×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Podcastul de Limba Română, 02. Români în străinatate

02. Români în străinatate

Podcastul de Limba Română este un podcast care te ajută să înveți limba română. Dacă ai ajuns la un nivel intermediar sau intermediar avansat, acest podcast te va ajuta să-ți îmbunătățești nivelul de înțelegere al limbii române, ascultând povestiri și comentarii interesante pe diverse teme, interpretând în context, într-un mod natural, expresiile și structurile mai puțin cunoscute. Transcrirea fiecărui episod este disponibilă pe pagina easy-readers.ro

Salutare… Salutare oameni buni! Salutare tuturor… Și bun venit la acest al doilea episod al podcastului de limba română. În primul episod v-am făcut doar o introducere despre acest podcast, despre cui se adresează. Pentru că voi vorbi tot timpul doar în limba română, acest podcast se potrivește probabil cel mai bine ascultătorilor cu un nivel intermediar.

La începutul acestui episod aș dori să vă spun câteva cuvinte despre mine, așa… doar cât să vă faceți o idee despre persoana din spatele microfonului. Așadar, haideți să începem!

Mă numesc Florin, și m-am născut în România, într-un oraș din nord-vestul țării. Însă de peste 20 de ani locuiesc în Finlanda. Cum am ajuns eu în Finlanda, în țara lui Moș Crăciun?

Ei, bine, acum 15-20 de ani, românii au început treptat, puțin cate puțin să aibă posibilitatea de a călători în țările mai dezvoltate din vestul Europei. Era acea perioadă în care industria IT (de la cuvintele englezești Information Technology) era într-o creștere continuă. Multe firme, multe companii din Germania, Franța, Marea Britanie sau din nordul Europei erau interesate de mâna de lucru ieftină din Europa de Est. Firmele românești închiriau angajații lor, și astfel românii aveau posibilitatea să lucreze pentru câteva săptămâni sau pentru câteva luni, în străinătate. Odată ajunși acolo, mulți ș-au găsit un loc de muncă în țara respectivă, și nu s-au mai întors. Pentru a călători în această perioadă, românii aveau nevoie de vize în majoritatea acestor țări.

Apoi, în 2007 România a devenit membru al Uniunii Europene. Aceasta a ușurat foarte mult posibilitatea românilor de a călători în multe țări din Europa, iar în câțiva ani s-au format comunități foarte mari de români în unele părți ale Europei. În ziua de azi cei mai mulți români se află în Italia și în Spania, în jur de un milion în fiecare dintre aceste țări. Oare de ce Italia și Spania? Ei, bine, unul dintre motive ar putea fi, zic eu, faptul că românilor le este, probabil, mult mai ușor să se adapteze modului de viață și culturii cu rădăcini latine, din aceste țări. În plus, limba italiană și limba spaniolă sunt relativ ușor de învățat pentru români.

Ei, și cum am ajuns eu în Finlanda? În 2000 tocmai terminasem facultatea, și o firmă mare de IT din Finlanda mi-a oferit un loc de muncă aici. Am acceptat oferta, mi-a zis că e o ocazie ideală pentru a căpăta puțină experiență, și mă gândeam eu că după vreo doi-trei ani am să revin în România sau am să mă mut, probabil, într-o altă țară. Și totuși, după douăzeci și unu de ani, iată-mă, sunt tot aici, în Finlanda.

Finlanda e o țară deosebită. Este absolut diferită de România din toate punctele de vedere. Dar despre asta poate am să vă povestesc într-un episod viitor. Deși trăiesc departe de România, înainte de nebunia asta cu COVID-ul, obișnuiam să vizitez România de trei-patru ori pe an, singur, cu copiii sau cu toată familia. Aștept cu multă nerăbdare ca lumea să revină din nou la normal cât de curând, ca să pot vizita din nou România la fel ca și înainte..

Acesta a fost episodul doi, și după cum v-am promis, găsiți și transcrierea acestui episod în secțiunea Podcast a paginii de web easy-readers.ro. După ce ați ascultat acest episod, vă recomand să îl mai ascultați încă o dată, citind în același timp transcrierea, pentru că astfel veți înțelege mai bine cuvintele și expresiile care poate vi s-au părut mai dificile.

