×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

YouTube Videos, חוצה ישראל עם קובי מידן - יובל נח הררי (חלק ב')

חוצה ישראל עם קובי מידן - יובל נח הררי (חלק ב')

‎תכנית‎ ,‎"‎חוצה ישראל‎" .‎שלום לכם‎ ‎,‎יובל נח הררי‎ '‎שנייה עם הפרופ‎

‎ועם ספרו החדש‎ ‎,‎"‎ההיסטוריה של המחר‎"‎

‎שבו הוא מנסה לשרטט‎ ‎מה הן המטרות‎

‎שהאנושות תציב לעצמה‎ ‎.‎בעתיד הנראה לעין‎

‎בשיחה הקודמת דיברנו על המטרה‎ ‎,‎והיא כיבוש המוות‎ ,‎הראשונה‎

‎.‎השגת חיי נצח‎

‎היום נדבר על שתי מטרות נוספות‎

‎.‎שלפי הררי האנושות מציבה לעצמה‎

‎,‎המטרה הראשונה היא כיבוש האושר‎

‎,‎השגת האושר המוחלט‎

‎,‎חכו חכו‎ ,‎והמטרה השנייה‎ ‎.‎רציני‎ .‎היא שדרוג האדם לאל‎

‎."‎חוצה ישראל‎"‎

‎.‎שלום לך שוב‎ ,‎יובל נח הררי‎ '‎פרופ‎ ‎.‎קובי‎ ,‎שלום‎-‎

‎.‎כאמור‎ ,‎אנחנו בשיחה שנייה‎

‎אנחנו נתחיל‎ ‎...‎במטרה הנוספת שאתה‎

‎חושב שהאנושות‎ ‎,‎מציבה לעצמה באלה הימים‎

‎.‎והיא השגת האושר המוחלט‎ ‎.‎בבקשה‎

‎אנחנו שומעים יותר ויותר דיבור‎ ,‎כן‎

‎.‎על אושר מכל עבר‎

‎.‎גם ממדענים‎ ,‎גם מאנשים פרטיים‎

‎פתאום לא רק פסיכולוגים‎

‎אלא גם כלכלנים‎

‎מתחילים לדבר על אושר‎

‎,‎ף‎"‎אושר באל‎ ...‎בתור המדד‎

‎שהמדד הנכון למדוד הצלחה‎ ‎של חברה אנושית‎

‎זה לא כמה היא מייצרת אלא כמה‎ ‎...‎הנה עכשיו‎- .‎מאושרים האנשים בה‎

‎כל כמה חודשים‎ ‎...‎מתפרסם איזה מדד של‎

‎איפה האנשים‎ ‎.‎הכי מאושרים בעולם‎

‎.‎עכשיו התפרסם חדש‎ ‎?‎ראית‎

‎,‎אתה יודע‎ ‎.‎יש כל הזמן כאלה‎

‎.‎לא עוקב‎ ...‎אני כבר לא‎ ‎...‎אז המדינה במקום ראשון היא‎-‎

‎.‎שווייץ‎ ‎.‎כרגע‎ .‎קיי‎-‎או‎

‎.‎עד המלחמה הבאה‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎ .‎בסדר‎

‎,‎לפי המדדים של צפון קוריאה‎

‎,‎צפון קוריאה‎ ‎.‎חיים שם האנשים הכי מאושרים‎

‎ההגדרה של האושר‎ ,‎כמובן‎ ...‎זה‎ ,‎זהו‎ ‎,‎לפי המדינה‎ ...‎היא משתנה גם לפי‎

‎.‎בסדר‎ .‎אבל זה סיפור אחר‎ ‎.‎אז אושר‎

‎היית יכול לדמיין‎ ,‎שוב‎ ,‎אז‎ ‎,‎שאושר זה יחסית מטרה קלה‎

‎,‎כמו שאמרנו בשיחה הקודמת‎ ,‎אם‎ ‎,‎האנושות באמת מתגברת על הרעב‎

‎הולך‎ ,‎על מלחמות‎ ,‎על מחלות‎ ‎,‎יותר שגשוג‎ ,‎להיות פה יותר שלום‎

‎אז די ברור‎ ‎.‎שאנשים יהיו יותר מאושרים‎

‎הבעיה היא‎ ‎.‎שזה לא עובד ככה‎

‎,‎אנחנו במשך אלפי שנים‎ ‎אנשים באמת כל הזמן חשבו‎

‎שאם רק נשיג את זה ואם רק נשיג‎ ‎,‎את זה אז אנשים יהיו יותר מאושרים‎

‎.‎וזה לא ממש הצליח‎

‎האנושות לאורך אלפי שנים‎ ‎,‎הלכה ונעשתה יותר ויותר חזקה‎

‎שינתה את כל העולם כדי שיתאים‎ ‎,‎לגחמות שלנו‎ ,‎לרצונות שלנו‎

‎וזה לא הפך אותנו‎ ‎.‎להרבה יותר מאושרים‎

‎אנחנו לאין שיעור חזקים יותר משהיו‎ ‎אבות אבותינו ואימות אימותינו‎

‎.‎לפני שלושים אלף שנה‎

‎לא עושה רושם‎ ‎.‎שאנחנו הרבה יותר מאושרים‎

‎.‎אפילו קצת להפך‎ ...‎אפילו‎- ...‎ולכן‎ ‎,‎זאת אומרת‎

‎...‎מדינות שהן יותר‎ ‎,‎שהן יותר מתקדמות‎

‎אתה מראה‎ ...‎אחוזי ה‎ ‎,‎שאחוזי ההתאבדות שבהן‎

‎,‎אושר‎-‎אם זה מדד לאי‎ ‎.‎הולכים ועולים‎

‎.‎יש באמת מגמה כזאת‎ ,‎כן‎ ‎,‎יש מגמות שונות אז קשה להכליל‎

‎אבל אין ספק שלגבי התאבדות‎ ‎זה מאוד מאוד ברור‎

‎שאחוזי ההתאבדות‎ ‎במדינות מפותחות‎

‎הם הרבה פעמים יותר גבוהים‎ ‎.‎מאשר במדינות פחות מפותחות‎

‎אבל הבעיה או התובנה הבסיסית‎ ‎-‎ שמגיעים אליה היום‎

‎ניסינו לשנות‎ .‎זה טוב‎ ‎.‎את כל העולם בחוץ‎

‎,‎פיצחנו את האטום‎ ,‎הגענו לירח‎ ‎.‎אז בוא נלך פנימה‎ ,‎וזה לא עזר‎

‎התובנות שמגיעות‎ ‎מהכיוונים של מדעי החיים‎

‎זה שבעצם מה ששולט באמת‎ ‎אדם‎-‎באושר של בני‎

‎אלה לא האירועים בחוץ‎ ‎,‎אלא אלה האירועים בפנים‎

‎,‎בתחושות של הגוף שלנו‎ ‎,‎בנוירונים במוח‎ ,‎במערכת הביוכימית‎

‎כמו שפעם‎ ...‎אז בוא נתחיל‎ ‎,‎ניסינו לשנות את כל העולם בחוץ‎

‎בוא נתחיל לשנות‎ ‎.‎את העולם בפנים‎

‎,‎נניח‎ ,‎אז אלה‎ ‎התרופות הפסיכיאטריות‎

‎,‎אקטיביות‎-‎והתרופות הפסיכו‎ ‎...‎שכבר היום‎

‎יש משפט נורא יפה‎ ...‎אתה‎ ‎:‎אני מצטט מהזיכרון‎ .‎בספר שלך‎

‎,‎לילד שלו ריטלין‎ ,‎לחייל פרוזק‎"‎ ‎".‎ולאשתו ציפרלקס‎

‎כדור לכל מצב נפשי‎ ,‎כלומר‎ ‎?‎זה הכיוון‎ .‎ולכל מצב בחיים‎

‎,‎אתה יודע‎ ,‎כן‎ ‎:‎ית‎'‎אייג‎-‎יש האמירה הניו‎

‎.‎כן‎-‎ ?‎"‎האושר מתחיל מבפנים‎"‎ ‎.‎הכימאים היו חותמים על זה‎-‎

‎לא יודע‎ ...‎האושר לא מתחיל בחוץ ב‎ ‎.‎מהפך פוליטי או שינוי כלכלי‎ ,‎מה‎

‎,‎האושר מתחיל מבפנים‎ ‎.‎מהביוכימיה‎

‎,‎אבל אתה יודע‎ ‎,‎בנקודה הזאת‎

‎כשאתה מגדיר או מדבר‎ ‎,‎על ההגדרה הזאת של אושר‎

‎,‎גם אחת הביקורות שמופנות כלפיך‎ ‎,‎אני רוצה לתת לה פה וציטוט פה‎

‎.‎והיא שאתה עושה רדוקציה‎ ‎.‎צמצום של האדם‎ ,‎השטחה‎

‎אתה מדבר בעצם‎ ‎,‎על הרגשות‎

‎שאושר הוא אולי‎ ‎,‎מיצוי של חלק מהם‎

‎על רגשות‎ ‎.‎כעל אלגוריתם כימי‎

‎.‎פעולה כימית‎-‎כעל תבנית‎

‎,‎ובאים אליך בטענה שאתה יודע‎ ‎...‎די‎ ...‎היא נשמעת די‎

‎.‎הגיונית‎

‎,‎אתה יכול לעשות רדוקציה‎ !‎?‎זהו‎ ‎תוכל אי פעם לעשות רדוקציה‎

‎!‎?‎של הרגשות לכימיה‎

‎,‎כי אם כן‎ ‎,‎אתה יכול לייצר רגשות‎

‎ואתה יכול גם לייצר‎ ‎.‎מכשירים שירגישו‎

‎.‎על זה בדיוק מדובר היום‎ ‎.‎זו לא איזו דעה אישית שלי‎ ,‎שוב‎

‎אני אשים אותה‎ ,‎הדעה האישית שלי‎ ‎יש לי הביקורות שלי‎ ,‎בצד‎

‎,‎הביוכימי‎ ,‎על באמת הכיוון הזה‎ ‎,‎ביחס לאדם‎

‎,‎כהיסטוריון‎ ,‎אבל שוב‎ ‎מה שמעניין אותי‎

‎זה לתאר ולתעד‎ ‎.‎את מה שקורה בהיסטוריה‎

‎.‎לא את המחשבות האישיות שלי‎

‎ומה שאני רואה מסביב‎ ‎,‎זה שהגישה הזאת שבסופו של דבר‎

‎אם לתמצת אותה גם כן‎ ‎,‎במשפט קולע‎

‎,‎אומרת‎ ‎.‎האורגניזמים הם אלגוריתמים‎

‎יצורים חיים‎ ,‎אורגניזמים‎ ‎-‎ הם מכונות חישוב ביוכימיות‎

‎הגישה הזאת היא היום‎ ‎הופכת להיות האורתודוקסיה‎

‎בתחומים‎ ‎,‎יותר ויותר רחבים במדע‎

‎ואתה רואה את ההשפעות העצומות‎ ‎.‎שלה גם על החברה ועל הפוליטיקה‎

‎אז‎ ,‎ניקח דוגמה בבתי ספר‎ ,‎לא יודע‎ ‎,‎כל ההיסטוריה אנשים מתווכחים על‎

‎,‎מה היא שיטת החינוך הנכונה‎ ‎.‎איך ללמד ילדים‎

‎ושוב בלי‎ ,‎פתאום עד היום אתה רואה‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- ...‎לנקוט עמדה בדעה הזאת‎

