×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Podcastul de Limba Română, 01. Întroducere

01. Întroducere

Podcastul de Limba Română este un podcast care te ajută să înveți limba română. Dacă ai ajuns la un nivel intermediar sau intermediar avansat, acest podcast te va ajuta să-ți îmbunătățești nivelul de înțelegere al limbii române, ascultând povestiri și comentarii interesante pe diverse teme, interpretând în context, într-un mod natural, expresiile și structurile mai puțin cunoscute. Transcrirea fiecărui episod este disponibilă pe pagina easy-readers.ro

Salutare și bun venit la acest prim episod al Podcastului de limba română. Eu mă numesc Florin, iar acesta este un podcast în limba română, pentru a învăța limba română. Dacă tu studiezi limba română, dacă înveți limba română, pentru a trece la un nivel superior trebuie să asculți cât mai mult limba așa cum o vorbesc cei nativi, în mod natural, așa cum se vorbește în România.

Acesta este un podcast pentru cei care studiază limba română la un nivel intermediar. Nu este un podcast pentru începători, pentru că eu voi vorbi aici doar în limba română. Dacă ai ajuns la un nivel intermediar, acest podcast te poate ajuta să progresezi, să înțelegi mult mai bine limba vorbită.

În acest podcast nu vom vorbi despre gramatică și vocabular așa cum se face în mod tradițional în cărți și la cursurile de limba română. Vom aborda diferite subiecte, voi vorbi despre teme interesante, voi povesti diferite întâmplări sau pur și simplu, voi povesti despre ce am mai făcut eu în ultima vreme, în ultima perioadă, în ultimul timp. Intenția mea, obiectivul meu în acest podcast este să te ajut să-ți dezvolți vocabularul și gramatica într-un mod natural, în context, aproape fără să-ți dai seama.

În plus, pentru fiecare episod voi publica transcrierea textului pe pagina easy-readers.ro, în secțiunea Podcast a acestei pagini. Acolo veți găsi și alte resurse interesante, texte pe diferite niveluri însoțite uneori și de înregistrări audio.

Pentru a vă folosi de acest podcast într-un mod eficient, vă recomand să ascultați mai întâi fiecare episod fără a citi textul transcris. După aceea, puteți să mai ascultați o dată episodul, urmărind în același timp textul transcris. Ascultând și citind în același timp, veți fixa mai ușor în memorie cuvintele necunoscute sau mai puțin cunoscute, și veți înțelege mai bine structurile gramaticale folosite.

Dacă ai ascultat până aici și ai înțeles cam 80% din acest episod, înseamnă că ai nivelul necesar, înseamnă că acest podcast ți se potrivește perfect. Dacă ți se pare prea dificil, poți să revii mai târziu, când nivelul tău te va face să te simți confortabil. Dacă, în schimb, ți se pare prea ușor, din păcate nu te va ajuta prea mult să progresezi. Sper, însă, că vei afla multe lucruri interesante și acest podcast te va ajuta să îți reîmprospătezi cunoștințele de limba română.

În acest episod introductiv am încercat să vorbesc puțin mai rar, și am urmărit să pronunț cât mai clar cuvintele, pentru a fi sigur că veți înțelege cât mai mult. Pe viitor, voi urmări, voi încerca să vorbesc cât mai natural, într-un ritm normal, uneori mai rapid, uneori mai încet.

Mă voi opri aici acum și aștept cu nerăbdare comentariile voastre pe pagina dedicată acestui podcast sau pe pagina de Facebook. Ne auzim în următorul episod, nu-i așa? Pe curând!

