×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Romaneste, XIV. La hotel

XIV. La hotel

XIV.

La hotel A. – Alo, hotel „Ambasador” din Oradea? – Da, poftiţi, aici recepţia! – Doresc o rezervare. Se poate face telefonic? – Da, spuneţi! – O cameră cu două paturi, din seara de 12 octombrie. – Bun... Pe ce nume fac rezervarea, vă rog? – Eftimie Claudiu. – Până când ocupaţi camera? – Până în dimineaţa de 16 octombrie. – Patru nopţi. Am notat: Eftimie Claudiu, 12-16 octombrie, o cameră cu două paturi. (Vă aşteptăm! ) – În regulă, mulţumesc. La revedere! – La revedere! B. (client enervat al hotelului, recepţionera plictisită) – Bună ziua! – Bună ziua! – Mi-aţi dat camera 108, dar nu pot să rămân acolo! – Care este problema? – Problema? Problemele poate vreţi să spuneţi! – Mă rog... Ce probleme sunt? – Nu am lumină în cameră. – Asta se rezolvă. Poate e ars becul... Sau vă trimit electricianul, poate e ceva cu întrerupătorul. – Geamul nu se poate închide complet, este curent! – Vine tâmplarul, rezolvă el cumva... – La baie picură robinetul de apă rece! – Închideţi uşa şi nu mai auziţi nimic... – Culmea! Iar apa se pierde, când planeta suferă din cauza încălzirii globale! – Dacă vreţi, trimit instalatorul să repare... – Nici nu vreau să aud! Imediat să-mi daţi o cameră fără defecţiuni! Cum se poate să vă permiteţi să oferiţi asemenea spaţii nepregătite! – Asta e, îmi pare rău, dar nu avem camere libere... – Foarte bine, mă mut la alt hotel! Atâta lipsă de profesionalism şi de interes n-am mai văzut! C. (continuare + administrator binevoitor) adm . : Ce se întâmplă? recep . : Domnule administrator, bine că aţi venit! Domnul este nemulţumit de cameră... client : Dumneata ai fi mulţumită în locul meu, cucoană? Ce fel de administrator eşti dumneata? Toate sunt defecte, iar dumneaei nu-mi dă o cameră cumsecade! Nici că-i pasă! Cine e manager aici? Vreau să vorbesc cu el imediat! Fac şi reclamaţie scrisă! N-am mai pomenit aşa ceva! adm . : Domnule, hai să discutăm calm... Îmi cer scuze pentru toate neplăcerile... Managerul lipseşte momentan, dar vă rog să poftiţi în biroul meu. Pe aici, vă rog... Luaţi loc... Vă servesc cu ceva? O cafea? Poate un coniac? client : Nu, nimic, mulţumesc... adm . : Îmi pare rău, avem multe probleme cu reparaţiile. Acum două zile doi dintre meşterii noştri au renunţat la post. Pleacă să lucreze în străinătate... Sunt meşteri buni, şi tâmplarul, şi instalatorul. În lipsa lor, eu şi Ionică,electricianul, ne ocupăm de toate, dar nu tocmai la timp... client : (ceva mai calm) Se vede de la o poştă că nu tocmai la timp... adm . : Încercăm, facem şi noi ce se poate ca să meargă lucrurile... Până să găsesc alţi meşteri... Nici nu pot angaja pe oricine, am nevoie de oameni serioşi şi harnici... client : Mda... adm . : Ce cameră aveţi? client : 108. adm . : 108... A fost eliberată de curând şi nu am reuşit să verificăm cum funcţionează toate... Acum îl chem pe Ionică şi într-un sfert de oră totul va fi în regulă. Ce nu merge pe-acolo? client : Nu se aprinde lumina, e curent fiindcă fereastra nu se închide bine, iar la baie picură apa rece. adm . : Se rezolvă imediat! Vă rog să nu vă supăraţi... Poate vă plimbaţi puţin prin oraş până suntem gata, ca să nu vă deranjăm cu meşteritul? client : Nu, cobor la bar să beau o cafea şi să fumez o ţigară... Urc în cameră în jumătate de oră. adm . : Vin eu la bar după dumneavoastră când suntem gata.


XIV. La hotel

XIV.