‎בעוד שכל ההיסטוריה התווכחו‎ ‎-‎ איך לשנות את שיטת החינוך‎

‎,‎פחות ילדים‎ ,‎יותר ילדים‎ ‎-‎ פחות חופש‎ ,‎יותר חופש‎

‎...‎חשיבה‎ ,‎שינון‎- ...‎פתאום יש אס‎ ‎.‎כל הדברים האלה‎- .‎בדיוק‎-‎

‎:‎פתאום יש אסכולה חדשה שאומרת‎ ‎לא צריך לשנות את בית הספר‎

‎או את המורים‎ ‎.‎או את תוכני הלימודים‎

‎בוא נשנה‎ ‎.‎את הביוכימיה של התלמידים‎

‎,‎ניתן להם תרופה כזאת‎ ‎,‎תרופה כזאת‎

‎,‎זה לא נכון‎ ,‎זה נכון‎ ,‎בלי להגיד‎ ,‎שוב‎ ‎.‎זה לא טוב‎ ,‎זה טוב‎

‎,‎כהיסטוריון אני מסתכל ואומר‎

‎.‎משהו קורה פה‎

‎במקום הוויכוחים הישנים‎ ,‎כלומר‎ ‎,‎על בוא נשנה את העולם בחוץ‎

‎שמלווים את האנושות‎ ‎,‎אלפי שנים‎

‎מתחילים יותר ויותר ויכוחים‎ ‎,‎על איך לשנות את העולם בפנים‎

‎.‎ויש לנו הטכנולוגיות לזה‎

‎הרעיון שבאים‎ ,‎כלומר‎ ‎,‎הביולוגים והכימאים ואומרים‎

‎אלה הכול‎ ‎-‎ אלגוריתמים ביוכימיים‎

‎.‎אלה לא סתם דיבורים באוויר‎ ‎-‎ הם באמת מייצרים דברים‎

‎,‎כדורים‎ ,‎תרופות‎ ‎התערבויות כאלה ואחרות‎

‎,‎לוקח כדור‎ ,‎שאתה לוחץ על כפתור‎ ‎.‎וזה באמת משנה את הרגשות‎

‎עוד שתי נקודות‎ ‎:‎שקשורות לנקודה הזאת‎

‎.‎הומניזם‎ ,‎אחת‎

‎או מנבא‎ ...‎אתה בעצם מנבא את‎ ‎,‎או מדבר על סופו של ההומניזם‎

‎ונדמה לי‎ ‎.‎שגם לא בצער גדול‎

‎?‎אני צודק‎

‎אני כהיסטוריון‎ ,‎שוב‎ ,‎לגבי הצער‎ ‎,‎מנסה לשים את הרגשות שלי בצד‎

‎ולתאר ככל האפשר‎ ‎,‎את מה שאני רואה במציאות‎

‎ההומניזם מושתת על הרעיון‎ ,‎אבל כן‎ ‎,‎יש לו חופש פנימי‎ ,‎שהאדם‎

‎שמקור הסמכות והמשמעות‎ ‎,‎העליון בעולם זה מה שיש לנו בפנים‎

‎שזה איזה שהוא מרחב פנימי‎ ‎,‎מקודש של חופש‎

‎וכל זכויות האדם הן חומות‎ ‎,‎שבאות להגן על אותו מרחב פנימי‎

‎,‎וכל החלטה שאני בא לקבל בחיים‎ ‎אז בסופו של דבר ההומניזם אומר לי‎

‎,‎תקשיב לעצמך‎ ‎,‎תקשיב ללב שלך‎

‎,‎תעשה מה שאתה חושב‎ ‎,‎תעשה מה שאתה מרגיש‎

‎בפוליטיקה או עם מי להתחתן‎ ‎.‎או במה לעבוד‎

‎,‎עכשיו אתה רואה באמת את הגל‎ ‎,‎את הצונאמי הזה מכיוון מדעי החיים‎

‎אלה סיפורי סבתא‎ ,‎ואומרים‎ ‎.‎מהמאה השמונה עשרה‎

‎,‎אתה מסתכל פנימה‎

‎אתה לא מגלה שם איזה שהוא‎ ‎.‎מרחב פנימי מקודש של חופש‎

‎אתה מגלה‎ ‎,‎אלגוריתמים ביוכימיים‎

‎שעד היום‎ ‎,‎באמת לא הבינו אותם‎

‎אז היה אפשר לדמיין‎

‎שזו איזו שהיא נשמה‎ ‎.‎אבקת פיות‎ ...‎או איזה שהוא משהו‎

‎.‎אבל אין אבקת פיות‎

‎כימיה‎-‎יש פשוט ביוכימיה ואלקטרו‎ ‎.‎מאוד מאוד מסובכת‎

‎כשנבין את זה‎ ,‎כשנפצח את זה‎ ‎.‎נשתלט על זה‎

‎,‎מה שנוצר‎ ,‎וגם אם זה נכון‎ ‎,‎בספר ובחשיבה‎ ...‎נוצרת מין‎

‎,‎נוצרת תנועת מלקחיים‎ ‎.‎שסוגרת על האדם‎

‎אתה מקטין או מתאר‎ ,‎מצד אחד‎ ‎,‎הקטנה של הייחוד האנושי‎

‎,‎של העליונות האנושית‎

‎אתה מתאר במפורט גם‎ ,‎ומצד שני‎ ‎.‎מקומות שבעלי חיים דומים לאדם‎

‎אתה מנמיך את האדם‎ ,‎זאת אומרת‎ ‎.‎ומגביה את בעלי החיים‎

‎.‎האדם הוא עוד בעל חיים‎ ‎אחת התובנות הבסיסיות‎ ,‎שוב‎

‎מאתיים‎ ,‎של מדעי החיים במאה‎ ‎,‎לפחות מאז דרווין‎ ,‎השנים האחרונות‎

‎.‎שהאדם הוא עוד בעל חיים‎

‎,‎יש לו תכונות ייחודיות‎ ‎.‎כמו להרבה בעלי חיים אחרים‎

‎,‎יש לו במיוחד כוח עצום‎ ‎אבל הוא לא שונה מהותית‎

‎משימפנזים או מדולפינים‎ ‎.‎זאת שאלה‎- .‎או מכלבים‎

‎.‎יש שאלה‎ ,‎אתה יודע‎ ,‎כאן‎

‎...‎האם‎ ,‎אתה יודע‎ ‎?‎האם שימפנזה לא שונה מהותית‎

‎האם היכולת לכתוב‎ ‎...‎את הספר הזה‎

‎להתבונן על השימפנזים‎ ‎,‎כפי שאתה מתבונן‎

‎,‎על המחר‎ ,‎על תולדות האנושות‎ ‎-‎ לדבר‎ ,‎לתכנן‎

‎?‎זה לא שונה מהותית‎

‎אז זו באמת שאלה‎ ,‎טוב‎ ‎.‎מה מהותי ומה לא‎

‎אדם ביסודם מופעלים‎-‎בני‎ ‎.‎י אותם סוגים של מערכות‎"‎ע‎

‎,‎לטענת מדעי החיים‎ ‎.‎כמו בעלי החיים האחרים‎

‎זאת הכוונה‎ ‎.‎בכך שאין שם שוני מהותי‎

‎יש להם באמת‎ ‎,‎יכולות ייחודיות‎

‎,‎ובראש ובראשונה‎ ‎,‎בעיניי כהיסטוריון‎ ,‎שוב‎

‎זו היכולת לדמיין דברים וליצור‎ ‎,‎דברים שקיימים אך ורק בדמיוננו‎

‎שאלה הדברים‎ ‎.‎החשובים ביותר בעולם‎

‎,‎אם אתה מסתכל על אלים‎ ‎-‎ זכויות אדם‎ ,‎כסף‎ ,‎מדינות‎

‎שהם אולי המושגים‎ ‎-‎ החשובים ביותר בעולם‎

‎הם כולם קיימים‎ ‎.‎אך ורק בדמיון שלנו‎

‎,‎למיטב הבנתו של המדע‎

‎אין דבר כזה באמת בעולם אלים‎ ‎.‎או מדינות או כסף או זכויות אדם‎

‎זה הכול סיפורים‎ ‎,‎אדם המציאו‎-‎שבני‎

‎אבל זה בדיוק‎- ...‎הפיצו‎ ‎.‎זה הייחוד‎ ,‎נכון‎- .‎הייחוד האנושי‎

‎והוא גם נבנה‎ ‎על יכולת חשיבה ועל זיכרון‎

‎,‎ועל תכנון קדימה ועל שפה‎ ‎...‎הוא לא‎ .‎ועל הרבה דברים אחרים‎

‎לא פתאום אתה הולך ברחוב‎ ‎.‎ברור‎ ,‎לא‎- .‎ונופל עליך מבנה נפשי‎

‎יש תכונות מאוד ייחודיות‎ .‎אין ספק‎ ‎,‎גם לבעלי חיים אחרים‎ ,‎לאדם‎

‎י‎"‎עטלפים יכולים ע‎ ,‎למשל‎ ,‎נגיד‎ ‎...‎אנחנו‎ .‎סונאר להתמצא במרחב‎

‎אנחנו ביחס‎ ,‎נגיד האף שלנו‎ ‎...‎נכים מבחינה‎ ,‎לרוב בעלי החיים‎

‎.‎מבחינת חוש הריח‎ ,‎"‎אפית‎"‎

‎,‎כרגע האולפן כאן‎ ‎העולם מלא באלף ואחד ריחות‎

‎,‎שכלב מיד ישים לב אליהם‎

‎האדם מסתובבים‎-‎ובני‎ ‎.‎ולא מבינים על מה מדובר‎

‎אז לכל בעל חיים‎ ‎.‎יש יכולת ייחודית‎

‎אם היינו עושים‎ ,‎אתה אומר‎ ‎,‎מבחן אינטליגנציה לפי חוש הריח‎

‎.‎הכלב היה מנצח אותנו‎ ‎.‎כן‎- .‎בוודאי‎-‎

‎,‎אבל היכולת הייחודית של האדם‎ ‎,‎את זה אי אפשר בכלל להכחיש‎

‎הפכה אותו ליצור החזק ביותר‎ ‎.‎אי פעם בכדור הארץ‎

‎עד כדי כך שאנחנו היום‎ ‎בזכות היכולות שלנו‎

‎עומדים לשנות את חוקי המשחק‎ ‎,‎הכי בסיסיים של החיים‎

‎אחרי ארבעה מיליארד שנים של‎ ‎,‎בררה טבעית של תרכובות אורגניות‎

‎,‎אלה היו החיים‎

‎עכשיו האדם מניע‎ ‎תהליך חדש לחלוטין‎

‎של תכנון תבוני‎ ‎.‎אורגניים‎-‎של יצורים לא‎

‎.‎זו מהפכה אדירה‎ ‎,‎וזה קשור למטרה השלישית‎-‎

‎.‎שהיא שדרוג האדם לאל‎ ‎,‎אבל עוד לפני שנגיע לשם‎

‎,‎אתה מדבר על השוני‎ ‎המהיר‎ ,‎על השינוי הדרמטי‎

‎שהאדם עושה‎ ‎,‎במאות השנים האחרונות‎

‎ואני רוצה להתרכז עוד דקה‎ ‎,‎כי זה תפס אותי‎ ,‎בשוני ובשינוי‎

‎.‎בעולם בעלי החיים‎

‎אתה נותן‎ ‎נתונים די מדהימים‎

‎לגבי היחסים בין החיות הגדולות‎ ‎.‎בהחלט‎- ...‎בטבע‎

‎לבין החיות שהאדם ביית‎ ‎.‎ומגדל לצרכיו‎

‎,‎דבר ראשון‎ ,‎כן‎- .‎בבקשה‎ ‎,‎עוד בהקשר לנושא הקודם‎

‎הדבר הכי חשוב לגבי זה‎

‎שאין הבדל מהותי‎

‎בינינו לבין בעלי חיים אחרים‎

‎.‎זה שכולנו יכולים לסבול‎

‎פרה או כלב או תרנגולת‎

‎יכולים לסבול סבל מאוד מאוד קשה‎

‎.‎גם מנטלי‎ ,‎גם פיזי‎

‎לכן חשוב לנו‎ ‎.‎להתחשב בהם‎

‎וכשאתה מסתכל על מה שקורה‎ ‎,‎במאות השנים האחרונות‎

‎אתה רואה‎ ‎,‎שבעלי החיים הפראיים‎

‎אלה שהם לא תחת השליטה‎ ‎,‎פשוט נעלמים‎ ,‎של האדם‎

‎בשעה שבעלי החיים המבויתים‎ ‎מוכפפים למשטר יותר ויותר קיצוני‎

‎שמדכא ומנצל אותם תוך התעלמות‎ ‎.‎מהצרכים הגופניים והרגשיים שלהם‎

‎אם אתה‎ ,‎היום בכדור הארץ‎ ‎,‎מסתכל על בעלי חיים גדולים‎

‎,‎כמה קילו ומעלה‎ ,‎נגיד‎

‎יותר מתשעים אחוז‎ ‎מבעלי החיים הגדולים בכדור הארץ‎

‎,‎הם בעלי חיים מבויתים‎

‎שחיים כחלק מפסי ייצור‎ ‎.‎ברפתות ובלולים שלנו‎

‎...‎כמה‎ ,‎נגיד‎ ,‎אם אתה חושב‎ ‎?‎פינגווינים יש בעולם‎

‎.‎יש חמישים מיליון פינגווינים‎

‎?‎כמה תרנגולות יש בעולם‎

‎יש למעלה מעשרים מיליארד‎ ‎...‎ואו‎- .‎תרנגולות‎

‎,‎באירופה עשו עכשיו ספירה‎ ‎,‎הכול‎ ,‎כל הציפורים באירופה‎

‎,‎מנשרים עד דרורים‎ ‎.‎מיליארד ‎1.6‎

‎?‎כמה תרנגולות יש‎ ‎.‎מיליארד ‎1.9‎

‎,‎נניח‎ ,‎אתה מסתכל‎ ‎.‎על כלבים‎ ,‎אני יודע על מה‎

‎?‎כמה זאבים יש בעולם‎ ...‎יש בעולם‎ ‎.‎אלף זאבים ‎200‎ יש בעולם‎

‎?‎כמה כלבים מבויתים יש בעולם‎ ‎.‎מיליון ‎500‎-‎ל ‎400‎ בין‎

‎,‎זאת אומרת‎ ‎.‎אלה המספרים‎

‎,‎ומהבחינה הזאת אז‎

‎גם מאוד מאוד מדאיגה פשוט‎ ‎,‎ההיעלמות של בעלי החיים הפראיים‎

‎גם מאוד מדאיג המצב‎ ,‎ומצד שני‎ ‎,‎של בעלי החיים המבויתים‎