01. Întroducere 01. Einführung 01. Εισαγωγή 01. Introduction 01. Introducción 01. Introduction 01. Introduzione 01.はじめに 01. Įvadas 01. Wprowadzenie 01. Introdução 01. Введение 01. Inledning

Podcastul de Limba Română este un podcast care te ajută să înveți limba română. The Romanian Language Podcast is a podcast that helps you learn the Romanian language. Rumänska språkpodden är en podcast som hjälper dig att lära dig rumänska. Dacă ai ajuns la un nivel intermediar sau intermediar avansat, acest podcast te va ajuta să-ți îmbunătățești nivelul de înțelegere al limbii române, ascultând povestiri și comentarii interesante pe diverse teme, interpretând în context, într-un mod natural, expresiile și structurile mai puțin cunoscute. If you have reached an intermediate or advanced intermediate level, this podcast will help you improve your level of understanding of the Romanian language, listening to interesting stories and comments on various topics, interpreting in context, in a natural way, the expressions and structures more little known. Se avete raggiunto un livello intermedio o intermedio avanzato, questo podcast vi aiuterà a migliorare la vostra comprensione della lingua romena ascoltando storie e commenti interessanti su vari argomenti, interpretando in modo naturale espressioni e strutture meno conosciute nel contesto. Если вы достигли уровня intermediate или advanced intermediate, этот подкаст поможет вам улучшить понимание румынского языка, слушая интересные истории и комментарии на различные темы, интерпретируя малоизвестные выражения и структуры в контексте естественным образом. Om du har nått en mellannivå eller avancerad mellannivå hjälper denna podcast dig att förbättra din förståelse av det rumänska språket genom att lyssna på intressanta berättelser och kommentarer om olika ämnen, tolka mindre kända uttryck och strukturer i sammanhang på ett naturligt sätt. Transcrirea fiecărui episod este disponibilă pe pagina easy-readers.ro The transcript of each episode is available on easy-readers.co.uk La trascrizione di ogni episodio è disponibile su easy-readers.co.uk Transkriberingen av varje avsnitt finns på easy-readers.co.uk

Salutare și bun venit la acest prim episod al Podcastului de limba română. Hello and welcome to this first episode of the Romanian Podcast. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast sur la langue roumaine. Salve e benvenuti a questo primo episodio del Podcast sulla lingua rumena. Hej och välkomna till detta första avsnitt av rumänska språkpodden. Eu mă numesc Florin, iar acesta este un podcast în limba română, pentru a învăța limba română. My name is Florin, and this is a podcast in Romanian for learning Romanian. Mi chiamo Florin e questo è un podcast in rumeno per imparare il rumeno. Jag heter Florin, och det här är en podcast på rumänska för att lära sig rumänska. Dacă tu studiezi limba română, dacă înveți limba română, pentru a trece la un nivel superior trebuie să asculți cât mai mult limba așa cum o vorbesc cei nativi, în mod natural, așa cum se vorbește în România. If you are studying the Romanian language, if you are learning the Romanian language, to move to a higher level you must listen as much as possible to the language as the natives speak it, naturally, as it is spoken in Romania. Se studiate il romeno, se imparate il romeno, per passare a un livello superiore dovete ascoltare il più possibile la lingua come viene parlata dai madrelingua, naturalmente come viene parlata in Romania. Если вы изучаете румынский язык, если вы учите румынский язык, то для того, чтобы перейти на более высокий уровень, вы должны как можно больше слушать язык в том виде, в котором на нем говорят носители языка, естественно, в том виде, в котором на нем говорят в Румынии. Om du studerar rumänska, om du lär dig rumänska, måste du för att nå en högre nivå lyssna så mycket som möjligt på språket så som det talas av modersmålstalare, naturligtvis så som det talas i Rumänien.

Acesta este un podcast pentru cei care studiază limba română la un nivel intermediar. This is a podcast for those studying Romanian at an intermediate level. Questo è un podcast per chi studia il rumeno a livello intermedio. Это подкаст для тех, кто изучает румынский язык на среднем уровне. Detta är en podcast för dig som studerar rumänska på mellannivå. Nu este un podcast pentru începători, pentru că eu voi vorbi aici doar în limba română. It is not a podcast for beginners, because I will only speak here in Romanian. Questo non è un podcast per principianti, perché parlerò solo in rumeno. Det här är inte en podcast för nybörjare, eftersom jag bara kommer att tala rumänska här. Dacă ai ajuns la un nivel intermediar, acest podcast te poate ajuta să progresezi, să înțelegi mult mai bine limba vorbită. If you have reached an intermediate level, this podcast can help you to progress, to understand the spoken language much better. Se avete raggiunto un livello intermedio, questo podcast può aiutarvi a migliorare la comprensione della lingua parlata. Если вы достигли среднего уровня, этот подкаст поможет вам продвинуться к гораздо лучшему пониманию разговорного языка.

