×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Yaratıcıyı Dinleyin ve Sonsuza Dek Yaşayın, Nuh Tufanı’nda Uyarıyı Kimler Dinledi? Kimler Dinlemedi?

Nuh Tufanı'nda Uyarıyı Kimler Dinledi? Kimler Dinlemedi?

Âdem'le Havva'nın çocukları oldu ve yeryüzünde insanlar çoğaldı. Zaman içinde Şeytan'ın isyanına bazı melekler de katıldı.

Onlar yeryüzüne geldiler ve kadınlarla evlenebilmek için insan bedenine büründüler. Bu kadınların doğurduğu çocuklar insanüstü varlıklardı, güçlü ve saldırgan adamlardı.

Dünya kötü insanlarla doldu. Kutsal Kitap şöyle anlatır: “Yeryüzünde insanın kötülüğü iyice çoğalmıştı ve yüreği hep kötü düşüncelere eğilimliydi.”

Nuh, Tanrı'yı dinledi ve bir gemi yaptı. Başlangıç 6:13, 14, 18, 19, 22

Tanrı, Nuh peygambere kötü insanları yok etmek için, dünyaya Tufan getireceğini söyledi.

Ayrıca Nuh'a büyük bir gemi yapmasını ve ailesiyle birlikte gemiye girmesini söyledi. Gemiye her tür hayvandan almasını da söyledi.

Nuh yakında Tufan olacağını söyleyerek insanları uyardı ama kimse dinlemedi. Bazıları onunla alay etti, bazıları da ondan nefret etti.

Gemi bitince Nuh hayvanları gemiye aldı.


Nuh Tufanı’nda Uyarıyı Kimler Dinledi? Kimler Dinlemedi?

Âdem'le Havva'nın çocukları oldu ve yeryüzünde insanlar çoğaldı. Adam and Eve had children, and people multiplied on earth. Zaman içinde Şeytan'ın isyanına bazı melekler de katıldı. In time, some angels joined Satan's rebellion.

Onlar yeryüzüne geldiler ve kadınlarla evlenebilmek için insan bedenine büründüler. They came to earth and took on human bodies so that they could marry women. Bu kadınların doğurduğu çocuklar insanüstü varlıklardı, güçlü ve saldırgan adamlardı. The children these women gave birth to were superhuman beings, powerful and aggressive men.

Dünya kötü insanlarla doldu. The world is full of bad people. Kutsal Kitap şöyle anlatır: “Yeryüzünde insanın kötülüğü iyice çoğalmıştı ve yüreği hep kötü düşüncelere eğilimliydi.” The Bible tells us: “Man's wickedness abounded on earth, and his heart was always inclined to evil thoughts.”

Nuh, Tanrı'yı dinledi ve bir gemi yaptı. Noah listened to God and built an ark. Başlangıç 6:13, 14, 18, 19, 22 Start 6:13, 14, 18, 19, 22

Tanrı, Nuh peygambere kötü insanları yok etmek için, dünyaya Tufan getireceğini söyledi. God told Noah that he would bring the Flood into the world to destroy wicked people.

Ayrıca Nuh'a büyük bir gemi yapmasını ve ailesiyle birlikte gemiye girmesini söyledi. He also told Noah to build a big ark and get into the ark with his family. Gemiye her tür hayvandan almasını da söyledi. He also told the ship to take all kinds of animals.

Nuh yakında Tufan olacağını söyleyerek insanları uyardı ama kimse dinlemedi. Noah warned people that there would be a Flood soon, but no one listened. Bazıları onunla alay etti, bazıları da ondan nefret etti. Some mocked him, others hated him.

Gemi bitince Nuh hayvanları gemiye aldı. When the ark was finished, Noah took the animals aboard.