×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

YouTube Videos, כאן | אבא לארבע - אליהו הנביא Vs סנטה קלאוס

כאן | אבא לארבע - אליהו הנביא Vs סנטה קלאוס

‫אבא, תראה, גם עם היד הזאת.

‫נו, כמה זמן לוקח להביא ‫את הקלמר הזה? אביגיל!

‫אם את מאחרת להסעה, ‫אני לא לוקח אתכן לבית הספר.

‫את יודעת שאני מאחר, נכון?

‫אבא, אני צריכה לנקות ‫את הקלמר לפסח? -מה? לא...

‫טושים ומחק זה לא חמץ.

‫אני מחביאה שם לפעמים בייגלה. ‫-מה? למה?

‫זה עוזר לי להתרכז. ‫-המורה יודעת על זה?

‫רונצ'יק, את יכולה להפסיק? ‫בבקשה...

‫אז הקלמר שלי כשר או לא? ‫-שטפת אותו או רק ניערת?

‫אני הייתי צריכה לנער אותו? ‫-לא, אליהו הנביא.

‫אבא. ‫-מה, רונצ'יק?

‫אליהו הנביא באמת יבוא אלינו בפסח? ‫-כן, ברור.

‫הוא אמיתי כמו סנטה קלאוס? ‫-מה? לא!

‫סנטה קלאוס לא אמיתי. ‫מה זה השטויות האלה?

‫אביגיל, תנערי את זה הפוך.

‫אז מי יביא לנו מתנות לחג המולד?

‫חג המולד לא קשור אלינו ‫וסנטה קלאוס לא אמיתי.

‫אביגיל! ‫מחוץ לחלון, נו...

‫הוא לא אמיתי? ‫לא, ממש לא.

‫נראה לך הגיוני שבן אדם נכנס ככה ‫בלילה לבית?

‫גם אליהו הנביא נכנס באמצע הלילה. ‫-אבל הוא נכנס דרך הדלת, כן?

‫כמו בן אדם אמיתי, לא דרך ארובה. ‫זה לא הגיוני.

‫חוץ מזה, ראית פעם בן אדם ש... ‫רוכב על מרכבה עם איילי צפון?

‫גם לאליהו הנביא הייתה מרכבה. ‫-אבל אמיתית.

‫אז איך היא עלתה לשמיים?

‫סנטה גם מגשים משאלות. ‫-מה סנטה עוד פעם?

‫תגידי לי, מאיפה שמעת על זה? ‫-מדורה.

‫היא לא אמורה ללמד אנגלית? ‫-מרי כריסמס.

‫אין יותר דורה בבית הזה, שמעתן? ‫אני לא מרשה.

‫פרסונה נון גרטה. ‫-מה?

‫לא משנה. -גם ככה זה של תינוקות. ‫-חוץ מזה, איך אתן משוות בכלל?

‫אליהו הנביא היה נביא אמת, ‫הוא נלחם נגד כל נביאי השקר,

‫הוא עזר לאישה אלמנה, לבן שלה...

‫מה, מה סנטה עשה? ‫מה, צועק "הו הו הו"

‫והולך עם שק של הכול בדולר?

‫אני אמרתי לכן, באמת, מיליון פעם,

‫לא לשאול אותי שאלות מורכבות ‫כשאין לי זמן.

‫בסדר, ביי אבא. ‫-לא, אין לי זמן עכשיו

‫להסביר לכן על רגל אחת עכשיו ‫מה זה יהדות ולא יהדות.

‫תסגרי את הדלת. ‫תסגרי את הדלת. תודה.

‫ואני מאמין שאליהו הנביא קיים.

‫מה קורה? ‫-אבא, אני צריכה קלמר חדש.

‫זה שסנטה יקנה לך.


כאן | אבא לארבע - אליהו הנביא Vs סנטה קלאוס here | Father of four - Elijah the Prophet Vs Santa Claus aquí | Padre de cuatro - Elijah the Prophet Vs Santa Claus

‫אבא, תראה, גם עם היד הזאת. Daddy, look, with that hand, too. Pai, olha, com essa mão também.

‫נו, כמה זמן לוקח להביא ‫את הקלמר הזה? אביגיל! Well, how long does it take to bring this pencil case? Abigail! Bem, quanto tempo leva para obter este estojo? Abigail!

‫אם את מאחרת להסעה, ‫אני לא לוקח אתכן לבית הספר. If you are late for transportation, I do not take you to school. Se você estiver atrasado para o passeio, não vou levá-lo para a escola.

‫את יודעת שאני מאחר, נכון? You know I'm late, right?

‫אבא, אני צריכה לנקות ‫את הקלמר לפסח? -מה? לא... Dad, do I have to clean the calmer for Passover? -what? No... Pai, eu tenho que limpar o estojo para a Páscoa? -o que? Não...

‫טושים ומחק זה לא חמץ. Marks and eraser is not chametz.