În acest podcast nu vom vorbi despre gramatică și vocabular așa cum se face în mod tradițional în cărți și la cursurile de limba română. In this podcast we will not talk about grammar and vocabulary as is traditionally done in books and in Romanian language courses. In questo podcast non parleremo di grammatica e vocabolario come tradizionalmente si fa nei libri e nei corsi di lingua rumena. В этом подкасте мы не будем говорить о грамматике и лексике, как это традиционно делается в книгах и на курсах румынского языка. I den här podcasten kommer vi inte att prata om grammatik och ordförråd som traditionellt görs i böcker och rumänska språkkurser. Vom aborda diferite subiecte, voi vorbi despre teme interesante, voi povesti diferite întâmplări sau pur și simplu, voi povesti despre ce am mai făcut eu în ultima vreme, în ultima perioadă, în ultimul timp. We will address different topics, I will talk about interesting topics, I will tell about different events or simply, I will tell about what I have done lately, in the last period, in the last time. Nous aborderons différents sujets, je parlerai de thèmes intéressants, je raconterai différentes histoires ou, plus simplement, je raconterai ce que j'ai fait ces derniers temps, ces derniers temps, ces derniers temps. Affronteremo argomenti diversi, parlerò di temi interessanti, racconterò storie diverse o semplicemente racconterò quello che ho fatto ultimamente, ultimamente, ultimamente. Мы будем затрагивать разные темы, я буду говорить на интересные темы, рассказывать разные истории или просто, я буду рассказывать о том, что я делал в последнее время, в последнее время, в последнее время. Vi kommer att ta upp olika ämnen, jag kommer att prata om intressanta teman, jag kommer att berätta olika historier eller helt enkelt berätta om vad jag har gjort på sistone, på sistone, på sistone. Intenția mea, obiectivul meu în acest podcast este să te ajut să-ți dezvolți vocabularul și gramatica într-un mod natural, în context, aproape fără să-ți dai seama. My intention, my goal in this podcast is to help you develop your vocabulary and grammar naturally, in context, almost without you realizing it. Mon intention, mon objectif dans ce podcast est de vous aider à développer votre vocabulaire et votre grammaire de manière naturelle, en contexte, presque sans vous en rendre compte. La mia intenzione, il mio obiettivo in questo podcast è di aiutarvi a sviluppare il vostro vocabolario e la vostra grammatica in modo naturale, nel contesto, quasi senza accorgervene. Мое намерение, моя цель в этом подкасте - помочь вам развить свой словарный запас и грамматику естественным образом, в контексте, почти не осознавая этого. Min avsikt, mitt mål med denna podcast är att hjälpa dig att utveckla ditt ordförråd och din grammatik på ett naturligt sätt, i ett sammanhang, nästan utan att du märker det.

