×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

YouTube Videos, כאן | אבא לארבע - לפיית השיניים נגמר הכסף

כאן | אבא לארבע - לפיית השיניים נגמר הכסף

‫אבא, פיית השיניים שמה לי ‫חמישה שקלים מתחת לכרית.

‫אה, איזה יופי. ‫פונץ', לכי תביאי את התיק, טוב?

‫אבא, השן שלי כנראה תיפול הערב.

‫אוקיי, את רוצה חומוס ‫או גבינה בלחמנייה?

‫יכול להיות שהיא תיפול הערב.

‫אני הבנתי את זה, ‫את אמרת את זה כבר, אביגיל.

‫נכון. פשוט שמתי לב שצריך להזכיר ‫לפיית השיניים יותר מפעם אחת,

‫אחרת היא שוכחת. ‫כמו בפעם הקודמת שהיא שכחה, אבא.

‫מה? ‫איך פיות שיניים יכולות לשכוח?

‫אולי זה בגלל שפיית השיניים ‫היא בכלל לא...

‫אולי כי לפיה לא היה כסף קטן ‫בתיק שלה... עם אבקת הנצנצים.

‫אולי הפיה הייתה יכולה להביא לי ‫ביום אחר במקום. והיא לא.

‫ועכשיו נשאר לה חוב. ‫בעייתי קצת.

‫את מאיימת עליי? ‫-מדברת בכללי.

‫איך לפיית שיניים יש חוב? ‫-אינפלציה.

‫סליחה? ‫-למה אתה צועק?

‫אני לא צועק. ‫-אתה קצת צועק.

‫רונצ'יק, תעלי רגע למעלה, ‫תבדקי שכיביתי את כל האורות.

‫תגידי, למה שהפיה תיתן לך כסף?

‫הייתה לי שן. ‫שן חלב חמודה.

‫ועכשיו היא כבר לא חלק ממני. ‫ואני עצובה.

‫וזה מפצה על החוסר שנוצר לי. ‫-מפצה על החוסר?

‫את יודעת כמה כסף הייתי יכול ‫לעשות מהשיער שלי ככה?

‫אם היה דבר כזה "פיית שיער" ‫אז היית עשיר.

‫אבל אין דבר כזה, נכון, אבא?

‫יש פיה שהתפקיד שלה זה להביא כסף ‫לילדים שנפלו להם השיניים.

‫ואם הפיה לחוצה כרגע כלכלית ‫ואין עליה מזומנים?

‫אז שתלך לכספומט ותוציא כסף. ‫-מה את אומרת?

‫אני אספר לך על הפיה ‫שצריכה לנסוע כל בבוקר,

‫להגיע כמה שיותר מהר לרכבת ‫של שמונה ולא של שמונה וחצי,

‫כי היא צריכה לקרוע את עצמה בעבודה ‫ולעשות עוד שעות נוספות, למה?

‫כי לא מעלים לה את המשכורת.

‫משכורת זה כסף? ‫-כן.

‫אז היא כן מקבלת כסף. ‫-נכון, אבל לפיה יש אישה.

‫איך לפיה יש אישה?

‫לפיי. כאילו, לפיה יש אישה, ‫שהוא מאוד אוהב אותה.

‫גם היא אוהבת. ‫את אסוס, אמאזון, עלי אקספרס.

‫אבא. אבא, אני לא מבינה בזה, ‫אני מבינה בפיות שיניים.

‫ואני מבינה שפיית שיניים מביאה... ‫-את יודעת מה?

‫אין כסף. ‫היא לא מביאה לך.

‫מה? לרונה כן ולי לא? ‫-כן. לרונה כן ואת לא.

‫זה לא פייר. -מה לעשות? ‫רונה משחקת לפי הכללים,

‫רונה מאמינה, או לפחות היא מזייפת ‫שהיא מאמינה שיש פיית שיניים.

‫ואז זה חמוד.

‫מי קבע שזה צריך להיות חמוד? ‫-אלה הכללים.

‫זה החוקים של הפנטזיה, אביגיל.

‫את צריכה לבוא ולהגיד לי, ‫"אבוש, נפלה לי שן".

‫ואז אני בלילה בא ושם לך כסף ‫מתחת לכרית.

‫ככה זה, זה החוקים.

‫מה זאת אומרת אתה שם לי כסף ‫מתחת לכרית?

