×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

הקיסר יודע הכל, Week five

Week five

השליח שלח את ידו לפלח תפוז נוסף. "הקיסר," אמר " התחיל לשכוח."

קרנל הביט בו, מתוח.

"ומה זה אומר?" לבסוף אמר "איך זה קשור אלינו?"

השליח החל לענות, ואז קפא לפתע והביט לעבר הפינה. "ואני מתאר לעצמי שזה הבן שלכם."

קרנל ואליסיריה הפנו את מבטם אחריו. ילד קטן, כבן חמש, לבוש בבגדי בד פשוטים, עמד שם יחף והביט על הנוכחים בחדר.

"אבא, אמא." אמר בתמיהה "מי זה האיש?"

אליסיריה מיהרה אליו. "תחזור לישון, חמוד שלי." היא התכופפה אליו. "אבא ואמא עסוקים עכשיו."

"תני לו להישאר." אמר השליח. "זה יכול להיות נוגע לו, בכל אופן."

קרנל כמעט וכעס." תן לילד לישון, שליח. איך הסניליות של הקיסר יכולה לנגוע לבן שלי?" נבח.

השליח הביט בו," אני מציע לך," אמר בקול מקפיא ושקט "שלא לקרוא לקיסר 'סנילי', אם רצונך לשמור על ראשך מחובר לשאר הגוף. אמנם שליח קיסרי מחויב לשמור על שלומם של מי שמארחים אותו, אבל החיוב הזה יוסר מעלי ברגע שאצא מהביקתה הזו, ואינני רוצה לשמוע אותך אומר מילה רעה כנגד הקיסר."

קרנל נרתע מעט. "סלח לי." אמר "אני פשוט חושב שעדיף שהילד ישן."

"לא." אמר השליח. "עדיף שיהיה עירני דווקא."

אליסיריה התישבה, מאזנת את בנה הקטן על ברכיה.

"מתברר," אמר השליח "שהקיסר לא אמור להיות קיסר לעולם. כאשר הגורל מחליט שהגיע הזמן לקיסר חדש, הוא מתחיל להעביר את הידע שיש לקיסר הישן לקיסר החדש. התהליך הזה התחיל. פיסות פיסות של מידע יצאו כבר מראשו של הקיסר שלנו. הן נמצאות אי שם בראשו של מי שאמור להיות הקיסר הבא. ככל שהזמן יעבור, הקיסר הנוכחי ישכח עוד ועוד דברים והקיסר החדש יזכר בעוד ועוד דברים, עד שלבסוף, בעוד מספר שנים,הקיסר הנוכחי ימות בשיבה טובה, וקיסר חדש, אשר ידע את הכל, יעלה על כסא הקיסרות."

קרנל החל להבין את מה שקורה ולזוז על מושבו באי נוחות. אליסיריה עדיין הקשיבה.

"כולנו," אמר השליח הקיסרי "כל שבע מאות וחמישים השליחים הקיסריים קיבלנו משימה. למצוא את מי שהמידע החל לזרום לתוך מוחו, את האיש שבחר בו הגורל, את המיועד להיות הקיסר הבא. הוא אמנם רק ילד כעת, אבל חשוב לדעת מי הוא, כדי לבצע את כל מה שדרוש."

עיניה של אליסיריה התרחבו בהבנה. "לא," היא אמרה "זה לא יכול להיות."

הילד הקטן הצביע על השליח "ולמה הוא לבוש ככה?" שאל ברצינות מנוזלת מעט.


Week five Week five

השליח שלח את ידו לפלח תפוז נוסף. The messenger reached for another slice of orange. "הקיסר," אמר " התחיל לשכוח." "The emperor," he said, "began to forget."

קרנל הביט בו, מתוח. Kernel looked at him, tense.

"ומה זה אומר?" "and what does that mean?" לבסוף אמר "איך זה קשור אלינו?" Finally he said "How does this relate to us?"

השליח החל לענות, ואז קפא לפתע והביט לעבר הפינה. The messenger began to answer, then suddenly froze and looked towards the corner. "ואני מתאר לעצמי שזה הבן שלכם." "And I imagine it's your son."

קרנל ואליסיריה הפנו את מבטם אחריו. Kernel and Alessiria turned their gaze to him. ילד קטן, כבן חמש, לבוש בבגדי בד פשוטים, עמד שם יחף והביט על הנוכחים בחדר. A little boy, about five years old, dressed in plain cloth clothes, stood there barefoot and looked at those present in the room.

"אבא, אמא." אמר בתמיהה "מי זה האיש?" Said in bewilderment "Who is this man?"

