×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Norwegian on the Web 1K-2M, 2M Bus to Moholt

2M Bus to Moholt

Det er onsdag morgen, og Polarlys kommer til Trondheim. Klokka er kvart over åtte. Maria skal ta buss nummer 2 fra Pirterminalen til sentrum. Hun må bytte buss i sentrum for å komme til Moholt studentby.

Maria: Unnskyld, jeg må bytte buss i sentrum. Hvilken buss går fra sentrum til Moholt studentby?

Bussjåføren: Du kan ta buss nummer 5.

M: Når går den?

B: Den går klokka halv ni og kvart på ni. Vil du ha ei bussrute?

M: Ja, tusen takk. Hvor mye koster billetten?

B: Den koster 30 kroner.

M: Så mye? Må jeg betale 30 kroner på neste buss også?

B: Nei, du kan få overgang.

M: Hva betyr overgang?

B: Overgang betyr at du kan bruke billetten i én time.

M: Flott, takk skal du ha.

Maria tar buss nummer 5 klokka halv ni. Klokka ni kommer bussen til studentbyen. Maria finner ikke resepsjonen. Endelig ser hun et skilt. Der ligger resepsjonen.


2M Bus to Moholt 2M Bus to Moholt

Det er onsdag morgen, og Polarlys kommer til Trondheim. It is Wednesday morning, and Polarlys comes to Trondheim. Klokka er kvart over åtte. It's about eight o'clock. Maria skal ta buss nummer 2 fra Pirterminalen til sentrum. Maria will take bus number 2 from Pirterminalen to the center. Hun må bytte buss i sentrum for å komme til Moholt studentby. She must change bus in the center to get to Moholt student town.

Maria: Unnskyld, jeg må bytte buss i sentrum. Maria: Sorry, I have to change buses downtown. Hvilken buss går fra sentrum til Moholt studentby? Which bus goes from the city center to Moholt student town?

Bussjåføren: Du kan ta buss nummer 5. The bus driver: You can take bus number 5.

M: Når går den? M: When does it go?

B: Den går klokka halv ni og kvart på ni. B: It runs at half past nine and four in nine. Vil du ha ei bussrute? Do you want a busroute?

M: Ja, tusen takk. M: Yes, thank you so much. Hvor mye koster billetten? How much does the ticket cost?

B: Den koster 30 kroner. B: It costs 30 kroner.

M: Så mye? M: So much? Må jeg betale 30 kroner på neste buss også? Do I have to pay 30 kroner on the next bus as well?

B: Nei, du kan få overgang. B: No, you can get transition.

M: Hva betyr overgang? M: What does transition mean?

B: Overgang betyr at du kan bruke billetten i én time. B: Transition means you can use the ticket for one hour.

M: Flott, takk skal du ha. M: Great, thank you.

Maria tar buss nummer 5 klokka halv ni. Maria takes bus number 5 at half past eight. Klokka ni kommer bussen til studentbyen. Maria finner ikke resepsjonen. Maria can't find the front desk. Endelig ser hun et skilt. Finally she sees a sign. Der ligger resepsjonen. There lies the reception.