Bun! Am ajuns la final și ne auzim din nou data viitoare, în următorul episod. Toate cele bune până atunci, și, pe curând! Pa! Pa!

02. Români în străinatate 02. Rumänen im Ausland 02. Ρουμάνοι στο εξωτερικό 02\. Romanians abroad 02. Rumanos en el extranjero 02. Roumains de l'étranger 02. Rumeni all'estero 02.在外ルーマニア人 02. Užsienyje gyvenantys rumunai 02. Roemenen in het buitenland 02. Rumuni za granicą 02. romenos no estrangeiro 02. Румыны за границей 02. Rumäner utomlands

Podcastul de Limba Română este un podcast care te ajută să înveți limba română. The Romanian Language Podcast is a podcast that helps you learn the Romanian language. Dacă ai ajuns la un nivel intermediar sau intermediar avansat, acest podcast te va ajuta să-ți îmbunătățești nivelul de înțelegere al limbii române, ascultând povestiri și comentarii interesante pe diverse teme, interpretând în context, într-un mod natural, expresiile și structurile mai puțin cunoscute. Wenn Sie ein mittleres oder fortgeschrittenes Sprachniveau erreicht haben, wird dieser Podcast Ihnen helfen, Ihr Verständnis der rumänischen Sprache zu verbessern, indem Sie interessante Geschichten und Kommentare zu verschiedenen Themen hören und weniger bekannte Ausdrücke und Strukturen im Kontext auf natürliche Weise interpretieren. If you have reached an intermediate or advanced intermediate level, this podcast will help you improve your level of understanding of the Romanian language, listening to interesting stories and comments on various topics, interpreting in context, in a natural way, the expressions and structures more little known. Si vous avez atteint un niveau intermédiaire ou intermédiaire avancé, ce podcast vous aidera à améliorer votre compréhension de la langue roumaine en écoutant des histoires et des commentaires intéressants sur divers sujets, en interprétant des expressions et des structures moins connues dans leur contexte de manière naturelle. Если вы достигли среднего или продвинутого среднего уровня, этот подкаст поможет вам улучшить понимание румынского языка, слушая интересные истории и комментарии на различные темы, интерпретируя малоизвестные выражения и структуры в контексте естественным образом. Transcrirea fiecărui episod este disponibilă pe pagina easy-readers.ro Das Transkript jeder Episode ist auf easy-readers.co.uk verfügbar The transcript of each episode is available on the easy-readers.ro page

Salutare… Salutare oameni buni! Hallo... Hallo Leute! Hello... Hello folks! Bonjour... Bonjour à tous ! Здравствуйте... Здравствуйте, друзья! Salutare tuturor… Și bun venit la acest al doilea episod al podcastului de limba română. Hallo zusammen... Und willkommen zu dieser zweiten Folge des rumänischen Podcasts. Hello everyone... And welcome to this second episode of the Romanian podcast. Bonjour à tous... Et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast roumain. Всем привет... И добро пожаловать во второй эпизод румынского подкаста. În primul episod v-am făcut doar o introducere despre acest podcast, despre cui se adresează. In der ersten Folge habe ich Ihnen gerade eine Einführung in diesen Podcast gegeben, für wen er gedacht ist. In the first episode I just gave you an introduction about this podcast, who it is for. Dans le premier épisode, je vous ai présenté ce podcast, à qui il s'adresse. В первом эпизоде я просто рассказал вам об этом подкасте, о том, для кого он предназначен. Pentru că voi vorbi tot timpul doar în limba română, acest podcast se potrivește probabil cel mai bine ascultătorilor cu un nivel intermediar. Da ich die ganze Zeit nur auf Rumänisch sprechen werde, ist dieser Podcast wahrscheinlich am besten für Hörer mit mittleren Kenntnissen geeignet. Because I will only be speaking in Romanian the entire time, this podcast is probably best suited to intermediate level listeners. Comme je parlerai uniquement en roumain pendant toute la durée de l'émission, ce podcast est probablement mieux adapté aux auditeurs ayant un niveau intermédiaire.

