×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Living Hebrew - J. Elihay, 041-045

041-045

חזר - חוזר, יחזור, חזר! לחזור

הוא חזר אתמול מחוץ לארץ.

המכונית חזרה באותה הדרך.

שרה, מתי חזרת? - ואתה מתי חזרת?

הילדים עוד לא חזרו מבית הספר.

מתי הוא חוזר הביתה?

היא חוזרת על השיעורים שלה.

תמיד הוא חוזר על אותן השגיאות.

בדרך כלל הם חוזרים מאוחר.

מספר הטלפון: 72538, אני חוזר: 72538.

מתי תחזור ללימודים?

מתי תחזרי?

אני אחזור מחר באותה שעה.

הפועלים יחזרו לעבודה מחר.

תחזור מהר!

חזור אחריי!

נחזור לעניין.

אין סיכויים שהוא יחזור היום.

אם הוא יחזור אי-פעם, תכתוב לי.

חשׁשׁ - חושׁשׁ, יחשׁושׁ, לחשׁושׁ

מזה חששתי!

היא חששה מהתוצאות.

חששנו לחייו.

היא חוששת לילד שלה.

הם חוששים מעונש.

אני חושש מאוד שלא אוכל לחזור בזמן.

אל תחשוש! אל תחששי! אל תחששו!

אין לך מה לחשוש.

עבד - עובד, יעבוד, עבד! לעבוד

עבדתי בגן כל היום.

עבדת אצלו פעם?

אתמול אימא עבדה עד חצות.

השבוע אני עובדת לילה.

יש הרבה הזמנות ואנחנו עובדים קשה.

איפה אתה עובד?

אני אעבוד אתך.

אם תעבוד טוב, תקבל העלאה.

אני לא רוצה שתעבדי קשה.

אני רוצה לעבוד, לא איכפת לי באיזו עבודה.

עצר - עוצר, יעצור, עצר! לעצור

הנהג עצר בצומת.

הבוקר היו פקקים בכביש וזה עצר את כל התנועה.

המשטרה עצרה אותו.

ראיתי אותו רץ ועצרתי אותו.

עצור, עצור! למה אתה לא עוצר?

נהג, תעצור בפינה!

- לא אסור לעצור כאן.

העצורים ישבו במשטרה כל הלילה.

הרכבת עוצרת בכל התחנות.

עזר - עוזר, יעזור, עזר! לעזור

תודה, זה עזר לי הרבה.

אני עזרתי לא, אחרת הוא לא היה גומר.

אימא עזרה לא להכין שיעורים.

הילדים עזרו לי לקטוף פירות.

קח כדור שינה, זה יכול לעזור.

לקחתי, אבל זה לא עוזר.

רגע, רגע, אני אעזור לך.

תעזור לי רגע.

תעזרי לו, הוא לא יכול לבד.

הסברים, צעקות, שום דבר לא יעזור.


041-045

חזר - חוזר, יחזור, חזר! לחזור Return

הוא חזר אתמול מחוץ לארץ. He returned from abroad yesterday.

המכונית חזרה באותה הדרך. The car returned the same way.

שרה, מתי חזרת? Sara, when did you come back? - ואתה מתי חזרת? - And when did you come back?

הילדים עוד לא חזרו מבית הספר. The children are not back from school yet.

מתי הוא חוזר הביתה? when is he coming home

היא חוזרת על השיעורים שלה. She repeats her lessons.

תמיד הוא חוזר על אותן השגיאות. He always repeats the same mistakes.

בדרך כלל הם חוזרים מאוחר. They usually come back late.

מספר הטלפון: 72538, אני חוזר: 72538.

מתי תחזור ללימודים? when will you go back to school

מתי תחזרי? when will you come back

אני אחזור מחר באותה שעה.

הפועלים יחזרו לעבודה מחר. The workers will return to work tomorrow.

תחזור מהר! Come back soon!

חזור אחריי! Follow me back!

נחזור לעניין. Let's get back to the point.

אין סיכויים שהוא יחזור היום. There's no way he'll be back today.

אם הוא יחזור אי-פעם, תכתוב לי. If he ever comes back, write me.

חשׁשׁ - חושׁשׁ, יחשׁושׁ, לחשׁושׁ

מזה חששתי! I was afraid of that!

היא חששה מהתוצאות. She was afraid of the results.

חששנו לחייו.

היא חוששת לילד שלה.

הם חוששים מעונש.

אני חושש מאוד שלא אוכל לחזור בזמן.

אל תחשוש! אל תחששי! אל תחששו!

אין לך מה לחשוש.

עבד - עובד, יעבוד, עבד! לעבוד

עבדתי בגן כל היום.

עבדת אצלו פעם?

אתמול אימא עבדה עד חצות.

השבוע אני עובדת לילה.

יש הרבה הזמנות ואנחנו עובדים קשה.

איפה אתה עובד?

אני אעבוד אתך.

אם תעבוד טוב, תקבל העלאה.

אני לא רוצה שתעבדי קשה.

אני רוצה לעבוד, לא איכפת לי באיזו עבודה.

עצר - עוצר, יעצור, עצר! לעצור

הנהג עצר בצומת.

הבוקר היו פקקים בכביש וזה עצר את כל התנועה.

המשטרה עצרה אותו.

ראיתי אותו רץ ועצרתי אותו.

עצור, עצור! למה אתה לא עוצר?

נהג, תעצור בפינה!

- לא אסור לעצור כאן.

העצורים ישבו במשטרה כל הלילה.

הרכבת עוצרת בכל התחנות.

עזר - עוזר, יעזור, עזר! לעזור

תודה, זה עזר לי הרבה.

אני עזרתי לא, אחרת הוא לא היה גומר.

אימא עזרה לא להכין שיעורים.

הילדים עזרו לי לקטוף פירות.

קח כדור שינה, זה יכול לעזור.

לקחתי, אבל זה לא עוזר.

רגע, רגע, אני אעזור לך.

תעזור לי רגע.

תעזרי לו, הוא לא יכול לבד.

הסברים, צעקות, שום דבר לא יעזור.