אליסיריה מיהרה אליו. Eliciria hurried to him. "תחזור לישון, חמוד שלי." "Go back to sleep, my darling." היא התכופפה אליו. She leaned over to him. "אבא ואמא עסוקים עכשיו." "Dad and Mom are busy now."

"תני לו להישאר." "Let him stay." אמר השליח. Said the messenger. "זה יכול להיות נוגע לו, בכל אופן." "It could be concerning him, anyway."

קרנל כמעט וכעס." Kernel is almost angry. " תן לילד לישון, שליח. Let the child sleep, messenger. איך הסניליות של הקיסר יכולה לנגוע לבן שלי?" How can the emperor's senility affect my son? " נבח. barked

השליח הביט בו," אני מציע לך," אמר בקול מקפיא ושקט "שלא לקרוא לקיסר 'סנילי', אם רצונך לשמור על ראשך מחובר לשאר הגוף. The apostle looked at him, "I suggest to you," he said in a freezing, quiet voice, "not to call the emperor 'senile,' if you wish to keep your head connected to the rest of your body. אמנם שליח קיסרי מחויב לשמור על שלומם של מי שמארחים אותו, אבל החיוב הזה יוסר מעלי ברגע שאצא מהביקתה הזו, ואינני רוצה לשמוע אותך אומר מילה רעה כנגד הקיסר." "Although an imperial emissary is obligated to maintain the safety of those who host him, this charge will be removed from me as soon as I leave this hut, and I do not want to hear you say a bad word against the emperor."

קרנל נרתע מעט. Kernel recoiled slightly. "סלח לי." "Forgive me." אמר "אני פשוט חושב שעדיף שהילד ישן." Said "I just think it's better for the child to sleep."

"לא." אמר השליח. Said the messenger. "עדיף שיהיה עירני דווקא." "It's better to be vigilant instead."

אליסיריה התישבה, מאזנת את בנה הקטן על ברכיה. Alicia sat up, balancing her little son on her lap.

"מתברר," אמר השליח "שהקיסר לא אמור להיות קיסר לעולם. "It turns out," said the apostle, "that the emperor should never be emperor. כאשר הגורל מחליט שהגיע הזמן לקיסר חדש, הוא מתחיל להעביר את הידע שיש לקיסר הישן לקיסר החדש. When fate decides it is time for a new emperor, he begins to transfer the knowledge that the old emperor has to the new emperor. התהליך הזה התחיל. This process has begun. פיסות פיסות של מידע יצאו כבר מראשו של הקיסר שלנו. Pieces Pieces of information have already come out of our emperor's head. הן נמצאות אי שם בראשו של מי שאמור להיות הקיסר הבא. They are somewhere in the head of who is supposed to be the next emperor. ככל שהזמן יעבור, הקיסר הנוכחי ישכח עוד ועוד דברים והקיסר החדש יזכר בעוד ועוד דברים, עד שלבסוף, בעוד מספר שנים,הקיסר הנוכחי ימות בשיבה טובה, וקיסר חדש, אשר ידע את הכל, יעלה על כסא הקיסרות." "As time goes on, the current emperor will forget more and more things and the new emperor will remember more and more things, until finally, in a few years, the current emperor will die in good return, and a new emperor, who knew everything, will ascend the imperial throne."

קרנל החל להבין את מה שקורה ולזוז על מושבו באי נוחות. Kernel began to understand what was happening and moved around his seat uncomfortably. אליסיריה עדיין הקשיבה. Alicia was still listening.

"כולנו," אמר השליח הקיסרי "כל שבע מאות וחמישים השליחים הקיסריים קיבלנו משימה. "All of us," said the imperial apostle, "every seven hundred and fifty imperial apostles we have been given a mission. למצוא את מי שהמידע החל לזרום לתוך מוחו, את האיש שבחר בו הגורל, את המיועד להיות הקיסר הבא. Find the one whose information has begun to flow into his mind, the man chosen by fate, the destined to be the next emperor. הוא אמנם רק ילד כעת, אבל חשוב לדעת מי הוא, כדי לבצע את כל מה שדרוש." Although he is only a child now, it is important to know who he is, in order to do everything necessary. "

עיניה של אליסיריה התרחבו בהבנה. Alicia's eyes widened in understanding. "לא," היא אמרה "זה לא יכול להיות." "No," she said, "it can not be."

הילד הקטן הצביע על השליח "ולמה הוא לבוש ככה?" The little boy pointed to the messenger "And why is he dressed like that?" שאל ברצינות מנוזלת מעט. Asked seriously slightly liquefied.