×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Living Hebrew - J. Elihay, 056-060

056-060

אָסַר - אוֹסֵר, יֶאֳסוֹר, אֳסֺר! לֶאֳסוֹר

אסרתי עליו לצאת בלעדיי.

אפילו אם תאסרי עליו, זה לא יעזור.

אם החוק יאסור את זה, אני אפסיק.

היו צריכים לאסור עישון בכל מקום ציבורי.

טוב שאסור לעשן באוטובוס!

זה אסור על פי החוק.

אָרַךְ - אוֹרֵךְ, יֶאֳרַךְ, לֶאֳרוֹךְ

הטקס ארך שעתיים.

הנסיעה ארכה שש שעות.

זה אורך יותר מדי זמן.

אני חושש שההרצאה תארך יותר משעה.

זה עלול לארוך הרבה זמן.

אָזַל - אוֹזֵל, יֶאֳזַל, לֶאֳזוֹל

מצטער, זה אזל מהשוק.

כשהספר יאזל נדפיס אותו מחדש.

זה לא היה אמור לאזול כל-כך מהר!

אזל המזל!

אָכַל - אוֹכֵל, יֺאכַל, אֳכֺל! לֶאֳכוֹל

הוא אכל כבר, אבל אישתו עוד לא אכלה.

כבר אכלתי, תודה רבה. - מה אכלת?

דבורה, אכלת ארוחת בוקר?

העכברים אכלו את העוגה.

הוא אוכל צהריים בשתים-עשרה בדיוק.

החלודה אוכלת את הברזל.

הסטודנטים אוכלים במסעדה הזאת.

אולי תאכל אתנו היום?

תאכלי משהו!

לא, תודה, לא עכשיו, אני אוכל אחר-כך.

רחל, אם לא תאכלי את המרק, אוי ואבוי לך!

ייתכן מאוד שהוא יאכל אצלנו הערב.

בואו לאכול עכשיו, אחרת מתי תאכלו?

לא טוב לאכול יותר מדי מהר.

אָהַב - אוֹהֵב, יֺאהַב, אֳהֺב! לֶאֳהוֹב

לא אהבתי את היצירה הזאת.

היא אהבה אותו מההתחלה, אבל הוא לא אהב אותה בכלל.

אני אוהב מאוד מוסיקה קלאסית.

היא אוהבת את הילדים שלה.

כולם אוהבים אותו.

אני בטוח שתאהב את זה.

יכול להיות שלא תאהבו את התקליט הזה.

הוא אף פעם לא יאהב אותה.

השיר הזה הוא הכי אהוב עליי.

אי אפשר לראות אותו בלי לאהוב אותו.

צריך לקיים את ״וְאָָהַבְתָ לְרֵעֲךָ כָמוֹךָ״.


056-060

אָסַר - אוֹסֵר, יֶאֳסוֹר, אֳסֺר! לֶאֳסוֹר

אסרתי עליו לצאת בלעדיי.

אפילו אם תאסרי עליו, זה לא יעזור.

אם החוק יאסור את זה, אני אפסיק.

היו צריכים לאסור עישון בכל מקום ציבורי.

טוב שאסור לעשן באוטובוס!

זה אסור על פי החוק.

אָרַךְ - אוֹרֵךְ, יֶאֳרַךְ, לֶאֳרוֹךְ

הטקס ארך שעתיים.

הנסיעה ארכה שש שעות.

זה אורך יותר מדי זמן.

אני חושש שההרצאה תארך יותר משעה.

זה עלול לארוך הרבה זמן.

אָזַל - אוֹזֵל, יֶאֳזַל, לֶאֳזוֹל

מצטער, זה אזל מהשוק.

כשהספר יאזל נדפיס אותו מחדש.

זה לא היה אמור לאזול כל-כך מהר!

אזל המזל!

אָכַל - אוֹכֵל, יֺאכַל, אֳכֺל! לֶאֳכוֹל

הוא אכל כבר, אבל אישתו עוד לא אכלה.

כבר אכלתי, תודה רבה. - מה אכלת?

דבורה, אכלת ארוחת בוקר?

העכברים אכלו את העוגה.

הוא אוכל צהריים בשתים-עשרה בדיוק.

החלודה אוכלת את הברזל.

הסטודנטים אוכלים במסעדה הזאת.

אולי תאכל אתנו היום?

תאכלי משהו!

לא, תודה, לא עכשיו, אני אוכל אחר-כך.

רחל, אם לא תאכלי את המרק, אוי ואבוי לך!

ייתכן מאוד שהוא יאכל אצלנו הערב.

בואו לאכול עכשיו, אחרת מתי תאכלו?

לא טוב לאכול יותר מדי מהר.

אָהַב - אוֹהֵב, יֺאהַב, אֳהֺב! לֶאֳהוֹב

לא אהבתי את היצירה הזאת.

היא אהבה אותו מההתחלה, אבל הוא לא אהב אותה בכלל.

אני אוהב מאוד מוסיקה קלאסית.

היא אוהבת את הילדים שלה.

כולם אוהבים אותו.

אני בטוח שתאהב את זה.

יכול להיות שלא תאהבו את התקליט הזה.

הוא אף פעם לא יאהב אותה.

השיר הזה הוא הכי אהוב עליי.

אי אפשר לראות אותו בלי לאהוב אותו.

צריך לקיים את ״וְאָָהַבְתָ לְרֵעֲךָ כָמוֹךָ״.