×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Turkish Youtube, How to speak Turkish like a native speaker (in Turkish with subtitle)

How to speak Turkish like a native speaker (in Turkish with subtitle)

Herkese merhaba, benim ismim Çağla.

İstanbul'da yaşıyorum, Türk'üm

ve bu videomda size Türklerin nasıl Türkçe

konuştuğundan bahsedeceğim.

Bu videoyu izledikten sonra siz de

bir Türk gibi Türkçe konuşabileceksiniz.

Bu arada videomda altyazı seçeneği var.

İsterseniz altyazılı bir şekilde izleyebilirsiniz.

Böylelikle daha rahat anlayabilirsiniz.

O zaman hemen videomuza geçelim.

Bir

Kelimelerin sonundaki "r" harflerini "ş" gibi telaffuz etme.

Buna örnek olarak;

gelir

gider

bir

gibi kelimeleri söylerken

sondaki "r" harfini biraz daha yumuşak bir şekilde söylüyoruz.

Yani "r" ile "ş" harfi arasında bir ses.

İki

Şimdiki zaman eki olan "yor" ekinde

"r" harfini telaffuz etmeme.

Buna örnek olarak;

geliyor (telaffuz geliyo)

gidiyor (telaffuz gidiyo)

söylüyor (telaffuz söylüyo)

yapıyor (telaffuz yapıyo)

gibi

Mesela gidiyor değil

genelde gidiyo, geliyo gibi söylüyoruz.

Üç

Gelecek zaman eki olan -ecek, -acak ekini

kısaltarak söyleme.

Buna örnek olarak gelmek fiilini çekimleyeceğim.

Mesela ben geleceğim

değil "ben gelcem" ya da

sen geleceksin değil

"sen gelceksin"

"o gelcek" gibi

ya da ben gideceğim yerine

"ben gitcem"

"sen gitceksin", "o gitcek"

Dört

Bir şeyi tam olarak duymadığımızda

"ne?" yerine "efendim?" demek

Türkçe'de eğer birisinin söylediği bir şeyi duymadıysak

veya anlamadıysak

"ne?" demek yerine "efendim?" demek daha kibar.

Bu yüzden "efendim?" demeyi tercih edin.

Ayrıca

aile arasında ya da arkadaşlar arasında bazen

"hı?" diyebiliyoruz.

Beş

Bir soruya olumlu cevap vereceğimiz zaman

"evet" yerine "olur" demek.

Türkçe'de birisi bize soru sorduğunda genelde "evet"

demek yerine "olur" diyoruz, siz de bunu kullanabilirsiniz.

Altı

Bir soruya olumsuz yanıt vermek istediğimizde

"hayır" yerine "yok" demek.

Türkçe'de eğer birisi size bir soru sorarsa ve cevabınız

hayırsa buna yok diyebilirsiniz.

Mesela

"Birlikte dışarı çıkalım mı?"

"Yok." ya da "Hayır."

İkisini de kullanabilirsiniz ama genelde yok diyoruz

Bir de bazen "yok" demek yerine

"cık" diyoruz.

Ama bu daha resmi olmayan konuşmalar için uygun bir

söyleyiş tarzı

Yedi

Bir şeyin iyi olduğundan bahsederken "güzel" demek.

Türkçe'de bir şeyin iyi olduğundan bahsettiğimizde

yani iyi ya da hoş bir şeyden bahsederken

iyi kelimesi yerine

güzel kelimesini kullanıyoruz.

Aslında birçok şey için güzel kelimesini kullanıyoruz.

Yani bir durum için olabilir, herhangi bir şey için olabilir.

Mesela arkadaşınız size fotoğrafçılık kursuna

başlayacağı haberini veriyor.

Buna cevap olarak; "Aaa çok güzel!" diyebilirsiniz.

Yani senin adına mutlu oldum gibi

hani çok güzel bir haber gibi bir cevap oluyor.

Sekiz

"vesaire" demek yerine "falan" demek.

