×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Living Hebrew - J. Elihay, 096-100 (Group 5 from 97 on - פ״י)

096-100 (Group 5 from 97 on - פ״י)

שָׂמַח - שָׂמֵחַ, יִשְׂמַח, לִשְׂמוֹחַ

אבא שמח לשמוע שמצאתי עבודה.

היא שמחה לפגוש אותו.

שמחתי להכיר אתכם.

גם אנחנו שמחנו להכיר אותך.

אני שמח שגמרנו.

אני שמחה לדעת שהוא בריא.

אנו שמחים שאתה איתנו.

הם שמחים (על) מהתוצאות.

אני אשמח להכיר אותו.

אל תשמח כל-כך מהר.

הילדים ישמחו לקבל את המתנות.

ביום כזה אפשר לשמוח.

Group 5

יָשַׁב - יוֹשֵׁב, יֵשֵׁב,שֵׁב! לַשֶׁבֶת

הוא ישב על-ידי כל הזמן.

היא נכנסה וישבה על כיסא.

אתמול לא ישבתי אף רגע.

הם ישבו מסביב לשולחן.

הוא יושב על סיכות.

היא יושבת על קוצים.

הם יושבים שבעה.

אם תרשה לי, אני אשב על-ידך.

אל תשב על הכיסא הזה, הוא לא חזק.

אל תשבו על הרצפה.

שב/שבי בבקשה.

שבו, בבקשה.

אפשר לשבת פה? - כן, שב, שב!

נא לקום! - נא לשבת!

יָרַד - יוֹרֵד, יֵרֵד, רֵד! לָרֶדֶת

מישהו ירד במדרגות.

אתמול ירד גשם כל היום.

הם עוד לא ירדו מהמטוס.

רחצתי אבל הכתם לא יורד.

הטמפרטורה ירדה בימים האחרונים!

אדוני, אתה יורד פה?

שוב יורד גשם.

אלה שעוזבים את ישראל נקראים ״יורדים״.

אתה רוצה שנרד כבר עכשיו?

אל תרד עכשיו, זאת לא התחנה שלך.

אל תרדי כאן!

מוטב שתרדו בתחנה הבאה.

אמרו שמחר ירד (יירד) גשם.

עכשיו אתה יכול לרדת.

פתאום התחיל לרדת גשם חזק.

תרד בדלת האחורית.

יָלְדָה - יוֹלֶדֶת, תֵלֵד, לָלֶדֶת

היא ילדה בן.

היא ילדה בעזרת מלקחים.

אחרי שילדת, מה הוא אמר?

היא תמיד יולדת תאומים, הפעם היא ילדה שלישייה.

(בבית חולים:) איפה מחלקת היולדות?

אם תלדי בת, איך תקראו לה?

היא עומדת ללדת, יש לה צירים.

הָלַךְ - הוֹלֵךְ, יֵלֵךְ, לֵךְ! לָלֶכְֶת

הוא הלך לבית הספר.

הפעם הלך לו מצוין!

היא הלכה לרופא.

הלכת אליו אתמול?

לא, הלכתי לדודי.

איפה ההורים שלך?

הם הלכו כבר. - לאן הם הלכו? - לקולנוע.

- הם הלכו מזמן? - לא, לפני רבע שעה.

- אני צריך ללכת עכשיו. - טוב, אני הולך איתך.

מתי הולכים הביתה?

זה הולך טוב? - לא, זה לא הולך בכלל.

היא הולכת אליו כל יום.

לאן אתם הולכים? אנחנו הולכים לקולנוע.

מחר אני אלך למשרד הפנים.

אל תלך כל-כך מהר.

אל תלכי לבד, זה מסוכן.

אם הוא ילך לטייל, נלך איתו.

לפני שתלכו, תשתו כוס פקה.

אני אלך איתכם, שלא תלכו לאיבוד.

לך מפה! לכי הביתה.

לך תביא כיסא.

לכו גם אתם, זה רצוי.

הלכתי לירושלים. - מה, הלכת ברגל?

- לא, באוטובוס!

אה, נסעת לירושלים, ללכת זאת אומרת ברגל.

באוטובוס נוסעים.

אם לא תהיה מוכן, נלך בלעדיך.

- טוב, לכו בלעדיי!


096-100 (Group 5 from 97 on - פ״י) 096-100 (Grupo 5 de 97 em diante - פ"י)

שָׂמַח - שָׂמֵחַ, יִשְׂמַח, לִשְׂמוֹחַ Feliz - feliz, feliz, feliz

אבא שמח לשמוע שמצאתי עבודה. Dad was glad to hear I found a job. Papai ficou feliz em saber que encontrei um emprego.

היא שמחה לפגוש אותו. She was happy to meet him.

שמחתי להכיר אתכם. I was happy to meet you.

גם אנחנו שמחנו להכיר אותך. We too were happy to meet you.

אני שמח שגמרנו.

אני שמחה לדעת שהוא בריא. I'm glad to know he's healthy.

אנו שמחים שאתה איתנו. We're glad you're with us.

הם שמחים (על) מהתוצאות. They are happy (about) the results.

אני אשמח להכיר אותו. I would love to get to know him.

אל תשמח כל-כך מהר. Do not rejoice so quickly.

הילדים ישמחו לקבל את המתנות. The children will be happy to receive the gifts.

ביום כזה אפשר לשמוח. On a day like this one can rejoice.

