image

Linguam latinam discimus - Lateinisches Übungsbuch - Latin Primer, 004 Doctrina et disciplina

004 Doctrina et disciplina

Doctrina et disciplina

Non vi corporis, sed ingenii gloria paratur. Magna est vis non solum ingenii et naturae, sed etiam doctrinae et disciplinae. Doctrina et disciplina vim naturae et ingenii corroborant. Mediocris indoles industria et exercitatione firmatur. Etiam egregiae et praeclarae vires ingenii sine doctrina et disciplina vanae sunt. Adsidua igitur exercitatio virium ingenii necessaria est.

Exempla:

Augustus primus imperator Romanorum est. Diana filia Latonae et soror Apollinis est. Homo homini saepe amicus, saepe etiam inimicus est. Adorate Iunonem, uxorem et sororem summi deorum! Magna est potentia tua, Iuno! Ovidius poeta pulchram fabulam de Proserpina virgine narrat. Lictores ministri dictatorum, consulum, praetorum sunt. Lupi hominibus periculosi sunt. Bonos imperatores cum bonis gubernatoribus comparamus. Cicero ceteros oratores Romanos eloquentia longe superat.

Libris clarorum poetarum animi nostri ad amorem patriae inflammantur. Odore rosae magnopere delector. A bonis laudari magno honori est. Variis coloribus florum pulchrorum magnopere delector. Merito mos patrius a bonis hominibus servatur. Magnopere, flores, rore recreamini! Nimius sol floribus teneris perniciosus est. Sal multis cibis necessarius est. Clamore anserum saepe fures fugantur. Castra alto aggere firmantur. Cum otiosi sumus, ex oppido quasi e carcere evolamus et per campos silvasque ambulamus. Vento saepe pulvis molestus excitatur. Cinerem carum uxor Germanici ex Asia in patriam reportavit.Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

004 Doctrina et disciplina

Doctrina et disciplina Learning and training Aprendizaje y formación

Non vi corporis, sed ingenii gloria paratur. It is not by force of the body, but of a most glory to be won. No es por la fuerza del cuerpo, sino por la más grande gloria por ganar. Magna est vis non solum ingenii et naturae, sed etiam doctrinae et disciplinae. An extraordinary force of nature, and not only talent, but also teaching and learning. Una fuerza extraordinaria de la naturaleza, y no solo talento, sino también enseñanza y aprendizaje. Doctrina et disciplina vim naturae et ingenii corroborant. The doctrine and discipline of the force of nature and character strength. La doctrina y disciplina de la fuerza de la naturaleza y la fortaleza del carácter. Mediocris indoles industria et exercitatione firmatur. The nature of the industry average, and the routine is established. Se establece la naturaleza del promedio de la industria y la rutina. Etiam egregiae et praeclarae vires ingenii sine doctrina et disciplina vanae sunt. Even great and brilliant abilities without learning and training are futile. Incluso las habilidades grandes y brillantes sin aprendizaje y entrenamiento son inútiles. Adsidua igitur exercitatio virium ingenii necessaria est. The effective exercise of force intelligence is needed. Se necesita el ejercicio efectivo de la inteligencia de la fuerza.

Exempla:

Augustus primus imperator Romanorum est. Augusto, el primer emperador romano. Diana filia Latonae et soror Apollinis est. Diana daughter of Leto and sister of Apollo. Diana hija de Leto y hermana de Apolo. Homo homini saepe amicus, saepe etiam inimicus est. Often a friend of a person, often the enemy. A menudo un amigo de una persona, a menudo el enemigo. Adorate Iunonem, uxorem et sororem summi deorum! Worship Juno, wife and sister of supreme gods! ¡Adora a Juno, esposa y hermana de los dioses supremos! Magna est potentia tua, Iuno! Big power, Juno! ¡Gran poder, Juno! Ovidius poeta pulchram fabulam de Proserpina virgine narrat. Beautiful girl tells the story of Persephone poet Ovid. Hermosa niña cuenta la historia del poeta Perséfone Ovidio. Lictores ministri dictatorum, consulum, praetorum sunt. Policemen, officials dictator, consul, were governors. Carabineros, funcionarios dictador, cónsul, eran gobernadores. Lupi hominibus periculosi sunt. Wolves men are dangerous. Los hombres lobos son peligrosos. Bonos imperatores cum bonis gubernatoribus comparamus. Good commanders and pilots to purchase goods. Buenos comandantes y pilotos para comprar mercancías. Cicero ceteros oratores Romanos eloquentia longe superat. The eloquence of Cicero, the Romans, the orators, he far surpassed the others. La elocuencia de Cicerón, los romanos, los oradores, superó con creces a los demás.

Libris clarorum poetarum animi nostri ad amorem patriae inflammantur. The books of the most famous poets of our soul towards her love of country are set on fire. Se prenden fuego los libros de los poetas más famosos de nuestra alma hacia su amor a la patria. Odore rosae magnopere delector. With the sweet smell of roses, very much delighted with it. Con el dulce olor a rosas, muy encantada con ella. A bonis laudari magno honori est. From all good is the praise for it a great honor. De todo lo bueno es un gran honor su alabanza. Variis coloribus florum pulchrorum magnopere delector. Variety of colors of flowers, of beautiful things very much am delighted with it. Variedad de colores de flores, de cosas bonitas que me encantan mucho. Merito mos patrius a bonis hominibus servatur. We deserve a good custom to keep. Nos merecemos mantener una buena costumbre. Magnopere, flores, rore recreamini! Greatly flowers drop refreshing! ¡Grandes flores caen refrescantes! Nimius sol floribus teneris perniciosus est. These excessive sun flowers worse. Estas flores de sol excesivo empeoran. Sal multis cibis necessarius est. Salt is necessary in many foods. La sal es necesaria en muchos alimentos. Clamore anserum saepe fures fugantur. The shout of geese often thieves flight. El grito de los gansos suele huir de los ladrones. Castra alto aggere firmantur. The camp was on high with earth, are ordered by the. El campamento estaba en lo alto con tierra, son ordenados por el. Cum otiosi sumus, ex oppido quasi e carcere evolamus et per campos silvasque ambulamus. When we are idle, as it were, out of the prison, and out of the town flying off over the plains of the forests; it through the night. Cuando estamos ociosos, por así decirlo, fuera de la prisión y fuera de la ciudad, volando sobre las llanuras de los bosques, durante la noche. Vento saepe pulvis molestus excitatur. Often wind, dust nuisance excited. A menudo el viento, el polvo excita molestias. Cinerem carum uxor Germanici ex Asia in patriam reportavit. Dear wife and ashes from Asia to Germany, his country home. Querida esposa y cenizas de Asia a Alemania, su casa de campo.

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.