‫אני מחביאה שם לפעמים בייגלה. ‫-מה? למה? Sometimes I hide a pretzel there. what? Why? Às vezes escondo um pretzel lá. que? Por quê?

‫זה עוזר לי להתרכז. ‫-המורה יודעת על זה? It helps me concentrate. - Does the teacher know about that? Isso me ajuda a me concentrar. - O professor sabe disso?

‫רונצ'יק, את יכולה להפסיק? ‫בבקשה... Runchek, can you stop? please...

‫אז הקלמר שלי כשר או לא? ‫-שטפת אותו או רק ניערת? So my pencil is kosher or not? Did you wash him or just shake him?

‫אני הייתי צריכה לנער אותו? ‫-לא, אליהו הנביא. Should I have shaken him? - No, Elijah the Prophet.

‫אבא. ‫-מה, רונצ'יק? father. - What, Runchik?

‫אליהו הנביא באמת יבוא אלינו בפסח? ‫-כן, ברור. Will Elijah the Prophet really come to us on Pesach? Yes of course.

‫הוא אמיתי כמו סנטה קלאוס? ‫-מה? לא! Is he as real as Santa Claus? what? No!

‫סנטה קלאוס לא אמיתי. ‫מה זה השטויות האלה? Santa Claus is not real. What is this nonsense?

‫אביגיל, תנערי את זה הפוך. Abigail, shake it upside down.

‫אז מי יביא לנו מתנות לחג המולד? So who will bring us Christmas presents?

‫חג המולד לא קשור אלינו ‫וסנטה קלאוס לא אמיתי. Christmas has nothing to do with us and Santa Claus is not real.

‫אביגיל! ‫מחוץ לחלון, נו... Abigail! Outside the window, nu ...

‫הוא לא אמיתי? ‫לא, ממש לא. Is not it real? not really no.

‫נראה לך הגיוני שבן אדם נכנס ככה ‫בלילה לבית? Does it make sense to you that a person enters the house at night?

‫גם אליהו הנביא נכנס באמצע הלילה. ‫-אבל הוא נכנס דרך הדלת, כן? Elijah the prophet entered in the middle of the night. "But he came in through the door, did he?"

‫כמו בן אדם אמיתי, לא דרך ארובה. ‫זה לא הגיוני. Like a real person, not through a chimney. It does not make sense.

‫חוץ מזה, ראית פעם בן אדם ש... ‫רוכב על מרכבה עם איילי צפון? Besides, have you ever seen a person riding a buggy with a north deer?

‫גם לאליהו הנביא הייתה מרכבה. ‫-אבל אמיתית. Elijah the Prophet also had a chariot. - But real.

‫אז איך היא עלתה לשמיים? So how did it rise to the sky?

‫סנטה גם מגשים משאלות. ‫-מה סנטה עוד פעם? Santa also fulfills wishes. "What's Santa again?"

‫תגידי לי, מאיפה שמעת על זה? ‫-מדורה. Tell me, where did you hear about it? fire.

‫היא לא אמורה ללמד אנגלית? ‫-מרי כריסמס. Is not she supposed to teach English? - Mary Christmas.

‫אין יותר דורה בבית הזה, שמעתן? ‫אני לא מרשה. There is no more Dora in this house, have you heard? I do not allow.

‫פרסונה נון גרטה. ‫-מה? Persona Non Greta. what?

‫לא משנה. -גם ככה זה של תינוקות. ‫-חוץ מזה, איך אתן משוות בכלל? Does not matter. "That's the way babies are." "Besides, how do you compare?

‫אליהו הנביא היה נביא אמת, ‫הוא נלחם נגד כל נביאי השקר, Elijah the prophet was a true prophet, he fought against all false prophets,

‫הוא עזר לאישה אלמנה, לבן שלה... He helped a widow woman, her son ...

‫מה, מה סנטה עשה? ‫מה, צועק "הו הו הו" What, what did Santa do? What, shouting "Oh ho ho"

‫והולך עם שק של הכול בדולר? And goes with a sack of everything in a dollar?

‫אני אמרתי לכן, באמת, מיליון פעם, I told you, really, a million times,

‫לא לשאול אותי שאלות מורכבות ‫כשאין לי זמן. Not to ask me complex questions when I do not have time.

‫בסדר, ביי אבא. ‫-לא, אין לי זמן עכשיו All right, bye, Dad. - No, I do not have time now

‫להסביר לכן על רגל אחת עכשיו ‫מה זה יהדות ולא יהדות. To explain to you on one foot now what Judaism is, not Judaism.

‫תסגרי את הדלת. ‫תסגרי את הדלת. תודה. Shut the door. Shut the door. Thanks.

‫ואני מאמין שאליהו הנביא קיים. And I believe that Elijah the Prophet exists.

‫מה קורה? ‫-אבא, אני צריכה קלמר חדש. What's going on? - Dad, I need a new pencil case.

‫זה שסנטה יקנה לך. The one Santa will buy you.