‎שהם היום הרוב הגדול של אוכלוסיית‎ ‎.‎כדור הארץ של בעלי חיים גדולים‎

‎אלה באמת‎ ‎,‎חיות המשק המבויתות‎

‎והן מוכפפות למשטר באמת‎ ‎.‎יותר ויותר קשה של ניצול‎

‎אתה כל הזמן עושה הפרדה‎ ‎.‎בין העמדות שלך לבין העבודה שלך‎

‎.‎בשיחה כאן לפחות‎ ‎,‎אבל כאן אני רוצה לשאול אותך שוב‎

‎למה שאמרת עכשיו יש קשר‎ ‎?‎לעובדה שאתה טבעוני‎

‎,‎הקשר הוא הפוך‎ ,‎שוב‎ ‎.‎אני מקווה‎

‎לא בגלל שאני טבעוני אז אני אומר‎ ‎.‎ברור‎ .‎ברור‎- ...‎את הדברים האלה‎

‎אלא בגלל שכשהתחלתי לכתוב‎ ‎,‎את הספר הראשון‎

‎,‎"‎קיצור תולדות האנושות‎"‎

‎כ עניינו אותי באמת בעלי חיים‎"‎לא כ‎ ‎.‎וטבעונות ותרנגולות ופרות‎

‎...‎זה היה מאוד‎ ‎.‎מאוד רחוק ממני‎

‎-‎ כשכתבתי את שני הפרקים‎

‎פרק אחד על המהפכה החקלאית‎ ‎ופרק אחד על המהפכה התעשייתית‎

‎פשוט נחשפתי‎ ‎לנתונים מזעזעים‎

‎לגבי מה שהאדם‎ ...‎מבחינת‎ ‎,‎עשה ליתר בעלי החיים‎

‎וזה פשוט יצר לי‎ ‎-‎ הרגשה אישית של‎

‎,‎אני לא יודע איך לפתור את זה‎ ‎,‎אני לא יודע מה לעשות עם זה‎

‎אבל אני לא רוצה‎ ‎.‎להיות חלק מזה‎

‎בעקבות הכתיבה הפכת‎ ,‎א‎"‎ז‎ ‎!‎ואו‎- .‎במידה רבה כן‎-‎ ?‎לטבעוני‎

‎אתה קורא‎- .‎זה מעניין‎ ...‎טוב‎ ‎באמת מאמרים וספרים‎

‎,‎על דברים כאלה נוראים ואתה אומר‎ ‎.‎כן‎- .‎אני לא רוצה להיות חלק מזה‎

‎,‎אתה מדבר על כך שהאדם‎ ...‎אז‎

‎,‎יש לו הצדקה בגלל ההומניזם‎ ‎,‎בגלל האידאולוגיה‎ ,‎בגלל הדתות‎

‎.‎יש לו הצדקה לשלוט בבעלי החיים‎ ‎?‎גם זה ייגמר מתי שהוא‎

‎.‎ההצדקה רק הולכת ומתעצמת‎

‎,‎טוב‎ :‎פעם ההצדקה הייתה‎ ‎,‎הוא ברא את העולם‎ ,‎יש אלוהים‎

‎הוא ברא אותנו‎ ‎,‎נעלים על כל השאר‎

‎ברא את יתר בעלי החיים‎ ‎,‎לשרת אותנו‎

‎אז מותר לנו לעשות‎ ‎.‎כמעט כל מה שאנחנו רוצים‎

‎,‎ההצדקה המודרנית‎ ‎ההומניסטית‎

‎האדם הוא מטבעו וממהותו‎ ,‎זה‎ ‎,‎עליון על יתר בעלי החיים‎

‎אז לכן מותר לו‎ ‎.‎לעשות להם מה שהוא רוצה‎

‎אולי הגרסה הכי מקוממת‎ ‎של הדבר הזה‎

‎,‎תראה‎ ,‎זה שבאים ואומרים‎ ‎,‎האדם‎-‎רק בכלל בני‎

‎,‎יש להם דברים כמו חמלה‎ ‎,‎רק להם אכפת מאחרים‎

‎.‎זה מה שהופך אותם לנעלים‎

‎,‎ואז באופן פרדוקסלי אנשים אומרים‎ ‎,‎בגלל שרק אנחנו חומלים‎ ,‎טוב‎

‎מותר לנו להתעלל בכל האחרים‎ ‎.‎כמה שאנחנו רוצים‎

‎,‎זה טיעון מאוד מאוד משונה‎

‎אבל אתה שומע אותו‎ ‎.‎באמת הרבה מאוד פעמים‎

‎,‎"‎?‎איפה עובר הקו‎"‎זו שאלת ה‎ ,‎טוב‎ ‎...‎זאת אומרת האם‎

‎,‎תרחם או תפגין חמלה כלפי פרה‎ ‎.‎למשל‎ ,‎כמו לעומת יתוש‎

‎,‎זו שיחה‎ ...‎אבל זו שיחה‎ ...‎אתה יודע‎ ‎.‎כן‎- .‎רק במשפט אחד‎- ...‎זו שיחה‎

‎עד כמה הדבר הזה‎ ,‎זו שאלה של‎ ‎.‎עד כמה היצור הזה סובל‎ ,‎סובל‎

‎,‎זאת אומרת‎ ‎.‎זאת לא שאלה תאורטית‎

‎-‎ זאת שאלה פרקטית‎ ‎.‎כמה סבל יש שם‎

‎לכן גם הפתיע אותי קצת‎ .‎כן‎ ‎כשפגשתי את שלוש המטרות‎

‎שאתה משרטט‎ ‎,‎בספר החדש שלך‎

‎,‎הפתיע אותי שאין שם מטרה‎ ‎.‎להציל את כדור הארץ‎ ,‎למשל‎

‎,‎מתוך מה שאני רואה‎ ...‎כי‎ ‎.‎אנחנו הולכים לחורבן‎

‎אז חשבתי‎ ‎שאולי אחת המטרות‎

‎שתחשוב שהאנושות תציב לעצמה‎ ‎במאה השנים הקרובות‎

‎ובתוך כך גם‎ ,‎זה להציל את עצמנו‎ ‎.‎להעביר חלקים מהאוכלוסייה לחלל‎

‎.‎אבל זה אני‎ ...‎אבל‎ ‎.‎זה לא אתה‎

‎,‎יכול להיות אבל‎ ,‎שוב‎

‎הדבר המהותי זה שהאדם עד היום‎ ‎הוכיח יכולת די מזעזעת‎

‎להחריב באמת את העולם שמסביבו‎ ‎,‎ולפגוע בכל מה שמסביבו‎

‎תוך כדי זה‎ ‎.‎שהוא הולך ומתעצם‎

‎וכשאתה מסתכל היום בעולם‎

‎אתה באמת רואה מודעות‎ ‎.‎גוברת והולכת לשאלות אקולוגיות‎

‎רובן מונעות לא מתוך דאגה כנה‎ ‎ליצורים אחרים‎

‎אלא מתוך חשש מה זה יעשה‎ ‎,‎מה זה יעשה לנו‎ ,‎לכוח שלנו‎

‎,‎האדם‎-‎והחשש היותר גדול זה שבני‎ ‎או לפחות האליטה‎ ,‎סביר להניח‎

‎תמצא דרך שגם אם הכול מסביב‎ ‎.‎אנחנו נשרוד ונתעצם‎ ,‎ייחרב‎

‎זו איזו שהיא תיבת נוח טכנולוגית‎ ‎שגם כשיבוא המבול‎

‎,‎המדענים ימציאו איזה משהו‎ ‎יסדרו איזה משהו‎

‎האדם אבל לפחות‎-‎שאולי לא כל בני‎ ‎...‎האליטות שמקבלות את ההחלטות‎

‎...‎אלה שגם יחיו לנצח‎ ‎...‎אלה שגם יחיו לנצח‎-‎

‎אלה שגם יש להם הכסף‎ ‎,‎לקנות את האושר‎

‎הם גם יסדרו לעצמם‎ ‎.‎תיבת נוח אקולוגית‎

‎...‎אנחנו מגיעים אל ה‎

‎אל המטרה האחרונה‎ ‎,‎פיך‎-‎על‎ ,‎שהאנושות‎

‎מציבה לעצמה ממש באלה הימים‎ ‎,‎לקראת העתיד‎

‎ואם אפשר להבין‎ ‎,‎את מטרת הניצחון על המוות‎

‎כי זה חלום אנושי‎ ‎,‎מאז ומתמיד‎

‎וכיבוש האושר זה חלום אנושי‎ ‎,‎מאז שהאדם הזדקף על רגליו‎

‎,‎המטרה הזאת‎ ‎-‎ המפתיעה ביותר‎ ,‎המשונה ביותר‎

‎.‎שדרוג האדם לאל‎ ‎,‎אז‎- .‎כן‎-‎

‎,‎אנחנו תכף נצטרך לעשות הפסקה‎ ‎...‎אבל אני רוצה שתעשה לי מין‎

‎...‎כותרת איזו שהיא‎ ‎.‎משפט מבוא למטרה הזאת‎

‎המטרה זה להשיג כוחות אלוהיים‎ ‎,‎של בריאה ושל הרס‎

‎כדי להשיג כל דבר אחר‎ ‎.‎שאנחנו רוצים‎

‎,‎לא יודע‎ ...‎זה לא שאנחנו‎ ,‎א‎"‎ז‎ ‎,‎עם כנפיים‎ ,‎נחיה מעל לעננים‎

‎אלא כשאני מדבר‎ ‎,‎על שדרוג האדם לאל‎

‎כמו שבספר‎ ...‎הכוונה זה להשיג‎ ‎לאלוהים יש הכוח‎ '‎בראשית פרק א‎

‎אדם‎-‎לברוא בעלי חיים ובני‎ ‎,‎כרצונו‎

‎,‎זה מה שהאנושות שמה לעצמה‎ ‎,‎אנחנו רוצים את הכוחות האלה‎

‎את הכוחות האלוהיים‎ ‎.‎של בריאה והרס‎

‎אז נעצור פה‎ ‎.‎מיד‎ .‎ונפרט אחרי ההפסקה‎

‎,‎שוב שלום לכם‎ ‎.‎ותודה שאתם אתנו‎

‎,‎יובל נח הררי‎ '‎אנחנו עם הפרופ‎ ‎-‎ עם ספר חדש‎

‎."‎ההיסטוריה של המחר‎"‎

‎עוד כמה מילים‎ ‎.‎על שדרוג האדם לאל‎

‎.‎דיברת על כוחות הרס ויצירה‎

‎באילו דרכים אתה רואה או צופה‎ ‎?‎שהשדרוג הזה יתבצע‎

‎יש שלוש דרכים עיקריות‎ ‎.‎לשדרג את האדם‎

‎.‎י הנדסה ביולוגית‎"‎דרך אחת זה ע‎

‎...‎לקחת את ה‎ ,‎כלומר‎

‎כמו שהאבולוציה‎ ‎במשך ארבעה מיליארד שנים‎

‎הביאה אותנו‎

‎,‎אדם‎-‎תאיים לבני‎-‎מיצורים חד‎

‎...‎האדם עכשיו ישתל‎-‎ככה בני‎ ‎,‎יבינו איך זה קורה‎

‎ויתחילו לשחק‎ ‎,‎א שלהם‎"‎עם הדנ‎

‎,‎עם ההורמונים שלהם‎ ‎.‎עם הנוירונים שלהם‎

‎ישמרו באמת את המבנה‎ ‎,‎הבסיסי הכללי של יצור אורגני‎

‎.‎אבל ינסו לשדרג אותו‎

‎שנתנה‎ ,‎כ המהפכה הלשונית‎"‎בסה‎ ‎,‎לנו את השליטה בכדור הארץ‎

‎כל מה שהיה דרוש‎ ‎.‎זה קצת חיווט מחדש של המוח‎

‎לא היה שינוי במבנה הגוף‎ ‎.‎או אפילו בגודל של המוח‎

‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎אז זה כיוון אחד‎ ‎.‎הכיוון השני זה הנדסת סייבורגים‎-‎

‎למה להסתפק‎ ‎?‎רק בחלקים אורגניים‎

‎בוא נתחיל להוסיף לעצמנו‎ ‎,‎עיניים‎ ,‎רגליים‎ ,‎ידיים‎

‎או אפילו מערכות חיסון‎

‎שמבוססות באמת‎ ‎.‎לא על תרכובות אורגניות‎

‎.‎זה תהליך שאנחנו כבר רואים‎ ,‎ושוב‎ ‎.‎זה לא מדע בדיוני‎ ,‎כן‎-‎

‎.‎יש לנו הרבה דוגמאות לזה‎ ,‎אנחנו‎ ‎.‎כבר יש עיניים ביוניות‎

‎.‎ידיים ביוניות‎ ,‎כבר יש אוזניים‎

‎הכיוון השלישי‎ ,‎והתהליך‎ ‎-‎ הוא הקיצוני ביותר‎

‎למה להישאר דבוקים בכלל‎ ‎?‎לרמה האורגנית‎

‎בוא ננסה ליצור חיים‎ ‎.‎שהם לחלוטין לא אורגניים‎

‎נפרוץ החוצה אחרי ארבעה מיליארד‎ ‎שנים שאנחנו מסתובבים ומסתובבים‎

‎בתוך הממלכה הקטנה‎ ‎,‎של כימיה אורגנית‎

‎בוא ננסה לפרוץ החוצה‎ ‎עם הדבר הזה שנקרא חיים‎

‎סופי‎-‎אל היקום האין‎ ‎,‎של תרכובות לא אורגניות‎

‎,‎וליצור בינה מלאכותית‎ ‎.‎להטעין תודעה אנושית לתוך מחשב‎

‎?‎אפשר לעשות את זה‎ ‎?‎אי אפשר לעשות את זה‎

‎.‎אדם לשפוט‎-‎לא אני הבן‎ ‎.‎אני היסטוריון‎ ,‎כאמור‎

‎מה שאני יודע לדווח זה שהיום‎ ‎רציניים‎-‎יותר ויותר אנשים סופר‎

‎גם במדע וגם בכלכלה‎

‎לוקחים את האפשרויות האלה‎ ‎.‎בתור אפשרויות ריאליות‎

‎כאשר אתה מקבל‎ ,‎ושוב‎ ‎...‎את המושכל שה‎

‎,‎גם הרגשות‎ ‎...‎גם התודעה‎

‎,‎כמובן‎ ,‎גם החשיבה‎

‎,‎בסוף ניתן לעשות הפחתה שלהם‎ ‎צמצום שלהם‎

‎,‎ביולוגי‎-‎לאלגוריתם כימי‎

‎.‎אז זה רק עניין טכני‎ ‎.‎אז זה רק עניין של זמן ומשאבים‎

‎,‎כן‎- .‎זו לא דעתי האישית‎ ,‎שוב‎ .‎נכון‎ ‎.‎זה מה שאני רואה שקורה‎- .‎ברור‎ ,‎כן‎