‫אני או אימא.

‫על מה אתה מדבר?

‫אין דבר כזה פיית שיניים? ‫-מה?

‫אביגיל... ‫-ומה עם כל מה שאמרת לי על המזומנים?

‫ועל הרכבת? ‫ועל עלי אקספרס?

‫זה היה שקר? ‫-אביגיל, מה יש לך?

‫הייתי בטוח שאת מבינה ‫שזאת אימא עושה הכול.

‫עזוב. תודה על הבוקר הנפלא, ‫על השיחה המרתקת שלנו.

‫הלוואי שכל יום היה כזה.

‫אבא, זאת הטוחנת.

‫תודה, אבוש.

‫רונה, בואי, שלא נאחר את ההסעה. ‫-יום טוב.


כאן | אבא לארבע - לפיית השיניים נגמר הכסף here | Father of four - the tooth fairy ran out of money aquí | Padre de cuatro: el hada de los dientes se quedó sin dinero

‫אבא, פיית השיניים שמה לי ‫חמישה שקלים מתחת לכרית. Daddy, the tooth fairy put five shekels under my pillow.

‫אה, איזה יופי. ‫פונץ', לכי תביאי את התיק, טוב? Oh, what a beauty. Punch, go get the bag, will you?

‫אבא, השן שלי כנראה תיפול הערב. Dad, my tooth will probably fall tonight.

‫אוקיי, את רוצה חומוס ‫או גבינה בלחמנייה? Okay, do you want hummus or cheese in a roll?

‫יכול להיות שהיא תיפול הערב. She might fall tonight.

‫אני הבנתי את זה, ‫את אמרת את זה כבר, אביגיל. I understood that, you said that already, Abigail.

‫נכון. פשוט שמתי לב שצריך להזכיר ‫לפיית השיניים יותר מפעם אחת, Right. I just noticed that the tooth fairy should be mentioned more than once,

‫אחרת היא שוכחת. ‫כמו בפעם הקודמת שהיא שכחה, אבא. Otherwise she forgets. Like the last time she forgot, Dad.

‫מה? ‫איך פיות שיניים יכולות לשכוח? what? How can tooth fairies forget?

‫אולי זה בגלל שפיית השיניים ‫היא בכלל לא... Maybe it's because the toothpaste is not at all ...

‫אולי כי לפיה לא היה כסף קטן ‫בתיק שלה... עם אבקת הנצנצים. Perhaps because by which there was no small money in her bag ... with glitter powder.

‫אולי הפיה הייתה יכולה להביא לי ‫ביום אחר במקום. והיא לא. Maybe the fairy could have brought me another day instead. And she did not.

‫ועכשיו נשאר לה חוב. ‫בעייתי קצת. And now she had a debt. A bit problematic.

‫את מאיימת עליי? ‫-מדברת בכללי. Are you threatening me? - Speak in general.

‫איך לפיית שיניים יש חוב? ‫-אינפלציה. How does a dental fairy have debt? inflation.

‫סליחה? ‫-למה אתה צועק? Sorry? Why are you shouting?

‫אני לא צועק. ‫-אתה קצת צועק. I do not shout. - You're a little shouting.

‫רונצ'יק, תעלי רגע למעלה, ‫תבדקי שכיביתי את כל האורות. Runchek, go upstairs a minute, check that I've turned off all the lights.

‫תגידי, למה שהפיה תיתן לך כסף? Tell me, why should the fairy give you money?

‫הייתה לי שן. ‫שן חלב חמודה. I had a tooth. A cute milk tooth.

‫ועכשיו היא כבר לא חלק ממני. ‫ואני עצובה. And now she is not part of me anymore. And I'm sad.

‫וזה מפצה על החוסר שנוצר לי. ‫-מפצה על החוסר? And that compensates for the lack that was created for me. - Do you compensate for the lack?

‫את יודעת כמה כסף הייתי יכול ‫לעשות מהשיער שלי ככה? Do you know how much money I could make from my hair like that?

‫אם היה דבר כזה "פיית שיער" ‫אז היית עשיר. If there was such a thing as a "hair fairy" then you would be rich.

‫אבל אין דבר כזה, נכון, אבא? But there's no such thing, is it, Father?

