image

Cantonese in Communication Book 1, Lesson 9 Traveling in Hong Kong

正風 , 你好 , 歡迎 你 嚟 我 哋 學校 參觀 。 多謝 你 嚟 接 我 , 你 哋 學校 嚟 巿區 唔係 幾遠 。 係呀 , 喺 中環 坐地鐵 嚟 只係 要 45 分鐘 。 你嘅 宿舍 喺 邊度 啊 ? 喺 山 上面 。 行 上去 。 會 好攰 , 我 哋 坐車 上去 .. 幾點 有車 呀 ? 3 點半有車 . 我 哋 喺 呢度 等 啦 , 使唔使 買 飛 啊 。 唔使 。 呢度 嘅 環境 真 係 唔 錯 。 哎呀 ! 乜嘢 事 啊 ? 我嘅 銀包 唔見 咗 . 點算 啊 ? 係唔係 留 咗 喺 火車 上面 呀 ? 我 都 唔 知道 . 我 陪 你 去 火車站 問下 啦 。

我 哋 想 去 火車站 接 朋友 先 . 之後 去 參觀 博物館 , 咁 你 哋 坐 的士 去 火車站 嘞 。 坐 的士 去 大概 要 幾多 錢 ? 最多 30 蚊 , 落車個 陣時 要 攞 收據 。 收據 係 乜嘢 呀 ? 點解 要 攞 收據 啊 ? 收據 上面 有 的士 嘅 車牌號碼 , 如果 你 留 咗 嘢 喺 車 上面 , 明白 。 有 呢 個 號碼 , 我 哋 就 可以 搵 到 呢 架車 。 係 喇 , 咁 就 可以 幫 你 搵 返 啲 嘢 。

對 唔 住 , 麻煩 你 幫 一幫 我 有 乜嘢 事 呀 ? 我 坐 嘅 火車 遲 咗 , 而家 趕 唔 到 呢 班 飛機 , 我 應該 點做 呀 ? 等 我 睇 一 睇 你 嘅 機票 , 呢種 機票 唔 可以 改期 。 你 嘅 意思 係 我 唔 可以 改 坐下 一 班機 , 係 呀 , 你 要 另外 買 一張 機票 。 咁 , 我 呢 張 機票 可 唔 可以 退錢 呀 ? 咁 , 我 就 唔 清楚 喇 , 你 要 聯絡 客戶服務 中心 , 好 嘞 , 噉 , 下 班機 有 冇 位 呀 ? 仲有位 。Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

正風 , 你好 , 歡迎 你 嚟 我 哋 學校 參觀 。 多謝 你 嚟 接 我 , 你 哋 學校 嚟 巿區 唔係 幾遠 。 係呀 , 喺 中環 坐地鐵 嚟 只係 要 45 分鐘 。 你嘅 宿舍 喺 邊度 啊 ? 喺 山 上面 。 行 上去 。 會 好攰 , 我 哋 坐車 上去 .. 幾點 有車 呀 ? 3 點半有車 . 我 哋 喺 呢度 等 啦 , 使唔使 買 飛 啊 。 唔使 。 呢度 嘅 環境 真 係 唔 錯 。 哎呀 ! 乜嘢 事 啊 ? 我嘅 銀包 唔見 咗 . 點算 啊 ? 係唔係 留 咗 喺 火車 上面 呀 ? 我 都 唔 知道 . 我 陪 你 去 火車站 問下 啦 。

我 哋 想 去 火車站 接 朋友 先 . 之後 去 參觀 博物館 , 咁 你 哋 坐 的士 去 火車站 嘞 。 坐 的士 去 大概 要 幾多 錢 ? 最多 30 蚊 , 落車個 陣時 要 攞 收據 。 收據 係 乜嘢 呀 ? 點解 要 攞 收據 啊 ? 收據 上面 有 的士 嘅 車牌號碼 , 如果 你 留 咗 嘢 喺 車 上面 , 明白 。 有 呢 個 號碼 , 我 哋 就 可以 搵 到 呢 架車 。 係 喇 , 咁 就 可以 幫 你 搵 返 啲 嘢 。

對 唔 住 , 麻煩 你 幫 一幫 我 有 乜嘢 事 呀 ? 我 坐 嘅 火車 遲 咗 , 而家 趕 唔 到 呢 班 飛機 , 我 應該 點做 呀 ? 等 我 睇 一 睇 你 嘅 機票 , 呢種 機票 唔 可以 改期 。 你 嘅 意思 係 我 唔 可以 改 坐下 一 班機 , 係 呀 , 你 要 另外 買 一張 機票 。 咁 , 我 呢 張 機票 可 唔 可以 退錢 呀 ? 咁 , 我 就 唔 清楚 喇 , 你 要 聯絡 客戶服務 中心 , 好 嘞 , 噉 , 下 班機 有 冇 位 呀 ? 仲有位 。

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.