×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Temel Dil Bilgisi, Sıfatlar 2

Sıfatlar 2

Güzel- daha güzel- en güzel

Çirkin- daha çirkin- en çirkin

Sıcak- daha sıcak- en sıcak

Soğuk- daha soğuk - en soğuk

Yeni- daha yeni- en yeni

Eski- daha eski- en eski

Temiz- daha temiz- en temiz

Çalışkan- daha çalışkan- en çalışkan

Tembel- daha tembel - en tembel

Büyük- daha büyük- en büyük

Küçük- daha küçük- en küçük

Hafif- daha hafif- en hafif

Ağır- daha ağır- en ağır

Dar - daha dar - en dar

Geniş- daha geniş - en geniş

Kısa -daha kısa- en kısa

Uzun-daha uzun- en uzun


Sıfatlar 2

Güzel- daha güzel- en güzel Beautiful - more beautiful - most beautiful

Çirkin- daha çirkin-  en çirkin The Ugly- The More Ugly- The Ugly

Sıcak-  daha sıcak-  en sıcak Hot-warmer-most hot

Soğuk- daha soğuk - en soğuk Cold-cooler - coldest

Yeni- daha yeni- en yeni New - More New - Newest

Eski- daha eski- en eski Old-old-oldest

Temiz- daha temiz- en temiz Clean-more clean-most clean

Çalışkan- daha çalışkan- en çalışkan Hard-working - more hard-working

Tembel- daha tembel - en tembel Lazy - more lazy - the most lazy

Büyük- daha büyük- en büyük Large-larger-largest

Küçük- daha küçük-  en küçük Smaller - Smaller - Smallest

Hafif- daha hafif- en hafif Lightweight - Lighter-Lightest

Ağır-  daha ağır-  en ağır Heavy-weight more heavy-duty

Dar - daha dar - en dar Narrower - narrower - narrowest

Geniş- daha geniş - en geniş Wide-wider - widest

Kısa -daha kısa- en kısa Shorter-shorter-shorter

Uzun-daha uzun- en uzun Long-longer-longest