Türkçe'de vesaire kelimesini fazla kullanmıyoruz.

Genelde falan bazen de falan filan olarak görebilirsiniz.

Mesela "Bugün pazara gittim

domates,salatalık falan aldım."

Yani bunun gibi şeyler, benzer şeyler

anlamında. Domates,salatalık,biber gibi.

Dokuz

Birisi ile aynı fikirde olduğumuzda "katılıyorum" demek

yerine "aynen" demek.

Mesela arkadaşımız diyor ki;

"Ben kitap okumayı çok seviyorum."

Ben de şöyle diyebilirim "aynen"

Yani "ben de" gibi aslında

katılıyorum, ben de, aynen

benzer anlamlarda

On

Birisi "nasılsın?" diye sorduğunda "iyi ya nolsun"

diye cevap vermek.

Türkçe'de birisi size "nasılsın?" diye sorduğunda

eğer ne iyi ne de kötüyseniz cevap olarak

"iyi ya nolsun" diyebilirsiniz.

Yani bu ne iyi ne kötü

iyi, fena değil gibi

On bir

Birisini uyarmak istediğimizde "aman" kelimesini kullanmak.

Türkçe'de birisini uyarmak istediğimizde

cümlemizin başına aman kelimesini koyup

daha sonra cümlemizi devam ettirebiliriz.

Mesela

Aman çaydanlığa dokunma! Çok sıcak.

ya da

Aman merdivene dikkat et.

On iki

Birisiyle aynı fikirde değilsek onu kırmamak için

"iyi sen öyle diyorsan öyle olsun" demek.

Bu, karşımızdaki insanı kırmak istemediğimizde

söylediğimiz bir cümle.

Yani aynı fikirde değiliz

Ama karşımızdaki insanı da kırmak istemiyoruz.

O zaman "iyi ya sen öyle diyorsan öyle olsun" diyebiliriz.

On üç

Çok abartılı bir şey karşısında tepki olarak "oha!" demek.

Türkçe'de bu kelime biraz kaba bir anlama geliyor.

Yani resmi konuşmalarda bu kelimeyi kesinlikle kullanmayın.

Ama arkadaş arasında ya da aile arasında kullanabilirsiniz.

Çok abartılı bir durum karşısında bu kelimeyi söyleyebilirsiniz.

Mesela arkadaşım diyor ki; " Bugün yürüyüş yaptım

yirmi bin adım atmışım."

Ben de cevap olarak; "Oha! Ciddi misin?" diyebilirim.

Ama bu arkadaşım çok yakın bir arkadaşım olmalı.

Herkese bu kelimeyi söylemeyin.

Bugünkü videom bu kadardı

Umarım anlattıklarım size faydalı olur.

Herhangi bir sorunuz olursa yorum olarak yazabilirsiniz.

O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere.

Hoşçakalın

Görüşürüz!


How to speak Turkish like a native speaker (in Turkish with subtitle) How to speak Turkish like a native speaker (in Turkish with subtitle)

Herkese merhaba, benim ismim Çağla. Hello everybody, my name is Çağla.

İstanbul'da yaşıyorum, Türk'üm I live in Istanbul, I'm Turkish

ve bu videomda size Türklerin nasıl Türkçe and in this video I'm gonna talk about

konuştuğundan bahsedeceğim. I'll talk about what you're talking about.

Bu videoyu izledikten sonra siz de After watching this video you'll also be able to speak

bir Türk gibi Türkçe konuşabileceksiniz. Turkish like a native speaker of Turkish.

Bu arada videomda altyazı seçeneği var. By the way there is subtitles option in my video.

İsterseniz altyazılı bir şekilde izleyebilirsiniz. If you want you can watch with subtitle.

Böylelikle daha rahat anlayabilirsiniz. In this way you can understand easily.

O zaman hemen videomuza geçelim. Then let's start the video!

Bir One

Kelimelerin sonundaki "r" harflerini "ş" gibi telaffuz etme. Enunciating "r" letter that is in the end of the word as "ş" Не произносите букву «р» в конце таких слов, как «ш».

