×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Romaneste, XXIII. Pregătiri de concediu

XXIII. Pregătiri de concediu

XXIII.

Pregătiri de concediu o voce

Transfăgărăşeanul Daca ar fi să facem o scurtă prezentare a Transfăgărăşanului, ne-am rezuma la drumul care traverseaza munţii Făgăraş (munţii cu cea mai mare altitudine din România, care ating înălţimea maximă în vârfuf Moldoveanu – 2544 m). Această şosea uneste 2 mari regiuni, Muntenia şi Ardealul. Însă, nu ne putem putem rezuma doar la atât. Transfăgărăşanul are cea mai mare altitudine din Europa, şi anume 2042 de metri, se intinde pe 2 benzi de circulatie cu o lungime de 92 de km, iar pe întregul drum sunt 27 de viaducte şi poduri. Între Capra si Bâlea Lac se află cel mai mare tunel din ţară ( 887m ), care străbate muntele Paltinul. Fără îndoială, Şoseaua Transfăgărăşanul este cea mai frumoasă şosea din România şi una dintre cele mai spectaculoase din Europa. [...] Armonia diferenţelor de nivel, asimetria locului şi peisajul feeric, reuşesc să rupă de realitate orice fiinţă, trăind astfel cel mai frumos sentiment în natură. Printre obiectivele de atracţie turistiă, putem enumera Lacul şi Barajul Vidraru, Cetatea Poienari, Lacul glaciar Bâlea şi Cascada Bâlea. (text adaptat după www.romaniaturistica.com) o voce

Badea Cârţan Badea Cârţan a fost un ţăran originar din Cârţişoara , judeţul Sibiu, unde s-a născut în anul 1849. Acest cioban simplu a rămas în istoria românilor ca un luptător pentru unirea românilor din Transilvania cu cei din Vechiul Regat. Într-o vreme în care românii din Transilvania aparţineau Imperiului Austro-Ungar şi nu se bucurau de drepturi, Badea Cârţan a folosit cea mai eficientă armă: cartea. El a trecut timp de 30 de ani de mai multe ori munţii şi a adus din în Transilvania sute de cărţi româneşti. Ajuns de mai multe ori la Bucureşti, el a cunoscut mai mulţi oameni de cultură, de la care a învăţat istoria românilor şi mai ales ideea originii romane a poporului român. [...] Pentru a vedea cu proprii săi ochi momentele care erau mărturii ale istoriei poporului român, Badea Cârţan s-a hotărât să plece pe jos la Roma. Ajuns acolo, Badea Cârţan s-a dus mai întâi la Columna lui Traian şi s-a culcat lângă columnă. Presa din Roma a scris în ziua următoare:„Un dac a coborât de pe Columnă: cu plete, cu cămaşă şi cuşmă, cu iţari şi cu opinci”. I s-a publicat fotografia, i s-au luat interviuri. Badea Cârţan a făcut senzaţie la Roma. Politicienii, oameni de cultură şi jurnalişti din Italia, l-au primit cu simpatie şi prietenie. De-a lungul vieţii sale a călătorit prin Ungaria, Austria, Italia, Elvaţia, Egipt, Germania, Ieruslim şi în multe locuri prin ţară. Badea Cârţan a călătorit pentru a vedea cu ochii săi strămoşii poporului român şi din dragoste pentru istoria lor. În anul 1911, la 62 de ani, Badea Cârţan s-a stins din viaţă, fără a mai apuca să vadă ziua unirii tuturor românilor. Pe mormântul său scrie: „Badea Cârţan doarme aici visând întregirea neamului său”. (text adaptat după ro.wikipedia.org) o voce

Biserica Neagră din Braşov Edificiul datează din secolul al XIV-lea şi s-a numit la început Biserica Sfâ nta Maria. În 1689 a fost un mare incendiu care a înnegrit pereţii bisericii, de unde vine numele actual. Biserica Neagră este cel mai reprezentativ monument de arhitectură gotică din Rom â nia şi cel mai mare edificiu de cult î n stil gotic din sud-estul Europei. Ea are 89 metri lungime, 38 metri lăşime , 21 metri înălşime în interior, 40 metri înălţime î n exterior. Î n biserică înc ap circa 5000 de persoane, cam câ t era populaţia oraşului in acea perioadă. Biserica Neagră este celebră nu doar prin dimensiunile sale, ci şi prin alte lucruri: clopotniţa adăposteşte cel mai mare clopot mobil din România , un clopot din bronz care c ântăreşte 6 tone. Biserica Neagră este cunoscută şi pentru orga sa de mari dimensiuni (cea mai mare din sud-estul Europei), cu peste 4000 de tuburi. De asemenea, colec ţ ia de covoare orientale vechi din Asia Mic ă a Bisericii Negre reprezintă cea mai bogată colecţie de acest tip din Europa.


