×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

SlowCzech Podcast, (185 I) Jaké oblečení rád(a) nosíš?

(185 I) Jaké oblečení rád(a) nosíš?

styl oblékání – způsob, jak se oblékáme, můžu mít hrozný nebo dobrý styl oblékání

co si můžu dovolit – to znamená, kam až můžu jít s nějakou aktivitou, what I can afford, může to být sociálně nebo i finančně (Např. : V opeře si nemůžeš dovolit nosit džíny. Nesmíš. Nemůžu si dovolit nový počítač, nemám dost peněz.)

nesmírně spokojená – maximálně spokojená, extrémně spokojená

lidi vidí, soudí a hodnotí – Na soudu soudce soudí. Soudce je judge. A lidé nás soudí. A lidí nás hodnotí jako učitelé ve škole. Hodnocení je evaluace.

musím občas zašít díry (sew up) – když mám v oblečení díru, vidím svoji kůži a je mi zima. A tu díru musím zašít a potom je oblečení opravené.

rouška ladí se sukní (it goes with) – rouška má stejnou barvu a stejný/podobný vzor jako sukně. Rouška a sukně jdou k sobě. Často muži říkají: Ta modrá barva ti ladí k očím!

je těžké něco sehnat – je těžké najít, získat, dostat

chodit naboso/bosa – chodit bez bot a bez ponožek.

to škrábe a škrtí – kočka škrábe nebo cedulka od výrobce škrábe. A příliš malé nebo těsné kalhoty škrtí.

boty na podpatku – to nejsou placaté/ploché boty, ale moje pata je třeba o 5 cm výš. Ženy často nosí boty na podpatku, když jdou do opery nebo na důležitý mítink

nosím vs. mám na sobě – Často nosím sukni, ale dnes mám na sobě legíny. Nebo nikdy nenosím brýle. Nosím něco často, každý den. Ale mám na sobě legíny teď.

Nerada nakupuju. Nerada kupuju cokoli kromě knih a dárků. Ale hlavně nerada kupuju oblečení. A proto jsem ráda, když mi nové šaty nebo tričko vybere partner. Jsem jako moje maminka – když jsem byla asi o 15 let mladší, moje maminka změnila styl oblékání. Změnila i účes a začala se oblékat jako mladší generace. Ale protože moc nevěděla, co si může dovolit nosit, potřebovala moji pomoc. A tak jsem jí často kupovala oblečení jako dárek k svátku, k narozeninám nebo k Vánocům. A ona byla nesmírně spokojená.

Oblečení je něco, co z nás dělá nás. Říkáme, že šaty dělají člověka. Tak, jak vypadám, tak mě lidi vidí, soudí a hodnotí. Určitě znáš experimenty, kdy ten jeden a stejný člověk byl oblečený jako manažer, o hodinu později jako bezdomovec a lidé se k němu pokaždé chovali jinak. Myslím si, že to, jak vypadáme, je důležité především pro nás. Musíme se cítit dobře v tom, co nosíme. A můžeme klidně každý den nosit to stejné. Už sis taky někdy pořídil(a) dvě trička nebo dvoje stejné kalhoty jen proto, že prostě byly fakt super pohodlné a příjemné?

Já a oblečení,… To je otázka. Jak už jsem říkala, nerada ho kupuju. A proto musím občas zašít díry, které se objeví. Ale zase (on the contrary) ráda šiju. Během první korona krize jsem si ušila sukni a roušku. A ta rouška ladila se sukní. Když jsem byla malá, maminka často šila, protože bylo těžké sehnat hezké oblečení. A protože maminka měla ráda barvy, odjakživa jsem nosila barevné oblečení. Pamatuju si, že nám maminka jedou ušila kraťasy. A když říkám “nám”, myslím tím mně, bratrovi i tatínkovi. Takže jsme všichni tři měli stejné červeno-černo-zeleno-modro-oranžové kraťasy. Byli jsme jak bratři v triku, ale v triku, ale bratři v kraťasech. Mimochodem, Bratři v triku je české filmové studio, které produkovalo animované filmy jako Bob a Bobek, Krteček nebo dokonce i Tom a Jerry.