Buna örnek olarak; As an example to this; В качестве примера к этому;

gelir gelir доход

gider gider расход

bir bir а

gibi kelimeleri söylerken we say "r" in the end of the word in softer way когда произносишь такие слова

sondaki "r" harfini biraz daha yumuşak bir şekilde söylüyoruz. we say the letter "r" at the end a little softer. произносим букву «р» на конце немного мягче.

Yani "r" ile "ş" harfi arasında bir ses. It's a sound between "r" and "ş" То есть звук между буквой «р» и «ш».

İki Two

Şimdiki zaman eki olan "yor" ekinde Not enunciating "r" letter which is В настоящем времени суффикс "йор"

"r" harfini telaffuz etmeme. present continuous tense suffix не произнося букву «р».

Buna örnek olarak; An example for this;

geliyor (telaffuz geliyo) geliyor (pronunciation geliyo)

gidiyor (telaffuz gidiyo) gidiyor (pronunciation gidiyo)

söylüyor (telaffuz söylüyo) söylüyor (pronunciation söylüyo) говорит (произношение)

yapıyor (telaffuz yapıyo) yapıyor (pronunciation yapıyo)

gibi as

Mesela gidiyor değil For example, not gidiyor например не идет

genelde gidiyo, geliyo gibi söylüyoruz. in general we say as gidiyo, geliyo.

Üç Three

Gelecek zaman eki olan -ecek, -acak ekini Saying the suffix -ecek, -acak

kısaltarak söyleme. don't abbreviate.

Buna örnek olarak gelmek fiilini çekimleyeceğim. I'll conjugate the verb "gelmek" as an example. В качестве примера я буду спрягать глагол to come.

Mesela ben geleceğim For example, not ben geleceğim Я, например, приду

değil "ben gelcem" ya da it's "ben gelcem" or

sen geleceksin değil not sen geleceksin

"sen gelceksin" it's "sen gelceksin"

"o gelcek" gibi "o gelcek"

ya da ben gideceğim yerine or instead of ben gideceğim

"ben gitcem" "ben gitcem"

"sen gitceksin", "o gitcek" "sen gitceksin", "o gitcek"

Dört Four

Bir şeyi tam olarak duymadığımızda To say "efendim?" instead of "ne?" Когда мы не совсем слышим что-то

"ne?" yerine "efendim?" demek "What?" instead of "sir?" means

Türkçe'de eğer birisinin söylediği bir şeyi duymadıysak In Turkish if we didn't hear or understand something

veya anlamadıysak that someone said, it's more polite to say

"ne?" demek yerine "efendim?" demek daha kibar. "What?" instead of saying "sir?" it's nicer to say.

Bu yüzden "efendim?" demeyi tercih edin. that's why I suggest you to prefer saying "efendim?"

Ayrıca Also

aile arasında ya da arkadaşlar arasında bazen sometimes we can say "hı?" in the family or friends

"hı?" diyebiliyoruz. "what?" we can say.

Beş Five

Bir soruya olumlu cevap vereceğimiz zaman Saying "olur" instead of "evet" when we answer a question positively

"evet" yerine "olur" demek.

Türkçe'de birisi bize soru sorduğunda genelde "evet" In Turkish when someone asks a question to us, in general

demek yerine "olur" diyoruz, siz de bunu kullanabilirsiniz. we say "olur" instead of "evet". You can also use it вместо того, чтобы говорить «это случается», вы можете использовать и это.

Altı Six

Bir soruya olumsuz yanıt vermek istediğimizde Saying "yok" instead of "hayır" when we want to answer a question negatively

"hayır" yerine "yok" demek.

Türkçe'de eğer birisi size bir soru sorarsa ve cevabınız If someone asks you a question in Turkish and your На турецком языке, если кто-то задает вам вопрос, и ваш ответ

hayırsa buna yok diyebilirsiniz.

Mesela For example

"Birlikte dışarı çıkalım mı?" "Shall we go out together?" — Выйдем вместе?

