×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Kjærlighets dikt

Kjærlighets dikt

Med åtte roser av Andrè Bjerke

Åtte roser vil jeg gi deg: Én fordi du er så pen. Én for alle drømmer i deg. (Lar du meg få plass i én?

) Én fordi du er en hulder. Én fordi du er en ånd. Én for trykket av din skulder. Én for varmen av din hånd. Én for håpet, én for slottet vi skal bygge: Det blir åtte - åtte roser som vil tørste efter å få være nu hos den niende og største ville rose - som er du.

(Photo: http://favim.com/image/175784/ )


Kjærlighets dikt

Med åtte roser av Andrè Bjerke With eight roses by Andrè Bjerke

Åtte roser vil jeg gi deg: Én fordi du er så pen. Eight roses I will give you: One because you are so pretty. Én for alle drømmer i deg. One for all dreams in you. (Lar du meg få plass i én? (Do you let me fit in one?

) Én fordi du er en hulder. ) One because you are a tribute. Én fordi du er en ånd. One because you are a spirit. Én for trykket av din skulder. One for the pressure of your shoulder. Én for varmen av din hånd. One for the heat of your hand. Én for håpet, én for slottet vi skal bygge: Det blir åtte -  åtte roser som vil tørste efter å få være nu hos den niende og største ville rose - som er du. One for the hope, one for the castle we will build: There will be eight - eight roses that will thirst after being at the ninth and largest wild rose - as are you.

(Photo: http://favim.com/image/175784/ )