La începutul acestui episod aș dori să vă spun câteva cuvinte despre mine, așa… doar cât să vă faceți o idee despre persoana din spatele microfonului. Zu Beginn dieser Folge möchte ich Ihnen ein paar Worte über mich erzählen, nur... damit Sie sich ein Bild von der Person hinter dem Mikrofon machen können. At the beginning of this episode I would like to tell you a few words about myself, so… just to give you an idea of the person behind the microphone. Au début de cet épisode, j'aimerais vous parler un peu de moi, juste... juste pour vous donner une idée de la personne qui se trouve derrière le micro. All'inizio di questa puntata vorrei raccontarvi qualche parola su di me, quindi… giusto per darvi un'idea della persona dietro al microfono. В начале этого эпизода я хотел бы рассказать вам несколько слов о себе, просто... просто чтобы дать вам представление о человеке, стоящем за микрофоном. Așadar, haideți să începem! Fangen wir also an! So let's get started! C'est parti ! Так что давайте начнем!

Mă numesc Florin, și m-am născut în România, într-un oraș din nord-vestul țării. Mein Name ist Florin, und ich wurde in Rumänien geboren, in einer Stadt im Nordwesten des Landes. My name is Florin, and I was born in Romania, in a city in the northwest of the country. Je m'appelle Florin et je suis né en Roumanie, dans une ville du nord-ouest du pays. Însă de peste 20 de ani locuiesc în Finlanda. Aber ich lebe schon seit über 20 Jahren in Finnland. But I have been living in Finland for over 20 years. Mais je vis en Finlande depuis plus de 20 ans. Ma vivo in Finlandia da oltre 20 anni. Но я живу в Финляндии уже более 20 лет. Cum am ajuns eu în Finlanda, în țara lui Moș Crăciun? Wie bin ich in Finnland, dem Land des Weihnachtsmanns, gelandet? How did I end up in Finland, in the land of Santa Claus? Comment ai-je atterri en Finlande, le pays du Père Noël ? Come sono finito in Finlandia, nel paese di Babbo Natale? Как я оказался в Финляндии, стране Санта-Клауса?

Ei, bine, acum 15-20 de ani, românii au început **treptat**, puțin cate puțin să aibă posibilitatea de a călători în țările mai dezvoltate din vestul Europei. Nun, vor 15-20 Jahren begannen die Rumänen allmählich, nach und nach, die Möglichkeit zu bekommen, in die entwickelteren Länder Westeuropas zu reisen. Well, 15-20 years ago, Romanians gradually began, little by little, to have the opportunity to travel to the more developed countries of Western Europe. Il y a 15 à 20 ans, les Roumains ont commencé, petit à petit, à avoir la possibilité de voyager dans des pays plus développés d'Europe occidentale. Ebbene, 15-20 anni fa, i rumeni iniziarono gradualmente, a poco a poco, ad avere l'opportunità di viaggiare nei paesi più sviluppati dell'Europa occidentale. Era acea perioadă în care industria IT (de la cuvintele englezești Information Technology) era într-o creștere continuă. Es war eine Zeit, in der die IT-Branche (von den englischen Wörtern Information Technology) ein stetiges Wachstum verzeichnete. It was that time when the IT industry (from the English words Information Technology) was in continuous growth. C'était l'époque où le secteur des technologies de l'information (de l'anglais Information Technology) connaissait une croissance constante. Era quel periodo in cui il settore IT (dall'inglese Information Technology) era in continua crescita. Это было время, когда ИТ-индустрия (от английского слова Information Technology - информационные технологии) неуклонно развивалась. Multe firme, multe companii din Germania, Franța, Marea Britanie sau din nordul Europei erau interesate de **mâna de lucru** ieftină din Europa de Est. Viele Firmen, viele Unternehmen aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien oder Nordeuropa waren an billigen Arbeitskräften aus Osteuropa interessiert. Many firms, many companies from Germany, France, Great Britain or Northern Europe were interested in cheap labor from Eastern Europe. De nombreuses entreprises d'Allemagne, de France, de Grande-Bretagne ou d'Europe du Nord étaient intéressées par la main-d'œuvre bon marché d'Europe de l'Est. Molte aziende, molte aziende dalla Germania, dalla Francia, dalla Gran Bretagna o dal Nord Europa erano interessate alla manodopera a basso costo dall'Europa dell'Est. Многие фирмы, многие компании из Германии, Франции, Великобритании или Северной Европы были заинтересованы в дешевой рабочей силе из Восточной Европы. Firmele românești închiriau angajații lor, și astfel românii aveau posibilitatea să lucreze pentru câteva săptămâni sau pentru câteva luni, în străinătate. Rumänische Unternehmen stellten ihre Mitarbeiter ein, und Rumänen konnten für ein paar Wochen oder Monate im Ausland arbeiten. Romanian companies rented their employees, and thus Romanians had the opportunity to work for a few weeks or a few months abroad. Les entreprises roumaines ont embauché leurs employés et les Roumains ont pu travailler à l'étranger pendant quelques semaines ou quelques mois. Le aziende rumene hanno assunto i propri dipendenti e quindi i rumeni hanno avuto l'opportunità di lavorare per alcune settimane o alcuni mesi all'estero. Румынские компании нанимали своих сотрудников, а румыны могли работать за границей в течение нескольких недель или месяцев. Odată ajunși acolo, mulți ș-au găsit un loc de muncă în țara **respectivă**, și nu s-au mai întors. Viele fanden dort Arbeit und kehrten nie wieder zurück. Once there, many found a job in that country, and never returned. Une fois sur place, nombre d'entre eux ont trouvé du travail dans le pays et ne sont jamais revenus. Una volta lì, molti hanno trovato lavoro in quel paese e non sono più tornati. Попав туда, многие находили работу в стране и больше не возвращались. Pentru a călători în această perioadă, românii aveau nevoie de vize în majoritatea acestor țări. Um in dieser Zeit zu reisen, benötigten Rumänen in den meisten dieser Länder ein Visum. To travel during this period, Romanians needed visas in most of these countries. Pour voyager pendant cette période, les Roumains avaient besoin de visas dans la plupart de ces pays. Per viaggiare durante questo periodo, i rumeni avevano bisogno di visti nella maggior parte di questi paesi. Чтобы путешествовать в этот период, румынам требовались визы в большинство этих стран.