"Yok." ya da "Hayır." "Yok" or "Hayır"

İkisini de kullanabilirsiniz ama genelde yok diyoruz You can use both of them but we say "yok" in general.

Bir de bazen "yok" demek yerine And sometimes instead of saying "yok" И иногда вместо того, чтобы сказать «нет»

"cık" diyoruz. we say "cık!" Мы говорим «шлепать».

Ama bu daha resmi olmayan konuşmalar için uygun bir But it's a proper way of speaking for informal conversations. Но это хорошо подходит для более неформальных бесед.

söyleyiş tarzı way of saying способ сказать

Yedi Seven

Bir şeyin iyi olduğundan bahsederken "güzel" demek. Saying "güzel" when talking about something good Говорить «красиво», когда речь идет о чем-то хорошем.

Türkçe'de bir şeyin iyi olduğundan bahsettiğimizde In Turkish when we talk about something which is good

yani iyi ya da hoş bir şeyden bahsederken I mean talking about something good or nice

iyi kelimesi yerine we use "güzel" instead of "iyi"

güzel kelimesini kullanıyoruz.

Aslında birçok şey için güzel kelimesini kullanıyoruz. Actually we use "güzel" for lots of things.

Yani bir durum için olabilir, herhangi bir şey için olabilir. I mean it can be for a situation or something else. Так что это может быть для ситуации, это может быть для чего угодно.

Mesela arkadaşınız size fotoğrafçılık kursuna For example your friend tells you that Например, ваш друг дал вам курс фотографии.

başlayacağı haberini veriyor. объявляет, что начнется.

Buna cevap olarak; "Aaa çok güzel!" diyebilirsiniz. You can say "Aaa çok güzel!" as an answer. В ответ на это; "О, это красиво!" ты можешь сказать.

Yani senin adına mutlu oldum gibi So it's like I'm happy for you,

hani çok güzel bir haber gibi bir cevap oluyor. like it's a great news

Sekiz Eight

"vesaire" demek yerine "falan" demek. Saying "falan" instead of "vesaire" Говорить «и так» вместо «и так далее».

Türkçe'de vesaire kelimesini fazla kullanmıyoruz. We don't use "vesaire" so much in Turkish. Мы не часто используем слово и т. д. в турецком языке.

Genelde falan bazen de falan filan olarak görebilirsiniz. In general you can see it as "falan" or sometimes "falan filan" В общем, вы можете видеть это как-то так и иногда как-то так.

Mesela "Bugün pazara gittim For example; "Bugün pazara gittim (Today I went to the market)

domates,salatalık falan aldım." domates, salatalık falan aldım." (I bought tomato, cucumber etc.)

Yani bunun gibi şeyler, benzer şeyler so it means I bought the things like those, similar things

anlamında. Domates,salatalık,biber gibi. like tomato, cucumber, pepper

Dokuz Nine

Birisi ile aynı fikirde olduğumuzda "katılıyorum" demek Saying "aynen" instead of "katılıyorum" when we agree with someone Говорить «Я согласен», когда мы согласны с кем-то

yerine "aynen" demek.

Mesela arkadaşımız diyor ki; For example our friend says that

"Ben kitap okumayı çok seviyorum." "Ben kitap okumayı çok seviyorum" (I like reading a book so much)

Ben de şöyle diyebilirim "aynen" I can say like this; "aynen"

Yani "ben de" gibi aslında Actually it's like me too

katılıyorum, ben de, aynen I agree, me too, likewise

benzer anlamlarda similar meanings

On Ten

Birisi "nasılsın?" diye sorduğunda "iyi ya nolsun" Answering as "iyi ya nolsun" when someone asks that how are you Кто-то спрашивает: «Как дела?» когда он спрашивает "Удачи"

diye cevap vermek. отвечать.

