×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

"Маленький Принц" Антуан де Сент-Екзюпері, Частина друга (2)

Частина друга (2)

ніякої користі....

Бізнесмен відкрив рота, але так і не знайшов, що відповісти, і маленький принц пішов собі.

«Ці дорослі таки незвичайні люди», – простодушно думав він, мандруючи далі.

XIV

П'ята планета була дуже цікава. З усіх вона була найменша. На ній якраз вистачало місця для ліхтаря і ліхтарника. Маленький принц ніяк не міг зрозуміти, навіщо серед неба, на планетці, де нема ні будинку, ні населення, потрібні ліхтар і ліхтарник. Одначе він сказав про себе: «Можливо, цей чоловік тут і недоречний. А проте він не так недоречний, як король, честолюбець, бізнесмен і пияк. В його роботі принаймні є сенс. Коли він засвічує свій ліхтар – то ніби народжується ще одна зірка або квітка. Коли гасить ліхтар – то присипляє ту зірку чи квітку. Дуже гарне заняття. Це справді корисно, бо красиво».

І, наблизившись до планети, він шанобливо вклонився ліхтарникові:

– Добрий день. Навіщо ти оце зараз погасив свій ліхтар?

– Такий наказ, – відповів ліхтарник. – Добрий день.

– А що то за наказ?

– Щоб я гасив свій ліхтар. Добрий вечір. І він знову його засвітив.

– А нащо ти знову його засвітив?

– Такий наказ, – відповів ліхтарник.

– Не розумію, – мовив маленький принц.

– Тут нічого розуміти, – сказав ліхтарник. – Наказ є наказ. Добрий день.

І погасив ліхтар.

Потім картатою червоною хустинкою витер з лиця піт і сказав:

– Жахлива у мене робота. Колись у цьому був сенс. Вранці я гасив ліхтар, а ввечері світив. Решту дня я міг відпочивати, а решту ночі – спати...

– А потім наказ перемінився?

– Наказ не перемінився, – сказав ліхтарник. – У тому й лихо! Планета з кожним роком обертається швидше й швидше, а наказ лишився той самий.

– А як же тепер? – спитав маленький принц.

– Тепер планета повністю обертається за одну хвилину, і я не маю ні секунди відпочинку. Щохвилини я засвічую ліхтар і гашу.

– От цікаво! День у тебе триває одну хвилину!

– Нічого цікавого, – сказав ліхтарник. – Уже місяць як ми з тобою розмовляємо.

– Місяць? !

– Так. Тридцять хвилин. Тридцять днів. Добрий вечір.

І він знову засвітив ліхтар.

Маленький принц подивився на ліхтарника – йому подобався цей чоловік, який так вірно виконував наказ. Маленький принц згадав, як колись, переставляючи свій стілець, він шукав місце, звідки було б видно захід сонця. І йому захотілося допомогти приятелеві:

– Слухай... я знаю, як зробити, щоб ти відпочивав, коли тільки захочеш...

– Я весь час хочу, – зітхнув ліхтарник.

Бо людина може бути водночас і вірна обов'язку і ледача.

І маленький принц вів далі:

– Твоя планетка така крихітна, що ступиш три кроки і вже обійдеш її. Досить тобі йти не поспішаючи, і ти весь час будеш на сонці. Коли надумаєш відпочити, – починай ходити... і день триватиме доти, доки тобі схочеться.

– Ну, це мало що дає, – сказав ліхтарник. – Найбільше в світі я люблю спати.

Тоді кепсько, – поспівчував маленький принц.

– Кепсько, – згодився ліхтарник. – Добрий день.

І погасив ліхтар.

«Цього чоловіка, – сказав собі маленький принц, уже мандруючи далі, – цього чоловіка зневажали б усі інші – і король, і честолюбець, і пияк, і бізнесмен. А тим часом тільки він, здається мені, не смішний. Мабуть, тому, що він не думає про себе».

Маленький принц зітхнув із жалем:

«Він єдиний, хто міг би стати моїм другом. Але його планета надто маленька. На двох там немає місця...»

Він не наважувався признатися собі, що жалкував за цією благословенною планетою головним чином тому, що на ній за двадцять чотири години можна було тисячу чотириста сорок разів бачити захід сонця!


Частина друга (2) Part two (2) Deuxième partie (2)

ніякої користі.... no use.... pas d'Utilisation....

Бізнесмен відкрив рота, але так і не знайшов, що відповісти, і маленький принц пішов собі. The businessman opened his mouth, but could not find anything to answer, and the little prince went away. L'homme d'affaires ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à répondre, et le petit prince s'en alla.

«Ці дорослі таки незвичайні люди», – простодушно думав він, мандруючи далі. "These adults are unusual people," he thought naively as he continued his journey. "Ces adultes sont des gens inhabituels", pensa-t-il naïvement en poursuivant son voyage.