‎אני באופן אישי חושב שהתודעה‎ ‎זו באמת השאלה הקשה ביותר‎

‎שהמדע עוד לא באמת מתקרב‎ ‎.‎לפצח אותה‎

‎אנחנו עוד לא מבינים באמת איך‎ ‎,‎כימיות‎-‎אוסף של תגובות אלקטרו‎

‎.‎איך זה מייצר חוויה סובייקטיבית‎ ‎.‎לאף אחד אין שמץ של מושג‎

‎אין לנו קצה חוט בכלל‎ ‎.‎להבין איך דבר כזה יכול להיות‎

‎האנשים גם בפקולטות‎ ,‎כאמור‎ ,‎אבל‎ ‎,‎של מדעי החיים ומדעי המחשב‎

‎,‎ויותר חשוב מזה בקרנות ההשקעות‎ ‎,‎"‎גוגל‎"‎ב‎ ,‎בבנקים‎

‎הם חושבים‎ ‎.‎שהם יכולים לעשות את זה‎

‎אני אשאל אותך‎ ,‎אתה יודע‎ ‎עוד שאלה אישית‎

‎,‎מכיוון שאתה כותב עליה בספר‎ ‎...‎אז אני ארשה לעצמי כי‎

‎אתה מקדיש את הספר‎ ‎,‎למורה שלך לוויפאסנה‎

‎ואתה כותב שהספר לא היה נכתב‎ ‎.‎נכון‎- .‎בלי התרגול שלך‎ ...‎בלי‎

‎ואתה מדבר אתי עכשיו‎ ‎.‎על תודעה‎

‎?‎איך זה מתחבר‎

‎אז באמת‎ ,‎כן‎ ‎מהמורה שלי אסן גואנקה‎

‎למדתי טכניקה‎ ‎,‎שנקראת ויפאסנה‎

‎שזאת טכניקה להתבוננות ישירה‎ ‎,‎בתופעה הזאת‎ ,‎בתודעה‎

‎באמת החוויה‎ ...‎בתופעה של‎ ‎.‎הסובייקטיבית של כל רגע ורגע‎

‎המדע נותן לנו המון המון כלים‎ ‎.‎להתבונן במוח‎ ,‎להתבונן בגוף‎

‎הרבה פעמים בסורקי מוח‎ ‎עם מיקרוסקופים אלקטרוניים‎

‎ומיקרוסקופים מסוגים אחרים‎

‎אפשר לראות דברים מדהימים‎ ‎.‎על התהליכים שקורים במוח‎

‎אבל אתה לא יכול לראות‎ ‎.‎כאב או כעס או אהבה‎

‎,‎אתה יכול לראות‎ ‎,‎כאשר האדם מדווח על אהבה‎

‎.‎איזה אזורים במוח נדלקים‎ ‎.‎את זה אתה יכול לראות‎

‎מה קורה‎ ,‎אבל מה זו בעצם אהבה‎ ‎,‎ברמה הסובייקטיבית התודעתית‎

‎התודעה היחידה שאתה יכול‎ ‎להתבונן בה ולחקור אותה‎

‎.‎זה רק התודעה שלך‎

‎.‎וזה באמת הכלי של המדיטציה‎ ‎.‎מדיטציה זה שם גנרי‎

‎יש היום מאות סוגים שונים‎ ‎.‎של מדיטציות‎

‎מה שמשותף‎ ‎זה באמת הרעיון‎

‎של שיטה באמת להתבונן‎ ‎.‎בתודעה שלך בעצמך‎

‎אני למדתי את השיטה הזאת‎ ‎,‎מגואנקה של ויפאסנה‎

‎.‎לכן עליה אני יכול לדבר‎ ‎,‎במובן מסוים‎- .‎אחרת אני לא מכיר‎

‎אם יש כאן קיצור תולדות האנושות‎ ‎,‎וההיסטוריה של המחר‎

‎אולי הטכניקה הזאת מאפשרת לך‎ ‎.‎להיות בהיסטוריה של ההווה‎

‎זו באמת היכולת‎ ,‎כן‎ ‎.‎להיות מאוד מאוד מפוקס‎

‎כשאתה בא לכתוב ספר כמו‎ ‎קיצור תולדות העבר או העתיד‎

‎הדבר הכי חשוב‎ ‎זה להיות מסוגל באמת‎

‎,‎להיות מאוד מאוד מאוד כאן ועכשיו‎ ‎,‎מפוקס על מה חשוב ומה לא חשוב‎

‎ואחד הדברים שזה באמת נותן לך‎ ‎.‎זה את היכולת הזאת להתמקד‎

‎אז אתה עכשיו בסוף של מסע‎ ‎,‎של קיצור תולדות האנושות והעתיד‎

‎אז יש כמה שאלות‎ ‎.‎שנובעות מכך‎

‎האם אתה יודע‎ ,‎ראשית‎ ‎...‎זאת אומרת‎ ?‎מה הפרויקט הבא‎

‎?‎אתה כבר חושב עליו‎

‎הפרויקט הבא במיידי זה‎ ‎,‎לתרגם את הספר החדש לאנגלית‎

‎,‎שזה הולך להיות לא פשוט‎ ‎.‎כיוון שזה ספר מאוד ישראלי‎

‎הרבה מאוד מהדוגמאות הן מתוך‎ ‎.‎וזה לא פשוט‎ ,‎הרבה‎ ,‎החיים בישראל‎

‎...‎אולי באיזה שהוא שלב‎ ‎.‎חשבתי על ספר ילדים‎

‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎כן‎- .‎מפתיע‎

‎עוד שאלה‎ ,‎עכשיו‎ ‎,‎לגבי המסע הזה שאתה מסיים‎

‎.‎מסע של שנים לא מעטות‎

‎האם משהו הפתיע אותך‎ ,‎ראשית‎ ‎...‎האם גילית דברים‎ ?‎במסע הזה‎

‎הגילוי שלך‎ ,‎סיפרת מקודם שנניח‎ ‎על עובדות הקשורות לעולם החי‎

‎.‎תרם להפיכתך לטבעוני‎

‎היו עוד גילויים כאלה‎ ‎?‎שטלטלו את עולמך‎

‎אולי הגילוי המטלטל ביותר‎ ‎.‎זה בעצם כמה מעט אנחנו מבינים‎

‎כמה מעט אנחנו מבינים‎ ‎,‎לגבי מה שקורה היום בעולם‎

‎,‎ומה שמחכה לנו בעוד עשר‎ ‎.‎שלושים שנים‎ ,‎עשרים‎

‎אנחנו חיים בעולם שאנחנו מקבלים‎ ‎הרבה פעמים את המסר‎

‎,‎מהממשלה‎ -‎ מהמערכות הגדולות‎ ‎,‎מהאוניברסיטה‎ ,‎מהבורסה‎

‎שאנחנו מבינים בסך הכול‎ ‎,‎מה קורה פה בעולם‎

‎ואנחנו יכולים להגיד לכם ולחזות‎ ‎.‎ולתכנן ולהגן מפני מה שצפוי‎

‎אולי‎ ,‎מה שגיליתי‎ ,‎ובעצם‎ ‎המזעזע ביותר זה שאין לנו מושג‎

‎.‎מה באמת קורה כרגע בעולם‎ ‎.‎לא רק לי באופן אישי‎

‎,‎ב‎"‎גם לנשיא ארה‎ ‎.‎גם לאפיפיור‎ ,‎"‎גוגל‎"‎ ל‎"‎גם למנכ‎

‎.‎הם לא באמת מבינים‎ ‎.‎הקצב של השינוי הוא כל כך מהיר‎

‎הקצב שבאמת מניעים‎

‎,‎השינויים הטכנולוגיים‎

‎.‎ההמצאות האלה הוא כל כך מהיר‎

‎,‎שנה בקושי היה אינטרנט ‎20‎ לפני‎

‎.‎ואיפה אנחנו היום‎

‎אף אחד לא מצליח להבין‎

‎,‎איך הדבר הזה עובד‎

‎.‎לאן זה רץ‎ ,‎ויותר מזה‎

‎איך ייראה שוק העבודה‎ ‎-‎ בעוד שלושים שנה‎

‎לאף אחד‎ ‎.‎אין שמץ של מושג‎

‎איך ייראה אפילו גוף האדם בעוד‎ ‎.‎אנחנו לא באמת יודעים‎ ,‎שנה ‎30‎

‎,‎איך תיראה משפחה‎ ‎.‎או יחסים בין הורים לילדים‎

‎.‎או בין גברים לנשים‎- .‎או מדינה‎ ‎.‎אנחנו לא יודעים‎

‎,‎אלה הדברים הכי הכי בסיסיים‎ ‎.‎ואנחנו עוד יודעים פחות ופחות‎

‎אז אני אשאל אותך עכשיו‎ ‎,‎שאלה לסיום‎

‎ואני ארשה לעצמי לדרוש ממך‎ ‎.‎לענות לי במילה אחת‎

‎."‎לא‎"‎ או‎ "‎כן‎"‎ של‎

‎?‎אתה אופטימי או פסימי‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎ריאלי‎-‎

‎תודה רבה לך‎ ,‎יובל נח הררי‎ '‎פרופ‎ ‎.‎היה מרתק‎ .‎על שתי השיחות הללו‎

‎.‎תודה‎- .‎תודה רבה‎

‎.‎ותודה לכם על הצפייה‎ ‎.‎להתראות‎

‎רווית ליגום‎ :‎תכתוב וייעוץ לשון‎

‎שושי חי ושרון דולב‎ :‎הבאה לשידור‎

‎אולפני אלרום‎ :‎הפקת כתוביות‎


חוצה ישראל עם קובי מידן - יובל נח הררי (חלק ב') Crossing Israel with Kobi Midan - Yuval Noah Harari (part 2)

‎תכנית‎ ,‎"‎חוצה ישראל‎" .‎שלום לכם‎ ‎,‎יובל נח הררי‎ '‎שנייה עם הפרופ‎ Program, "Crossing Israel." Hello you, Yuval Noah Harari, a second with the professor

‎ועם ספרו החדש‎ ‎,‎"‎ההיסטוריה של המחר‎"‎ And with his new book, "The History of Tomorrow"

‎שבו הוא מנסה לשרטט‎ ‎מה הן המטרות‎ Where he tries to outline what the goals are

‎שהאנושות תציב לעצמה‎ ‎.‎בעתיד הנראה לעין‎ That humanity will set for itself in the foreseeable future

‎בשיחה הקודמת דיברנו על המטרה‎ ‎,‎והיא כיבוש המוות‎ ,‎הראשונה‎ In the previous conversation we talked about the goal, which is the conquest of death, the first

‎.‎השגת חיי נצח‎ Achieving eternal life

‎היום נדבר על שתי מטרות נוספות‎ Today we will talk about two more goals

‎.‎שלפי הררי האנושות מציבה לעצמה‎ That, according to the mountains of humanity, sets itself

‎,‎המטרה הראשונה היא כיבוש האושר‎ The first goal is the conquest of happiness

‎,‎השגת האושר המוחלט‎ , Achieving absolute happiness

‎,‎חכו חכו‎ ,‎והמטרה השנייה‎ ‎.‎רציני‎ .‎היא שדרוג האדם לאל‎ Wait, wait, and the second goal, serious, is to upgrade man to God

‎."‎חוצה ישראל‎"‎ "Crossing Israel"

‎.‎שלום לך שוב‎ ,‎יובל נח הררי‎ '‎פרופ‎ ‎.‎קובי‎ ,‎שלום‎-‎ Hello again, Yuval Noah Harari, Prof. Kobi, Hello -

‎.‎כאמור‎ ,‎אנחנו בשיחה שנייה‎ As mentioned, we're in a second call

‎אנחנו נתחיל‎ ‎...‎במטרה הנוספת שאתה‎ We'll start ... with the added goal of you

‎חושב שהאנושות‎ ‎,‎מציבה לעצמה באלה הימים‎ Thinking of humanity, puts itself in these days

‎.‎והיא השגת האושר המוחלט‎ ‎.‎בבקשה‎ And she has achieved absolute happiness, please

‎אנחנו שומעים יותר ויותר דיבור‎ ,‎כן‎ We hear more and more talk, yes

‎.‎על אושר מכל עבר‎ For happiness on all sides

‎.‎גם ממדענים‎ ,‎גם מאנשים פרטיים‎ Scientists, even individuals

‎פתאום לא רק פסיכולוגים‎ Suddenly it's not just psychologists

‎אלא גם כלכלנים‎ But economists too

‎מתחילים לדבר על אושר‎ Start talking about happiness

‎,‎ף‎"‎אושר באל‎ ...‎בתור המדד‎ , "Approved by God ... as the index

‎שהמדד הנכון למדוד הצלחה‎ ‎של חברה אנושית‎ That the right measure to measure the success of a human society

‎זה לא כמה היא מייצרת אלא כמה‎ ‎...‎הנה עכשיו‎- .‎מאושרים האנשים בה‎ It's not how much it produces, but how many ... Here are the happy people

‎כל כמה חודשים‎ ‎...‎מתפרסם איזה מדד של‎ Every few months ... what a measure of

‎איפה האנשים‎ ‎.‎הכי מאושרים בעולם‎ Where are the happiest people in the world

‎.‎עכשיו התפרסם חדש‎ ‎?‎ראית‎ Now a new one has been published?

