image

Her på berget, 01 Her bor vi

01 Her bor vi

Her bor vi

Røst - et lite øysamfunn langt ute i havet

Ytterst i Lofoten, 100 km fra f~tlandet, ligger øysamfunnet Røst. Røst består av like mange øyer som det er dager i året, men det bor likevel ikke mer enn rundt 600 innbyggere her. De fleste av dem finner vi på den største og flateste øya, og en av dem som bor der, er HarjeetJassal fra India.

Intervjuer: Hvor lenge har du bodd på Røst?

Harjeet: Siden 1994. Mannen min, som også er indisk, hadde jobb her. Da vi giftet oss, flyttet jeg hit.

Intervjuer: Hvordan var det å flytte fra India til ei lita øy langt nord for polarsirkelen?

Harjeet: I India er det vanlig at kvinnen må flytte fra familien, og kanskje fra hjemstedet, når hun gifter seg. Jeg var in! !§.tilt på ele t.

Intervjuer: Men kanskje ikke så langt?

Harjeet: Nei, det er jo litt spesielt. Det første året var ganske tøft. Det var kaldt, og det blåste hele tida. Noen ganger var det så sterk vind at jeg ikke torde å gå ut. I dag er jeg v~nt til klimaet, og jeg synes det er godt å komme ut i naturen.

Intervjuer: Hvordan liker du mørketida? Er det deprimerende med så lite dagslys om vinteren?

Harjeet: Slett ikke. Jeg synes det er litt els>otisk. Når det er mørkt ute, tenner jeg masse lys inne og koser meg med en stor kopp te. Men overgang~ fra sol og varme i India var selvfølgelig stor i begynnelsen.

Intervjuer: Var det vanskelig å bli kjent med folk på Røst?

Harjeet: Nei, jeg ble tatt imot med åpne armer. Da vi fikk barn, stoppet folk for å se på den lille og snakke med oss. Jeg skulle selvfølgelig ønske at min egen familie var nærmere, men her har ungene våre massevis av reservetanter og -onkler.

Intervjuer: Hvor mange barn har dere?

Harjeet: Tre stykker, alle i skolealder.

Intervjuer: Hva driver du med på Røst?

Harjeet: Jeg har overtatt Fiskarheimen, som er et overnattingssted med kafe og konferansesal. Den ligger forresten på øyas høyeste punkt, 11,5 meter over havet.

Intervjuer: 11,5 meter? Var det like flatt på hjemstedet ditt i India?

Harjeet: Å nei. Jeg er vokst opp i en by som heter Darjeeling. Den ligger i det indiske Himalaya på rundt 2000 meters høyde.

Intervjuer: Du driver altså både overnattingssted og kafe. Når er det mest å gjøre på Fiskarheimen?

Harjeet: Om vinteren. Da kommer det fiskere fra forskjellige steder langs kysten for å ta del i det store vinterfisket. Noen bor om bord i båtene, andre overnatter på land, og Fiskarheimen er et viktig sosialt treffested.

Intervjuer: Jeg har hørt at du også er var~dfører på Røst. Er du interessert i politikk?

Harjeet: Jeg er engasjert i lokalsamfunnet, men jeg er ikke medlem av noe politisk parti. Før valget sa jeg ja til å stå på felleslista, det vil si ei liste der flere partier stiller til valg sammen. Da stemmene etter valget ble talt opp, ringte ei venninne og gratulerte med at jeg hadde fått flest stemmer.

Intervjuer: Så flott! Hva er du spesielt opptatt av i lokalpolitikken?

Harjeet: Nå har vi nettopp bygd et aktivitetshus for unge og voksne her i kommunen. Folk trenger et skikkelig sted innendørs når det er dårlig vær. Ellers er jeg, som alle andre, opptatt av om det blir oljeboring utenfor Lofoten. Det kan skade fiskerinæringen, og det er fisken vi lever av.

Intervjuer: Tror du at du kommer til å flytte tilbake til India en dag?