Apoi, în 2007 România a devenit membru al Uniunii Europene. Im Jahr 2007 wurde Rumänien Mitglied der Europäischen Union. Then, in 2007, Romania became a member of the European Union. En 2007, la Roumanie est devenue membre de l'Union européenne. Aceasta a ușurat foarte mult posibilitatea românilor de a călători în multe țări din Europa, iar în câțiva ani s-au format comunități foarte mari de români în unele părți ale Europei. Dadurch wurde es für Rumänen viel einfacher, in viele europäische Länder zu reisen, und innerhalb weniger Jahre bildeten sich in einigen Teilen Europas sehr große Gemeinschaften von Rumänen. This made it much easier for Romanians to travel to many countries in Europe, and in a few years very large communities of Romanians were formed in some parts of Europe. Les Roumains ont ainsi pu se rendre plus facilement dans de nombreux pays d'Europe et, en l'espace de quelques années, de très importantes communautés roumaines se sont constituées dans certaines régions d'Europe. Ciò ha reso molto più facile per i rumeni viaggiare in molti paesi europei e in pochi anni si sono formate comunità molto grandi di rumeni in alcune parti d'Europa. Это значительно облегчило румынам поездки во многие страны Европы, и в течение нескольких лет в некоторых частях Европы образовались очень большие общины румын. În ziua de azi cei mai mulți români se află în Italia și în Spania, în jur de un milion în fiecare dintre aceste țări. Heute leben die meisten Rumänen in Italien und Spanien, etwa eine Million in jedem dieser Länder. Today, most Romanians are in Italy and Spain, around one million in each of these countries. Aujourd'hui, la plupart des Roumains vivent en Italie et en Espagne, soit environ un million dans chacun de ces pays. Oggi la maggior parte dei rumeni si trova in Italia e in Spagna, circa un milione in ciascuno di questi paesi. Сегодня большинство румын проживает в Италии и Испании, около миллиона в каждой из этих стран. Oare de ce Italia și Spania? Warum Italien und Spanien? Why Italy and Spain? Pourquoi l'Italie et l'Espagne ? Perché Italia e Spagna? Почему Италия и Испания? Ei, bine, unul dintre motive ar putea fi, zic eu, faptul că românilor le este, probabil, mult mai ușor **să se adapteze** modului de viață și culturii cu **rădăcini** latine, din aceste țări. Nun, einer der Gründe könnte meiner Meinung nach die Tatsache sein, dass es den Rumänen wahrscheinlich leichter fällt, sich an die Lebensweise und die Kultur in diesen Ländern mit lateinischen Wurzeln anzupassen. Well, one of the reasons could be, I say, the fact that it is probably much easier for Romanians to adapt to the way of life and the culture with Latin roots in these countries. L'une des raisons pourrait être, je pense, le fait que les Roumains trouvent probablement plus facile de s'adapter au mode de vie et à la culture ayant des racines latines dans ces pays. Ну, одной из причин может быть, я думаю, тот факт, что румынам, вероятно, легче адаптироваться к образу жизни и культуре с латинскими корнями в этих странах. În plus, limba italiană și limba spaniolă sunt relativ ușor de învățat pentru români. Darüber hinaus sind Italienisch und Spanisch für Rumänen relativ leicht zu erlernen. In addition, Italian and Spanish are relatively easy to learn for Romanians. Inoltre, l'italiano e lo spagnolo sono relativamente facili da imparare per i rumeni. Кроме того, румынам относительно легко выучить итальянский и испанский языки.