În plus, pentru fiecare episod voi publica transcrierea textului pe pagina easy-readers.ro, în secțiunea Podcast a acestei pagini. In addition, for each episode I will publish the transcription of the text on the easy-readers.ro page, in the Podcast section of this page. En outre, pour chaque épisode, je publierai la transcription du texte sur la page easy-readers.co.uk, dans la section Podcast de cette page. Inoltre, per ogni episodio pubblicherò la trascrizione del testo sulla pagina di easy-readers.it, nella sezione Podcast di questa pagina. Кроме того, для каждого эпизода я буду публиковать расшифровку текста на странице easy-readers.co.uk, в разделе Подкаст на этой странице. För varje avsnitt kommer jag dessutom att publicera en utskrift av texten på sidan easy-readers.co.uk, i avsnittet Podcast på den här sidan. Acolo veți găsi și alte resurse interesante, texte pe diferite niveluri însoțite uneori și de înregistrări audio. There you will find other interesting resources, texts on different levels sometimes accompanied by audio recordings. Vous y trouverez également d'autres ressources intéressantes, des textes de différents niveaux, parfois accompagnés d'enregistrements audio. Qui troverete anche altre risorse interessanti, testi a diversi livelli, talvolta accompagnati da registrazioni audio. Здесь вы также найдете другие интересные ресурсы, тексты разных уровней, иногда сопровождаемые аудиозаписями. Där hittar du också andra intressanta resurser, texter på olika nivåer, ibland tillsammans med ljudinspelningar.

Pentru a vă folosi de acest podcast într-un mod eficient, vă recomand să ascultați mai întâi fiecare episod fără a citi textul transcris. To use this podcast effectively, I recommend listening to each episode first without reading the transcript. Pour utiliser efficacement ce podcast, je vous recommande d'écouter d'abord chaque épisode sans lire le texte transcrit. Per utilizzare questo podcast in modo efficace, vi consiglio di ascoltare ogni episodio senza leggere il testo trascritto. För att använda denna podcast effektivt rekommenderar jag att du först lyssnar på varje avsnitt utan att läsa den transkriberade texten. După aceea, puteți să mai ascultați o dată episodul, urmărind în același timp textul transcris. After that, you can listen to the episode again while watching the transcript. Ensuite, vous pouvez réécouter l'épisode tout en regardant le texte transcrit. In seguito, è possibile riascoltare l'episodio guardando il testo trascritto. Efteråt kan du lyssna på avsnittet igen medan du tittar på den transkriberade texten. Ascultând și citind în același timp, veți fixa mai ușor în memorie cuvintele necunoscute sau mai puțin cunoscute, și veți înțelege mai bine structurile gramaticale folosite. By listening and reading at the same time, you will more easily fix unknown or less familiar words in your memory, and you will better understand the grammatical structures used. Ascoltando e leggendo contemporaneamente sarà più facile memorizzare le parole non familiari o meno familiari e comprendere le strutture grammaticali utilizzate. Att lyssna och läsa samtidigt gör det lättare att memorera obekanta eller mindre bekanta ord och att förstå de grammatiska strukturer som används.

Dacă ai ascultat până aici și ai înțeles cam 80% din acest episod, înseamnă că ai nivelul necesar, înseamnă că acest podcast ți se potrivește perfect. If you've listened this far and understood about 80% of this episode, it means you have the required level, it means this podcast is perfect for you. Si vous avez écouté jusqu'ici et compris environ 80 % de cet épisode, cela signifie que vous êtes au point, que ce podcast vous convient parfaitement. Se avete ascoltato fino a questo punto e avete capito circa l'80% di questo episodio, significa che siete al passo con i tempi e che questo podcast è perfetto per voi. Если вы дослушали до конца и поняли около 80% этого эпизода, значит, вы в курсе событий, значит, этот подкаст идеально вам подходит. Om du har lyssnat så här långt och förstått ungefär 80% av det här avsnittet, betyder det att du är uppdaterad, det betyder att den här podcasten passar perfekt för dig. Dacă ți se pare prea dificil, poți să revii mai târziu, când nivelul tău te va face să te simți confortabil. If you find it too difficult, you can come back later when your level makes you feel comfortable. Si vous trouvez cela trop difficile, vous pouvez revenir plus tard lorsque votre niveau vous permet de vous sentir à l'aise. Se lo trovate troppo difficile, potete tornare in un secondo momento quando il vostro livello vi farà sentire a vostro agio. Если вам покажется слишком сложно, вы можете вернуться позже, когда ваш уровень будет комфортным. Om du tycker att det är för svårt kan du komma tillbaka senare när du känner dig bekväm med din nivå. Dacă, în schimb, ți se pare prea ușor, din păcate nu te va ajuta prea mult să progresezi. If, on the other hand, you find it too easy, unfortunately it won't help you much to progress. Si, au contraire, vous le trouvez trop facile, il ne vous aidera malheureusement pas beaucoup à progresser. Se invece lo trovate troppo facile, purtroppo non vi aiuterà a progredire molto. Если, с другой стороны, вы находите его слишком легким, к сожалению, он не поможет вам продвинуться вперед. Om du å andra sidan tycker att det är för enkelt kommer det tyvärr inte att hjälpa dig särskilt mycket. Sper, însă, că vei afla multe lucruri interesante și acest podcast te va ajuta să îți reîmprospătezi cunoștințele de limba română. I hope, however, that you will learn many interesting things and this podcast will help you refresh your knowledge of the Romanian language. Mais j'espère que vous apprendrez beaucoup de choses intéressantes et que ce podcast vous aidera à rafraîchir vos connaissances de la langue roumaine. Ma spero che imparerete molte cose interessanti e che questo podcast vi aiuterà a rinfrescare le vostre conoscenze della lingua rumena. Men jag hoppas att du kommer att lära dig en hel del intressanta saker och att den här podcasten hjälper dig att fräscha upp dina rumänska språkkunskaper.

