×

Usamos cookies para ayudar a mejorar LingQ. Al visitar este sitio, aceptas nuestras politicas de cookie.


image

GCSE Greek 2017, Herodotus Amasis, Euenius, Pactyas, 4. Euenius 44-64, Icebreaker 2

53 οἱ δὲ Ἀπολλωνιᾶται ὡς ἐπύθοντο, γὰρ ταῦτα γενόμενα οὐ ἔλαθεν αὐτοὺς, 54 ὑπ-αγαγόντες αὐτὸν ὑπὸ δικαστήριον κατ-έκριναν στερηθῆναι τῆς ὄψεως. 55 Ἐπεὶ δὲ ἐξ-ετύφλωσαν τὸν Εὐήνιον, αὐτίκα μετὰ ταῦτα 56 οὕτε πρόβατά ἔτικτεν αὐτοὶς, οὔτε γῆ ἔφερεν καρπόν ὁμοίως . 57 αὐτοῖς δὲ ἐπ-ερωτωμένοις ἐν τε Δωδώνῃ καὶ ἐν Δελφοῖς τὸ αἴτιον τοῦ παρ-όντος κακοῦ, 58 οἱ θεοί ἐφραζον τοιάδε· “ Ἀδίκως ἐστερήσατε τῆς ὄψεως Εὐήνιον τὸν φύλακα τῶν ἱερῶν προβάτων · 59 γὰρ ἡμεῖς ἐφ-ωρμήσαμεν τοὺς λύκους 60 τε οὐ πρότερόν παυσόμεθα τιμωροῦντες ἐκείνῳ 61 πρῖν ἂν δῶτε δίκας ἃς ἂν αὐτος ἕληται καὶ δικαιοῖ· τοῦτων δὲ τελουμένων 62 αὐτοὶ δώσομεν Εὐηνίῳ δόσιν 63 τοιαύτην ἣν ἔχοντα πολλοὶ ἀνθρώπων μακαριοῦσιν αὐτόν.»


53 οἱ δὲ Ἀπολλωνιᾶται ὡς ἐπύθοντο,

     γὰρ ταῦτα γενόμενα οὐ ἔλαθεν αὐτοὺς,

54 ὑπ-αγαγόντες αὐτὸν ὑπὸ δικαστήριον

     κατ-έκριναν στερηθῆναι τῆς ὄψεως.

55 Ἐπεὶ δὲ ἐξ-ετύφλωσαν τὸν Εὐήνιον,

      αὐτίκα μετὰ ταῦτα

56 οὕτε πρόβατά ἔτικτεν αὐτοὶς,

     οὔτε γῆ ἔφερεν καρπόν ὁμοίως .

57 αὐτοῖς δὲ ἐπ-ερωτωμένοις

      ἐν τε Δωδώνῃ καὶ ἐν Δελφοῖς

      τὸ αἴτιον τοῦ παρ-όντος κακοῦ,

58 οἱ θεοί ἐφραζον τοιάδε·

     “ Ἀδίκως ἐστερήσατε τῆς ὄψεως Εὐήνιον

     τὸν φύλακα τῶν ἱερῶν προβάτων ·

59 γὰρ ἡμεῖς ἐφ-ωρμήσαμεν τοὺς λύκους

60 τε οὐ πρότερόν

     παυσόμεθα τιμωροῦντες ἐκείνῳ

61 πρῖν ἂν δῶτε δίκας

     ἃς ἂν αὐτος ἕληται καὶ δικαιοῖ·

     τοῦτων δὲ τελουμένων

62 αὐτοὶ δώσομεν Εὐηνίῳ δόσιν 

63 τοιαύτην ἣν ἔχοντα

     πολλοὶ ἀνθρώπων μακαριοῦσιν αὐτόν.»