Ei, și cum am ajuns eu în Finlanda? Und wie bin ich in Finnland gelandet? Well, how did I end up in Finland? Bene, come sono finito in Finlandia? Как я оказался в Финляндии? În 2000 tocmai terminasem facultatea, și o firmă mare de IT din Finlanda mi-a oferit un loc de muncă aici. Im Jahr 2000 hatte ich gerade mein Studium abgeschlossen, und ein großes IT-Unternehmen in Finnland bot mir eine Stelle an. In 2000 I had just finished college, and a big IT company in Finland offered me a job here. En 2000, je venais de terminer mes études universitaires et une grande société informatique finlandaise m'a proposé un emploi ici. Nel 2000 avevo appena finito l'università e una grande azienda informatica in Finlandia mi ha offerto un lavoro qui. В 2000 году я только что закончил университет, и крупная IT-компания в Финляндии предложила мне работу здесь. Am acceptat oferta, mi-a zis că e o ocazie ideală pentru **a căpăta** puțină **experiență**, și mă gândeam eu că după vreo doi-trei ani am să revin în România sau am să mă mut, probabil, într-o altă țară. Ich nahm das Angebot an, er sagte mir, es sei eine ideale Gelegenheit, um Erfahrungen zu sammeln, und ich dachte, dass ich nach ein paar Jahren nach Rumänien zurückkehren oder vielleicht in ein anderes Land ziehen würde. I accepted the offer, he told me that it was an ideal opportunity to gain some experience, and I was thinking that after two or three years I would return to Romania or I would probably move to another country. J'ai accepté l'offre, il m'a dit que c'était l'occasion idéale d'acquérir de l'expérience, et j'ai pensé qu'après quelques années, je reviendrais en Roumanie ou que je m'installerais probablement dans un autre pays. Ho accettato l'offerta, mi ha detto che era l'occasione ideale per fare un po' di esperienza, e pensavo che dopo due o tre anni sarei tornato in Romania o probabilmente mi sarei trasferito in un altro paese. Я принял предложение, он сказал мне, что это идеальная возможность получить опыт, и я подумал, что через пару лет я вернусь в Румынию или, возможно, перееду в другую страну. Și totuși, după douăzeci și unu de ani, iată-mă, sunt tot aici, în Finlanda. Und doch bin ich jetzt, einundzwanzig Jahre später, immer noch hier in Finnland. And yet, twenty-one years later, here I am, still here in Finland. Et pourtant, vingt et un ans plus tard, je suis toujours en Finlande. Eppure, ventuno anni dopo, eccomi qui, ancora qui in Finlandia. И все же, двадцать один год спустя, я все еще здесь, в Финляндии.

