×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Romaneste, XXVII. La muzeu

XXVII. La muzeu

XXVII. La muzeu

(o voce)

Sibiul – capital culturală a Europei Sibiul a fost desemnat în 27 mai 2004 în urma votului final al Consiliului de Miniştri ai Culturii din Uniunea Europeană drept Capitala Culturală Europeană (CCE) pentru anul 2007, titlu pe care îl împarte cu Luxemburg. Un punct care a comtat mult în decizie a fost parteneriatul special cu Luxemburg în organizarea programului pentru 2007, coordonarea evenimentelor între cele două oraşe, cât şi multiplele parteneriate şi programe de colaborare europeană dezvoltate de Sibiu cu Landshut, Rennes, Klagenfurt, Deventer. Tema aleasă de Sibiu/Hermannstadt pentru Programul Sibiu 2007 îşi propune să prezinte profilul multicultural al acestui oraş vechi de opt secole, sub deviza Oraş aş culturii – Oraş al culturilor (‘ City of Culture – City of Cultures '). […] Programul Capitala Culturală Europeană a fost iniţiat de Consiliul de Miniştri ai Culturii ai Comunităţii Europene în 1985, la intitiativa Melinei Mercouri, ministrul grec al culturii. Programul a fost conceput "cu scopul de a apropia popoarele Europei" şi de a celebra contribuţia oraşelor la dezvoltarea culturii. Procedura de nominalizare se ghidează după principiul rotaţiei, ceea ce înseamnă că fiecare din ţările membre ale Uniunii Europene pot propune una sau mai multe capitale culturale în anul stabilit pentru fiecare în parte, prin rotaţie. Nominalizările sunt examinate de un juriu independent format din experţi în domeniul cultural. Juriul este compus din doi membri nominalizaţi de Parlamentul European, doi numiţi de Consiliul Europei, doi reprezentanţi ai Comisiei Europene şi un membru nominalizat de Comitetul Regiunilor. De-a lungul anilor popularitatea programului a crescut, influenta culturală, socială şi economică a acestuia fiind sporite de numărul tot mare de turişti atras. (după www.sibiu2007.ro)

(o voce)

Baronul Samuel von Brukenthal Baronul Samuel von Brukenthal (1721-1803) a fost singurul reprezentant al comunităţii săseşti transilvănene căruia i s-au atribuit importante funcţii publice în cadrul statului austriac condus de împărăteasa Maria Theresa (1717 – 1780), cea dintâi funcţie ocupată fiind aceea de cancelar aulic al Transilvaniei. Perioada petrecută la Viena în această calitate coincide cu perioada constituirii colecţiei sale de pictură, menţionată în 1773 în Almanach de Vienne drept una dintre cele mai valoroase colecţii particulare ce putea fi admirată în mediul cultural vienez al vremii. Colecţiile iniţiale ale baronului von Brukenthal Î au luat naştere cu precădere în intervalul de timp dintre anii 1759 şi 1774. Se cunosc puţine informaţii privind modul lor de constituire, primele înregistrări referitoare la achiziţii de tablouri în documentele familiei Brukenthal apărând în 1770, dată la care nucleul pinacotecii trebuie să fi fost deja format. Numit Guvernator al Marelui Principat al Transilvaniei, funcţie pe care a ocupat-o între anii 1777 şi 1787, Samuel von Brukenthal construieşte la Sibiu un palat în stilul Barocului Târziu, după modelul palatelor vieneze. […] Fondul de pictură italiană al Pinacotecii Brukenthal cuprinde aproximativ 220 de lucrări, variate din punctual de vedere al curentelor artistice, de la Renaştere la Manierism, Baroc şi Rococo, ilustrând produsul artistic al celor mai importante centre italiene. […] Parte integrantă a Pinacotecii Brukenthal, colecţia de pictură flamandă şi olandeză însumează aproximativ 450 lucrări. […] Expoziţia permanentă de Artă Românească a fost deschisă în sălile Casei Albastre (intrarea din Palatul Brukenthal, etajul al II-lea) şi vernisată în data de 25 noiembrie, 2008. Pe simeze, vizitatorii vor regăsi aproximativ 200 de tablouri din colecţiile de artă ale muzeului. (după www.brukenthalmuseum.ro)