‎,‎אתה יודע‎ ‎.‎יש כל הזמן כאלה‎ You know, there are all the time

‎.‎לא עוקב‎ ...‎אני כבר לא‎ ‎...‎אז המדינה במקום ראשון היא‎-‎ I don't follow ... I don't anymore ... so the first place state is -

‎.‎שווייץ‎ ‎.‎כרגע‎ .‎קיי‎-‎או‎ Switzerland - Currently K - O

‎.‎עד המלחמה הבאה‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎ .‎בסדר‎ Until the next war, Kay - Oh, okay

‎,‎לפי המדדים של צפון קוריאה‎ , According to North Korea's indices

‎,‎צפון קוריאה‎ ‎.‎חיים שם האנשים הכי מאושרים‎ , North Korea, where the happiest people live

‎ההגדרה של האושר‎ ,‎כמובן‎ ...‎זה‎ ,‎זהו‎ ‎,‎לפי המדינה‎ ...‎היא משתנה גם לפי‎ The definition of happiness, of course ... this, that is, by state ... it also changes by

‎.‎בסדר‎ .‎אבל זה סיפור אחר‎ ‎.‎אז אושר‎ Okay, but that's a different story, so happy

‎היית יכול לדמיין‎ ,‎שוב‎ ,‎אז‎ ‎,‎שאושר זה יחסית מטרה קלה‎ You could imagine, again, then, that this was a relatively easy target

‎,‎כמו שאמרנו בשיחה הקודמת‎ ,‎אם‎ ‎,‎האנושות באמת מתגברת על הרעב‎ , As we said in the previous conversation, if, humanity really overcomes hunger

‎הולך‎ ,‎על מלחמות‎ ,‎על מחלות‎ ‎,‎יותר שגשוג‎ ,‎להיות פה יותר שלום‎ It's going to be about wars, illnesses, more prosperity, more peace here

‎אז די ברור‎ ‎.‎שאנשים יהיו יותר מאושרים‎ So it's pretty clear that people will be happier

‎הבעיה היא‎ ‎.‎שזה לא עובד ככה‎ The problem is, it doesn't work that way

‎,‎אנחנו במשך אלפי שנים‎ ‎אנשים באמת כל הזמן חשבו‎ , We for thousands of years have been really people all the time

‎שאם רק נשיג את זה ואם רק נשיג‎ ‎,‎את זה אז אנשים יהיו יותר מאושרים‎ That if we just get it and if we just get it, then people will be happier

‎.‎וזה לא ממש הצליח‎ And it didn't quite work out

‎האנושות לאורך אלפי שנים‎ ‎,‎הלכה ונעשתה יותר ויותר חזקה‎ Mankind has been growing stronger for thousands of years

‎שינתה את כל העולם כדי שיתאים‎ ‎,‎לגחמות שלנו‎ ,‎לרצונות שלנו‎ Changed the whole world to fit, to our whims, to our desires

‎וזה לא הפך אותנו‎ ‎.‎להרבה יותר מאושרים‎ And that didn't make us much happier

‎אנחנו לאין שיעור חזקים יותר משהיו‎ ‎אבות אבותינו ואימות אימותינו‎ We are infinitely stronger than our ancestors and verifying our verifications

‎.‎לפני שלושים אלף שנה‎ Thirty thousand years ago

‎לא עושה רושם‎ ‎.‎שאנחנו הרבה יותר מאושרים‎ Doesn't seem much happier

‎.‎אפילו קצת להפך‎ ...‎אפילו‎- ...‎ולכן‎ ‎,‎זאת אומרת‎ Even a little to the contrary ... even - and so, I mean

‎...‎מדינות שהן יותר‎ ‎,‎שהן יותר מתקדמות‎ ... countries that are more, which are more advanced

‎אתה מראה‎ ...‎אחוזי ה‎ ‎,‎שאחוזי ההתאבדות שבהן‎ You show ... the percentages, the percentages of suicide

‎,‎אושר‎-‎אם זה מדד לאי‎ ‎.‎הולכים ועולים‎ , Happiness - if it is a measure of the island

‎.‎יש באמת מגמה כזאת‎ ,‎כן‎ ‎,‎יש מגמות שונות אז קשה להכליל‎ There is really such a trend, yes, there are different trends so it is difficult to generalize

‎אבל אין ספק שלגבי התאבדות‎ ‎זה מאוד מאוד ברור‎ But there is no doubt that suicide is very, very clear

‎שאחוזי ההתאבדות‎ ‎במדינות מפותחות‎ That the rates of suicide in developed countries

‎הם הרבה פעמים יותר גבוהים‎ ‎.‎מאשר במדינות פחות מפותחות‎ They are many times higher than in less developed countries

‎אבל הבעיה או התובנה הבסיסית‎ ‎-‎ שמגיעים אליה היום‎ But the basic problem or insight - that comes to mind today

‎ניסינו לשנות‎ .‎זה טוב‎ ‎.‎את כל העולם בחוץ‎ We tried to change, it's good, the whole world outside

‎,‎פיצחנו את האטום‎ ,‎הגענו לירח‎ ‎.‎אז בוא נלך פנימה‎ ,‎וזה לא עזר‎ , We cracked the atom, we reached the moon, so let's go inside, and it didn't help

‎התובנות שמגיעות‎ ‎מהכיוונים של מדעי החיים‎ The insights that come from the directions of life sciences

‎זה שבעצם מה ששולט באמת‎ ‎אדם‎-‎באושר של בני‎ It's what really controls a person - the happiness of my son

‎אלה לא האירועים בחוץ‎ ‎,‎אלא אלה האירועים בפנים‎ These are not the events outside, but the events inside

‎,‎בתחושות של הגוף שלנו‎ ‎,‎בנוירונים במוח‎ ,‎במערכת הביוכימית‎ , In the sensations of our body, in neurons in the brain, in the biochemical system

‎כמו שפעם‎ ...‎אז בוא נתחיל‎ ‎,‎ניסינו לשנות את כל העולם בחוץ‎ Like we used to ... so let's get started, we tried to change the whole world outside

‎בוא נתחיל לשנות‎ ‎.‎את העולם בפנים‎ Let's start changing the world inside

‎,‎נניח‎ ,‎אז אלה‎ ‎התרופות הפסיכיאטריות‎ So, say, these are the psychiatric drugs

‎,‎אקטיביות‎-‎והתרופות הפסיכו‎ ‎...‎שכבר היום‎ , Activity - and the psycho-drugs ... already today

‎יש משפט נורא יפה‎ ...‎אתה‎ ‎:‎אני מצטט מהזיכרון‎ .‎בספר שלך‎ There's a pretty terrible sentence ... You: I quote from memory in your book

‎,‎לילד שלו ריטלין‎ ,‎לחייל פרוזק‎"‎ ‎".‎ולאשתו ציפרלקס‎ , To his child Ritalin, to the soldier Prozek "" and to his wife Ciplex

‎כדור לכל מצב נפשי‎ ,‎כלומר‎ ‎?‎זה הכיוון‎ .‎ולכל מצב בחיים‎ A ball for every state of mind, that is, it is the direction, and for every situation in life

‎,‎אתה יודע‎ ,‎כן‎ ‎:‎ית‎'‎אייג‎-‎יש האמירה הניו‎ , You know, yes: Yth Age - there's the new saying

‎.‎כן‎-‎ ?‎"‎האושר מתחיל מבפנים‎"‎ ‎.‎הכימאים היו חותמים על זה‎-‎ Yes -? "Happiness begins from within." The chemists would sign it -

‎לא יודע‎ ...‎האושר לא מתחיל בחוץ ב‎ ‎.‎מהפך פוליטי או שינוי כלכלי‎ ,‎מה‎ Don't know ... happiness doesn't start out in. Political upheaval or economic change, huh

‎,‎האושר מתחיל מבפנים‎ ‎.‎מהביוכימיה‎ Happiness begins from within, from biochemistry

‎,‎אבל אתה יודע‎ ‎,‎בנקודה הזאת‎ But, you know, at that point

‎כשאתה מגדיר או מדבר‎ ‎,‎על ההגדרה הזאת של אושר‎ When you define or speak, this definition of happiness

‎,‎גם אחת הביקורות שמופנות כלפיך‎ ‎,‎אני רוצה לתת לה פה וציטוט פה‎ , Also one of the reviews addressed to you, I want to give her a quote and a quote here

‎.‎והיא שאתה עושה רדוקציה‎ ‎.‎צמצום של האדם‎ ,‎השטחה‎ And that you are reducing, reducing the person, the area

‎אתה מדבר בעצם‎ ‎,‎על הרגשות‎ You are actually talking about the emotions

‎שאושר הוא אולי‎ ‎,‎מיצוי של חלק מהם‎ That happiness is perhaps, the extraction of some of them

‎על רגשות‎ ‎.‎כעל אלגוריתם כימי‎ About emotions, as a chemical algorithm

‎.‎פעולה כימית‎-‎כעל תבנית‎ Chemical action - as a template

‎,‎ובאים אליך בטענה שאתה יודע‎ ‎...‎די‎ ...‎היא נשמעת די‎ , And you come to claim that you know ... enough ... it sounds pretty

‎.‎הגיונית‎ Makes sense

‎,‎אתה יכול לעשות רדוקציה‎ !‎?‎זהו‎ ‎תוכל אי פעם לעשות רדוקציה‎ You can do a reduction! This is the one you can ever do

‎!‎?‎של הרגשות לכימיה‎ Of the emotions of chemistry

‎,‎כי אם כן‎ ‎,‎אתה יכול לייצר רגשות‎ Because, then, you can produce emotions

‎ואתה יכול גם לייצר‎ ‎.‎מכשירים שירגישו‎ And you can also make devices that will feel

‎.‎על זה בדיוק מדובר היום‎ ‎.‎זו לא איזו דעה אישית שלי‎ ,‎שוב‎ That's what this is about today. It's not my personal opinion, again

‎אני אשים אותה‎ ,‎הדעה האישית שלי‎ ‎יש לי הביקורות שלי‎ ,‎בצד‎ I will put it, my personal opinion I have my reviews, aside

‎,‎הביוכימי‎ ,‎על באמת הכיוון הזה‎ ‎,‎ביחס לאדם‎ , The biochemical, really about this direction, in relation to man

‎,‎כהיסטוריון‎ ,‎אבל שוב‎ ‎מה שמעניין אותי‎ , As a historian, but again what interests me

‎זה לתאר ולתעד‎ ‎.‎את מה שקורה בהיסטוריה‎ It is to describe and document what is happening in history

‎.‎לא את המחשבות האישיות שלי‎ Not my personal thoughts

‎ומה שאני רואה מסביב‎ ‎,‎זה שהגישה הזאת שבסופו של דבר‎ And what I see around, is that this approach is ultimately

‎אם לתמצת אותה גם כן‎ ‎,‎במשפט קולע‎ If you encapsulate it, too, in a brazen sentence

‎,‎אומרת‎ ‎.‎האורגניזמים הם אלגוריתמים‎ The organisms are algorithms

‎יצורים חיים‎ ,‎אורגניזמים‎ ‎-‎ הם מכונות חישוב ביוכימיות‎ Living beings, organisms - are biochemical calculation machines

‎הגישה הזאת היא היום‎ ‎הופכת להיות האורתודוקסיה‎ This approach is becoming orthodoxy today

‎בתחומים‎ ‎,‎יותר ויותר רחבים במדע‎ In the fields, increasingly broad in science

‎ואתה רואה את ההשפעות העצומות‎ ‎.‎שלה גם על החברה ועל הפוליטיקה‎ And you see its huge effects on society and politics as well

‎אז‎ ,‎ניקח דוגמה בבתי ספר‎ ,‎לא יודע‎ ‎,‎כל ההיסטוריה אנשים מתווכחים על‎ So, let's take an example in schools, don't know, all the history people argue about

‎,‎מה היא שיטת החינוך הנכונה‎ ‎.‎איך ללמד ילדים‎ What is the correct method of education? How to teach children

‎ושוב בלי‎ ,‎פתאום עד היום אתה רואה‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- ...‎לנקוט עמדה בדעה הזאת‎ And again without, suddenly to this day you see.Kay - or - ... take a stand on this opinion

‎בעוד שכל ההיסטוריה התווכחו‎ ‎-‎ איך לשנות את שיטת החינוך‎ While all history has been debated - how to change the method of education

‎,‎פחות ילדים‎ ,‎יותר ילדים‎ ‎-‎ פחות חופש‎ ,‎יותר חופש‎

‎...‎חשיבה‎ ,‎שינון‎- ...‎פתאום יש אס‎ ‎.‎כל הדברים האלה‎- .‎בדיוק‎-‎ - Thinking, memorization - - Suddenly there's an ace - all these things - just -

‎:‎פתאום יש אסכולה חדשה שאומרת‎ ‎לא צריך לשנות את בית הספר‎ : Suddenly there's a new school that says you don't have to change your school

‎או את המורים‎ ‎.‎או את תוכני הלימודים‎ Or the teachers, or the curriculum

‎בוא נשנה‎ ‎.‎את הביוכימיה של התלמידים‎ Let's change the biochemistry of the students