A jaké oblečení nosím nejraději? Mám ráda volné pohodlné oblečení. V létě nosím většinou sukni (mám asi 5 sukní), tílko nebo tričko a sandálky. Taky ráda nosím ponožkobotky (neboli Skinners) a nebo chodím úplně naboso/bosa, ale jenom mimo město. Na podzim a v zimě ráda nosím šaty (mám asi patery nebo šestery šaty), přes to volnou mikinu a kolem krku šálu. K šatům samozřejmě legíny. Nesnáším silonky! Jsou hrozně nepohodlné a škrtí. Nemám ráda, když mě cokoli škrtí nebo škrábe. Když je chladno nebo zima, nosím boty napodpatku (ale jenom na malém podpatku, neumím chodit na vysokých podpatcích) a samozřejmě ponožky. Každý druhý den se mi stane, že mám každou ponožku jinou. Tobě taky? Moje maminka má takovou teorii – v pračce žije ponožkožrout. To je taková malá příšera, která žere ponožky. A proto vždy, když dáš do pračky například 20 špinavých ponožek, za tři hodiny je tam už jen 19 ponožek. Protože ponožkožrout měl hlad! Tak, to bylo oblečení, které nosím často a které nosím ráda. Ale co mám na sobě zrovna teď? Teď mám na sobě pohodlné šedé legíny, které mají asi 189 děr (jedna díra, ale pět a víc děr), takže legíny nemají jenom jednu díru, ale mají 189 děr. Potom mám teplé huňaté ponožky, protože je ráno a je docela zima. Potom mám na sobě modré tričko a přes to růžovou mikinu. No jo, jsem blondýna. Doufám, že se ti dnešní epizoda líbila. Mrkni se na www.slowczech.com, přihlaš se k odběru newsletteru slowczech, dostaneš gramatický dárek. A nebo se podívej do e-shopu, kde jsou ebooky zdarma nebo za poplatek. Ale hlavně poslouchej dál slowczech. Protože listening is crucial. Pasivní input je důležitý, jestli chceš mít lepší češtinu.


(185 I) Jaké oblečení rád(a) nosíš? (185 I) What clothes do you like to wear? (185 I)你喜欢穿什么衣服?

styl oblékání – způsob, jak se oblékáme, můžu mít hrozný nebo dobrý styl oblékání style of dressing - the way we dress, I can have a terrible or good style of dressing estilo de vestir - da maneira como nos vestimos, posso ter um estilo de vestir ruim ou bom 着装风格 - 我们的着装方式,我可以拥有糟糕或好的着装风格

co si můžu dovolit – to znamená, kam až můžu jít s nějakou aktivitou, what I can afford, může to být sociálně nebo i finančně (Např. what can I afford - that is, where I can go with an activity, what I can afford, it can be socially or financially (Eg. o que posso pagar - isto é, onde posso ir com uma atividade, o que posso pagar, pode ser socialmente ou financeiramente (Ex. 我能负担得起的——这意味着我能在一项活动中走多远,我能负担得起,它可以是社会上或经济上的(例如 : V opeře si nemůžeš dovolit nosit džíny. : You can't afford to wear jeans at the opera. : 你不能穿牛仔裤去看歌剧。 Nesmíš. You mustn't. 你不能。 Nemůžu si dovolit nový počítač, nemám dost peněz.) I can't afford a new computer, I don't have enough money.) 我买不起新电脑,我没有足够的钱。)

nesmírně spokojená – maximálně spokojená, extrémně spokojená extremely satisfied - extremely satisfied, extremely satisfied 非常满意——非常满意,非常满意

lidi vidí, soudí a hodnotí – Na soudu soudce soudí. people see, judge and evaluate - Judges judge in court. 人们看到,判断和评估 - 在法庭上,法官判断。 Soudce je judge. A judge is a judge. 法官就是法官。 A lidé nás soudí. And people judge us. 人们评判我们。 A lidí nás hodnotí jako učitelé ve škole. And people evaluate us like teachers at school. 人们评价我们就像学校里的老师一样。 Hodnocení je evaluace. 评估就是评价。

musím občas zašít díry (sew up) – když mám v oblečení díru, vidím svoji kůži a je mi zima. I have to sew holes from time to time (sew up) - when I have a hole in my clothes, I see my skin and I'm cold. 有时我必须缝上破洞——当我的衣服有破洞时,我可以看到我的皮肤,我很冷。 A tu díru musím zašít a potom je oblečení opravené. And I have to sew up the hole and then the clothes are fixed. 我必须把洞缝好,然后把衣服固定好。

rouška ladí se sukní (it goes with) – rouška má stejnou barvu a stejný/podobný vzor jako sukně. the veil goes with the skirt (it goes with) - the veil has the same color and the same / similar pattern as the skirt. 面纱与裙子相配(与之相配)——面纱与裙子具有相同的颜色和相同/相似的图案。 Rouška a sukně jdou k sobě. Veils and skirts go together. 面纱和裙子是一体的。 Často muži říkají: Ta modrá barva ti ladí k očím! Often men say: That blue color suits your eyes! 男人常说:蓝色配你的眼睛!