În acest episod introductiv am încercat să vorbesc puțin mai rar, și am urmărit să pronunț cât mai clar cuvintele, pentru a fi sigur că veți înțelege cât mai mult. In this introductory episode I tried to speak a little less often, and I tried to pronounce the words as clearly as possible, to make sure that you will understand as much as possible. Dans cet épisode introductif, j'ai essayé de parler un peu plus lentement et de prononcer les mots aussi clairement que possible pour que vous compreniez le mieux possible. In questo episodio introduttivo ho cercato di parlare un po' più lentamente e di pronunciare le parole nel modo più chiaro possibile per assicurarmi che possiate capire il più possibile. В этом вводном эпизоде я постарался говорить немного медленнее и произносить слова как можно четче, чтобы вы поняли как можно больше. I detta introduktionsavsnitt har jag försökt att tala lite långsammare och uttala orden så tydligt som möjligt för att se till att du förstår så mycket som möjligt. Pe viitor, voi urmări, voi încerca să vorbesc cât mai natural, într-un ritm normal, uneori mai rapid, uneori mai încet. In the future, I will follow, I will try to speak as naturally as possible, at a normal pace, sometimes faster, sometimes slower. À l'avenir, je suivrai, j'essaierai de parler le plus naturellement possible, à un rythme normal, parfois plus rapide, parfois plus lent. In futuro, seguirò, cercherò di parlare nel modo più naturale possibile, con un ritmo normale, a volte più veloce, a volte più lento. В будущем я буду следить за собой, буду стараться говорить как можно более естественно, в нормальном темпе, иногда быстрее, иногда медленнее. I framtiden kommer jag att följa, jag kommer att försöka tala så naturligt som möjligt, i normal takt, ibland snabbare, ibland långsammare.

Mă voi opri aici acum și aștept cu nerăbdare comentariile voastre pe pagina dedicată acestui podcast sau pe pagina de Facebook. I'll stop here now and look forward to your comments on the podcast page or Facebook page. Je m'arrête là pour l'instant et j'attends vos commentaires sur la page dédiée à ce podcast ou sur la page Facebook. На этом я пока остановлюсь и жду ваших комментариев на специальной странице этого подкаста или на странице Facebook. Jag stannar här för tillfället och ser fram emot dina kommentarer på denna podcasts dedikerade sida eller Facebook-sida. Ne auzim în următorul episod, nu-i așa? I'll see you in the next episode, shall we? On se retrouve dans le prochain épisode, n'est-ce pas ? Ci vediamo nel prossimo episodio, vero? Увидимся в следующем эпизоде, верно? Vi ses i nästa avsnitt, eller hur? Pe curând! See you soon! A presto! До скорой встречи!