Finlanda e o țară deosebită. Finnland ist ein besonderes Land. Finland is a special country. La Finlande est un pays particulier. Финляндия - особая страна. Este absolut diferită de România din toate punctele de vedere. Es ist in jeder Hinsicht anders als Rumänien. It is absolutely different from Romania in every way. Dar despre asta poate am să vă povestesc într-un episod viitor. Aber vielleicht erzähle ich Ihnen davon in einer späteren Folge. But maybe I'll tell you about that in a future episode. Mais je vous en parlerai peut-être dans un prochain épisode. Ma forse te ne parlerò in un prossimo episodio. Но, возможно, я расскажу вам об этом в одном из следующих эпизодов. Deși trăiesc departe de România, înainte de nebunia asta cu COVID-ul, obișnuiam să vizitez România de trei-patru ori pe an, singur, cu copiii sau cu toată familia. Obwohl ich weit weg von Rumänien lebe, besuchte ich Rumänien vor diesem COVID-Wahn drei- bis viermal im Jahr, allein, mit meinen Kindern oder mit der ganzen Familie. Although I live far from Romania, before this craziness with the COVID, I used to visit Romania three to four times a year, alone, with my children or with the whole family. Bien que je vive loin de la Roumanie, avant l'engouement pour le COVID, j'avais l'habitude de me rendre en Roumanie trois à quatre fois par an, seule, avec mes enfants ou avec toute la famille. Anche se vivo lontano dalla Romania, prima di questa follia con il COVID, visitavo la Romania tre o quattro volte l'anno, da sola, con i miei figli o con tutta la famiglia. Хотя я живу далеко от Румынии, до этого увлечения COVID я посещала Румынию три-четыре раза в год, одна, с детьми или всей семьей. Aștept cu multă nerăbdare ca lumea să revină din nou la normal **cât de curând**, ca să pot vizita din nou România la fel ca și înainte.. Ich freue mich darauf, dass die Welt so bald wie möglich wieder in Ordnung kommt, damit ich Rumänien wieder wie früher besuchen kann... I am very much looking forward to the world getting back to normal as soon as possible, so that I can visit Romania again as before.. J'ai hâte que le monde revienne à la normale le plus rapidement possible, afin de pouvoir visiter à nouveau la Roumanie comme avant... Non vedo l'ora che il mondo torni alla normalità il prima possibile, in modo da poter visitare di nuovo la Romania proprio come prima.. Я с нетерпением жду, когда мир как можно скорее придет в норму, и я смогу снова посетить Румынию, как раньше...

Acesta a fost episodul doi, și după cum v-am promis, găsiți și transcrierea acestui episod în secțiunea Podcast a paginii de web easy-readers.ro. Dies war die zweite Folge, und wie versprochen finden Sie das Transkript dieser Folge im Podcast-Bereich der Website easy-readers.de. This was the second episode, and as I promised you, you can also find the transcript of this episode in the Podcast section of the easy-readers.ro web page. Questo era il secondo episodio e, come vi avevo promesso, potete trovare anche la trascrizione di questo episodio nella sezione Podcast della pagina web easy-readers.ro. După ce ați ascultat acest episod, vă recomand să îl mai ascultați încă o dată, citind în același timp transcrierea, pentru că **astfel** veți înțelege mai bine cuvintele și expresiile care poate vi s-au părut mai dificile. Ich empfehle Ihnen, sich diese Folge noch einmal anzuhören und gleichzeitig die Abschrift zu lesen, damit Sie die Wörter und Sätze, die Ihnen vielleicht schwer gefallen sind, besser verstehen können. Once you have listened to this episode, I recommend you listen to it again, reading the transcript at the same time, as this will give you a better understanding of the words and phrases you may have found more difficult. Une fois que vous aurez écouté cet épisode, je vous recommande de le réécouter en lisant la transcription en même temps, car cela vous permettra de mieux comprendre les mots et les phrases que vous avez peut-être trouvés plus difficiles. Dopo aver ascoltato questo episodio, ti consiglio di riascoltarlo ancora una volta mentre leggi la trascrizione, perché così capirai meglio le parole e le frasi che potresti aver trovato più difficili.

Bun! Good! Хорошо! Am ajuns la final și ne auzim din nou data viitoare, în următorul episod. Wir sind am Ende angelangt und werden in der nächsten Folge wieder von Ihnen hören. We've reached the end and we'll see you again next time, in the next episode. Siamo arrivati alla fine e ci rivediamo la prossima volta, nella prossima puntata. Toate cele bune până atunci, și, pe curând! Bis dahin alles Gute, und bis bald! All the best until then, and see you soon! D'ici là, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt ! Ti auguro il meglio fino ad allora e a presto! Всего наилучшего до тех пор, и до скорой встречи! Pa! Au revoir ! Pa!