La hotel     A. – Alo, hotel „Ambasador” din Oradea? – Da, poftiţi, aici recepţia! - Yes, please, here the reception! – Doresc o rezervare. - I want a reservation. Se poate face telefonic? Can this be done by telephone? – Da, spuneţi! – O cameră cu două paturi, din seara de 12 octombrie. 'A twin room from the evening of October 12th. – Bun... Pe ce nume fac rezervarea, vă rog? - Okay ... What is the name of the reservation, please? – Eftimie Claudiu. – Până când ocupaţi camera? – Până în dimineaţa de 16 octombrie. "Until the morning of October 16th." – Patru nopţi. Am notat: Eftimie Claudiu, 12-16 octombrie, o cameră cu două paturi. I noted: Eftimie Claudiu, October 12-16, a room with two beds. (Vă aşteptăm! ) – În regulă, mulţumesc. La revedere! – La revedere! B. (client enervat al hotelului, recepţionera plictisită)  – Bună ziua! (annoyed hotel customer, bored receptionist) - Hello! – Bună ziua! - Hello! – Mi-aţi dat camera 108, dar nu pot să rămân acolo! "You gave me room 108, but I can't stay there!" – Care este problema? – Problema? Problemele poate vreţi să spuneţi! Problems you may want to say! – Mă rog... Ce probleme sunt? - Please ... What are the problems? – Nu am lumină în cameră. - I have no light in the room. – Asta se rezolvă. - That solves it. Poate e ars becul... Sau vă trimit electricianul, poate e ceva cu întrerupătorul. Maybe the light bulb is on ... Or I'll send you the electrician, maybe there's something with the switch. – Geamul nu se poate închide complet, este curent! - The window cannot be closed completely, it is current! – Vine tâmplarul, rezolvă el cumva...  – La baie picură robinetul de apă rece! - The carpenter is coming, he somehow solves ... - The cold water tap is dripping in the bathroom! – Închideţi uşa şi nu mai auziţi nimic...  – Culmea! - Close the door and you won't hear anything ... - The top! Iar apa se pierde, când planeta suferă din cauza încălzirii globale! And water is lost when the planet suffers from global warming! – Dacă vreţi, trimit instalatorul să repare...  – Nici nu vreau să aud! - If you want, I'll send the plumber to repair ... - I don't even want to hear! Imediat să-mi daţi o cameră fără defecţiuni! Cum se poate să vă permiteţi să oferiţi asemenea spaţii nepregătite! How can you afford to offer such unprepared spaces! – Asta e, îmi pare rău, dar nu avem camere libere...  – Foarte bine, mă mut la alt hotel! - That's it, I'm sorry, but we don't have free rooms ... - Very well, I'm moving to another hotel! Atâta lipsă de profesionalism şi de interes n-am mai văzut! I have never seen so much professionalism and interest! C. (continuare + administrator binevoitor)  adm  . (continued + benevolent administrator) adm. : Ce se întâmplă? recep  . recep. : Domnule administrator, bine că aţi venit! : Mr. administrator, good to come! Domnul este nemulţumit de cameră...  client  : Dumneata ai fi mulţumită în locul meu, cucoană? The Lord is dissatisfied with the room ... client: Would you be pleased with my place, my dear? Ce fel de administrator eşti dumneata? What kind of administrator are you? Toate sunt defecte, iar dumneaei nu-mi dă o cameră cumsecade! They're all flawed, and she's not giving me a decent room! Nici că-i pasă! He doesn't even care! Cine e manager aici? Vreau să vorbesc cu el imediat! Fac şi reclamaţie scrisă! I also make a written complaint! N-am mai pomenit aşa ceva! I never mentioned that! adm  . : Domnule, hai să discutăm calm... Îmi cer scuze pentru toate neplăcerile... Managerul lipseşte momentan, dar vă rog să poftiţi în biroul meu. : Sir, let's talk calmly ... I apologize for any inconvenience ... The manager is missing at the moment, but please come to my office. Pe aici, vă rog... Luaţi loc... Vă servesc cu ceva? Here, please ... Take a seat ... Can I serve you something? O cafea? Poate un coniac? Maybe a brandy? client  : Nu, nimic, mulţumesc...  adm  . client: No, nothing, thanks ... adm. : Îmi pare rău, avem multe probleme cu reparaţiile. : I'm sorry, we have a lot of problems with repairs. Acum două zile doi dintre meşterii noştri au renunţat la post. Two days ago, two of our craftsmen resigned. Pleacă să lucreze în străinătate... Sunt meşteri buni, şi tâmplarul, şi instalatorul. He's going to work abroad ... They're good craftsmen, and the carpenter, and the plumber. În lipsa lor, eu şi Ionică,electricianul, ne ocupăm de toate, dar nu tocmai la timp...  client  : (ceva mai calm) Se vede de la o poştă că nu tocmai la timp...  adm  . In their absence, Ionică and I, the electrician, take care of everything, but not exactly on time ... client: (a little calmer) It can be seen from a post office that not exactly on time ... adm. : Încercăm, facem şi noi ce se poate ca să meargă lucrurile... Până să găsesc alţi meşteri... Nici nu pot angaja pe oricine, am nevoie de oameni serioşi şi harnici...  client  : Mda...  adm  . : We try, we do what we can to make things work ... Until I find other craftsmen ... I can't even hire anyone, I need serious and hardworking people ... client: Yeah ... adm. : Ce cameră aveţi? : What room do you have? client  : 108. adm  . client: 108. adm. : 108... A fost eliberată de curând şi nu am reuşit să verificăm cum funcţionează toate... Acum îl chem pe Ionică şi într-un sfert de oră totul va fi în regulă. : 108 ... She was recently released and we couldn't check how everything works ... Now I'm calling Ionica and in a quarter of an hour everything will be fine. Ce nu merge pe-acolo? What's not going on there? client  : Nu se aprinde lumina, e curent fiindcă fereastra nu se închide bine, iar la baie picură apa rece. client: The light does not turn on, it is current because the window does not close well, and cold water drips in the bathroom. adm  . adm. : Se rezolvă imediat! : It resolves immediately! Vă rog să nu vă supăraţi... Poate vă plimbaţi puţin prin oraş până suntem gata, ca să nu vă deranjăm cu meşteritul? Please don't be upset ... Maybe you wander around town a bit until we're ready, so we don't bother with the craft? client  : Nu, cobor la bar să beau o cafea şi să fumez o ţigară... Urc în cameră în jumătate de oră. client: No, I go down to the bar to have a coffee and smoke a cigarette ... I go up to the room in half an hour. adm  . : Vin eu la bar după dumneavoastră când suntem gata. : I'll come to the bar after you when we're ready.