Türkçe'de birisi size "nasılsın?" diye sorduğunda When someone asks how are you, По-турецки кто-то спрашивает вас: «Как дела?» когда ты спрашиваешь

eğer ne iyi ne de kötüyseniz cevap olarak if you're neither good nor bad, as an answer в ответ если ты ни хороший ни плохой

"iyi ya nolsun" diyebilirsiniz. you can say that "iyi ya nolsun" Можно сказать «удачи».

Yani bu ne iyi ne kötü it means neither good nor bad

iyi, fena değil gibi like fine, not bad

On bir Eleven

Birisini uyarmak istediğimizde "aman" kelimesini kullanmak. Using "aman" when we want to warn someone

Türkçe'de birisini uyarmak istediğimizde When we want to warn someone in Turkish,

cümlemizin başına aman kelimesini koyup we can put "aman" in the beginning of the sentence

daha sonra cümlemizi devam ettirebiliriz. and after continue to the sentence

Mesela For example

Aman çaydanlığa dokunma! Çok sıcak. Aman çaydanlığa dokunma! Çok sıcak. (Don't touch the teapot! It's too hot.) О, не трогай чайник! Так горячо.

ya da or

Aman merdivene dikkat et. Aman merdivene dikkat et! (Watch the stairs!)

On iki Twelve

Birisiyle aynı fikirde değilsek onu kırmamak için Saying "iyi sen öyle diyorsan öyle olsun" not to hurt someone if we don't agree with Если мы с кем-то не согласны, чтобы его не обидеть.

"iyi sen öyle diyorsan öyle olsun" demek. Это означает «ну, если вы так говорите, так тому и быть».

Bu, karşımızdaki insanı kırmak istemediğimizde It's a sentence that we say when we don't want to hurt the person we talk Это когда мы не хотим обидеть другого человека.

söylediğimiz bir cümle.

Yani aynı fikirde değiliz so we don't agree Так что мы не согласны

Ama karşımızdaki insanı da kırmak istemiyoruz. but also we don't want to hurt that person

O zaman "iyi ya sen öyle diyorsan öyle olsun" diyebiliriz. then we can say "iyi ya sen öyle diyorsan öyle olsun"

On üç On üç

Çok abartılı bir şey karşısında tepki olarak "oha!" demek. Saying "oha!" when someone say something and we find exaggerated «Вау!» в ответ на что-то очень преувеличенное. средства.

Türkçe'de bu kelime biraz kaba bir anlama geliyor. In Turkish, this word has a bit rude meaning В турецком языке это слово имеет несколько вульгарное значение.

Yani resmi konuşmalarda bu kelimeyi kesinlikle kullanmayın. so definitely not use this word in formal conversations Поэтому никогда не используйте это слово в официальных разговорах.

Ama arkadaş arasında ya da aile arasında kullanabilirsiniz. But you can use it with friends or family Но вы можете использовать его среди друзей или семьи.

Çok abartılı bir durum karşısında bu kelimeyi söyleyebilirsiniz. You can say this word under the exaggerated circumstances.

Mesela arkadaşım diyor ki; " Bugün yürüyüş yaptım For example my friend says that bugün yürüyüş yaptım (Today I took a walk) Например, мой друг говорит; «Сегодня я гулял

yirmi bin adım atmışım." yirmi bin adım atmışım. (I took twenty thousand step.) Я прошел двадцать тысяч шагов».

Ben de cevap olarak; "Oha! Ciddi misin?" diyebilirim. I can say that oha! ciddi misin? as an answer (oha! are you serious?) Я также ответил; "О! Вы серьезно?" Я могу сказать.

Ama bu arkadaşım çok yakın bir arkadaşım olmalı. But this friend should be my close friend.

Herkese bu kelimeyi söylemeyin. Don't say this word to everyone.

Bugünkü videom bu kadardı Today's video was all.

Umarım anlattıklarım size faydalı olur. I hope the things that I explained will be useful for you

Herhangi bir sorunuz olursa yorum olarak yazabilirsiniz. You can write a comment if you have any questions.

O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Then see you in the next video

Hoşçakalın Good bye!

Görüşürüz! See you!