(o voce)

Muzeul de Istorie a Farmaciei Muzeul de Istorie a Farmaciei (deschis în anul 1972) reprezintă prin profilul său o raritate în peisajul muzeografic românesc dar şi european. Înfiinţarea muzeului în Sibiu a avut o dublă motivare: pe de o parte aici a funcţionat prima farmacie pe teritoriul ţării noastre, atestată documentar în anul 1494; pe de altă parte în zona Sibiului s-a dezvoltat o bogată tradiţie a activităţii farmaceutice. În prezent, clădirea ce adăposteşte muzeul se află în centrul istoric al Sibiului, constituind un monument istoric de arhitectură cu elemente gotice şi renascentiste, datând din anul 1568. În această clădire a funcţionat una dintre cele mai vechi farmacii sibiene, a treia in ordine cronologică, înfiinţată în jurul anului 1600 şi denumită La Ursul Negru . Colecţiile muzeului cuprind peste 6.600 de piese ce aduc mărturii valoroase pentru evoluţia medicamentaţiei şi a tehnicilor farmaceutice de-a lungul a mai mult de trei secole şi jumătate. Colecţia de Homeopatie ilustrează tradiţia terapiei homeopate la Sibiu. Nu este lipsit de semnificaţie faptul că fondatorul acestei doctrine terapeutice, Samuel Hahnemann, a trăit şi activat la Sibiu, între anii 1777-1779, ca medic şi secretar al baronului Samuel von Brukenthal, guvernatorul Transilvaniei. Se apreciază că în această perioadă el a avut posibilitatea de a cunoaşte multe aspecte privind medicaţia populară practicată în Transilvania, aspecte care au contribuit şi ele la inspirarea fundamentării doctrinei homeopate. Colecţia de Homeopatie a muzeului cuprinde peste 2900 de piese, respectiv truse şi flacoane cu preparate homeopate, care au fost preluate de la vechea farmacie sibiană La Înger.


XXVII. La muzeu

XXVII. XXVII. La muzeu At the Museum

(o voce)

Sibiul – capital culturală a Europei  Sibiul a fost desemnat în 27 mai 2004 în urma votului final al Consiliului de Miniştri ai Culturii din Uniunea Europeană drept Capitala Culturală Europeană (CCE) pentru anul 2007, titlu pe care îl împarte cu Luxemburg. Sibiu - European Capital of Culture Sibiu was designated on 27 May 2004 following the final vote of the Council of Ministers of Culture of the European Union as the European Capital of Culture (CEC) for 2007, a title it shares with Luxembourg. Un punct care a comtat mult în decizie a fost parteneriatul special cu Luxemburg în organizarea programului pentru 2007, coordonarea evenimentelor între cele două oraşe, cât şi multiplele parteneriate şi programe de colaborare europeană dezvoltate de Sibiu cu Landshut, Rennes, Klagenfurt, Deventer. A point that mattered a lot in the decision was the special partnership with Luxembourg in organizing the program for 2007, the coordination of events between the two cities, as well as the multiple partnerships and European collaboration programs developed by Sibiu with Landshut, Rennes, Klagenfurt, Deventer. Tema aleasă de Sibiu/Hermannstadt pentru Programul Sibiu 2007 îşi propune să prezinte profilul multicultural al acestui oraş vechi de opt secole, sub deviza Oraş aş culturii – Oraş al culturilor (‘ City of Culture – City of Cultures '). The theme chosen by Sibiu / Hermannstadt for the Sibiu 2007 Program aims to present the multicultural profile of this eight-century-old city, under the motto City of Culture - 'City of Cultures'. […]  Programul Capitala Culturală Europeană a fost iniţiat de Consiliul de Miniştri ai Culturii ai Comunităţii Europene în 1985, la intitiativa Melinei Mercouri, ministrul grec al culturii. […] The European Capital of Culture program was initiated by the Council of Ministers of Culture of the European Community in 1985, at the initiative of Melina Mercouri, the Greek Minister of Culture. Programul a fost conceput "cu scopul de a apropia popoarele Europei" şi de a celebra contribuţia oraşelor la dezvoltarea culturii. The program was designed "to bring the peoples of Europe closer together" and to celebrate the contribution of cities to the development of culture. Procedura de nominalizare se ghidează după principiul rotaţiei, ceea ce înseamnă că fiecare din ţările membre ale Uniunii Europene pot propune una sau mai multe capitale culturale în anul stabilit pentru fiecare în parte, prin rotaţie. The nomination procedure is guided by the principle of rotation, which means that each of the member countries of the European Union can propose one or more cultural capitals in the year set for each one, by rotation. Nominalizările sunt examinate de un juriu independent format din experţi în domeniul cultural. Nominations are examined by an independent jury of cultural experts. Juriul este compus din doi membri nominalizaţi de Parlamentul European, doi numiţi de Consiliul Europei, doi reprezentanţi ai Comisiei Europene şi un membru nominalizat de Comitetul Regiunilor. The jury shall be composed of two members nominated by the European Parliament, two appointed by the Council of Europe, two representatives of the European Commission and one member nominated by the Committee of the Regions. De-a lungul anilor popularitatea programului a crescut, influenta culturală, socială şi economică a acestuia fiind sporite de numărul tot mare de turişti atras. Over the years the popularity of the program has increased, its cultural, social and economic influence being increased by the growing number of tourists attracted. (după www.sibiu2007.ro) (after www.sibiu2007.ro)