XXIII. Pregătiri de concediu

XXIII.

Pregătiri de concediu Holiday preparations o voce

Transfăgărăşeanul Daca ar fi să facem o scurtă prezentare a Transfăgărăşanului, ne-am rezuma la drumul care traverseaza munţii Făgăraş (munţii cu cea mai mare altitudine din România, care ating înălţimea maximă în vârfuf Moldoveanu – 2544 m). Transfăgărăşeanul If we were to make a short presentation of Transfăgărăşan, we would limit ourselves to the road that crosses the Făgăraş mountains (the mountains with the highest altitude in Romania, which reach the maximum height at the Moldoveanu peak - 2544 m). Această şosea uneste 2 mari regiuni, Muntenia şi Ardealul. This road connects 2 large regions, Muntenia and Transylvania. Însă, nu ne putem putem rezuma doar la atât. But we can't just limit ourselves to that. Transfăgărăşanul are cea mai mare altitudine din Europa, şi anume 2042 de metri, se intinde pe 2 benzi de circulatie cu o lungime de 92 de km, iar pe întregul drum sunt 27 de viaducte şi poduri. Transfăgărăşan has the highest altitude in Europe, namely 2042 meters, it stretches on 2 lanes with a length of 92 km, and on the entire road there are 27 viaducts and bridges. Între Capra si Bâlea Lac se află cel mai mare tunel din ţară ( 887m ), care străbate muntele Paltinul. Between Capra and Bâlea Lac is the largest tunnel in the country (887m), which crosses Mount Paltinul. Fără îndoială, Şoseaua Transfăgărăşanul este cea mai frumoasă şosea din România şi una dintre cele mai spectaculoase din Europa. Undoubtedly, Transfăgărăşan Road is the most beautiful road in Romania and one of the most spectacular in Europe. [...]  Armonia diferenţelor de nivel, asimetria locului şi peisajul feeric, reuşesc să rupă de realitate orice fiinţă, trăind astfel cel mai frumos sentiment în natură. [...] The harmony of the level differences, the asymmetry of the place and the enchanting landscape, manage to break from reality any being, thus living the most beautiful feeling in nature. Printre obiectivele de atracţie turistiă, putem enumera Lacul şi Barajul Vidraru, Cetatea Poienari, Lacul glaciar Bâlea şi Cascada Bâlea. Among the objectives of tourist attraction, we can list the Vidraru Lake and Dam, the Poienari Fortress, the Bâlea Glacier Lake and the Bâlea Waterfall. (text adaptat după www.romaniaturistica.com) (text adapted from www.romaniaturistica.com) o voce

