×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

ניר וגלי חדר וחצי, ניר וגלי חדר וחצי - הטוסטר

ניר וגלי חדר וחצי - הטוסטר

שלום, קניתי את זה כאן לפני שבוע

אני רוצה להחזיר את זה בבקשה

מה הבעיה? אני רואה שהוא שבור

לא הוא לא שבור, אני שמתי לו

מה, מה ז'תומרת, מה הבעיה איתו?

מה הבעיה?

בבקשה

יש פרטנר! -אין פרטנר חלאס כבר

יש עם מי לדבר!

אין עם מי לדבר לא רוצים אותנו כאן אתה לא מבין?

בצדק לא רוצים!

באת, כבשת...

אתה מחזיק מיליון פסיק שמונה אנשים תחת מצור!

אני לא מחזיק אף אחד, רד ממני כבר!

עד מתי ימשיך כאן מעגל הדמים? עד מתי?

יואוו

חומת מגן, עופרת יצוקה, עמוד ענן, צוק איתן

טוב די, די אני לא יכול לשמוע את זה יותר, די

תביני, זה מה שאני שומע 24 שעות, בלי הפסקה

נו אתה יכול להשאיר לו מסקנטייפ פשוט

אה סליחה, אני לא הולך להוריד- להחזיר כל פעם שאני רוצה טוסט

יש גבול

תחליפי לי את זה, או אני לא יודע מה

אתה רוצה שאני אבדוק אם יש דגם אחר? יותר מתון?

אני אשמח

מממממממממ מממממממ

מה?

ממממממ ממממממ

יהודים וערבים מסרבים להיות אויבים!

די כבר! די!!

טוב זה ה"S-400", הוא יותר פרגמטי נחשב

אוקיי

וזה עם אחריות שנתיים גם

אני יכול לבדוק אותו?

בשמחה

אה שלום, אני שולי

אביתר. מה נשמע?

אביתר, מה הדעות שלך? בגדול?

שמע..

אני לא אבוא אגיד לך עכשיו

צריך להיכנס לעזה, לכבוש הכל, לעשות טרנספר לכולם

אבל, אבל..

אם יורים עלינו, יש לנו את כל הזכות בעולם להגן על עצמנו!

או!

תראה לי עוד מדינה אחת שהיו יורים עליה טילים, איך הייתה מגיבה?

תודה רבה!

מי הצבעת בחירות אחרונות?

האמת, הצבעתי יאיר לפיד

וואלה

כן, בקטע חברתי יותר אתה יודע..יוקר המחייה וכאלה

איזה, הכל חרטא

כן, תכלס הכל חרטא בסוף

אני אגיד לך על עצמי, אני 130 שקל

נו?

אני לא שווה את זה.

וואלה

אתה במבצע גם

אחרי המבצע לא שווה את זה

דוגרי אני אומר לך

יודעת מה? זה גבר! אני אקח אותו

נהדר, לארוז לך?

אה לא לא צריך, אני כאן 2 מטר, גם בא לי איזה טוסט

אני רק צריך לעבור בסופר לפני, לקנות גבינה

אין בעיה בכיף, שולי

אפשר רק לשאול אותך גם משהו אבל?

בטח אביתר

אתה עכשיו הולך לסופר, קונה גבינה

חוזר הביתה, מכין טוסט, אוכל אותו בסבבה..

כן

בשביל הטוסט שלך

נו?

אתה יודע מה פרה צריכה לעבור?

תביאי לי זיכוי בבקשה

הכתוביות באדיבות תלמידי תיכון שוהם ובסיוע אגודת החירשים בישראל


ניר וגלי חדר וחצי - הטוסטר Nir und Gali eineinhalb Zimmer – der Toaster Nir and Gali a room and a half - the toaster Nir et Gali une chambre et demie - le grille-pain Нир и Гали полторы комнаты - тостер

שלום, קניתי את זה כאן לפני שבוע

אני רוצה להחזיר את זה בבקשה

מה הבעיה? אני רואה שהוא שבור What is the problem? I see it's broken

לא הוא לא שבור, אני שמתי לו No, it's not broken, I put it on him

מה, מה ז'תומרת, מה הבעיה איתו? What, what's wrong, what's the problem with him?

מה הבעיה?

בבקשה

יש פרטנר! -אין פרטנר חלאס כבר There is a partner! - There is no Halas partner anymore

יש עם מי לדבר! There is someone to talk to!

אין עם מי לדבר לא רוצים אותנו כאן אתה לא מבין? There's no one to talk to, they don't want us here, don't you understand?