‫יש פיה שהתפקיד שלה זה להביא כסף ‫לילדים שנפלו להם השיניים. There is a fairy whose job is to bring money to children whose teeth have fallen.

‫ואם הפיה לחוצה כרגע כלכלית ‫ואין עליה מזומנים? And if the fairy is currently financially strapped and has no cash?

‫אז שתלך לכספומט ותוציא כסף. ‫-מה את אומרת? So go to the ATM and spend money. What do you say?

‫אני אספר לך על הפיה ‫שצריכה לנסוע כל בבוקר, I'll tell you about the fairy who has to go every morning,

‫להגיע כמה שיותר מהר לרכבת ‫של שמונה ולא של שמונה וחצי, To get as fast as possible to a train of eight rather than eight and a half,

‫כי היא צריכה לקרוע את עצמה בעבודה ‫ולעשות עוד שעות נוספות, למה? Because she has to tear herself off at work and make more hours, why?

‫כי לא מעלים לה את המשכורת. Because they do not raise her salary.

‫משכורת זה כסף? ‫-כן. Salary is money? Yes.

‫אז היא כן מקבלת כסף. ‫-נכון, אבל לפיה יש אישה. So she does receive money. - True, but according to which there is a woman.

‫איך לפיה יש אישה? How is there a woman?

‫לפיי. כאילו, לפיה יש אישה, ‫שהוא מאוד אוהב אותה. To Fay. Like, that there is a woman, whom he loves very much.

‫גם היא אוהבת. ‫את אסוס, אמאזון, עלי אקספרס. She loves too. Asus, Amazon, Ali Express.

‫אבא. אבא, אני לא מבינה בזה, ‫אני מבינה בפיות שיניים. father. Daddy, I do not understand it, I understand toothpicks.

‫ואני מבינה שפיית שיניים מביאה... ‫-את יודעת מה? And I understand that a dental dish brings... -You know what?

‫אין כסף. ‫היא לא מביאה לך. no money. She does not bring you.

‫מה? לרונה כן ולי לא? ‫-כן. לרונה כן ואת לא. what? Rona yes and I do not? Yes. Larona yes and no.

‫זה לא פייר. -מה לעשות? ‫רונה משחקת לפי הכללים, It's not fair. -What to do? Rona plays by the rules,

‫רונה מאמינה, או לפחות היא מזייפת ‫שהיא מאמינה שיש פיית שיניים. Rona believes, or at least fakes that she believes there is a tooth fairy.

‫ואז זה חמוד. And then it's cute.

‫מי קבע שזה צריך להיות חמוד? ‫-אלה הכללים. Who decided it should be cute? - These are the rules.

‫זה החוקים של הפנטזיה, אביגיל. It's the laws of fantasy, Abigail.

‫את צריכה לבוא ולהגיד לי, ‫"אבוש, נפלה לי שן". You have to come and tell me, "Abush, I have a tooth."

‫ואז אני בלילה בא ושם לך כסף ‫מתחת לכרית. Then I come in the night and put money under the pillow.

‫ככה זה, זה החוקים. That's how it is, it's the rules.

‫מה זאת אומרת אתה שם לי כסף ‫מתחת לכרית? What do you mean you put money under my pillow?

‫אני או אימא. Me or my mother.

‫על מה אתה מדבר? What are you talking about?

‫אין דבר כזה פיית שיניים? ‫-מה? There is no such thing as a tooth fairy? what?

‫אביגיל... ‫-ומה עם כל מה שאמרת לי על המזומנים? Abigail ... - And with all that you told me about the cash?

‫ועל הרכבת? ‫ועל עלי אקספרס? And on the train? And Ali Express?

‫זה היה שקר? ‫-אביגיל, מה יש לך? Was that a lie? - Avigail, what do you have?

‫הייתי בטוח שאת מבינה ‫שזאת אימא עושה הכול. I was sure you understood that it was Mother doing everything.

‫עזוב. תודה על הבוקר הנפלא, ‫על השיחה המרתקת שלנו. abandoned. Thanks for the wonderful morning, for our fascinating conversation.

‫הלוואי שכל יום היה כזה. I wish every day was like this.

‫אבא, זאת הטוחנת. Daddy, that's the molar.

‫תודה, אבוש. Thanks, Abush.

‫רונה, בואי, שלא נאחר את ההסעה. ‫-יום טוב. Rona, come on, let's not delay the ride. Good Day.