×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Pronunciation, Günlük konuşmalar 2

Günlük konuşmalar 2

Günaydın.

Gü-nay-dın

nay

dın

Günay

Günaydın

Affedersiniz!

Af-fe-der-si-niz

der

niz

Affe

Affeder

Affedersi

Affedersiniz!

Özür dilerim.

Ö-zür

zür

Özür

di-le-rim

rim

dile

dilerim

Özür dilerim.

Hoşçakalın.

Hoş-ça-ka-lın.

Hoş

lın

Hoşça

Hoşçaka

Hoşçakalın.

Hoşçakal.

Hoş-ça-kal

Hoş

kal

Hoşça

Hoşçaka

Hoşçakalın.

Türkçe konuşamıyorum.

Türk-çe

Türk

Türkçe

ko-nu-şa-mı-yo-rum

rum

konu

konuşa

konuşamı

konuşamıyo

konuşamıyorum.

Bakar mısınız?

Ba-kar-mı-sı-nız

kar

nız

bakar

bakarmı

bakarmısı

bakarmısınız

Bakar mısınız?

İyi geceler.

İ-yi ge-ce-ler

iyi

ler

gece

geceler

İyi geceler.

Hoşgeldin

Hoş-gel-din

Hoş

gel

din

hoşgel

hoşgeldin

Hoşgeldin.

Hoşgeldiniz.

Hoş-gel-di-niz

hoş

gel

niz

Hoşgel

Hoşgeldi

Hoşgeldiniz.

Sizi anlamıyorum.

si-zi an-la-mı-yo-rum

sizi

rum

anla

anlamı

anlamıyo

anlamıyorum.

Sizi anlamıyorum.

Bana yardım eder misiniz?

Ba-na yar-dım e-der-mi-si-niz

ba-na

bana

yar-dım

yar

dım

yardım

e-der-mi-si-niz

der

niz

eder

edermi

edermisi

edermisiniz

Bana yardım eder misiniz?


Günlük konuşmalar 2 مکالمات روزانه 2 ежедневные разговоры 2

Günaydın. Good Morning. صبح بخیر.

Gü-nay-dın Good Morning

nay nay

dın

Günay Gunay 구나이

Günaydın Good Morning صبح بخیر

Affedersiniz! Excuse me! 실례합니다! Прошу прощения!

Af-fe-der-si-niz N-fe-der-si-niz

der

niz

Affe Affe

Affeder Excuse

Affedersi the Affeders

Affedersiniz! Excuse me! ببخشید! 실례합니다!

Özür dilerim. Sorry. متاسف. 죄송합니다. Извиняюсь. 對不起。

Ö-zür Apology

zür zur

Özür Apology

di-le-rim I wish

rim r

dile sorry

dilerim I wish من آرزو می کنم

Özür dilerim. Sorry. متاسف.

Hoşçakalın. Goodbye. خداحافظ.

Hoş-ça-ka-lın.

Hoş Pleasant

lın l

Hoşça Nicely

Hoşçaka goodbye to

Hoşçakalın. Goodbye.

Hoşçakal. Bye.

Hoş-ça-kal

Hoş

kal

Hoşça Nicely

Hoşçaka

Hoşçakalın. خداحافظ.

Türkçe konuşamıyorum. I can not speak Turkish. من ترکی بلد نیستم. Я не говорю по турецки.

Türk-çe

Türk

Türkçe

ko-nu-şa-mı-yo-rum I can not talk

rum

konu

konuşa

konuşamı I speak

konuşamıyo can't speak نمی تواند صحبت کند

konuşamıyorum. I can not talk. نمیتوانم صحبت کنم.

Bakar mısınız? Excuse me? ببخشید؟ Прошу прощения?

Ba-kar-mı-sı-nız ببخشید

kar snow

nız

bakar looks

bakarmı Bakari

bakarmısı Would you mind

bakarmısınız excuse me ببخشید

Bakar mısınız? ببخشید؟

İyi geceler. Goodnight. شب بخیر.

İ-yi  ge-ce-ler شب بخیر

iyi good خوب

ler

gece

geceler nights شب ها

İyi geceler. Goodnight. شب بخیر.

Hoşgeldin Welcome خوش آمدی

Hoş-gel-din

Hoş

gel

din

hoşgel

hoşgeldin خوش آمدی

Hoşgeldin. خوش آمدی.

Hoşgeldiniz. Welcome. خوش آمدی.

Hoş-gel-di-niz خوش آمدی

hoş دلپذیر

gel

niz

Hoşgel خوش آمدی

Hoşgeldi خوش آمدی

Hoşgeldiniz. خوش آمدی.

Sizi anlamıyorum. I do not understand you. من شما را نمی فهمم.

si-zi  an-la-mı-yo-rum

sizi you

rum

anla

anlamı معنی

anlamıyo من نمی فهمم

anlamıyorum. من شما را نمی فهمم.

Sizi anlamıyorum. من شما را نمی فهمم. Я не понимаю тебя.

Bana yardım eder misiniz? Können Sie mir helfen? Can you help me? میشه به من کمک کنید؟ Вы можете помочь мне?

Ba-na yar-dım  e-der-mi-si-niz Can you help me میشه به من کمک کنید

ba-na

bana to me به من

yar-dım help

yar عاشق

dım

yardım کمک

e-der-mi-si-niz e-der-mi-si-niz

der

niz

eder انجام می دهد

edermi

edermisi

edermisiniz edermisiniz آیا شما

Bana yardım eder misiniz? Can you help me?