Badea Cârţan  Badea Cârţan a fost un ţăran originar din Cârţişoara , judeţul Sibiu, unde s-a născut în anul 1849. Badea Cârţan Badea Cârţan was a peasant originally from Cârţişoara, Sibiu County, where he was born in 1849. Acest cioban simplu a rămas în istoria românilor ca un luptător pentru unirea românilor din Transilvania cu cei din Vechiul Regat. This simple shepherd remained in the history of the Romanians as a fighter for the union of the Romanians from Transylvania with those from the Old Kingdom. Într-o vreme în care românii din Transilvania aparţineau Imperiului Austro-Ungar şi nu se bucurau de drepturi, Badea Cârţan a folosit cea mai eficientă armă: cartea. At a time when the Romanians in Transylvania belonged to the Austro-Hungarian Empire and did not enjoy rights, Badea Cârţan used the most effective weapon: the book. El a trecut timp de 30 de ani de mai multe ori munţii şi a adus din în Transilvania sute de cărţi româneşti. He crossed the mountains several times for 30 years and brought hundreds of Romanian books from Transylvania. Ajuns de mai multe ori la Bucureşti, el a cunoscut mai mulţi oameni de cultură, de la care a învăţat istoria românilor şi mai ales ideea originii romane a poporului român. Arriving several times in Bucharest, he met several people of culture, from whom he learned the history of the Romanians and especially the idea of the Romanian origin of the Romanian people. [...] Pentru a vedea cu proprii săi ochi momentele care erau mărturii ale istoriei poporului român, Badea Cârţan s-a hotărât să plece pe jos la Roma. [...] In order to see with his own eyes the moments that were testimonies of the history of the Romanian people, Badea Cârţan decided to walk to Rome. Ajuns acolo, Badea Cârţan s-a dus mai întâi la Columna lui Traian şi s-a culcat lângă columnă. Once there, Badea Cârţan first went to Trajan's Column and lay down next to the column. Presa din Roma a scris în ziua următoare:„Un dac a coborât de pe Columnă: cu plete, cu cămaşă şi cuşmă, cu iţari şi cu opinci”. The press in Rome wrote the next day: "A Dacian came down from the Column: with plaits, with a shirt and a shirt, with itari and opinci." I s-a publicat fotografia, i s-au luat interviuri. His photo was published, he was interviewed. Badea Cârţan a făcut senzaţie la Roma. Badea Cârţan made a sensation in Rome. Politicienii, oameni de cultură şi jurnalişti din Italia, l-au primit cu simpatie şi prietenie. Politicians, cultural figures and journalists from Italy received him with sympathy and friendship. De-a lungul vieţii sale a călătorit prin Ungaria, Austria, Italia, Elvaţia, Egipt, Germania, Ieruslim şi în multe locuri prin ţară. Throughout his life he traveled through Hungary, Austria, Italy, Switzerland, Egypt, Germany, Jerusalem and in many places around the country. Badea Cârţan a călătorit pentru a vedea cu ochii săi strămoşii poporului român şi din dragoste pentru istoria lor. Badea Cârţan traveled to see with his own eyes the ancestors of the Romanian people and out of love for their history. În anul 1911, la 62 de ani, Badea Cârţan s-a stins din viaţă, fără a mai apuca să vadă ziua unirii tuturor românilor. In 1911, at the age of 62, Badea Cârţan passed away, without seeing the day of the unification of all Romanians. Pe mormântul său scrie: „Badea Cârţan doarme aici visând întregirea neamului său”. On his grave he writes: "Badea Cârţan sleeps here dreaming of the unification of his people". (text adaptat după ro.wikipedia.org) (text adapted from ro.wikipedia.org) o voce

Biserica Neagră din Braşov     Edificiul datează din secolul al XIV-lea şi s-a numit la început Biserica Sfâ nta Maria. The Black Church in Brasov The building dates from the 14th century and was originally called the Church of St. Mary. În 1689 a fost un mare incendiu care a înnegrit pereţii bisericii, de unde vine numele actual. In 1689 there was a great fire that blackened the walls of the church, hence the current name. Biserica Neagră este cel mai reprezentativ monument de arhitectură gotică din Rom â nia şi cel mai mare edificiu de cult î n stil gotic din sud-estul Europei. The Black Church is the most representative monument of Gothic architecture in Romania and the largest cult building in Gothic style in Southeast Europe. Ea are 89 metri lungime, 38 metri lăşime , 21 metri înălşime în interior, 40 metri înălţime î n exterior. It is 89 meters long, 38 meters wide, 21 meters high inside, 40 meters high outside. Î n biserică înc ap circa 5000 de persoane, cam câ t era populaţia oraşului in acea perioadă. There are still about 5,000 people in the church, about as many as the population of the city at that time. Biserica Neagră este celebră nu doar prin dimensiunile sale, ci şi prin alte lucruri: clopotniţa adăposteşte cel mai mare clopot mobil din România , un clopot din bronz care c ântăreşte 6 tone. The Black Church is famous not only for its size, but also for other things: the bell tower houses the largest mobile bell in Romania, a bronze bell that weighs 6 tons. Biserica Neagră este cunoscută şi pentru orga sa de mari dimensiuni (cea mai mare din sud-estul Europei), cu peste 4000 de tuburi. The Black Church is also known for its large organ (the largest in southeastern Europe), with over 4,000 tubes. De asemenea, colec ţ ia de covoare orientale vechi din Asia Mic ă a Bisericii Negre reprezintă cea mai bogată colecţie de acest tip din Europa. Also, the collection of old oriental rugs in Asia Minor of the Black Church is the richest collection of its kind in Europe.