere educati da piccoli nella società finlandese.

Mereu mi-a plăcut, și îmi place în continuare, mă fascinează chiar, această provocare, îmi place să descopăr în fiecare zi ceva nou despre istoria finlandezilor, despre obiceiurile și cultura lor, despre Finlanda mai veche și cea din zilele noastre. I have always liked, and I still like, even fascinate me, this challenge, I like to discover every day something new about the history of Finns, about their customs and culture, about older and modern Finland. J'ai toujours aimé, et j'aime encore, ce défi, qui me fascine même, j'aime découvrir chaque jour quelque chose de nouveau sur l'histoire des Finlandais, sur leurs coutumes et leur culture, sur la Finlande ancienne et la Finlande moderne. Mi è sempre piaciuta, e mi piace ancora, mi affascina persino, questa sfida, mi piace scoprire ogni giorno qualcosa di nuovo sulla storia dei finlandesi, sui loro costumi e cultura, sulla Finlandia antica e moderna. Я всегда любил и до сих пор люблю, даже увлекает меня этот вызов, я люблю каждый день открывать для себя что-то новое об истории финнов, об их обычаях и культуре, о старой Финляндии и современной. Vreau să-i cunosc cât se poate de bine, să îi înțeleg mai profund, să ajung să împărtășesc cu ei într-o anumită măsură visele, bucuriile și dezamăgirile lor. I want to know them as well as possible, to understand them more deeply, to get to share with them to a certain extent their dreams, joys and disappointments. Je veux les connaître le mieux possible, les comprendre plus profondément, partager avec eux, dans une certaine mesure, leurs rêves, leurs joies et leurs déceptions. Voglio conoscerli il meglio possibile, capirli più a fondo, arrivare a condividere con loro in una certa misura i loro sogni, gioie e delusioni. Я хочу узнать их как можно лучше, понять их глубже, разделить с ними в какой-то степени их мечты, радости и разочарования. Și după atâția ani, asta mă face să mă simt și aici ca și acasă. And after so many years, this makes me feel at home here. Et après toutes ces années, je me sens également chez moi ici. E dopo tanti anni, questo mi fa sentire a casa qui. И после стольких лет я чувствую себя здесь как дома.

Însă este un altfel de sentiment de acasă. But it is a different feeling from home. Mais le sentiment d'être chez soi est différent. Ma è una sensazione diversa da casa. Но это совсем другое ощущение дома. Evident, nu este același sentiment de acasă pe care îl am când vizitez România. Obviously, it's not the same feeling of home that I get when I visit Romania. Ovviamente non è la stessa sensazione di casa che provo quando visito la Romania. E greu de explicat… Sentimentul este total diferit. It's hard to explain... The feeling is totally different. C'est difficile à expliquer... Le sentiment est totalement différent. È difficile da spiegare... La sensazione è totalmente diversa. Nu va fi la fel niciodată. It will never be the same. Ce ne sera plus jamais le cas. Non sarà mai lo stesso. Он никогда не будет прежним.

Nu vreau să trăiesc în Finlanda și să mă simt ca un străin. I don't want to live in Finland and feel like a foreigner. Je ne veux pas vivre en Finlande et me sentir étrangère. Non voglio vivere in Finlandia e sentirmi uno straniero. Я не хочу жить в Финляндии и чувствовать себя иностранцем. Dacă am ales să trăiesc aici este important să fac parte din această societate, să o cunosc, să o înțeleg, să simt cum funcționează. If I have chosen to live here, it is important to be part of this society, to know it, to understand it, to feel how it works. Si j'ai choisi de vivre ici, il est important de faire partie de cette société, de la connaître, de la comprendre, de sentir comment elle fonctionne. Se ho scelto di vivere qui, è importante far parte di questa società, conoscerla, capirla, sentire come funziona. Если я решил жить здесь, то мне важно быть частью этого общества, знать его, понимать его, чувствовать, как оно работает.

Oameni buni… dragi ascultători, am ajuns la final. Folks... dear listeners, we've come to the end. Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin. Gente... cari ascoltatori, siamo arrivati alla fine. Друзья... дорогие слушатели, мы подошли к концу. Aceasta poate fi povestea oricăruia dintre voi, cei care nu mai locuiți în țara pe care o considerați natală. This can be the story of any of you who no longer live in the country you call home. Cela pourrait être l'histoire de ceux d'entre vous qui ne vivent plus dans le pays qu'ils appellent leur patrie. Questa può essere la storia di ognuno di voi che non vive più nel paese che considera la propria casa. Это может быть история любого из вас, кто больше не живет в стране, которую вы называете своим домом. Poate fi și experiența voastră de a trăi într-o țară străină. It can also be your experience of living in a foreign country. Il peut également s'agir de votre expérience de la vie dans un pays étranger. Può anche essere la tua esperienza di vivere in un paese straniero. Это может быть и ваш опыт жизни в другой стране. Dacă printre cei care mă ascultă sunt străini care locuiesc în România, dacă unii dintre voi trăiți în România însă v-ați născut și ați crescut într-o altă țară, probabil că simțiți la fel ca mine. If among those listening to me there are foreigners living in Romania, if some of you live in Romania but were born and raised in another country, you probably feel the same as me. S'il y a des étrangers vivant en Roumanie parmi mes auditeurs, si certains d'entre vous vivent en Roumanie mais sont nés et ont grandi dans un autre pays, vous ressentez probablement la même chose que moi. Se tra quelli che mi ascoltano ci sono stranieri che vivono in Romania, se alcuni di voi vivono in Romania ma sono nati e cresciuti in un altro paese, probabilmente la pensate come me.

Mă opresc acum aici. I'll stop here now. Je m'arrêterai ici. Я остановлюсь на этом. Acesta a fost episodul de azi, despre memoria colectivă a unui popor, așa cum o văd eu, din perspectiva mea de emigrant român în Finlanda. This was today's episode, about the collective memory of a people, as I see it, from my perspective as a Romanian emigrant in Finland. Questa era la puntata di oggi, sulla memoria collettiva di un popolo, come la vedo io, dal mio punto di vista di emigrante rumeno in Finlandia. Это был сегодняшний эпизод, посвященный коллективной памяти народа, как я ее вижу, с моей точки зрения румынского эмигранта в Финляндии. Până data viitoare vă spun La revedere! Until next time I say goodbye! Fino alla prossima volta che dico addio! До следующего раза, прощайте! De fapt nu La revedere, că nu ne vedem, ci ne auzim… Da? Actually, not goodbye, because we don't see each other, we hear each other... Yes? Anzi no Addio, perché non ci vediamo, ma ci sentiamo... Sì? Și încă ceva, nu uitați să lăsați un comentariu pe pagina acestui episod, mi-ar plăcea să citesc puțin și despre experiența voastră într-o țară străină! And one more thing, don't forget to leave a comment on this episode page, I'd love to read a bit about your experience in a foreign country too! E ancora una cosa, non dimenticare di lasciare un commento su questa pagina dell'episodio, mi piacerebbe leggere anche un po' della tua esperienza in un paese straniero!

Vă doresc toate cele bune! Wish you all the best! Pa! Bye! Pa!