‎,‎ניתן להם תרופה כזאת‎ ‎,‎תרופה כזאת‎ , They are given such a cure, such a cure

‎,‎זה לא נכון‎ ,‎זה נכון‎ ,‎בלי להגיד‎ ,‎שוב‎ ‎.‎זה לא טוב‎ ,‎זה טוב‎ It's not true, it's true, without saying, again, it's not good, it's good

‎,‎כהיסטוריון אני מסתכל ואומר‎ As a historian, I look and say

‎.‎משהו קורה פה‎ Something's going on here

‎במקום הוויכוחים הישנים‎ ,‎כלומר‎ ‎,‎על בוא נשנה את העולם בחוץ‎ Instead of the old arguments, that is, let's change the world outside

‎שמלווים את האנושות‎ ‎,‎אלפי שנים‎ That accompany humanity for thousands of years

‎מתחילים יותר ויותר ויכוחים‎ ‎,‎על איך לשנות את העולם בפנים‎ There are more and more debates about how to change the world inside

‎.‎ויש לנו הטכנולוגיות לזה‎ And we have the technologies for that

‎הרעיון שבאים‎ ,‎כלומר‎ ‎,‎הביולוגים והכימאים ואומרים‎ The idea comes, that is, the biologists and chemists and they say

‎אלה הכול‎ ‎-‎ אלגוריתמים ביוכימיים‎ That's all - biochemical algorithms

‎.‎אלה לא סתם דיבורים באוויר‎ ‎-‎ הם באמת מייצרים דברים‎ It's not just talk in the air - they really make things

‎,‎כדורים‎ ,‎תרופות‎ ‎התערבויות כאלה ואחרות‎ , Pills, drugs and such and other interventions

‎,‎לוקח כדור‎ ,‎שאתה לוחץ על כפתור‎ ‎.‎וזה באמת משנה את הרגשות‎ , Taking a ball, you push a button, and it really changes the emotions

‎עוד שתי נקודות‎ ‎:‎שקשורות לנקודה הזאת‎ Two more points: related to this point

‎.‎הומניזם‎ ,‎אחת‎ Humanism, one

‎או מנבא‎ ...‎אתה בעצם מנבא את‎ ‎,‎או מדבר על סופו של ההומניזם‎ Or predicting ... You are actually predicting, or talking about, the end of humanism

‎ונדמה לי‎ ‎.‎שגם לא בצער גדול‎ And it seems to me that not in great sorrow either

‎?‎אני צודק‎ I'm right

‎אני כהיסטוריון‎ ,‎שוב‎ ,‎לגבי הצער‎ ‎,‎מנסה לשים את הרגשות שלי בצד‎ As a historian, again, regarding grief, I try to put my feelings aside

‎ולתאר ככל האפשר‎ ‎,‎את מה שאני רואה במציאות‎ And describe as much as possible, what I see in reality

‎ההומניזם מושתת על הרעיון‎ ,‎אבל כן‎ ‎,‎יש לו חופש פנימי‎ ,‎שהאדם‎ Humanism is based on the idea, but yes, it has inner freedom, which is man

‎שמקור הסמכות והמשמעות‎ ‎,‎העליון בעולם זה מה שיש לנו בפנים‎ The source of authority and meaning, the supreme in the world is what we have inside

‎שזה איזה שהוא מרחב פנימי‎ ‎,‎מקודש של חופש‎ That it is some kind of inner, sacred space of freedom

‎וכל זכויות האדם הן חומות‎ ‎,‎שבאות להגן על אותו מרחב פנימי‎ And all human rights are brown, which come to protect the same inner space

‎,‎וכל החלטה שאני בא לקבל בחיים‎ ‎אז בסופו של דבר ההומניזם אומר לי‎ And every decision I come to make in life then humanism ultimately tells me

‎,‎תקשיב לעצמך‎ ‎,‎תקשיב ללב שלך‎ Listen to yourself, listen to your heart

‎,‎תעשה מה שאתה חושב‎ ‎,‎תעשה מה שאתה מרגיש‎ Do what you think, do what you feel

‎בפוליטיקה או עם מי להתחתן‎ ‎.‎או במה לעבוד‎ In politics or who to marry, or what to work for

‎,‎עכשיו אתה רואה באמת את הגל‎ ‎,‎את הצונאמי הזה מכיוון מדעי החיים‎ Now you really see the wave, this tsunami from the life sciences

‎אלה סיפורי סבתא‎ ,‎ואומרים‎ ‎.‎מהמאה השמונה עשרה‎ These are grandmother stories, and they say eighteenth century

‎,‎אתה מסתכל פנימה‎ , You look inside

‎אתה לא מגלה שם איזה שהוא‎ ‎.‎מרחב פנימי מקודש של חופש‎ You do not discover any sacred inner space of freedom there

‎אתה מגלה‎ ‎,‎אלגוריתמים ביוכימיים‎ You discover, biochemical algorithms

‎שעד היום‎ ‎,‎באמת לא הבינו אותם‎ Until now, they really didn't understand them

‎אז היה אפשר לדמיין‎ Then you could imagine

‎שזו איזו שהיא נשמה‎ ‎.‎אבקת פיות‎ ...‎או איזה שהוא משהו‎ It's some kind of soul, fairy powder ... or something

‎.‎אבל אין אבקת פיות‎ But there is no fairy powder

‎כימיה‎-‎יש פשוט ביוכימיה ואלקטרו‎ ‎.‎מאוד מאוד מסובכת‎ Chemistry - there is simply biochemistry and electro, very very complicated

‎כשנבין את זה‎ ,‎כשנפצח את זה‎ ‎.‎נשתלט על זה‎ When we understand it, when we crack it, we will take control of it

‎,‎מה שנוצר‎ ,‎וגם אם זה נכון‎ ‎,‎בספר ובחשיבה‎ ...‎נוצרת מין‎ , What is created, and even if it is true, in the book and in thinking ... sex is created

‎,‎נוצרת תנועת מלקחיים‎ ‎.‎שסוגרת על האדם‎ Forceps movement is created, which closes on the person

‎אתה מקטין או מתאר‎ ,‎מצד אחד‎ ‎,‎הקטנה של הייחוד האנושי‎ You reduce or describe, on the one hand, the small of human uniqueness

‎,‎של העליונות האנושית‎

‎אתה מתאר במפורט גם‎ ,‎ומצד שני‎ ‎.‎מקומות שבעלי חיים דומים לאדם‎ You describe in detail as well, on the other hand, places that animals are similar to humans

‎אתה מנמיך את האדם‎ ,‎זאת אומרת‎ ‎.‎ומגביה את בעלי החיים‎ You lower the person, I mean, and raise the animals

‎.‎האדם הוא עוד בעל חיים‎ ‎אחת התובנות הבסיסיות‎ ,‎שוב‎ Man is another animal one of the basic insights, again