Harjeet: Det ~ler jeg på. Det er ungene som bestemmer, og de er norske og har sine røtter her. Men jeg er ofte på besøk i India, særlig om våren, etter at fiskesesongen er over. Da er det stille og rolig på Røst.Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language {0} is not supported by LingQ

01 Her bor vi 01 Here we live

Her bor vi Here we live

Røst - et lite øysamfunn langt ute i havet Røst - a small island community far out in the sea

Ytterst i Lofoten, 100 km fra f~tlandet, ligger øysamfunnet Røst. At the far end of Lofoten, 100 km from the mainland, is the island community of Røst. Røst består av like mange øyer som det er dager i året, men det bor likevel ikke mer enn rundt 600 innbyggere her. Røst consists of as many islands as there are days in the year, but there are still no more than around 600 inhabitants here. De fleste av dem finner vi på den største og flateste øya, og en av dem som bor der, er HarjeetJassal fra India. Die meisten von ihnen befinden sich auf der größten und flachsten Insel, und einer der dort lebenden ist HarjeetJassal aus Indien. Most of them are found on the largest and flattest island, and one of those who live there is HarjeetJassal from India.

Intervjuer: Hvor lenge har du bodd på Røst? Interviewer: How long have you lived at Røst?

Harjeet: Siden 1994. Harjeet: Since 1994. Mannen min, som også er indisk, hadde jobb her. My husband, who is also Indian, had a job here. Da vi giftet oss, flyttet jeg hit. When we got married, I moved here.

Intervjuer: Hvordan var det å flytte fra India til ei lita øy langt nord for polarsirkelen? Interviewer: Wie war es, von Indien auf eine kleine Insel weit nördlich des Polarkreises zu ziehen? Interviewer: What was it like moving from India to a small island far north of the Arctic Circle?

Harjeet: I India er det vanlig at kvinnen må flytte fra familien, og kanskje fra hjemstedet, når hun gifter seg. Harjeet: In Indien ist es üblich, dass die Frau von der Familie und vielleicht von ihrer Heimatstadt wegzieht, wenn sie heiratet. Harjeet: In India, it is common for the woman to move away from the family, and perhaps from her hometown, when she marries. Jeg var in! Ich war in! I was in! !§.tilt på ele t. ! §.Tilt on ele t. ! §.Tilt on ele t.

Intervjuer: Men kanskje ikke så langt? Interviewer: Aber vielleicht nicht so weit? Interviewer: But maybe not so far?

Harjeet: Nei, det er jo litt spesielt. Harjeet: Nein, es ist etwas Besonderes. Harjeet: No, it's a little special. Det første året var ganske tøft. Das erste Jahr war ziemlich hart. The first year was pretty tough. Det var kaldt, og det blåste hele tida. Es war kalt und es wehte die ganze Zeit. It was cold and it was blowing all the time. Noen ganger var det så sterk vind at jeg ikke torde å gå ut. Sometimes the wind was so strong that I did not dare to go out. I dag er jeg v~nt til klimaet, og jeg synes det er godt å komme ut i naturen. Heute bin ich an das Klima gewöhnt und finde es gut, in die Natur hinauszugehen. Today I am used to the climate, and I think it is good to get out into nature.

Intervjuer: Hvordan liker du mørketida? Interviewer: How do you like the dark ages? Er det deprimerende med så lite dagslys om vinteren? Is it depressing with so little daylight in the winter?

Harjeet: Slett ikke. Harjeet: Not at all. Jeg synes det er litt els>otisk. I think it's a bit els> otic. Når det er mørkt ute, tenner jeg masse lys inne og koser meg med en stor kopp te. Wenn es draußen dunkel ist, zünde ich innen viele Kerzen an und genieße eine große Tasse Tee. When it's dark outside, I light lots of candles inside and enjoy a big cup of tea. Men overgang~ fra sol og varme i India var selvfølgelig stor i begynnelsen. Aber der Übergang von Sonne und Hitze in Indien war am Anfang natürlich großartig. But the transition ~ from sun and heat in India was of course great in the beginning.

Intervjuer: Var det vanskelig å bli kjent med folk på Røst? Interviewer: Was it difficult to get to know people on Røst?