**__XIV__** XIV XIV

П'ята планета була дуже цікава. The fifth planet was very interesting. La cinquième planète était très intéressante. З усіх вона була найменша. She was the smallest of all. Elle était la plus petite de toutes. На ній якраз вистачало місця для ліхтаря і ліхтарника. There was just enough space on it for a lantern and a lantern. Il y avait juste assez d'espace dessus pour une lanterne et une lanterne. Маленький принц ніяк не міг зрозуміти, навіщо серед неба, на планетці, де нема ні будинку, ні населення, потрібні ліхтар і ліхтарник. The little prince could not understand why a lantern and a lantern are needed in the middle of the sky, on a planet where there is neither a house nor a population. Le petit prince ne comprenait pas pourquoi il fallait une lanterne et une lanterne au milieu du ciel, sur une planète où il n'y a ni maison ni population. Одначе він сказав про себе: «Можливо, цей чоловік тут і недоречний. However, he said about himself: "Perhaps this man is not appropriate here. Cependant, il a dit de lui-même: "Peut-être que cet homme n'est pas approprié ici. А проте він не так недоречний, як король, честолюбець, бізнесмен і пияк. And yet he is not as inappropriate as a king, an ambitious man, a businessman and a drunkard. Et pourtant, il n'est pas aussi inapproprié qu'un roi, un homme ambitieux, un homme d'affaires et un ivrogne. В його роботі принаймні є сенс. At least there is meaning in his work. Au moins, il y a du sens dans son travail. Коли він засвічує свій ліхтар – то ніби народжується ще одна зірка або квітка. When he lights up his lantern, it's as if another star or flower is born. Lorsqu'il allume sa lanterne, c'est comme si une autre étoile ou fleur était née. Коли гасить ліхтар – то присипляє ту зірку чи квітку. When he extinguishes the lantern, he puts that star or flower to sleep. Lorsqu'il éteint la lanterne, il endort cette étoile ou cette fleur. Дуже гарне заняття. A very good lesson. Une très bonne leçon. Це справді корисно, бо красиво». It's really useful because it's beautiful." C'est vraiment utile parce que c'est beau."

І, наблизившись до планети, він шанобливо вклонився ліхтарникові: And, approaching the planet, he respectfully bowed to the lamplighter: Et, s'approchant de la planète, il s'inclina respectueusement devant l'allumeur:

– Добрий день. - Good day. - Bonne journée. Навіщо ти оце зараз погасив свій ліхтар? Why did you put out your lantern just now? Pourquoi avez-vous éteint votre lanterne tout à l'heure ?

– Такий наказ, – відповів ліхтарник. "That's the order," replied the lamplighter. - Un tel ordre, - répondit l'allumeur. – Добрий день. - Good afternoon.

– А що то за наказ? - What kind of order is that? - Quel genre de commande est-ce?

– Щоб я гасив свій ліхтар. - That I extinguish my lantern. - Que j'éteigne ma lanterne. Добрий вечір. Bonne soirée. І він знову його засвітив. And he lit it again. Et il l'a rallumé.

– А нащо ти знову його засвітив? - Why did you light it again?

– Такий наказ, – відповів ліхтарник. - That's an order," the lamplighter replied. - Un tel ordre, - répondit l'allumeur.

– Не розумію, – мовив маленький принц. "Je ne comprends pas", dit le petit prince.

– Тут нічого розуміти, – сказав ліхтарник. "There's nothing to understand here," said the lamplighter. « Il n'y a rien à comprendre ici », dit l'allumeur de réverbères. – Наказ є наказ. - An order is an order. Добрий день.

І погасив ліхтар. And extinguished the lantern.

Потім картатою червоною хустинкою витер з лиця піт і сказав: Then he wiped the sweat from his face with a checkered red handkerchief and said: Puis il essuya la sueur de son visage avec un mouchoir rouge à carreaux et dit : Potem otarł pot z twarzy czerwoną chusteczką w kratkę i powiedział:

– Жахлива у мене робота. - I have a terrible job. - J'ai un travail horrible. Колись у цьому був сенс. It used to make sense. Avant, ça avait du sens. Kiedyś to miało sens. Вранці я гасив ліхтар, а ввечері світив. I turned off the lantern in the morning and lit it in the evening. J'éteins la lanterne le matin et je l'allume le soir. Решту дня я міг відпочивати, а решту ночі – спати... I could rest the rest of the day and sleep the rest of the night... Je pouvais me reposer le reste de la journée et dormir le reste de la nuit...

– А потім наказ перемінився? - And then the order changed? - Et puis l'ordre a changé ?

– Наказ не перемінився, – сказав ліхтарник. - The order hasn't changed," said the lamplighter. « L'ordre n'a pas changé », dit l'allumeur de réverbères. – У тому й лихо! - That's the trouble! - C'est le problème ! Планета з кожним роком обертається швидше й швидше, а наказ лишився той самий. The planet rotates faster and faster every year, but the order remains the same. La planète tourne de plus en plus vite chaque année, mais l'ordre reste le même.

– А як же тепер? - And what now? - Et quoi maintenant? – спитав маленький принц. - asked the little prince.

– Тепер планета повністю обертається за одну хвилину, і я не маю ні секунди відпочинку. - Now the planet completely rotates in one minute, and I don't have a second of rest. - Maintenant, la planète tourne complètement en une minute, et je n'ai pas une seconde de repos. Щохвилини я засвічую ліхтар і гашу. Chaque minute, j'allume la lanterne et je l'éteins.