‎מאתיים‎ ,‎של מדעי החיים במאה‎ ‎,‎לפחות מאז דרווין‎ ,‎השנים האחרונות‎

‎.‎שהאדם הוא עוד בעל חיים‎

‎,‎יש לו תכונות ייחודיות‎ ‎.‎כמו להרבה בעלי חיים אחרים‎

‎,‎יש לו במיוחד כוח עצום‎ ‎אבל הוא לא שונה מהותית‎

‎משימפנזים או מדולפינים‎ ‎.‎זאת שאלה‎- .‎או מכלבים‎

‎.‎יש שאלה‎ ,‎אתה יודע‎ ,‎כאן‎

‎...‎האם‎ ,‎אתה יודע‎ ‎?‎האם שימפנזה לא שונה מהותית‎

‎האם היכולת לכתוב‎ ‎...‎את הספר הזה‎

‎להתבונן על השימפנזים‎ ‎,‎כפי שאתה מתבונן‎

‎,‎על המחר‎ ,‎על תולדות האנושות‎ ‎-‎ לדבר‎ ,‎לתכנן‎

‎?‎זה לא שונה מהותית‎

‎אז זו באמת שאלה‎ ,‎טוב‎ ‎.‎מה מהותי ומה לא‎

‎אדם ביסודם מופעלים‎-‎בני‎ ‎.‎י אותם סוגים של מערכות‎"‎ע‎

‎,‎לטענת מדעי החיים‎ ‎.‎כמו בעלי החיים האחרים‎

‎זאת הכוונה‎ ‎.‎בכך שאין שם שוני מהותי‎

‎יש להם באמת‎ ‎,‎יכולות ייחודיות‎

‎,‎ובראש ובראשונה‎ ‎,‎בעיניי כהיסטוריון‎ ,‎שוב‎

‎זו היכולת לדמיין דברים וליצור‎ ‎,‎דברים שקיימים אך ורק בדמיוננו‎

‎שאלה הדברים‎ ‎.‎החשובים ביותר בעולם‎

‎,‎אם אתה מסתכל על אלים‎ ‎-‎ זכויות אדם‎ ,‎כסף‎ ,‎מדינות‎

‎שהם אולי המושגים‎ ‎-‎ החשובים ביותר בעולם‎

‎הם כולם קיימים‎ ‎.‎אך ורק בדמיון שלנו‎

‎,‎למיטב הבנתו של המדע‎

‎אין דבר כזה באמת בעולם אלים‎ ‎.‎או מדינות או כסף או זכויות אדם‎

‎זה הכול סיפורים‎ ‎,‎אדם המציאו‎-‎שבני‎

‎אבל זה בדיוק‎- ...‎הפיצו‎ ‎.‎זה הייחוד‎ ,‎נכון‎- .‎הייחוד האנושי‎

‎והוא גם נבנה‎ ‎על יכולת חשיבה ועל זיכרון‎

‎,‎ועל תכנון קדימה ועל שפה‎ ‎...‎הוא לא‎ .‎ועל הרבה דברים אחרים‎

‎לא פתאום אתה הולך ברחוב‎ ‎.‎ברור‎ ,‎לא‎- .‎ונופל עליך מבנה נפשי‎

‎יש תכונות מאוד ייחודיות‎ .‎אין ספק‎ ‎,‎גם לבעלי חיים אחרים‎ ,‎לאדם‎

‎י‎"‎עטלפים יכולים ע‎ ,‎למשל‎ ,‎נגיד‎ ‎...‎אנחנו‎ .‎סונאר להתמצא במרחב‎

‎אנחנו ביחס‎ ,‎נגיד האף שלנו‎ ‎...‎נכים מבחינה‎ ,‎לרוב בעלי החיים‎

‎.‎מבחינת חוש הריח‎ ,‎"‎אפית‎"‎

‎,‎כרגע האולפן כאן‎ ‎העולם מלא באלף ואחד ריחות‎

‎,‎שכלב מיד ישים לב אליהם‎

‎האדם מסתובבים‎-‎ובני‎ ‎.‎ולא מבינים על מה מדובר‎

‎אז לכל בעל חיים‎ ‎.‎יש יכולת ייחודית‎

‎אם היינו עושים‎ ,‎אתה אומר‎ ‎,‎מבחן אינטליגנציה לפי חוש הריח‎

‎.‎הכלב היה מנצח אותנו‎ ‎.‎כן‎- .‎בוודאי‎-‎

‎,‎אבל היכולת הייחודית של האדם‎ ‎,‎את זה אי אפשר בכלל להכחיש‎

‎הפכה אותו ליצור החזק ביותר‎ ‎.‎אי פעם בכדור הארץ‎

‎עד כדי כך שאנחנו היום‎ ‎בזכות היכולות שלנו‎

‎עומדים לשנות את חוקי המשחק‎ ‎,‎הכי בסיסיים של החיים‎

‎אחרי ארבעה מיליארד שנים של‎ ‎,‎בררה טבעית של תרכובות אורגניות‎

‎,‎אלה היו החיים‎

‎עכשיו האדם מניע‎ ‎תהליך חדש לחלוטין‎

‎של תכנון תבוני‎ ‎.‎אורגניים‎-‎של יצורים לא‎

‎.‎זו מהפכה אדירה‎ ‎,‎וזה קשור למטרה השלישית‎-‎

‎.‎שהיא שדרוג האדם לאל‎ ‎,‎אבל עוד לפני שנגיע לשם‎

‎,‎אתה מדבר על השוני‎ ‎המהיר‎ ,‎על השינוי הדרמטי‎

‎שהאדם עושה‎ ‎,‎במאות השנים האחרונות‎

‎ואני רוצה להתרכז עוד דקה‎ ‎,‎כי זה תפס אותי‎ ,‎בשוני ובשינוי‎

‎.‎בעולם בעלי החיים‎

‎אתה נותן‎ ‎נתונים די מדהימים‎

‎לגבי היחסים בין החיות הגדולות‎ ‎.‎בהחלט‎- ...‎בטבע‎

‎לבין החיות שהאדם ביית‎ ‎.‎ומגדל לצרכיו‎

‎,‎דבר ראשון‎ ,‎כן‎- .‎בבקשה‎ ‎,‎עוד בהקשר לנושא הקודם‎

‎הדבר הכי חשוב לגבי זה‎

‎שאין הבדל מהותי‎

‎בינינו לבין בעלי חיים אחרים‎

‎.‎זה שכולנו יכולים לסבול‎

‎פרה או כלב או תרנגולת‎

‎יכולים לסבול סבל מאוד מאוד קשה‎

‎.‎גם מנטלי‎ ,‎גם פיזי‎

‎לכן חשוב לנו‎ ‎.‎להתחשב בהם‎

‎וכשאתה מסתכל על מה שקורה‎ ‎,‎במאות השנים האחרונות‎

‎אתה רואה‎ ‎,‎שבעלי החיים הפראיים‎

‎אלה שהם לא תחת השליטה‎ ‎,‎פשוט נעלמים‎ ,‎של האדם‎

‎בשעה שבעלי החיים המבויתים‎ ‎מוכפפים למשטר יותר ויותר קיצוני‎

‎שמדכא ומנצל אותם תוך התעלמות‎ ‎.‎מהצרכים הגופניים והרגשיים שלהם‎

‎אם אתה‎ ,‎היום בכדור הארץ‎ ‎,‎מסתכל על בעלי חיים גדולים‎

‎,‎כמה קילו ומעלה‎ ,‎נגיד‎

‎יותר מתשעים אחוז‎ ‎מבעלי החיים הגדולים בכדור הארץ‎

‎,‎הם בעלי חיים מבויתים‎

‎שחיים כחלק מפסי ייצור‎ ‎.‎ברפתות ובלולים שלנו‎

‎...‎כמה‎ ,‎נגיד‎ ,‎אם אתה חושב‎ ‎?‎פינגווינים יש בעולם‎

‎.‎יש חמישים מיליון פינגווינים‎

‎?‎כמה תרנגולות יש בעולם‎

‎יש למעלה מעשרים מיליארד‎ ‎...‎ואו‎- .‎תרנגולות‎

‎,‎באירופה עשו עכשיו ספירה‎ ‎,‎הכול‎ ,‎כל הציפורים באירופה‎

‎,‎מנשרים עד דרורים‎ ‎.‎מיליארד ‎1.6‎

‎?‎כמה תרנגולות יש‎ ‎.‎מיליארד ‎1.9‎

‎,‎נניח‎ ,‎אתה מסתכל‎ ‎.‎על כלבים‎ ,‎אני יודע על מה‎

‎?‎כמה זאבים יש בעולם‎ ...‎יש בעולם‎ ‎.‎אלף זאבים ‎200‎ יש בעולם‎

‎?‎כמה כלבים מבויתים יש בעולם‎ ‎.‎מיליון ‎500‎-‎ל ‎400‎ בין‎

‎,‎זאת אומרת‎ ‎.‎אלה המספרים‎

‎,‎ומהבחינה הזאת אז‎

‎גם מאוד מאוד מדאיגה פשוט‎ ‎,‎ההיעלמות של בעלי החיים הפראיים‎

‎גם מאוד מדאיג המצב‎ ,‎ומצד שני‎ ‎,‎של בעלי החיים המבויתים‎

‎שהם היום הרוב הגדול של אוכלוסיית‎ ‎.‎כדור הארץ של בעלי חיים גדולים‎

‎אלה באמת‎ ‎,‎חיות המשק המבויתות‎

‎והן מוכפפות למשטר באמת‎ ‎.‎יותר ויותר קשה של ניצול‎

‎אתה כל הזמן עושה הפרדה‎ ‎.‎בין העמדות שלך לבין העבודה שלך‎

‎.‎בשיחה כאן לפחות‎ ‎,‎אבל כאן אני רוצה לשאול אותך שוב‎

‎למה שאמרת עכשיו יש קשר‎ ‎?‎לעובדה שאתה טבעוני‎

‎,‎הקשר הוא הפוך‎ ,‎שוב‎ ‎.‎אני מקווה‎

‎לא בגלל שאני טבעוני אז אני אומר‎ ‎.‎ברור‎ .‎ברור‎- ...‎את הדברים האלה‎

‎אלא בגלל שכשהתחלתי לכתוב‎ ‎,‎את הספר הראשון‎

‎,‎"‎קיצור תולדות האנושות‎"‎

‎כ עניינו אותי באמת בעלי חיים‎"‎לא כ‎ ‎.‎וטבעונות ותרנגולות ופרות‎

‎...‎זה היה מאוד‎ ‎.‎מאוד רחוק ממני‎

‎-‎ כשכתבתי את שני הפרקים‎

‎פרק אחד על המהפכה החקלאית‎ ‎ופרק אחד על המהפכה התעשייתית‎

‎פשוט נחשפתי‎ ‎לנתונים מזעזעים‎

‎לגבי מה שהאדם‎ ...‎מבחינת‎ ‎,‎עשה ליתר בעלי החיים‎

‎וזה פשוט יצר לי‎ ‎-‎ הרגשה אישית של‎

‎,‎אני לא יודע איך לפתור את זה‎ ‎,‎אני לא יודע מה לעשות עם זה‎

‎אבל אני לא רוצה‎ ‎.‎להיות חלק מזה‎

‎בעקבות הכתיבה הפכת‎ ,‎א‎"‎ז‎ ‎!‎ואו‎- .‎במידה רבה כן‎-‎ ?‎לטבעוני‎

‎אתה קורא‎- .‎זה מעניין‎ ...‎טוב‎ ‎באמת מאמרים וספרים‎

‎,‎על דברים כאלה נוראים ואתה אומר‎ ‎.‎כן‎- .‎אני לא רוצה להיות חלק מזה‎

‎,‎אתה מדבר על כך שהאדם‎ ...‎אז‎

‎,‎יש לו הצדקה בגלל ההומניזם‎ ‎,‎בגלל האידאולוגיה‎ ,‎בגלל הדתות‎

‎.‎יש לו הצדקה לשלוט בבעלי החיים‎ ‎?‎גם זה ייגמר מתי שהוא‎

‎.‎ההצדקה רק הולכת ומתעצמת‎

‎,‎טוב‎ :‎פעם ההצדקה הייתה‎ ‎,‎הוא ברא את העולם‎ ,‎יש אלוהים‎

‎הוא ברא אותנו‎ ‎,‎נעלים על כל השאר‎

‎ברא את יתר בעלי החיים‎ ‎,‎לשרת אותנו‎

‎אז מותר לנו לעשות‎ ‎.‎כמעט כל מה שאנחנו רוצים‎

‎,‎ההצדקה המודרנית‎ ‎ההומניסטית‎

‎האדם הוא מטבעו וממהותו‎ ,‎זה‎ ‎,‎עליון על יתר בעלי החיים‎

‎אז לכן מותר לו‎ ‎.‎לעשות להם מה שהוא רוצה‎

‎אולי הגרסה הכי מקוממת‎ ‎של הדבר הזה‎

‎,‎תראה‎ ,‎זה שבאים ואומרים‎ ‎,‎האדם‎-‎רק בכלל בני‎

‎,‎יש להם דברים כמו חמלה‎ ‎,‎רק להם אכפת מאחרים‎

‎.‎זה מה שהופך אותם לנעלים‎

‎,‎ואז באופן פרדוקסלי אנשים אומרים‎ ‎,‎בגלל שרק אנחנו חומלים‎ ,‎טוב‎

‎מותר לנו להתעלל בכל האחרים‎ ‎.‎כמה שאנחנו רוצים‎

‎,‎זה טיעון מאוד מאוד משונה‎

‎אבל אתה שומע אותו‎ ‎.‎באמת הרבה מאוד פעמים‎

‎,‎"‎?‎איפה עובר הקו‎"‎זו שאלת ה‎ ,‎טוב‎ ‎...‎זאת אומרת האם‎

‎,‎תרחם או תפגין חמלה כלפי פרה‎ ‎.‎למשל‎ ,‎כמו לעומת יתוש‎

‎,‎זו שיחה‎ ...‎אבל זו שיחה‎ ...‎אתה יודע‎ ‎.‎כן‎- .‎רק במשפט אחד‎- ...‎זו שיחה‎

‎עד כמה הדבר הזה‎ ,‎זו שאלה של‎ ‎.‎עד כמה היצור הזה סובל‎ ,‎סובל‎

‎,‎זאת אומרת‎ ‎.‎זאת לא שאלה תאורטית‎

‎-‎ זאת שאלה פרקטית‎ ‎.‎כמה סבל יש שם‎

‎לכן גם הפתיע אותי קצת‎ .‎כן‎ ‎כשפגשתי את שלוש המטרות‎

‎שאתה משרטט‎ ‎,‎בספר החדש שלך‎

‎,‎הפתיע אותי שאין שם מטרה‎ ‎.‎להציל את כדור הארץ‎ ,‎למשל‎

‎,‎מתוך מה שאני רואה‎ ...‎כי‎ ‎.‎אנחנו הולכים לחורבן‎

‎אז חשבתי‎ ‎שאולי אחת המטרות‎

‎שתחשוב שהאנושות תציב לעצמה‎ ‎במאה השנים הקרובות‎

‎ובתוך כך גם‎ ,‎זה להציל את עצמנו‎ ‎.‎להעביר חלקים מהאוכלוסייה לחלל‎

‎.‎אבל זה אני‎ ...‎אבל‎ ‎.‎זה לא אתה‎

‎,‎יכול להיות אבל‎ ,‎שוב‎

‎הדבר המהותי זה שהאדם עד היום‎ ‎הוכיח יכולת די מזעזעת‎

‎להחריב באמת את העולם שמסביבו‎ ‎,‎ולפגוע בכל מה שמסביבו‎

‎תוך כדי זה‎ ‎.‎שהוא הולך ומתעצם‎

‎וכשאתה מסתכל היום בעולם‎

‎אתה באמת רואה מודעות‎ ‎.‎גוברת והולכת לשאלות אקולוגיות‎

‎רובן מונעות לא מתוך דאגה כנה‎ ‎ליצורים אחרים‎

‎אלא מתוך חשש מה זה יעשה‎ ‎,‎מה זה יעשה לנו‎ ,‎לכוח שלנו‎

‎,‎האדם‎-‎והחשש היותר גדול זה שבני‎ ‎או לפחות האליטה‎ ,‎סביר להניח‎

‎תמצא דרך שגם אם הכול מסביב‎ ‎.‎אנחנו נשרוד ונתעצם‎ ,‎ייחרב‎

‎זו איזו שהיא תיבת נוח טכנולוגית‎ ‎שגם כשיבוא המבול‎

‎,‎המדענים ימציאו איזה משהו‎ ‎יסדרו איזה משהו‎

‎האדם אבל לפחות‎-‎שאולי לא כל בני‎ ‎...‎האליטות שמקבלות את ההחלטות‎

‎...‎אלה שגם יחיו לנצח‎ ‎...‎אלה שגם יחיו לנצח‎-‎

‎אלה שגם יש להם הכסף‎ ‎,‎לקנות את האושר‎

‎הם גם יסדרו לעצמם‎ ‎.‎תיבת נוח אקולוגית‎

‎...‎אנחנו מגיעים אל ה‎

‎אל המטרה האחרונה‎ ‎,‎פיך‎-‎על‎ ,‎שהאנושות‎

‎מציבה לעצמה ממש באלה הימים‎ ‎,‎לקראת העתיד‎

‎ואם אפשר להבין‎ ‎,‎את מטרת הניצחון על המוות‎

‎כי זה חלום אנושי‎ ‎,‎מאז ומתמיד‎

‎וכיבוש האושר זה חלום אנושי‎ ‎,‎מאז שהאדם הזדקף על רגליו‎

‎,‎המטרה הזאת‎ ‎-‎ המפתיעה ביותר‎ ,‎המשונה ביותר‎

‎.‎שדרוג האדם לאל‎ ‎,‎אז‎- .‎כן‎-‎

‎,‎אנחנו תכף נצטרך לעשות הפסקה‎ ‎...‎אבל אני רוצה שתעשה לי מין‎

‎...‎כותרת איזו שהיא‎ ‎.‎משפט מבוא למטרה הזאת‎

‎המטרה זה להשיג כוחות אלוהיים‎ ‎,‎של בריאה ושל הרס‎

‎כדי להשיג כל דבר אחר‎ ‎.‎שאנחנו רוצים‎

‎,‎לא יודע‎ ...‎זה לא שאנחנו‎ ,‎א‎"‎ז‎ ‎,‎עם כנפיים‎ ,‎נחיה מעל לעננים‎

‎אלא כשאני מדבר‎ ‎,‎על שדרוג האדם לאל‎

‎כמו שבספר‎ ...‎הכוונה זה להשיג‎ ‎לאלוהים יש הכוח‎ '‎בראשית פרק א‎

‎אדם‎-‎לברוא בעלי חיים ובני‎ ‎,‎כרצונו‎

‎,‎זה מה שהאנושות שמה לעצמה‎ ‎,‎אנחנו רוצים את הכוחות האלה‎

‎את הכוחות האלוהיים‎ ‎.‎של בריאה והרס‎

‎אז נעצור פה‎ ‎.‎מיד‎ .‎ונפרט אחרי ההפסקה‎

‎,‎שוב שלום לכם‎ ‎.‎ותודה שאתם אתנו‎

‎,‎יובל נח הררי‎ '‎אנחנו עם הפרופ‎ ‎-‎ עם ספר חדש‎

‎."‎ההיסטוריה של המחר‎"‎

‎עוד כמה מילים‎ ‎.‎על שדרוג האדם לאל‎

‎.‎דיברת על כוחות הרס ויצירה‎

‎באילו דרכים אתה רואה או צופה‎ ‎?‎שהשדרוג הזה יתבצע‎

‎יש שלוש דרכים עיקריות‎ ‎.‎לשדרג את האדם‎

‎.‎י הנדסה ביולוגית‎"‎דרך אחת זה ע‎

‎...‎לקחת את ה‎ ,‎כלומר‎

‎כמו שהאבולוציה‎ ‎במשך ארבעה מיליארד שנים‎

‎הביאה אותנו‎

‎,‎אדם‎-‎תאיים לבני‎-‎מיצורים חד‎

‎...‎האדם עכשיו ישתל‎-‎ככה בני‎ ‎,‎יבינו איך זה קורה‎

‎ויתחילו לשחק‎ ‎,‎א שלהם‎"‎עם הדנ‎

‎,‎עם ההורמונים שלהם‎ ‎.‎עם הנוירונים שלהם‎

‎ישמרו באמת את המבנה‎ ‎,‎הבסיסי הכללי של יצור אורגני‎

‎.‎אבל ינסו לשדרג אותו‎

‎שנתנה‎ ,‎כ המהפכה הלשונית‎"‎בסה‎ ‎,‎לנו את השליטה בכדור הארץ‎

‎כל מה שהיה דרוש‎ ‎.‎זה קצת חיווט מחדש של המוח‎

‎לא היה שינוי במבנה הגוף‎ ‎.‎או אפילו בגודל של המוח‎

‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎אז זה כיוון אחד‎ ‎.‎הכיוון השני זה הנדסת סייבורגים‎-‎