Harjeet: Nei, jeg ble tatt imot med åpne armer. Harjeet: No, I was welcomed with open arms. Da vi fikk barn, stoppet folk for å se på den lille og snakke med oss. When we had children, people stopped to look at the little one and talk to us. Jeg skulle selvfølgelig ønske at min egen familie var nærmere, men her har ungene våre massevis av reservetanter og -onkler. Of course, I wish my own family was closer, but here our kids have lots of spare aunts and uncles.

Intervjuer: Hvor mange barn har dere? Interviewer: How many children do you have?

Harjeet: Tre stykker, alle i skolealder. Harjeet: Three pieces, all of school age.

Intervjuer: Hva driver du med på Røst? Interviewer: What do you do for Røst?

Harjeet: Jeg har overtatt Fiskarheimen, som er et overnattingssted med kafe og konferansesal. Harjeet: I have taken over Fiskarheimen, which is an accommodation with a café and conference hall. Den ligger forresten på øyas høyeste punkt, 11,5 meter over havet. By the way, it is located on the highest point of the island, 11.5 meters above sea level.

Intervjuer: 11,5 meter? Interviewer: 11.5 meters? Var det like flatt på hjemstedet ditt i India? Was it just as flat at your hometown in India?

Harjeet: Å nei. Harjeet: Oh no. Jeg er vokst opp i en by som heter Darjeeling. I grew up in a town called Darjeeling. Den ligger i det indiske Himalaya på rundt 2000 meters høyde. It is located in the Indian Himalayas at an altitude of around 2000 meters.

Intervjuer: Du driver altså både overnattingssted og kafe. Interviewer: You run both an accommodation and a café. Når er det mest å gjøre på Fiskarheimen? When is there most to do at Fiskarheimen?

Harjeet: Om vinteren. Harjeet: In winter. Da kommer det fiskere fra forskjellige steder langs kysten for å ta del i det store vinterfisket. Then fishermen come from different places along the coast to take part in the great winter fishing. Noen bor om bord i båtene, andre overnatter på land, og Fiskarheimen er et viktig sosialt treffested. Some live on board the boats, others spend the night on land, and Fiskarheimen is an important social meeting place.

Intervjuer: Jeg har hørt at du også er var~dfører på Røst. Interviewer: I have heard that you are also a driver at Røst. Er du interessert i politikk? Are you interested in politics?

Harjeet: Jeg er engasjert i lokalsamfunnet, men jeg er ikke medlem av noe politisk parti. Harjeet: I am involved in the local community, but I am not a member of any political party. Før valget sa jeg ja til å stå på felleslista, det vil si ei liste der flere partier stiller til valg sammen. Before the election, I agreed to be on the joint list, ie a list where several parties stand for election together. Da stemmene etter valget ble talt opp, ringte ei venninne og gratulerte med at jeg hadde fått flest stemmer. When the votes after the election were counted, a friend called and congratulated me that I had received the most votes.

Intervjuer: Så flott! Interviewer: So great! Hva er du spesielt opptatt av i lokalpolitikken? What are you particularly interested in in local politics?

Harjeet: Nå har vi nettopp bygd et aktivitetshus for unge og voksne her i kommunen. Harjeet: Now we have just built an activity house for young people and adults here in the municipality. Folk trenger et skikkelig sted innendørs når det er dårlig vær. People need a proper place indoors when the weather is bad. Ellers er jeg, som alle andre, opptatt av om det blir oljeboring utenfor Lofoten. Otherwise, I, like everyone else, am concerned about whether there will be oil drilling off Lofoten. Det kan skade fiskerinæringen, og det er fisken vi lever av. It can harm the fishing industry, and that is the fish we live on.

Intervjuer: Tror du at du kommer til å flytte tilbake til India en dag? Interviewer: Do you think you will move back to India one day?

Harjeet: Det ~ler jeg på. Harjeet: I'm laughing at that. Det er ungene som bestemmer, og de er norske og har sine røtter her. It is the kids who decide, and they are Norwegian and have their roots here. Men jeg er ofte på besøk i India, særlig om våren, etter at fiskesesongen er over. But I often visit India, especially in the spring, after the fishing season is over. Da er det stille og rolig på Røst. Then it is quiet and calm on Røst.

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.