Group 5

יָשַׁב - יוֹשֵׁב, יֵשֵׁב,שֵׁב! לַשֶׁבֶת Sit - sit, sit, sit! to sit down

הוא ישב על-ידי כל הזמן. He sat by all the time.

היא נכנסה וישבה על כיסא. She went in and sat on the chair.

אתמול לא ישבתי אף רגע. Yesterday I did not sit for a moment.

הם ישבו מסביב לשולחן. They sat around the table.

הוא יושב על סיכות. He is sitting on pins.

היא יושבת על קוצים.

הם יושבים שבעה. They sit seven.

אם תרשה לי, אני אשב על-ידך. If you will allow me, I will sit by you.

אל תשב על הכיסא הזה, הוא לא חזק. Do not sit on this chair, it is not strong.

אל תשבו על הרצפה. Do not sit on the floor.

שב/שבי בבקשה. Sit back please.

שבו, בבקשה. Where, please.

אפשר לשבת פה? Can I sit here? - כן, שב, שב!

נא לקום! Please get up! - נא לשבת!

יָרַד - יוֹרֵד, יֵרֵד, רֵד! לָרֶדֶת Descend - Descend, Descend, Descend! down

מישהו ירד במדרגות. Someone went downstairs.

אתמול ירד גשם כל היום. Yesterday it rained all day.

הם עוד לא ירדו מהמטוס. They have not yet got off the plane.

רחצתי אבל הכתם לא יורד. I washed but the stain does not come off.

הטמפרטורה ירדה בימים האחרונים! The temperature has dropped in the last few days!

אדוני, אתה יורד פה? Sir, are you coming down here?

שוב יורד גשם. It's raining again.

אלה שעוזבים את ישראל נקראים ״יורדים״. Those who leave Israel are called "descendants."

אתה רוצה שנרד כבר עכשיו? Do you want us to come down now?

אל תרד עכשיו, זאת לא התחנה שלך. Do not get off now, this is not your stop.

אל תרדי כאן! Do not come down here!

מוטב שתרדו בתחנה הבאה. You better get off at the next stop.

אמרו שמחר ירד (יירד) גשם. It was said that it would (would) rain tomorrow.

עכשיו אתה יכול לרדת. Now you can go down.

פתאום התחיל לרדת גשם חזק. Suddenly it started to rain heavily.

תרד בדלת האחורית. Get off the back door.

יָלְדָה - יוֹלֶדֶת, תֵלֵד, לָלֶדֶת

היא ילדה בן.

היא ילדה בעזרת מלקחים. She gave birth with forceps.

אחרי שילדת, מה הוא אמר? After you gave birth, what did he say?

היא תמיד יולדת תאומים, הפעם היא ילדה שלישייה. She always gives birth to twins, this time she is a threesome girl.

(בבית חולים:) איפה מחלקת היולדות? (In hospital :) Where is the maternity ward?

אם תלדי בת, איך תקראו לה? If you give birth to a daughter, what will you call her?

היא עומדת ללדת, יש לה צירים. She is about to give birth, she has contractions.

הָלַךְ - הוֹלֵךְ, יֵלֵךְ, לֵךְ! Go - go, go, go! לָלֶכְֶת

הוא הלך לבית הספר. He went to school.

הפעם הלך לו מצוין! This time it went great!

היא הלכה לרופא. She went to the doctor.

הלכת אליו אתמול? Did you go to him yesterday?

לא, הלכתי לדודי. No, I went to my uncle.

איפה ההורים שלך? Where are your parents?

הם הלכו כבר. - לאן הם הלכו? - Where did they go? - לקולנוע. - to the movie

- הם הלכו מזמן? - They went a long time ago? - לא, לפני רבע שעה. - No, a quarter of an hour ago.

- אני צריך ללכת עכשיו. - I have to go now. - טוב, אני הולך איתך. - Well, I'm going with you.

מתי הולכים הביתה? When do you go home?

זה הולך טוב? Is it going well? - לא, זה לא הולך בכלל. - No, it does not work at all.

היא הולכת אליו כל יום. She goes to him every day.

לאן אתם הולכים? where are you going? אנחנו הולכים לקולנוע. We're going to the movies.

מחר אני אלך למשרד הפנים. Tomorrow I will go to the Ministry of the Interior.

אל תלך כל-כך מהר. Do not go so fast.

אל תלכי לבד, זה מסוכן. Do not go alone, it's dangerous.

אם הוא ילך לטייל, נלך איתו. If he goes for a walk, we'll go with him.

לפני שתלכו, תשתו כוס פקה. Before you go, have a cup of cam.

אני אלך איתכם, שלא תלכו לאיבוד. I will go with you, lest you get lost.

לך מפה! Go away! לכי הביתה. Go home.

לך תביא כיסא. Go get a chair.

לכו גם אתם, זה רצוי. Go too, it's desirable.

הלכתי לירושלים. I went to Jerusalem. - מה, הלכת ברגל? - What, did you walk?

- לא, באוטובוס! - No, on the bus!

אה, נסעת לירושלים, ללכת זאת אומרת ברגל. Oh, you went to Jerusalem, to go I mean on foot.

באוטובוס נוסעים. Bus passengers.

אם לא תהיה מוכן, נלך בלעדיך. If you are not ready, we will go without you.

- טוב, לכו בלעדיי! - Well, go without me!