בצדק לא רוצים! Rightly do not want!

באת, כבשת... You came, you conquered...

אתה מחזיק מיליון פסיק שמונה אנשים תחת מצור! You're holding a million comma eight people under siege! Você está segurando um milhão de vírgulas oito pessoas sob cerco!

אני לא מחזיק אף אחד, רד ממני כבר! I'm not holding anyone, get off me already! Não estou segurando ninguém, sai de cima de mim já!

עד מתי ימשיך כאן מעגל הדמים? עד מתי? How long will the cycle of blood continue here? How long? Por quanto tempo o ciclo do sangue continuará aqui? Quanto tempo?

יואוו

חומת מגן, עופרת יצוקה, עמוד ענן, צוק איתן A protective wall, cast lead, pillar of cloud, solid cliff

טוב די, די אני לא יכול לשמוע את זה יותר, די ok enough, enough i can't hear it anymore, enough

תביני, זה מה שאני שומע 24 שעות, בלי הפסקה

נו אתה יכול להשאיר לו מסקנטייפ פשוט Well, you can leave him a simple masking tape

אה סליחה, אני לא הולך להוריד- להחזיר כל פעם שאני רוצה טוסט Oh sorry, I'm not going to take off- return every time I want toast Ой, извините, я не буду качать - возвращайтесь каждый раз, когда я хочу тост

יש גבול There is a limit

תחליפי לי את זה, או אני לא יודע מה Replace it for me, or I don't know what

אתה רוצה שאני אבדוק אם יש דגם אחר? יותר מתון? Do you want me to check if there is another model? More moderate?

אני אשמח

מממממממממ מממממממ

מה?

ממממממ ממממממ

יהודים וערבים מסרבים להיות אויבים! Jews and Arabs refuse to be enemies!

די כבר! די!!

טוב זה ה"S-400", הוא יותר פרגמטי נחשב Well this is the "S-400", it is considered more pragmatic

אוקיי

וזה עם אחריות שנתיים גם And it's with a two year warranty as well

אני יכול לבדוק אותו?

בשמחה

אה שלום, אני שולי

אביתר. מה נשמע?

אביתר, מה הדעות שלך? בגדול?

שמע..

אני לא אבוא אגיד לך עכשיו I will not come and tell you now

צריך להיכנס לעזה, לכבוש הכל, לעשות טרנספר לכולם You have to enter Gaza, occupy everything, make a transfer for everyone

אבל, אבל..

אם יורים עלינו, יש לנו את כל הזכות בעולם להגן על עצמנו! If we are shot, we have every right in the world to protect ourselves!

או!

תראה לי עוד מדינה אחת שהיו יורים עליה טילים, איך הייתה מגיבה? Show me one more country where missiles were fired at, how would it react?

תודה רבה!

מי הצבעת בחירות אחרונות? Who did you vote last election?

האמת, הצבעתי יאיר לפיד The truth is, I voted for Yair Lapid

וואלה Walla

כן, בקטע חברתי יותר אתה יודע..יוקר המחייה וכאלה Yes, in a more social section, you know.. the cost of living and such

איזה, הכל חרטא What, everything's regret

כן, תכלס הכל חרטא בסוף Yes, it's all a shame in the end

אני אגיד לך על עצמי, אני 130 שקל

נו?

אני לא שווה את זה.

וואלה

אתה במבצע גם You are on sale too

אחרי המבצע לא שווה את זה After the operation is not worth it

דוגרי אני אומר לך Doggery I tell you

יודעת מה? זה גבר! אני אקח אותו know what? This is a man! I will take him

נהדר, לארוז לך? Great, pack for you?

אה לא לא צריך, אני כאן 2 מטר, גם בא לי איזה טוסט Oh no, no need, I'm 2 meters here, I also want some toast

אני רק צריך לעבור בסופר לפני, לקנות גבינה

אין בעיה בכיף, שולי No problem with fun, Shuli

אפשר רק לשאול אותך גם משהו אבל? Can I just ask you something too but?

בטח אביתר

אתה עכשיו הולך לסופר, קונה גבינה

חוזר הביתה, מכין טוסט, אוכל אותו בסבבה.. Comes home, makes toast, eats it in a row..

כן

בשביל הטוסט שלך For your toast

נו?

אתה יודע מה פרה צריכה לעבור? Do you know what a cow needs to go through?

תביאי לי זיכוי בבקשה Bring me credit please

הכתוביות באדיבות תלמידי תיכון שוהם ובסיוע אגודת החירשים בישראל The subtitles are courtesy of the students of Shoham High School and with the help of the Deaf Association in Israel