×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

İlk Seviye, Ben varım,sen varsın

Ben varım,sen varsın

Üzerimizde gökyüzü,

Gökyüzünde güneş,bulutlar ve ay var.

Gündüz var,gece var.

Ayaklarımızın altında toprak var.

Dağlar,vadiler,ırmaklar,denizler var.

Yollar,köprüler,evler,arabalar var.

Etrafımızda hayvanlar,bitkiler,değişik türde canlılar var.

Bazıları toprağın altında,bazıları toprağın üstünde,

Bazıları havada,bazıları denizde yaşarlar.

Balıklar,kuşlar,kelebekler var.

Bir de biz insanlar varız.

Ben varım,sen varsın!


Ben varım,sen varsın Ich bin dabei, du bist dabei I'm in, you're in eu estou dentro, você está dentro я в, ты в 我在,你在

Üzerimizde gökyüzü, Der Himmel über uns On our skies, O céu acima de nós 我们头顶的天空

Gökyüzünde güneş,bulutlar ve ay var. Es gibt Sonne, Wolken und Mond am Himmel. There are sun, clouds and moon in the sky. 天上有太阳、云彩和月亮。

Gündüz var,gece var. Es gibt Tag, es gibt Nacht. There is day, there is night. 日があり、夜があります。 有白天,就有黑夜。

Ayaklarımızın altında toprak var. Es ist Erde unter unseren Füßen. We have soil under our feet. Há terra sob nossos pés. 我们脚下有泥土。

Dağlar,vadiler,ırmaklar,denizler var. Mountains, valleys, rivers, seas. 有山有谷有江有海。

Yollar,köprüler,evler,arabalar var. Es gibt Straßen, Brücken, Häuser, Autos. There are roads, bridges, houses, cars. 有道路,桥梁,房屋,汽车。

Etrafımızda hayvanlar,bitkiler,değişik türde canlılar var. Es gibt Tiere, Pflanzen und verschiedene Arten von Lebewesen um uns herum. We have animals, plants, creatures of various kinds around us. 私たちの周りには動物や植物、そしてさまざまな種類の生き物がいます。

Bazıları toprağın altında,bazıları toprağın üstünde, Manche sind unter der Erde, manche über der Erde, Some are under the soil, others are on the soil,

Bazıları havada,bazıları denizde yaşarlar. Manche leben in der Luft, manche im Meer. Some live in the air, some in the sea.

Balıklar,kuşlar,kelebekler var. Es gibt Fische, Vögel, Schmetterlinge. Fish, birds, butterflies.

Bir de biz insanlar varız. Und da sind wir Menschen. And we are people. そして、私たち人間がいます。 E há nós humanos. И есть мы, люди.

Ben varım,sen varsın! Ich bin dabei, du bist dabei! I am, you are! Eu estou dentro, você está dentro! Я в, ти в!