(o voce)

Baronul Samuel von Brukenthal  Baronul Samuel von Brukenthal (1721-1803) a fost singurul reprezentant al comunităţii săseşti transilvănene căruia i s-au atribuit importante funcţii publice în cadrul statului austriac condus de împărăteasa Maria Theresa (1717 – 1780), cea dintâi funcţie ocupată fiind aceea de cancelar aulic al Transilvaniei. Baron Samuel von Brukenthal Baron Samuel von Brukenthal (1721-1803) was the only representative of the Transylvanian Saxon community who was assigned important public positions in the Austrian state led by Empress Maria Theresa (1717 - 1780), the first position being that of aulic chancellor of Transylvania. Perioada petrecută la Viena în această calitate coincide cu perioada constituirii colecţiei sale de pictură, menţionată în 1773 în Almanach de Vienne drept una dintre cele mai valoroase colecţii particulare ce putea fi admirată în mediul cultural vienez al vremii. The period spent in Vienna in this capacity coincides with the period of the establishment of his collection of paintings, mentioned in 1773 in the Almanac of Vienna as one of the most valuable private collections that could be admired in the Viennese cultural environment of the time. Colecţiile iniţiale ale baronului von Brukenthal Î au luat naştere cu precădere în intervalul de timp dintre anii 1759 şi 1774. The initial collections of Baron von Brukenthal I were born mainly in the period between 1759 and 1774. Se cunosc puţine informaţii privind modul lor de constituire, primele înregistrări referitoare la achiziţii de tablouri în documentele familiei Brukenthal apărând în 1770, dată la care nucleul pinacotecii trebuie să fi fost deja format. Little is known about their constitution, the first records of the purchase of paintings in the Brukenthal family documents appearing in 1770, when the nucleus of the art gallery must have already been formed. Numit Guvernator al Marelui Principat al Transilvaniei, funcţie pe care a ocupat-o între anii 1777 şi 1787, Samuel von Brukenthal construieşte la Sibiu un palat în stilul Barocului Târziu, după modelul palatelor vieneze. Appointed Governor of the Grand Principality of Transylvania, a position he held between 1777 and 1787, Samuel von Brukenthal built a late Baroque-style palace in Sibiu, modeled on Viennese palaces. […]  Fondul de pictură italiană al Pinacotecii Brukenthal cuprinde aproximativ 220 de lucrări, variate din punctual de vedere al curentelor artistice, de la Renaştere la Manierism, Baroc şi Rococo, ilustrând produsul artistic al celor mai importante centre italiene. […] The Italian painting collection of the Brukenthal Art Gallery comprises approximately 220 works, varied from the point of view of artistic currents, from Renaissance to Mannerism, Baroque and Rococo, illustrating the artistic product of the most important Italian centers. […]  Parte integrantă a Pinacotecii Brukenthal, colecţia de pictură flamandă şi olandeză însumează aproximativ 450 lucrări. […] An integral part of the Brukenthal Art Gallery, the Flemish and Dutch painting collection totals about 450 works. […]  Expoziţia permanentă de Artă Românească a fost deschisă în sălile Casei Albastre (intrarea din Palatul Brukenthal, etajul al II-lea) şi vernisată în data de 25 noiembrie, 2008. […] The permanent exhibition of Romanian Art was opened in the halls of the Blue House (entrance from Brukenthal Palace, second floor) and opened on November 25, 2008. Pe simeze, vizitatorii vor regăsi aproximativ 200 de tablouri din colecţiile de artă ale muzeului. On the symposium, visitors will find about 200 paintings from the museum's art collections. (după www.brukenthalmuseum.ro) (after www.brukenthalmuseum.ro)