– От цікаво! - That's interesting! - C'est intéressant! День у тебе триває одну хвилину! Your day lasts one minute! Votre journée dure une minute !

– Нічого цікавого, – сказав ліхтарник. "Nothing interesting," said the lamplighter. "Rien d'intéressant", dit l'allumeur de réverbères. – Уже місяць як ми з тобою розмовляємо. - We have been talking to you for a month now. - Nous vous parlons depuis un mois maintenant.

– Місяць? ! !

– Так. Тридцять хвилин. 30 minutes. Тридцять днів. Добрий вечір.

І він знову засвітив ліхтар.

Маленький принц подивився на ліхтарника – йому подобався цей чоловік, який так вірно виконував наказ. The little prince looked at the lamplighter - he liked this man, who so faithfully followed the order. Le petit prince regarda l'allume-lampe - il aimait cet homme, qui suivait si fidèlement l'ordre. Маленький принц згадав, як колись, переставляючи свій стілець, він шукав місце, звідки було б видно захід сонця. The little prince remembered how once, while rearranging his chair, he was looking for a place from where the sunset could be seen. Le petit prince se souvenait qu'une fois, tout en réarrangeant sa chaise, il cherchait un endroit d'où l'on pourrait voir le coucher du soleil. І йому захотілося допомогти приятелеві: And he wanted to help his friend: Et il voulait aider son ami :

– Слухай... я знаю, як зробити, щоб ти відпочивав, коли тільки захочеш... - Listen... I know how to make you rest whenever you want... - Écoute... je sais comment te faire reposer quand tu veux...

– Я весь час хочу, – зітхнув ліхтарник. "I want all the time," sighed the lamplighter. "Je veux tout le temps", soupira l'allumeur de réverbères.

Бо людина може бути водночас і вірна обов'язку і ледача. Because a person can be faithful to duty and lazy at the same time. Parce qu'une personne peut être fidèle au devoir et paresseuse en même temps.

І маленький принц вів далі: And the little prince continued: Et le petit prince continua :

– Твоя планетка така крихітна, що ступиш три кроки і вже обійдеш її. - Your planet is so tiny that you can take three steps and already go around it. - Ta planète est si petite que tu peux faire trois pas et déjà en faire le tour. Досить тобі йти не поспішаючи, і ти весь час будеш на сонці. It is enough for you to go slowly, and you will be in the sun all the time. Il vous suffit d'aller lentement, et vous serez tout le temps au soleil. Коли надумаєш відпочити, – починай ходити... і день триватиме доти, доки тобі схочеться. When you decide to rest, start walking... and the day will last as long as you want. Lorsque vous décidez de vous reposer, commencez à marcher... et la journée durera aussi longtemps que vous le souhaitez.

– Ну, це мало що дає, – сказав ліхтарник. "Well, it doesn't help much," said the lamplighter. "Eh bien, ça n'aide pas beaucoup," dit l'allumeur de réverbère. – Найбільше в світі я люблю спати. - I like to sleep more than anything in the world. - J'aime dormir plus que tout au monde.

Тоді кепсько, – поспівчував маленький принц. Then it's bad, - sympathized the little prince. Alors c'est mauvais, - sympathisa le petit prince.

– Кепсько, – згодився ліхтарник. "C'est mauvais", acquiesça l'allumeur de réverbères. – Добрий день.

І погасив ліхтар.

«Цього чоловіка, – сказав собі маленький принц, уже мандруючи далі, – цього чоловіка зневажали б усі інші – і король, і честолюбець, і пияк, і бізнесмен. "This man," said the little prince to himself, already traveling on, "this man would be despised by all others - both the king, and the ambitious, and the drunkard, and the businessman. "Cet homme", se dit le petit prince, déjà en voyage, "cet homme serait méprisé par tous les autres - à la fois le roi, et l'ambitieux, et l'ivrogne, et l'homme d'affaires. А тим часом тільки він, здається мені, не смішний. Meanwhile, it seems to me that only he is not funny. En attendant, il me semble que lui seul n'est pas drôle. Мабуть, тому, що він не думає про себе». Probably because he doesn't think about himself." Probablement parce qu'il ne pense pas à lui-même."

Маленький принц зітхнув із жалем: Le petit prince soupira de regret :

«Він єдиний, хто міг би стати моїм другом. "He is the only one who could become my friend. "C'est le seul qui pourrait devenir mon ami. Але його планета надто маленька. But his planet is too small. Mais sa planète est trop petite. На двох там немає місця...» There is no room for two..." Il n'y a pas de place pour deux..."

Він не наважувався признатися собі, що жалкував за цією благословенною планетою головним чином тому, що на ній за двадцять чотири години можна було тисячу чотириста сорок разів бачити захід сонця! He didn't dare admit to himself that he felt sorry for this blessed planet mainly because it could see the sunset one thousand four hundred and forty times in twenty-four hours! Il n'osait pas s'avouer qu'il était désolé pour cette planète bénie principalement parce qu'il était possible de voir le coucher du soleil mille quatre cent quarante fois en vingt-quatre heures !