je těžké něco sehnat – je těžké najít, získat, dostat it's hard to get something - it's hard to find, get, get 很难得到——很难找到,得到,得到

chodit naboso/bosa – chodit bez bot a bez ponožek. walk barefoot/barefoot - walk without shoes or socks. 赤脚/赤脚走路 - 不穿鞋或袜子走路。

to škrábe a škrtí – kočka škrábe nebo cedulka od výrobce škrábe. It Scratches and Strangles - Cat scratches or placard from the manufacturer Scratches. 它划伤和勒死 - 猫划伤或制造商的标签划伤。 A příliš malé nebo těsné kalhoty škrtí. And pants that are too small or tight are suffocating. 太小或太紧的裤子会让人窒息。

boty na podpatku – to nejsou placaté/ploché boty, ale moje pata je třeba o 5 cm výš. heeled shoes - they are not flat/flat shoes, but my heel is about 5 cm higher. 鞋跟鞋 - 它们不是平底鞋/平底鞋,但我的鞋跟高约 5 厘米。 Ženy často nosí boty na podpatku, když jdou do opery nebo na důležitý mítink Women often wear heels when they go to the opera or an important meeting 女人去歌剧院或重要会议时常穿高跟鞋

nosím vs. mám na sobě – Často nosím sukni, ale dnes mám na sobě legíny. I wear vs. I'm wearing - I often wear a skirt, but today I'm wearing leggings. 我穿vs。我穿着——我经常穿裙子,但今天我穿的是紧身裤。 Nebo nikdy nenosím brýle. Or I never wear glasses. 或者我从不戴眼镜。 Nosím něco často, každý den. I wear something often, every day. 我经常穿东西,每天。 Ale mám na sobě legíny teď. But I'm wearing leggings now. 但我现在穿着紧身裤。

Nerada nakupuju. I don't like shopping. 我不喜欢购物。 Nerada kupuju cokoli kromě knih a dárků. I don't like to buy anything except books and gifts. 除了书和礼物,我什么都不喜欢买。 Ale hlavně nerada kupuju oblečení. But mostly I don't like buying clothes. 但主要是我不喜欢买衣服。 A proto jsem ráda, když mi nové šaty nebo tričko vybere partner. And that's why I'm happy when my partner chooses a new dress or T-shirt. 这就是为什么当我的伴侣选择一件新衣服或 T 恤时我很高兴。 Jsem jako moje maminka – když jsem byla asi o 15 let mladší, moje maminka změnila styl oblékání. I'm like my mom - when I was about 15 years younger, my mom changed her dressing style. 我就像我妈妈——在我年轻 15 岁的时候,我妈妈改变了她的穿衣风格。 Změnila i účes a začala se oblékat jako mladší generace. She also changed her hairstyle and started dressing like the younger generation. 她也改变了发型,开始穿得像年轻一代。 Ale protože moc nevěděla, co si může dovolit nosit, potřebovala moji pomoc. But since she didn't really know what she could afford to wear, she needed my help. 但由于她真的不知道自己能买得起什么,所以她需要我的帮助。 A tak jsem jí často kupovala oblečení jako dárek k svátku, k narozeninám nebo k Vánocům. So I often bought her clothes as a holiday, birthday or Christmas present. 所以我经常给她买衣服作为节日、生日或圣诞礼物。 A ona byla nesmírně spokojená. And she was extremely pleased. 她非常高兴。