‎למה להסתפק‎ ‎?‎רק בחלקים אורגניים‎

‎בוא נתחיל להוסיף לעצמנו‎ ‎,‎עיניים‎ ,‎רגליים‎ ,‎ידיים‎

‎או אפילו מערכות חיסון‎

‎שמבוססות באמת‎ ‎.‎לא על תרכובות אורגניות‎

‎.‎זה תהליך שאנחנו כבר רואים‎ ,‎ושוב‎ ‎.‎זה לא מדע בדיוני‎ ,‎כן‎-‎

‎.‎יש לנו הרבה דוגמאות לזה‎ ,‎אנחנו‎ ‎.‎כבר יש עיניים ביוניות‎

‎.‎ידיים ביוניות‎ ,‎כבר יש אוזניים‎

‎הכיוון השלישי‎ ,‎והתהליך‎ ‎-‎ הוא הקיצוני ביותר‎

‎למה להישאר דבוקים בכלל‎ ‎?‎לרמה האורגנית‎

‎בוא ננסה ליצור חיים‎ ‎.‎שהם לחלוטין לא אורגניים‎

‎נפרוץ החוצה אחרי ארבעה מיליארד‎ ‎שנים שאנחנו מסתובבים ומסתובבים‎

‎בתוך הממלכה הקטנה‎ ‎,‎של כימיה אורגנית‎

‎בוא ננסה לפרוץ החוצה‎ ‎עם הדבר הזה שנקרא חיים‎

‎סופי‎-‎אל היקום האין‎ ‎,‎של תרכובות לא אורגניות‎

‎,‎וליצור בינה מלאכותית‎ ‎.‎להטעין תודעה אנושית לתוך מחשב‎

‎?‎אפשר לעשות את זה‎ ‎?‎אי אפשר לעשות את זה‎

‎.‎אדם לשפוט‎-‎לא אני הבן‎ ‎.‎אני היסטוריון‎ ,‎כאמור‎

‎מה שאני יודע לדווח זה שהיום‎ ‎רציניים‎-‎יותר ויותר אנשים סופר‎

‎גם במדע וגם בכלכלה‎

‎לוקחים את האפשרויות האלה‎ ‎.‎בתור אפשרויות ריאליות‎

‎כאשר אתה מקבל‎ ,‎ושוב‎ ‎...‎את המושכל שה‎

‎,‎גם הרגשות‎ ‎...‎גם התודעה‎

‎,‎כמובן‎ ,‎גם החשיבה‎

‎,‎בסוף ניתן לעשות הפחתה שלהם‎ ‎צמצום שלהם‎

‎,‎ביולוגי‎-‎לאלגוריתם כימי‎

‎.‎אז זה רק עניין טכני‎ ‎.‎אז זה רק עניין של זמן ומשאבים‎

‎,‎כן‎- .‎זו לא דעתי האישית‎ ,‎שוב‎ .‎נכון‎ ‎.‎זה מה שאני רואה שקורה‎- .‎ברור‎ ,‎כן‎

‎אני באופן אישי חושב שהתודעה‎ ‎זו באמת השאלה הקשה ביותר‎

‎שהמדע עוד לא באמת מתקרב‎ ‎.‎לפצח אותה‎

‎אנחנו עוד לא מבינים באמת איך‎ ‎,‎כימיות‎-‎אוסף של תגובות אלקטרו‎

‎.‎איך זה מייצר חוויה סובייקטיבית‎ ‎.‎לאף אחד אין שמץ של מושג‎

‎אין לנו קצה חוט בכלל‎ ‎.‎להבין איך דבר כזה יכול להיות‎

‎האנשים גם בפקולטות‎ ,‎כאמור‎ ,‎אבל‎ ‎,‎של מדעי החיים ומדעי המחשב‎

‎,‎ויותר חשוב מזה בקרנות ההשקעות‎ ‎,‎"‎גוגל‎"‎ב‎ ,‎בבנקים‎

‎הם חושבים‎ ‎.‎שהם יכולים לעשות את זה‎

‎אני אשאל אותך‎ ,‎אתה יודע‎ ‎עוד שאלה אישית‎

‎,‎מכיוון שאתה כותב עליה בספר‎ ‎...‎אז אני ארשה לעצמי כי‎

‎אתה מקדיש את הספר‎ ‎,‎למורה שלך לוויפאסנה‎

‎ואתה כותב שהספר לא היה נכתב‎ ‎.‎נכון‎- .‎בלי התרגול שלך‎ ...‎בלי‎

‎ואתה מדבר אתי עכשיו‎ ‎.‎על תודעה‎

‎?‎איך זה מתחבר‎

‎אז באמת‎ ,‎כן‎ ‎מהמורה שלי אסן גואנקה‎

‎למדתי טכניקה‎ ‎,‎שנקראת ויפאסנה‎

‎שזאת טכניקה להתבוננות ישירה‎ ‎,‎בתופעה הזאת‎ ,‎בתודעה‎

‎באמת החוויה‎ ...‎בתופעה של‎ ‎.‎הסובייקטיבית של כל רגע ורגע‎

‎המדע נותן לנו המון המון כלים‎ ‎.‎להתבונן במוח‎ ,‎להתבונן בגוף‎

‎הרבה פעמים בסורקי מוח‎ ‎עם מיקרוסקופים אלקטרוניים‎

‎ומיקרוסקופים מסוגים אחרים‎

‎אפשר לראות דברים מדהימים‎ ‎.‎על התהליכים שקורים במוח‎

‎אבל אתה לא יכול לראות‎ ‎.‎כאב או כעס או אהבה‎

‎,‎אתה יכול לראות‎ ‎,‎כאשר האדם מדווח על אהבה‎

‎.‎איזה אזורים במוח נדלקים‎ ‎.‎את זה אתה יכול לראות‎

‎מה קורה‎ ,‎אבל מה זו בעצם אהבה‎ ‎,‎ברמה הסובייקטיבית התודעתית‎

‎התודעה היחידה שאתה יכול‎ ‎להתבונן בה ולחקור אותה‎

‎.‎זה רק התודעה שלך‎

‎.‎וזה באמת הכלי של המדיטציה‎ ‎.‎מדיטציה זה שם גנרי‎

‎יש היום מאות סוגים שונים‎ ‎.‎של מדיטציות‎

‎מה שמשותף‎ ‎זה באמת הרעיון‎

‎של שיטה באמת להתבונן‎ ‎.‎בתודעה שלך בעצמך‎

‎אני למדתי את השיטה הזאת‎ ‎,‎מגואנקה של ויפאסנה‎

‎.‎לכן עליה אני יכול לדבר‎ ‎,‎במובן מסוים‎- .‎אחרת אני לא מכיר‎

‎אם יש כאן קיצור תולדות האנושות‎ ‎,‎וההיסטוריה של המחר‎

‎אולי הטכניקה הזאת מאפשרת לך‎ ‎.‎להיות בהיסטוריה של ההווה‎

‎זו באמת היכולת‎ ,‎כן‎ ‎.‎להיות מאוד מאוד מפוקס‎

‎כשאתה בא לכתוב ספר כמו‎ ‎קיצור תולדות העבר או העתיד‎

‎הדבר הכי חשוב‎ ‎זה להיות מסוגל באמת‎

‎,‎להיות מאוד מאוד מאוד כאן ועכשיו‎ ‎,‎מפוקס על מה חשוב ומה לא חשוב‎

‎ואחד הדברים שזה באמת נותן לך‎ ‎.‎זה את היכולת הזאת להתמקד‎

‎אז אתה עכשיו בסוף של מסע‎ ‎,‎של קיצור תולדות האנושות והעתיד‎

‎אז יש כמה שאלות‎ ‎.‎שנובעות מכך‎

‎האם אתה יודע‎ ,‎ראשית‎ ‎...‎זאת אומרת‎ ?‎מה הפרויקט הבא‎

‎?‎אתה כבר חושב עליו‎

‎הפרויקט הבא במיידי זה‎ ‎,‎לתרגם את הספר החדש לאנגלית‎

‎,‎שזה הולך להיות לא פשוט‎ ‎.‎כיוון שזה ספר מאוד ישראלי‎

‎הרבה מאוד מהדוגמאות הן מתוך‎ ‎.‎וזה לא פשוט‎ ,‎הרבה‎ ,‎החיים בישראל‎

‎...‎אולי באיזה שהוא שלב‎ ‎.‎חשבתי על ספר ילדים‎

‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎כן‎- .‎מפתיע‎

‎עוד שאלה‎ ,‎עכשיו‎ ‎,‎לגבי המסע הזה שאתה מסיים‎

‎.‎מסע של שנים לא מעטות‎

‎האם משהו הפתיע אותך‎ ,‎ראשית‎ ‎...‎האם גילית דברים‎ ?‎במסע הזה‎

‎הגילוי שלך‎ ,‎סיפרת מקודם שנניח‎ ‎על עובדות הקשורות לעולם החי‎

‎.‎תרם להפיכתך לטבעוני‎

‎היו עוד גילויים כאלה‎ ‎?‎שטלטלו את עולמך‎

‎אולי הגילוי המטלטל ביותר‎ ‎.‎זה בעצם כמה מעט אנחנו מבינים‎

‎כמה מעט אנחנו מבינים‎ ‎,‎לגבי מה שקורה היום בעולם‎

‎,‎ומה שמחכה לנו בעוד עשר‎ ‎.‎שלושים שנים‎ ,‎עשרים‎

‎אנחנו חיים בעולם שאנחנו מקבלים‎ ‎הרבה פעמים את המסר‎

‎,‎מהממשלה‎ -‎ מהמערכות הגדולות‎ ‎,‎מהאוניברסיטה‎ ,‎מהבורסה‎

‎שאנחנו מבינים בסך הכול‎ ‎,‎מה קורה פה בעולם‎

‎ואנחנו יכולים להגיד לכם ולחזות‎ ‎.‎ולתכנן ולהגן מפני מה שצפוי‎

‎אולי‎ ,‎מה שגיליתי‎ ,‎ובעצם‎ ‎המזעזע ביותר זה שאין לנו מושג‎

‎.‎מה באמת קורה כרגע בעולם‎ ‎.‎לא רק לי באופן אישי‎

‎,‎ב‎"‎גם לנשיא ארה‎ ‎.‎גם לאפיפיור‎ ,‎"‎גוגל‎"‎ ל‎"‎גם למנכ‎

‎.‎הם לא באמת מבינים‎ ‎.‎הקצב של השינוי הוא כל כך מהיר‎

‎הקצב שבאמת מניעים‎

‎,‎השינויים הטכנולוגיים‎

‎.‎ההמצאות האלה הוא כל כך מהיר‎

‎,‎שנה בקושי היה אינטרנט ‎20‎ לפני‎

‎.‎ואיפה אנחנו היום‎

‎אף אחד לא מצליח להבין‎

‎,‎איך הדבר הזה עובד‎

‎.‎לאן זה רץ‎ ,‎ויותר מזה‎

‎איך ייראה שוק העבודה‎ ‎-‎ בעוד שלושים שנה‎

‎לאף אחד‎ ‎.‎אין שמץ של מושג‎

‎איך ייראה אפילו גוף האדם בעוד‎ ‎.‎אנחנו לא באמת יודעים‎ ,‎שנה ‎30‎

‎,‎איך תיראה משפחה‎ ‎.‎או יחסים בין הורים לילדים‎

‎.‎או בין גברים לנשים‎- .‎או מדינה‎ ‎.‎אנחנו לא יודעים‎

‎,‎אלה הדברים הכי הכי בסיסיים‎ ‎.‎ואנחנו עוד יודעים פחות ופחות‎

‎אז אני אשאל אותך עכשיו‎ ‎,‎שאלה לסיום‎

‎ואני ארשה לעצמי לדרוש ממך‎ ‎.‎לענות לי במילה אחת‎

‎."‎לא‎"‎ או‎ "‎כן‎"‎ של‎

‎?‎אתה אופטימי או פסימי‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎ריאלי‎-‎

‎תודה רבה לך‎ ,‎יובל נח הררי‎ '‎פרופ‎ ‎.‎היה מרתק‎ .‎על שתי השיחות הללו‎

‎.‎תודה‎- .‎תודה רבה‎

‎.‎ותודה לכם על הצפייה‎ ‎.‎להתראות‎

‎רווית ליגום‎ :‎תכתוב וייעוץ לשון‎

‎שושי חי ושרון דולב‎ :‎הבאה לשידור‎

‎אולפני אלרום‎ :‎הפקת כתוביות‎