(o voce)

Muzeul de Istorie a Farmaciei  Muzeul de Istorie a Farmaciei (deschis în anul 1972) reprezintă prin profilul său o raritate în peisajul muzeografic românesc dar şi european. The Museum of the History of Pharmacy The Museum of the History of Pharmacy (opened in 1972) represents through its profile a rarity in the Romanian and European museographic landscape. Înfiinţarea muzeului în Sibiu a avut o dublă motivare: pe de o parte aici a funcţionat prima farmacie pe teritoriul ţării noastre, atestată documentar în anul 1494; pe de altă parte în zona Sibiului s-a dezvoltat o bogată tradiţie a activităţii farmaceutice. The establishment of the museum in Sibiu had a double motivation: on the one hand, the first pharmacy operated here on the territory of our country, documented in 1494; on the other hand, a rich tradition of pharmaceutical activity has developed in the Sibiu area. În prezent, clădirea ce adăposteşte muzeul se află în centrul istoric al Sibiului, constituind un monument istoric de arhitectură cu elemente gotice şi renascentiste, datând din anul 1568. Currently, the building that houses the museum is located in the historic center of Sibiu, being a historical monument of architecture with Gothic and Renaissance elements, dating from 1568. În această clădire a funcţionat una dintre cele mai vechi farmacii sibiene, a treia in ordine cronologică, înfiinţată în jurul anului 1600 şi denumită  La Ursul Negru . In this building operated one of the oldest pharmacies in Sibiu, the third in chronological order, established around 1600 and called La Ursul Negru. Colecţiile muzeului cuprind peste 6.600 de piese ce aduc mărturii valoroase pentru evoluţia medicamentaţiei şi a tehnicilor farmaceutice de-a lungul a mai mult de trei secole şi jumătate. The museum's collections include over 6,600 pieces that bear valuable testimony to the evolution of medicine and pharmaceutical techniques over more than three and a half centuries. Colecţia de Homeopatie ilustrează tradiţia terapiei homeopate la Sibiu. The Homeopathy collection illustrates the tradition of homeopathic therapy in Sibiu. Nu este lipsit de semnificaţie faptul că fondatorul acestei doctrine terapeutice, Samuel Hahnemann, a trăit şi activat la Sibiu, între anii 1777-1779, ca medic şi secretar al baronului Samuel von Brukenthal, guvernatorul Transilvaniei. It is not without significance that the founder of this therapeutic doctrine, Samuel Hahnemann, lived and worked in Sibiu, between 1777-1779, as a doctor and secretary to Baron Samuel von Brukenthal, the governor of Transylvania. Se apreciază că în această perioadă el a avut posibilitatea de a cunoaşte multe aspecte privind medicaţia populară practicată în Transilvania, aspecte care au contribuit şi ele la inspirarea fundamentării doctrinei homeopate. It is appreciated that during this period he had the opportunity to know many aspects of the popular medication practiced in Transylvania, aspects that also contributed to the inspiration of the foundation of the homeopathic doctrine. Colecţia de Homeopatie a muzeului cuprinde peste 2900 de piese, respectiv truse şi flacoane cu preparate homeopate, care au fost preluate de la vechea farmacie sibiană La Înger. The Homeopathy collection of the museum includes over 2900 pieces, respectively kits and bottles with homeopathic preparations, which were taken from the old Sibiu pharmacy La Înger.