Oblečení je něco, co z nás dělá nás. Clothing is something that makes us who we are. 服装使我们成为我们自己。 Říkáme, že šaty dělají člověka. We say clothes make the man. 我们说衣服造就男人。 Tak, jak vypadám, tak mě lidi vidí, soudí a hodnotí. The way I look is how people see, judge and evaluate me. 我的样子就是人们如何看待、判断和评价我。 Určitě znáš experimenty, kdy ten jeden a stejný člověk byl oblečený jako manažer, o hodinu později jako bezdomovec a lidé se k němu pokaždé chovali jinak. Surely you know the experiments where the same person was dressed as a manager, an hour later as a homeless person, and people treated him differently each time. 你肯定知道这样的实验:同一个人打扮成经理,一小时后变成无家可归的人,每次人们对待他的方式都不一样。 Myslím si, že to, jak vypadáme, je důležité především pro nás. I think the way we look is important above all to us. 我认为我们的外表对我们来说最重要。 Musíme se cítit dobře v tom, co nosíme. We need to feel good in what we wear. 我们需要对自己的穿着感觉良好。 A můžeme klidně každý den nosit to stejné. And we can easily wear the same thing every day. 我们可以很容易地每天穿同样的东西。 Už sis taky někdy pořídil(a) dvě trička nebo dvoje stejné kalhoty jen proto, že prostě byly fakt super pohodlné a příjemné? Have you ever bought two t-shirts or two pairs of the same pants just because they were really super comfortable and nice? 你有没有买过两件 T 恤或两条相同的裤子,只是因为它们真的超级舒服又好看?

Já a oblečení,… To je otázka. Me and clothes,… That's the question. 我和衣服,……这就是问题所在。 Jak už jsem říkala, nerada ho kupuju. As I said before, I don't like to buy it. 正如我之前所说,我不喜欢买它。 A proto musím občas zašít díry, které se objeví. And that's why I sometimes have to sew up the holes that appear. 这就是为什么我有时不得不缝合出现的洞。 Ale zase (on the contrary) ráda šiju. But then again (on the contrary) I like to sew. 但话又说回来(相反)我喜欢缝纫。 Během první korona krize jsem si ušila sukni a roušku. During the first corona crisis, I sewed a skirt and a veil. 在第一次电晕危机期间,我缝制了裙子和面纱。 A ta rouška ladila se sukní. And the veil matched the skirt. 面纱与裙子相配。 Když jsem byla malá, maminka často šila, protože bylo těžké sehnat hezké oblečení. When I was little, my mother often sewed because it was hard to find nice clothes. 小时候,妈妈经常缝衣服,因为很难找到漂亮的衣服。 A protože maminka měla ráda barvy, odjakživa jsem nosila barevné oblečení. And because my mother liked colors, I always wore colorful clothes. 因为我妈妈喜欢颜色,所以我总是穿着五颜六色的衣服。 Pamatuju si, že nám maminka jedou ušila kraťasy. I remember my mother sewing shorts for us. 我记得我妈妈为我们缝制短裤。 A když říkám “nám”, myslím tím mně, bratrovi i tatínkovi. And when I say "us," I mean my brother and Dad. 当我说“我们”时,我指的是我、我的兄弟和我的父亲。 Takže jsme všichni tři měli stejné červeno-černo-zeleno-modro-oranžové kraťasy. So all three of us had the same red-black-green-blue-orange shorts. 所以我们三个人都穿着同样的红黑绿蓝橙短裤。 Byli jsme jak bratři v triku, ale v triku, ale bratři v kraťasech. We were like brothers in a T-shirt, but in a T-shirt, but brothers in shorts. 我们就像穿着背心的兄弟,但穿着背心,但穿着短裤的兄弟。 Mimochodem, Bratři v triku je české filmové studio, které produkovalo animované filmy jako Bob a Bobek, Krteček nebo dokonce i Tom a Jerry. By the way, Bratři v triku is a Czech film studio that has produced animated films such as Bob and Bobek, Mole or even Tom and Jerry. 顺便说一句,Bratři v triku 是一家捷克电影制片厂,制作了 Bob 和 Bobek、The Mole 甚至汤姆和杰瑞等动画电影。

A jaké oblečení nosím nejraději? Mám ráda volné pohodlné oblečení. V létě nosím většinou sukni (mám asi 5 sukní), tílko nebo tričko a sandálky. Taky ráda nosím ponožkobotky (neboli Skinners) a nebo chodím úplně naboso/bosa, ale jenom mimo město. Na podzim a v zimě ráda nosím šaty (mám asi patery nebo šestery šaty), přes to volnou mikinu a kolem krku šálu. K šatům samozřejmě legíny. Nesnáším silonky! Jsou hrozně nepohodlné a škrtí. Nemám ráda, když mě cokoli škrtí nebo škrábe. Když je chladno nebo zima, nosím boty napodpatku (ale jenom na malém podpatku, neumím chodit na vysokých podpatcích) a samozřejmě ponožky. Každý druhý den se mi stane, že mám každou ponožku jinou. Tobě taky? Moje maminka má takovou teorii – v pračce žije ponožkožrout. To je taková malá příšera, která žere ponožky. A proto vždy, když dáš do pračky například 20 špinavých ponožek, za tři hodiny je tam už jen 19 ponožek. Protože ponožkožrout měl hlad! Tak, to bylo oblečení, které nosím často a které nosím ráda. Ale co mám na sobě zrovna teď? Teď mám na sobě pohodlné šedé legíny, které mají asi 189 děr (jedna díra, ale pět a víc děr), takže legíny nemají jenom jednu díru, ale mají 189 děr. Potom mám teplé huňaté ponožky, protože je ráno a je docela zima. Potom mám na sobě modré tričko a přes to růžovou mikinu. No jo, jsem blondýna. Doufám, že se ti dnešní epizoda líbila. Mrkni se na www.slowczech.com, přihlaš se k odběru newsletteru slowczech, dostaneš gramatický dárek. A nebo se podívej do e-shopu, kde jsou ebooky zdarma nebo za poplatek. Ale hlavně poslouchej dál slowczech. Protože listening is crucial. Pasivní input je důležitý, jestli chceš mít lepší češtinu. And what clothes do I like to wear the most? I like loose comfortable clothes. In the summer I usually wear a skirt (I have about 5 skirts), a tank top or a T-shirt and sandals. I also like to wear socks (or Skinners) or walk barefoot / barefoot, but only out of town. In autumn and winter I like to wear a dress (I probably have floors or six dresses), a loose sweatshirt and a scarf around my neck. Leggings, of course. I hate nylons! They are very uncomfortable and strangling. I don't like to be strangled or scratched by anything. When it's cold or cold, I wear high-heeled shoes (but only on a small heel, I can't walk in high heels) and of course socks. It happens to me every other day that I have every sock different. You too? My mother has such a theory - she lives a sock in a washing machine. It's such a small monster that eats socks. And that's why whenever you put, for example, 20 dirty socks in the washing machine, there are only 19 socks in three hours. Because the sock eater was hungry! So, it was clothes that I wear often and that I like to wear. But what am I wearing right now? Now I'm wearing comfortable gray leggings that have about 189 holes (one hole, but five or more holes), so the leggings don't only have one hole, but have 189 holes. Then I have warm shaggy socks because it's morning and it's quite cold. Then I wear a blue T-shirt and a pink sweatshirt. Well, I'm blonde. I hope you enjoyed the episode today. Take a look at www.slowczech.com, subscribe to the slowczech newsletter, you will receive a grammar gift. Or look in the e-shop, where ebooks are free or for a fee. But most of all, keep listening to the slows. Because listening is crucial. Passive input is important if you want to have better Czech. 我最喜欢穿什么衣服?我喜欢宽松舒适的衣服。在夏天,我通常穿裙子(我有大约 5 条裙子)、背心或 T 恤和凉鞋。我也喜欢穿袜子靴(或 Skinners)或完全赤脚/赤脚,但仅限于城外。秋冬,我喜欢穿一件连衣裙(我大概有五六件),外面套一件宽松的卫衣,脖子上围一条围巾。紧身裤,当然,要搭配这件衣服。我讨厌尼龙!他们非常不舒服和令人窒息。我不喜欢被任何东西捏或抓。天冷或冬天,我穿高跟鞋(但只有小跟,我不能穿高跟鞋走路),当然还有袜子。每隔一天,我就会有不同的袜子。你也是?我妈妈有一个理论——一个吃袜子的人住在洗衣机里。真是个吃袜子的小怪物。这就是为什么每次你把 20 只脏袜子放进洗衣机,三个小时内只剩下 19 只袜子。因为吃袜子的人饿了!嗯,那是我经常穿而且我喜欢穿的衣服。但我现在穿的是什么?现在我穿着舒适的灰色紧身裤,大约有 189 个孔(一个孔,但五个或更多孔),所以紧身裤不只是一个孔,它们有 189 个孔。然后我有温暖的毛绒袜子,因为现在是早上而且很冷。然后我穿一件蓝色T恤和一件粉色运动衫。哦,是的,我是金发女郎。我希望你喜欢今天的节目。浏览 www.slowczech.com,订阅 slowczech 时事通讯,您将收到一份语法礼物。或者看看电子商店,那里有免费或收费的电子书。但最重要的是,继续听slowczech。因为倾听很重要。如果你想提高你的捷克语,被动输入很重要。